Rentestop

Started by aukjec, May 07, 2014, 12:21 PM

Previous topic - Next topic

aukjec

Hallo,

Vanwege een enorme schuld, waarvan inmiddels aan rente de hoofdsom al 2 keer is betaald, wil ik een aanvraag voor een rentestop indienen.
Wat zet je in die brief? Ook persoonlijke omstandigheden e.d.?

Groetjes, Aukje

sacredfour

aukjec, misschien kan je meer doen dan alleen een rentestop. Is er al een executoriale titel voor de schuldeiser? vertel eens meer over je geval. Gaat het over een doorlopend krediet van de bank?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.