Hoe zit het in geval van uithuiszetting?

Started by An0niempje, Apr 10, 2014, 05:14 PM

Previous topic - Next topic

An0niempje

Even een vraag waar ik al even mee zit, en die ook weer boven kwam drijven, toen ik het topic van Astor door zat te lezen.
Ok, voorals nog lijkt het gevaar van uithuiszetting bij mij geweken ze zijn, maar toch zou ik graag nog antwoord op mijn vraag willen hebben, maar dan gaat het dus om een uithuiszetting in het algemeen, als je daar tenminste over kan spreken en niet om mijn geval persoonlijk....

Als het zover is, dat je uit huis gezet wordt, wordt je dan alleen, even plat gezegd met je spullen op straat gezet, of mogen er dan ook spullen in beslag genomen worden? Of hangt dit af van de eis van de verhuurder en het vonnis van de rechter?
Niet dat ik zoveel waardevolle spullen in mijn huis heb hoor, tenzij een oude gammele computer met diskette drive en een kapotte cd rom, waar windows xp op draait museumwaarde blijkt te hebben....:P

tuthola

Heb dit niet meegemaakt dus kan hier geen gericht antwoord op geven.

chapter

nee ze slaan je spullen op in container maar wordt er niet netjes ingelegd.
ik heb toen zelf gezorgd dat huus leeg was voor ze kwamen op box en vloer na.
kosten van uitzetting zijn mega

gewoon

ha

Heb dit een paar gezien en probeerde nog wat te redden voor de bewoners een doos met foto,s en brieven diploma,s valt niet over te praten, en is mij niet gelukt.

Alles de vuilnis wagen in, tenzij het iets is van waarde vinden dan gaat dat de cabine in om dit zelf te gebruiken, of gaan er mee naar de rommelmarkt.

Het is dus belangrijk zelf te redden wat er te redden is, voordat een ander dat doet, voor je.

An0niempje

Ok, het verschilt dus, met wie je te maken hebt, of het wel of niet opgeslagen wordt, maar er wordt dus niet specifiek iets in beslag genomen?
Niet dat dit laatste gegeven het er iets minder erg opmaakt, als ik het zo lees :(
Maar je mag dus zelf van te voren spullen in veiligheid brengen, heb je zelf geen plek om spullen op te slaan, dan, ben je helemaal overgeleverd aan de grillen van degene die je huis leegruimen.....
pfffft, wordt ik niet echt vrolijk van.... :(


Buster

AnOniempje, verwar een ontruiming niet met inboedelbeslag. Bij een beslag worden spullen opgehaald om te worden verkocht. Bij een ontruiming heeft de verhuurder de toestemming van de rechter om het huis leeg te halen zodat het weer verhuurd kan worden.

Dus je hebt niet alleen het recht maar ook de plicht om het huis leeg achter te laten. Ontruimingskosten liegen er niet om, bovendien is het een hele aangrijpende gebeurtenis. Denk er maar aan welke impact een inbreker kan hebben, maar dan x5.

gewoon

Ja het is maar net wie de ontruiming doet, en heeft niks met beslag te doen het enige is de woning moet die ochtend leeg.

Het is zelfs zo als zou er een beslag zijn op de inboedel,  is het ook jou probleem dat de zaken waar beslag op lag zijn verdwenen.

An0niempje

ok, ik snap het.
Ik wist idd min of meer wat boedelbeslag was, maar had hier dus aan een aantal mensen gevraagd, of er bij huisuitzetting ook tegelijkertijd sprake kon zijn van boedelbeslag, maar diegenen die ik het gevraagd had, durfde daar geen antwoord op te geven.
Maar het antwoord is mij nu duidelijk.

Gelukkig zie ik zelf inmiddels weer mogelijkheden om uit huis zetting te voorkomen, dus dat is positief, want als ik jullie reacties zo lees, wil je zoiets ook echt niet meemaken :'(

Ik kan me idd voorstellen, wat voor impact het heeft om op straat gezet te worden en dat deze impact nog groter is, als andere ook nog je huis leeg moeten halen...... :(

An0niempje

met hier bedoel ik trouwens niet hier op het forum, maar een paar mensen waaraan ik het real life had gevraagd ;)

astor

ik had begrepen, in het geval van mijn broer... , het huis ontruimen voor een bepaalde datum en alles wat er nog in staat of nog aanwezig is... wordt aan de kant van de weg gezet, waarna de gemeente komt om het op te slaan.
eventuele huisdieren worden ondergebracht, net als oude mensen (maar wie laat er nou een opa achter?).

wat eventueel nog te doen zou zijn, voor mijn broer, of voor een ander die eventueel uit huis gezet gaat worden.... vóór de gestelde datum het huis opleveren, als zou je verhuizen (dus netjes achterlaten, schoon, gaatjes hersteld, het huis opleveren zoals je er in kwam) en dan de vragen om inspectie van de woningbouwvereniging, voordat je de sleutels inlevert. dan voorkom je dus de uitzettingskosten (die kunnen oplopen tot 7000 euro).


Incasso_deskundige

#10
Helaas valt hier geen algemeen antwoord op te geven. Het is vaak per plaats of gemeente verschillend hoe er wordt gehandeld bij ontruimingen.

Een ontruiming geschiedt door een deurwaarder op basis van een daartoe gewezen vonnis. Het vonnis is altijd tweeledig, want er is (1) sprake van veroordeling in de huurachterstand, de rente en de kosten en ook voor de toekomstige "huurtermijnen" tot het moment van de ontruiming en (2) is in het vonnis de ontbinding van de huurovereenkomst uitgesproken (en vaak wordt ook de machtiging om te ontruimen genoemd). Dit betekent dus ook dat zelfs als je alles voor de datum van de ontruiming betaalt, de ontruiming in beginsel gewoon zal kunnen doorgaan. Vaak is er echter wel over afblazen of opschorten te praten bij algehele betaling, maar het is dus geen recht waar je een beroep op kunt doen!

Een ontruiming geschiedt dus door een deurwaarder en feitelijk heeft die tot taak om de spullen uit de woning te (laten) verwijderen en deze op de openbare weg te (laten) plaatsen. Er wordt wel eens gedacht en gezegd dat dit in overtreding is met de APV met milieu- of economische wetgeving, maar dat is nadrukkelijk niet het geval (o.a. uitgemaakt door de Hoge Raad) en het is dus toegestaan en het is ook de door de wetgever (ooit) bedoelde situatie. Als je niet thuis bent op het moment van de ontruiming, dan gaat de ontruiming in beginsel wel gewoon door! De deurwaarder heeft namelijk de bevoegdheid om de woning "binnen te treden" (in het bijzijn van een HOvJ), zo nodig door het (laten) openen/openbreken van de toegangsdeur.

Jarenlang was het zo dat gemeentes zich vervolgens over de spullen ontfermde, althans over de "waardevolle" spullen die dan tijdelijk werden opgeslagen voor degene die ontruimd werd. De duur van de opslag varieerde vaak ook weer per gemeente, net als de kosten hiervan. De overige zaken werden na of tijdens de ontruiming door de gemeente afgevoerd en vernietigd.

Helaas hebben steeds meer gemeentes deze taak beëindigd en willen zij geen rol meer spelen ten aanzien van de spullen die bij een ontruiming op straat worden geplaatst.

Hierdoor is het nu vaak per plaats/gemeente, maar soms ook per opdrachtgever verschillend of er wel of niet tot opslag (of vernietiging) van spullen wordt overgegaan. Als er spullen worden opgeslagen gebeurd dit vaak enkel uit coulance (en vermoedelijk als zaakwaarneming), maar er is geen sprake van een verhuizing of zo door een erkend verhuisbedrijf, dus er is geen aansprakelijkheid voor eventuele (niet opzettelijke) schade aan spullen. Overigens is het niet de deurwaarder die hierover een beslissing neemt, maar diens opdrachtgever.

In uitzonderlijke gevallen (als de spullen veel waarde hebben) kan bij een ontruiming ook gelijk beslag op de spullen (of op een deel daarvan) worden gelegd en die spullen kunnen/zullen dan in bewaring worden gegeven aan een "bewaarder" die deze tot een eventuele executie verkoop onder zich moet houden.

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de schuldenaar om zelf tijdig zijn/haar spullen veilig te stellen!
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.