Vragen over het minnelijk traject en de WSNP

Started by Sophie, Apr 10, 2014, 05:05 PM

Previous topic - Next topic

Sophie

Beste lezers,

Daar mijn vriend een schuld heeft van 45.000 euro heeft hij zich aangemeld voor het minnelijk traject in zijn gemeente. Ondertussen hebben we de GKB en de WSNP al telefonisch gecontacteerd en we hebben daar verschillende mensen gesproken, echter vertelt ieder zijn eigen versie. Kortom, de ene uitleg staat haaks op de andere. Vandaar dat ik onderstaande vragen hier alvast maar stel, temeer omdat de bank in zijn nek hijgt en nu wil weten wat hij gaat doen:

1. Moet je voor het minnelijk traject meer verdienen dan je aan lasten hebt?

2. Hij heeft een koopwoning en hij is bereid deze te verkopen. Maar wat als de woning maar niet verkocht wordt? Hoe gaat het minnelijk traject hiermee om en de WSNP?

3. We willen op een gegeven moment gaan samenwonen. Hij woont in het noorden en ik in het zuiden. Het is de bedoeling dat hij bij mij komt wonen en het zo te laten vastleggen dat ik niet mee hoef te betalen aan zijn schulden. Moet hij dan eerst een baan hebben eer hij met mij kan samenwonen? Want als ik me niet vergis heeft hij geen recht op een uitkering, toch?

4. Tot slot, worden belastingsschulden ook meegenomen in het minnelijk traject en de WSNP?

Het zijn nogal wat vragen, maar jullie zouden me er enorm mee helpen om ze te beantwoorden. Verder zijn tips van harte welkom. Hoe zouden jullie het aanpakken? Hem eerst laten verhuizen naar het zuiden bijvoorbeeld en dan het minnelijk traject of de WSNP aanvragen?

Groet,

Sophie

Buster

Quote from: Sophie on Apr 10, 2014, 05:05 PM
1. Moet je voor het minnelijk traject meer verdienen dan je aan lasten hebt?

2. Hij heeft een koopwoning en hij is bereid deze te verkopen. Maar wat als de woning maar niet verkocht wordt? Hoe gaat het minnelijk traject hiermee om en de WSNP?

3. We willen op een gegeven moment gaan samenwonen. Hij woont in het noorden en ik in het zuiden. Het is de bedoeling dat hij bij mij komt wonen en het zo te laten vastleggen dat ik niet mee hoef te betalen aan zijn schulden. Moet hij dan eerst een baan hebben eer hij met mij kan samenwonen? Want als ik me niet vergis heeft hij geen recht op een uitkering, toch?

4. Tot slot, worden belastingsschulden ook meegenomen in het minnelijk traject en de WSNP?


Beste Sophie, welkom op het forum.

Dat je verschillende antwoorden krijgt is logisch. Het minnelijk traject en de WSNP zijn twee verschillende vormen van hulp.

Het minnelijk, daar start het vaak mee, is hulp die geboden wordt via de gemeente. En gaat op basis van een akkoord. De schuldeisers gaan dan akkoord met een percentage van de schuld die minimaal afgelost gaat worden na een periode van 36 maanden. Gedurende deze periode leeft de schuldenaar van een Vrije Te Laten Bedrag, mag geen nieuwe schulden maken en geeft complete inzage in zijn administratie. Alle inkomsten minus het Vrije Te laten Bedrag wordt opgespaard. Ook is de schuldenaar verplicht om te zoeken naar zoveel mogelijk werk als er nog geen full time baan is.
Er zijn bepaalde schulden die niet in aanmerking komen voor een akkoord. Dat zijn onder andere schulden ontstaan uit het plegen van fraude, of schadevergoedingen voorkomend uit strafzaken. Sommige schulden worden per geval bekeken en eventueel aanpassingen in de overeenkomst voor gemaakt. Dat verschilt per gemeente.

Een minnelijk traject wordt betaalt door de gemeente waar je vriend staat ingeschreven.
Als er een akkoord is is het niet gebruikelijk dat je verhuisd naar een andere gemeente, daar kunnen de regels namelijk weer anders zijn. Dit is wel iets om over na te denken.

Wat betreft de verkoop van het huis, normaal gesproken werd er altijd gezegd: met koophuis geen traject. De regels zijn wat dat betreft nogal veranderd, en ook hier kan alleen de gemeente antwoord geven.
De reden achter de verkoop afwachten is dat de kans groot is dat er een nieuwe schuld bijkomt. Nieuwe schuld is ook einde regeling en dat zou zonde zijn van het traject. Anderzijds, als er sprake is van overwaarde moet die waarde ingezet worden om aan de schulden te voldoen.

Als er geen akkoord tot stand komt is er eerst nog een tussenstop bij de rechter. Er wordt dan, of kan dan, gevraagd worden om een dwang akkoord. Bijvoorbeeld als alle grote schuldeisers wel akkoord zijn maar ene kleintje niet.

Als ook een dwangakkoord niet mogelijk is kan er een aanvraag gedaan worden voor de WSNP.
De Wet Sanering Natuurlijke Personen.
Ook hier leeft de schuldenaar van een Vrij Te Laten Bedrag. Maar de controle en maatregelen gaan verder dan een minnelijk traject. Zo moet alles te gelden worden gemaakt wat op naam van de schuldenaar staat. Het kan ook betekenen dat er meubels van waarde verkocht moeten worden. Het eerste jaar geldt er een postblokkade.
Er wordt een bewindvoerder aangesteld die de controle uitvoert over de administratie. De kosten van die bewindvoerder wordt betaald uit de boedel, dat is het geld dat wordt opgespaard voor de schuldeisers.

Om gelijk een misverstand uit de wereld te helpen: een WSNP bewindvoerder is niet hetzelfde als een beschermingsbewindvoerder. Die laatste kun je zelf vrijwillig aanvragen, neemt bepaalde zaken van je over en probeert op die manier orde in de chaos te scheppen. Een WSNP bewindvoerder werkt in opdracht van de rechter en beschermt de belangen van de schuldeisers.

Qua toelating van het soort schulden gelden dezelfde regels voor de WSNP als voor het minnelijk. De WSNP wordt uitgesproken door een rechtbank in de regio waar je vriend ingeschreven staat, verhuizen is dus een obstakel.

Belastingschulden worden bij beide meegenomen en hebben een "preferente" status. Dat betekent een status met voorrang. De landelijke belastingdienst heeft daarbij voorrang op de toeslagen. Een grote uitzondering is er voor DUO. Studieschulden bij DUO moeten 100% afgelost worden. Er kunnen wel afspraken gemaakt worden, maar deze schulden zijn na afsluiting van het traject weer opeisbaar.

De restschulden die na het behalen van een schone lei nog openstaan zijn daarna niet meer opeisbaar maar ze blijven wel bestaan. Dat houd in dat je vriend op eigen initiatief de schulden mag aflossen maar ze zijn niet meer opeisbaar via de rechter.

Dit zijn de meest globale antwoorden. Voor alle andere zaken geldt dat het maatwerk is. Elke gemeente is anders, elke schuldensituatie is anders. Alleen een contactpersoon die kennis heeft van de hele situatie kan daarover iets zeggen.
Vergeet ik nog een antwoord te geven: ja, er moet inkomen zijn. Sterker nog, je vriend mag  zelf er geen hand in hebben dat het inkomen daalt. Daarmee benadeeld hij namelijk de schuldeisers en breekt dan zelf het akkoord dat hij is overeengekomen.

Of je daarom beter eerst kunt verhuizen zou ik niet weten.
Om te zorgen dat jij buiten spel blijft is het wel nodig om het een en ander op papier te zetten. Denk daarbij niet alleen aan de schuldenlijst, maar ook een contract waarbij duidelijk is dat hij bij jouw inwoont en een kamer bij je huurt. Mocht er sprake zijn van inboedel beslag kun je je eigen spullen beschermen door overal de aankoopbonnen van te bewaren zodat je kunt bewijzen dat ze van jou zijn.

Persoonlijk: ik ben gaan samenwonen met iemand die in het minnelijk zat, maar dat was in 2008. Toen waren er nog landelijk regels voor een traject. En er was werk en geen koopwoning. Ik snap heel goed waarom je het wil, of het makkelijk is? Ik ben bang van niet.

Heel veel succes.
lonkes1984

Don't look back.... You're not going that way!

Sophie

#3
@Buster en Lonkes1984: hartelijk dank voor jullie verhelderende uitleg :).

Wat ik me nu nog afvraag is: stel dat mijn vriend in de WSNP geraakt en zijn huis in de verkoop wordt gedaan, mag hij tot aan de verkoop in zijn koophuis verblijven?

Weten jullie ook hoe makkelijk/moeilijk het is om aan een huurwoning te komen indien je in het minnelijk traject zit of de WSNP? Dit nadat zijn koopwoning verkocht is uiteraard.

Waar wij ons namelijk zorgen om maken is dat hij straks zonder woning zit. Bijkomend willen we graag samenwonen in het zuiden daar ik daar een fulltime baan heb en een vast contract die ik niet kwijt wil. Hopelijk staat de WSNP er wel voor open op het moment hij een baan weet te vinden in het zuiden.

Groet,

Sophie.


Boeddha

Als je vriend ingeschreven staat als woningzoekende zal dat geen problemen moeten geven. (Behalve de wachtlijst!) In t minnelijke en WSNP mag je geen nieuwe schulden maken en een verhuurder weet, als het goed is, dat je dan juist een trouwe betaler bent.

Samenwonen met iemand die schulden heeft is zwaar, regel goed alle zaken dat jij uit de schulden blijft.
Het is voor mij juist een reden om niet te gaan samenwonen met mijn partner gedurende mijn wsnp traject. Na die tijd kan ik weer voor mijn gevoel de weegschaal in balans houden qua uitgaven.

Maar iedereen zijn/haar eigen keuzes :-)

succes
Be strong, have faith!