stoppen met bewindvoering.

Started by An0niempje, Apr 24, 2014, 01:32 AM

Previous topic - Next topic

An0niempje

Hopelijk staat het bericht hier goed, want ik wist niet goed in welk topic ik het moest plaatsen.

Meer en meer kom ik er achter, dat ik op het moment van aangaan van beschermingsbewind niet goed voorgelicht ben. Hierdoor heb ik toen geen goede keuze kunnen maken, op een moment dat ik er helemaal door heen zat en ik niets anders wilde dan zo snel mogelijk een oplossing, maar ja, helaas toen dus voor een verkeerde oplossing gekozen.
Nu ben ik inmiddels een hoop informatie rijker en ben ik er ook achter gekomen, dat een beschermingsbewindvoerder eigenlijk niet zo heel veel meer kan doen, dan ik zelf kan doen. En dan moet je er nog op vertrouwen dat dit ook gebeurd. In plaats van de beloofde rust, levert het onder bewind staan juist alleen maar onrust op bij mij. Hoofdoorzaak hiervan is, dat er toch wel het één en ander fout is gegaan.

Onlangs kreeg ik van de rechtbank het verzoek om een naam van een nieuwe bewindvoerder op te geven, ipv een nieuwe naam op te geven, heb ik die brief echter gebruikt om een verzoek in te dienen om zonder bewind verder te gaan. Hierbij heb ik beargumenteerd waarom ik een nieuwe bewindvoerder niet meer zie zitten en ik heb voorzover ik aan de juiste informatie kon komen, een plan van aanpak meegestuurd. Daarbij onder andere gebruik gemaakt van berekeningen van bvv ed.

Hier verder geen reactie op gehad, ik neem aan, dat dit dan besproken zou worden tijdens de zitting van 2 mei.

Weten jullie toevallig hoe het in zijn werk gaat, als je een verzoek indiend bij de rechtbank om te willen stoppen met beschermingsbewind?
Om onder bewind gesteld te worden, is verder helemaal geen onderzoek gedaan bij de rechtbank over mij, een vrijwillig ja, van mij was voldoende.

Als je wilt stoppen, gaan ze dan wel onderzoek doen, bv bij een psycholoog?
Of kijken ze alleen naar het schuldenplaatje?
Of kijken ze naar wat voor plan je zelf op tafel legt?

Weten jullie of het mogelijk is om aan de rechter te vragen, om als tussenoplossing, direct verantwoording af te leggen aan de rechtbank over wat ik bv voor afspraken heb gemaakt met schuldeisers, wat ik afgelost heb etc?

Hoop vragen waar ik mee zit, maar ik merk gewoon dat alleen het idee al, om verder te moeten gaan met dit beschermingsbewind me heel angstig en onrustig maakt, kortom niet echt goed voor mijn psychisch welbevinden. Ik heb dus ook heel veel spijt, dat ik hier vorig mee ingestemd heb. Had ik toen maar beter de verschillen geweten, dus de verschillende soorten bewindvoerders en wanneer iets wel en wanneer iets niet een shv traject is....
Maar helaas is dat nu niet meer terug te draaien en moet ik nu verder kijken....

burningspirit

hoi anoniempje
helaas heb te weinig ervaring.om je een zinnig antwoord te geven
ik zou denken dat iemand hier toch iets meer van  weet dan ik
als ik me probeer in jou te verplaatsen zou ik bijna zeggen : bel de rechter op.... maar misschien kan het juridisch loket iets betekenen?
prayers  ;)
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Buster

Anoniempje, zover ik weet wordt er geen onderzoek gedaan.
De rechter zal wel overtuigd willen worden van het feit dat je het zelf aan kan, je hebt namelijk niet voor niets bewind aangevraagd.

Wie weet kun je binnen je kerk gemeenschap of via een andere instelling begeleiding krijgen voor de zaken waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld in periodes dat je niet consequent in staat bent om boven op de administratie te zitten. Als steun in de rug, zonder dat er een rechtelijke opdracht aan vast hangt.

Je zult voor het stoppen wel kosten moeten betalen, zolang het ontslag van de bewindvoerder niet verwijtbaar is en niet gebeurt op 31 december, mag hij naast het R&V tarief nog extra kosten in rekening brengen. (las ik toevallig net op Linked Inn,..)

Heb je er wel over nagedacht wat de reactie van de verhuurder kan zijn?
Of heb je daar al een akkoord mee?

nooitmeer

Een rechter zal inderdaad overtuigd moeten worden van het gegeven dat je zelf de zaken kan regelen. Of de rechter hier onderzoek naar wil doen zal per individu verschillen.

Je bent echter op de goede weg bezig, je bent betrokken en houd de zaken goed in de gaten. Als je een goede motivatie opsteld ricthing de rechter dan zal deze dit zeker mee nemen in een eventuele opheffing van het beschermingsbewind.

Je zal daarna wel alle afspraken die gemaakt zijn moeten doorzetten, schuldeisers gaan opeens een bepaalde zekerheid missen waardoor ze wat in paniek kunnen raken.

Ben je al bij je gemeente geweest voor een eventueel SHV traject na het beschermingsbewind? Dat helpt zeker!
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

An0niempje

#4
Dank jullie wel voor jullie antwoord.
Buster, stond er ook bij hoe hoog die kosten waren?
Ik vraag me trouwens af, of ik kan aanvoeren, dat bwv2 zelf als eerste ontslag heeft aangevraagd?
Lijkt mij namelijk raar, dat ik zou moeten betalen, omdat de bwv ontslag aan heeft gevraagd....
Bij ontslag van de vorige bwv zijn trouwens geen kosten in rekening gebracht.
dat zou ik trouwens wel heel raar hebben gevonden, want ongeveer iedereen die ken, die te maken heeft gehad met bwv 1 heeft klachten over hem.... (dat zegt toch wel wat over bwv 1)

Juist in een poging om de rechter te overtuigen, heb ik alvast een concept plan meegestuurd, helaas kon ik wegens het nog niet compleet hebben van de informatie nog geen definitief plan opsturen....

shv heb ik (nog) niet aangevraagd bij de gemeente. In mijn andere topic heb ik daar de reden voor uitgelegd.

edit: nu vergeet ik nog in te gaan op of ik iemand weet om me met mijn administratie te helpen...
Humanitas lijkt hem helaas niet te gaan worden. Misschien dat ze er anders over denken, als ik mijn adminstrie weer helemaal zelf in huis heb, maar zoals ik in mijn andere topic aangaf liep dat gesprek nogal stroef, helaas...
Ben nog aan het rondkijken voor een andere oplossing.
Wel was er pas op mijn vrijwilligerswerk iemand voor de administratie en ik zei zo voor de gein: ik heb thuis ook nog wel wat administratie liggen. Maar daar ging ze dus serieus op in. Toen dus in het heel kort, wnt er waren ook nog anderen bij, een tipje van de sluier gelichd van mijn situatie. Ze gaf aan, best een keer mee te willen kijken, dus dat houdt ik zeker in mijn achterhoofd.
Alleen woont ze hier volgens mij niet echt in de buurt....
Maar goed, volgens mij staat ze op de adressenlijst van de vrijwilligers.....

Maar mooiste zou zo iets zijn als schuldhulpmaatje....

An0niempje

Wat betreft de huurschuld.
Onlangs heeft de woningstichting weer bewezen onderling niet met elkaar te kunnen communiceren, dus lijkt me slim om in zoverre dat nog niet gedaan is, gewoon de hele achterstand te betalen van het erfenis bedrag....
Dan hebben zij tenminste minder poot om op te staan voor het stellen van eisen....

Maar goed, aangezien bewindvoerder nog steeds slecht is in antwoord geven op vragen, weet ik niet wat daar nu wel/niet van betaald is....


An0niempje

#6
Ok, ik ben weer een klein beetje gerustgesteld....
Bericht gehad van het advocatenkantoor, advocaat zag er genoeg heil in om me voor een gesprek uit te nodigen komende donderdag en dan gaat ze vrijdag mee naar de rechtbank......

Houd voor mezelf nog wel even een slag om de arm, omdat ik door de telefoon aan de secretaresse maar een verkorte versie van het verhaal kon doen....

Maar steun van een advocaat werkt vast beter dan steun van een niet advocaat :P

Enne ik ga hierover niets tegen bwv zeggen, laat hem er volgende week vrijdag maar achter komen, dat ik een advocaat in de hand heb genomen :P

En nu ga ik de zon opzoeken, want er moet nog post bezorgd worden ;)

Buster

Wat ik bedoelde: de verhuurder heeft als voorwaarde gesteld dat je onder bewind moest staan. Zonder bewindvoering geen aflos mogelijkheden. Heb je daar overleg over gehad?

An0niempje

Quote from: Buster on Apr 25, 2014, 03:43 PM
Wat ik bedoelde: de verhuurder heeft als voorwaarde gesteld dat je onder bewind moest staan. Zonder bewindvoering geen aflos mogelijkheden. Heb je daar overleg over gehad?

hoi, Buster, ik begreep wat je bedoelde.
Alleen als ik met het erfenisbedrag de hele huurachterstand betaal, dan hoeven er ook geen afspraken meer gemaakt te worden voor verdere betalingsafspraken. Dan moet alleen de lopende huur nog betaald worden....

An0niempje

Je hebt trouwens gelijk, als je wil zeggen, dat ik eerst aangaf een deel van de huurschuld te betalen van het erfenisbedrag. Alleen ben ik van mening veranderd en lijkt het me nu beter om de hele huurschuld in 1 keer af te betalen.....

Buster

De vraag is alleen wanneer dat bedrag vrij komt. Die tussenperiode zul je wel over moeten nadenken.

chapter

het zonder bewindvoering komen kan ook inhouden dat er van alle kanten weer beslag gelegd kan worden.
hou er ook rekening mee als je onverhoopt nu achterstanden opbouwt dit voor een wsnp erg nadelig kan uitpakken aangezien je zelf bewindvoering hebt gestopt.
zeker als het je soms allemaal teveel wordt is een fout zo gemaakt
ik zou goed rekenen dat je ook de afspraken kan blijven nakomen anders volgt beslag op beslag en enorm veel kosten.als je bv 200 per maand kan missen aan aflossingen ben je met een restschuld na erfenis nog ruim 5 jaar aan het aflossen waarbij rente vaak blijft doorlopen dat heb je dan weer niet met minnelijk of wsnp en je hebt een einddatum

An0niempje

Quote from: Buster on Apr 25, 2014, 03:50 PM
De vraag is alleen wanneer dat bedrag vrij komt. Die tussenperiode zul je wel over moeten nadenken.

heb ik dat niet meer gemeld, of heb jij er over heen gelezen?
In ieder geval, volgens de informatie die ik onlangs heb gekregen van het notariskantoor is het bedrag inmiddels overgemaakt naar de beheerrekening.
Volgens de info die ik had, is dit op 15 april gebeurd....

Ik heb daar trouwens wel wat over geschreven in mijn andere topic ;)

An0niempje

Ik begrijp je punt, Chapter en zulke dingen neem ik ook zeker mee in mijn overwegingen.
tnx voor het (nogmaals) attent maken er op.


chapter

fijn dat het geld is overgemaakt. Je wist niet of je bwv nu de huurschuld heeft ingelost, kun je dat niet checken bij woningbouw, wel fijn dat de ontruiming nu niet meer boven je hoofd hangt.
Heeft kerk ook niet de huurschuld al betaald? of deel dan hoef je maar deel van erfenis te gebruiken om andere kleine schulden weg te werken.
Hoe minder je er over houd hoe makkelijker voor regelingen