Vordering i.v.m. zakelijk abonnement / dagvaarding / comparitie

Started by burningspirit, Mar 06, 2014, 01:28 AM

Previous topic - Next topic

burningspirit

Hoihoi,
bij deze een nieuw draadje over bovenstaand onderwerp.
In het kort: wij hadden voor onze winkel een abonnement op een beveiligingssysteem. getekend in 2008 voor 5 jaar dus tot eind 2013. Echter in 2010 werd onze winkel verkocht, de V.O.F. opgeheven en uitgeschreven uit KvK. In 2010 ben ik maandenlang bezig geweest om het abonnement op te zeggen, is weliswaar de beveiligingsinstallatie gedemonteerd en meegenomen door het bedrijf (ik noem het B) die het ons hadden geleverd, maar het abonnement kon ik niet opzeggen. Het bedrijf dat het abonnement op de meldkamer enzovoorts met ons had afgesloten (bedrijf P) was niet vindbaar en niet bereikbaar. Na een paar maanden heb ik dus mijn pogingen gestaakt en heb aangenomen dat men het voor gezien hield.
Tot anderhalf jaar later (begin 2012) ineens vanuit het niets, een advocaat (S) uit Amsterdam zich meldde en beweerde dat hij namens bedrijf P de vordering bij ons kon claimen.
Met advocaat S heb ik eenmaal telefonisch contact gehad (hij leek heel vriendelijk en voorkomend) en nogal wat mailverkeer. Toch liet advocaat S ook wel eens maanden lang niets van zich horen. Waarschijnlijk naar aanleiding van mijn bericht over betalingsonmacht, eind 2012, kwam er een aantal maanden later een schrijven dat bedrijf P ruim 5000 euro van ons eiste. Ook daarop heb ik gereageerd, dat het voor ons onmogelijk was om dit te betalen en dat we het niet eens waren met het bedrag. Toen volgde een dagvaarding in december 2013 en nu zijn we uitgenodigd voor een zg 'comparitie' op 10 maart 2014.

We hebben zelf een advocaat (V) met toevoeging en ik vind het behoorlijk spannend wat er nu gaat gebeuren.

Buster? Is het mogelijk om de schrijfsels die onder het draadje Kennis geeft kracht, die hierover gaan, onder deze nieuwe topic te plaatsen?

Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Buster

Ik knip en plak ze even:  ;)

Vraag Burningspirit; wat is comparitie?

Quote from: Boeddha on Mar 04, 2014, 01:05 PM
Wat ik weet van mijn vorige baan is dat ze zo proberen om tot een schikking te komen. Komen de advocaten er niet uit, dan zal de rechter alsnog tot een vonnis komen.

Comparitie is een term uit het recht. Een comparitie is een verschijning voor het gerecht, een opkomst, een bijeenkomst ter beraadslaging, of een zitting.

In veel rechtszaken wordt als onderdeel van de procedure een speciale rechtszitting gehouden, een comparitie (comparitie = vergelijking). De bedoeling daarvan is meer inlichtingen over de zaak te verkrijgen of te proberen de partijen tot een vergelijk te laten komen. De partijen kunnen dan onder leiding van de rechter of bijvoorbeeld tijdens een schorsing van de zitting proberen tot een schikking te komen. Wanneer de hele procedure is doorlopen en er geen schikking is bereikt wordt er vonnis gewezen door de rechter. Comparitie-zittingen zijn in principe openbaar. (bron - Wikipedia)

Voordelen van een comparitie
het geschil, de feiten maar ook de juridische standpunten van partijen, worden duidelijk;
de kans op een regeling is groter als de feiten, stellingen, verweren en bewijsmiddelen helder zijn;
indien er geen regeling komt, dan kan wellicht sneller een eindvonnis worden gewezen;
indien een eindvonnis niet mogelijk is, kan de comparitie gebruikt worden voor instructie door de rechter (geschilpunten? wie moet wat bewijzen?);
er is minder noodzaak voor repliek, dupliek en pleidooi;
het houden van een zitting verhoogt de acceptatiegraad van de uitspraak;
in het ambtshalve tussenvonnis wordt aangegeven wat de specifieke vraagpunten zijn, welke inlichtingen nog nodig zijn en - indien nodig - welke gebreken nog moeten worden hersteld.
(bron - wikipedia)


Dit kan dus dus zomaar in jullie voordeel uitwerken! ;)

Bericht Sacredfour:
Quote from: sacredfour on Mar 05, 2014, 06:29 PM
Burningspirit,  de zaak die gaat dienen m.b.t de claim van de levenanciers van het beveiligingssysteem.
Als ik het goed begrijp is de vordering overgenomen door een ander bedrijf?
Je schrijft:
QuoteDe schuldeiser heeft hier nauwelijks op gereageerd en op een gegeven moment anderhalf jaar niets van zich laten horen.
Je zou hieruit de conclusie hebben getrokken dat de zaak afgedaan was en de schuldeiser kwijtschelding heeft betracht, ook al omdat je in de onderhandeling fase was.
Quote……..waaruit bleek dat de V.O.F. was opgeheven en was uitgeschreven bij K.v.K.
Je zou de oude schuldeiser in het geschil kunnen betrekken. Was er sprake van faillissement? Heeft hij of misschien een curator de schuld verkocht?
Je advocaat moet de akte van cessie opvragen, liefst al voor dat de zaak voorkomt.

Je kan het ophalen van de apparatuur zien als een beëindiging van het contract.
De bedoelingen van de oude schuldeiser, ten tijde van het stoppen van de dialoog met jouw,  zijn heel belangrijk.

Bericht Burningspirit:
Quote from: burningspirit on Mar 05, 2014, 06:46 PM
naar aanleiding van dat filmpje van buster heb ik ook zitten denken: ik was vindbaar, ik heb geprobeerd de zaak te regelen, maar kreeg geen reactie enzovoorts
maar onze advocaat zegt dat in de voorwaarden staat dat het bedrijf gerechtigd is om ons aan de contractvoorwaarden te houden en dat ze nu eigenlijk al coulant zijn door 50% daarvan te vragen.....
en het gaat niet om de apparatuur hier maar om het abonnement op de meldkamer en dergelijke diensten
diensten die wij natuurlijk nooit meer hebben afgenomen van hun ná 1 maart 2010, maar goed . blijkbaar  is het opheffen van ons bedrijf onvoldoende reden om het contract tussentijds te ontbinden
hoe dat zit met die akte van cessie, daar zal ik morgen onze advocaat eens over bellen, want eerder vroeg ik er naar en toen zei ze dat ze nog niks had gezien en dat we het wel zouden merken bij de rechtbank..... ik begrijp dat niet goed
dank je dat je me nog even bij de les roept SF  8)

Bericht Sacredfour:
Quote from: sacredfour on Mar 05, 2014, 11:34 PM
burningspirit wacht niet tot de rechtszaak met het vragen van de akte van cessie!
Staat er ook in de overeenkomst dat de beveiligingsmaatschappij de spullen mag weghalen zonder dat de overeenkomst ongedaan wordt? Heb je ze gevraagd de spullen weg te halen?
Is de originele schuldeiser niet meer betrokken bij de zaak?
Is de nieuwe schuldeiser in het bezit van alle correspondentie en ook op de hoogte van alle onderhandelingen die met de originele schuldeiser zijn gevoerd?
Waarom heb je anderhalf jaar niks meer gehoord, kreeg je toen niet de indruk dat de zaak was afgedaan?
Heb je een toevoeging voor je advocaat dan zou ik niet te snel toegeven aan een regeling. 
Als je een toevoeging heb kan je altijd nog naar het hof. Dit gaat voor de tegenpartij veel geld kosten en kan een punt zijn in de onderhandelingen met de tegenpartij.


Bericht Burningspirit:
Quote from: burningspirit on Mar 06, 2014, 12:41 AM
Sacredfour: zei ik al: ik ga morgen naar haar (advocaat) bellen en vragen hoe het zit met die akte van cessie en ja, we hebben een toevoeging en nee, ik ga niet te snel toegeven.... 8)

En je andere vragen: de beveiligingsinstallatie is op ons verzoek weggehaald en ik heb bij de desbetreffende firma ook een verzoek ingediend voor beëindiging contract. Alleen: het abonnement hadden zij naar eigen zeggen géén zeggenschap over, dat hadden ze namelijk uit handen gegeven, direct al, aan een soort van factoring-bedrijf. Laatstgenoemde bedrijf heb ik nooit kunnen bereiken, niet telefonisch en niet per email, sterker nog:  ik kon het bedrijf niet eens vinden. Na maandenlang proberen, zat ik uiteindelijk aan telefoon met receptionistes en ander soortige werknemers, die geen idee hadden waarover ik het had.
Toen ik niks meer hoorde, dacht ik inderdaad dat men het voor gezien hield. Tot dat dus die advocaat uit Amsterdam zich meldde ..... en beweerde dat hij namens het bedrijf die vordering kan claimen. Deze advocaat is in het bezit van heel veel stukken en correspondentie, maar niet van alles. Met name waar het gaat de mails die ik er tegenaan heb gegooid om iets te regelen. Wij hebben al (bewijs)stukken gestuurd bij ons antwoord op de dagvaarding. Hij lijkt ook vanuit het niets op het toneel te verschijnen dus ja, die akte van cessie is wel heel belangrijk. En nu komt er dus een comparitie, waarbij de rechter kennelijk wil zien of we alsnog een compromis kunnen sluiten. Wat mij betreft is het voldoende als we de laatst ontvangen rekeningen over maart tot en met juni in 2010 betalen. Daarna hebben we geen enkele rekening meer ontvangen. De rekeningen die de advocaat (tegenpartij) bij zijn producties toont, die zijn voor een deel van eerdere datum en dus allang betaald! Dat is allemaal bewijsbaar. Dus ik ben wel heel benieuwd of ze zich overeind kunnen houden. Overigens kunnen ze zich niet beroepen op onwetendheid want vanaf het begin hebben we gereageerd en onderhandeld, we waren vindbaar, alle correspondentie komt vanaf dag 1 (1maart 2010) op ons huisadres, onze telefoonnummers zijn bekend en niet veranderd. Onze postbus werd opgeheven maar daarvan heb ik iedereen op de hoogte gebracht. Dus daar ligt het niet aan.

Kort gezegd, ik ga morgen onze advocaat bellen te horen hoe zij denkt dat we het beste kunnen handelen en ik ga wat dingen vragen die me niet duidelijk zijn. Wordt vervolgd.


burningspirit

Zo dan!  ::) woooww
ben al blij dat ik quotes kan plaatsen....  :-[
jij maakt het helemaal mooi en dat nog wel op je verjaardag...!!!
thanks Buster je bent een kanjer  ;D
liefs van mij en een hele leuke dag gewenst  :-*
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Buster

hahaha,.. graag gedaan hoor!

wat het in jullie geval lastig maakt is dat er een contract is afgesloten als bedrijf, het gaat dan om een handelscontract. Als consument ben je redelijk beschermd met de wet incassokosten, hoe dat precies zit binnen een handelsovereenkomst weet ik eerlijk gezegd niet.
Goed om te horen dat je hierover overleg hebt met de advocaat.
Het feit dat er overleg gaat plaatsvinden wijst al in een goede richting.

Toi toi toi!

burningspirit

Gewoon, je schreef:

"Over Burningspirit wil ook weten hoe dit afloopt bij huurcontracten word die termijn van 5 jaar huur terug gebracht naar 1 jaar omdat de verhuurder ook actie kan onder nemen het opnieuw te verhuren.

Dit is een abonnement op een meld kamer, waar een verlies rekenen van een jaar ik al heel veel vindt, ( heb ooit zelf zo,n abonnement niet genomen) omdat het mij onredelijk duur voorkwam."

Wij hadden wel zo'n abonnement genomen. helaas, maar niet terug te draaien. In de voorwaarden van onze overeenkomst met de meldkamer-firma stond dat er om geen enkele reden contractbreuk mag worden gepleegd. Wij hadden die voorwaarden natuurlijk slechts diagonaal gelezen en hebben getekend in de veronderstelling dat in geval van calamiteiten (wat het verlies/de verkoop van onze winkel echt wel was... :'( ) er wel iets geregeld kon worden.
Voor alle duidelijkheid: Het bedrijf B, dat de apparatuur plaatste 'verhuurde' slechts die apparatuur aan ons. Het bedrijf P ontving het abonnementsgeld maandelijks. Ze stuurden een factuur en ik betaalde die dan. Vanaf 1 maart 2010 hebben we nog maar drie facturen ontvangen. Vanaf juni 2010, toen de apparatuur was weggehaald, ontvingen we niets meer. Advocaat S heeft bij zijn producties die drie laatste facturen gedaan en ook een drietal facturen uit 2012... daarmee de indruk wekkende dat deze niet betaald zouden zijn, maar dat zijn ze dus wel!
Ik ben het volstrekt met je eens, Gewoon, dat zóveel rekenen als je allang geen gebruik meer maakt van het systeem eigenlijk te bizar voor woorden is. Dat is precies de reden dat we een advocaat in de arm hebben genomen om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Mijn indruk is wel, dat we hier nu alleen maar met wetjes, regeltjes, papieren en gedoe en geneuzel bezig zijn. Het raakt eigenlijk kant noch wal, maar we willen ons gewoon wel verdedigen tegenover iemand (advocaat S) die alleen op geld lijkt uit te zijn. Als hij gelijk krijgt, het zij zo, maar hij zal er wel iets voor moeten doen. Namelijk bewijzen dat hij gerechtigd is om deze claim bij ons neer te leggen. En dan mag de rechter zeggen of hij het redelijk en billijk vindt, de rechter heeft het laatste woord hier over.

Zoals ik het nu begrijp, is het belangrijk dat we beiden, als voormalige firmanten van de niet meer bestaande V.O.F. akte de présence geven en laten horen hoe wij erover denken. De rechter hoopt dat we er nog samen uit kunnen komen. Lukt dit niet, dan zal de rechter uitspraak doen.

Ik ben benieuwd!
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Buster

Precies, niet op komen dagen (schriftelijk, via advocaat of fysiek) betekent sowieso een verstek oordeel.

Als ik je zaak zo lees hebben jullie sterke argumenten in handen.
Je hebt de apparatuur ingeleverd.
En dan blijft het contract wel bestaan maar dan moet je in de gelegenheid worden gesteld om dat te betalen, en de facturen zijn dus niet meer geleverd.

Er was vorig jaar ook aandacht bij Kanniewaarzijn voor het opzeggen van een dergelijk abonnement bij het overlijden van een vader, de zoon moest nog X jaar betalen omdat het abonnement tussentijds met geen mogelijkheid opgezegd kon worden.

Wat een gedoe zeg,..

sacredfour

burningspirit, is partij p de eisende partij, de partij die de  advocaat vertegenwoordigd? Is dit ook de naam van de eisende partij in de dagvaarding? Bestaat partij p nog wel, of zijn ze overgenomen?
Je schrijft ook:
Quote(bedrijf P) was niet vindbaar en niet bereikbaar.
Voor welk bedrijf handelt de advocaat nu?
QuoteNa een paar maanden heb ik dus mijn pogingen gestaakt en heb aangenomen dat men het voor gezien hield.
Ik denk dat dit een heel goed argument is om de zaak te winnen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

burningspirit

Dank je @SacredFour
Ik overleg met onze advocaat en zie dan wel wat er gebeurd maandag, want dan is de comparitie
des 's middags om half vier ...  ;D ik laat het hier weten hoe het ging
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

tuthola

Ook al heb ik hier geen kaas van gegeten wens ik je maandag succes bij de zitting :-)

burningspirit

Nou, hiermee zullen we het moeten doen, zou de rijdende rechter zeggen..... ;D

We waren vanmiddag ruim op tijd in de rechtbank en hebben tevoren nog met onze advocaat gesproken. De advocaat S. was er zowaar ook en spreekt gewoon namens bedrijf P. Bedrijf P heeft destijds (bij ons in 2008 dus) het (verhuur en service)contract over genomen van Bedrijf B, die de boel installeerde en ook later weghaalde. De akte van cessie, waarvan onze advocaat aangaf dat wij die wilden zien, was er op dit moment niet, maar kon advocaat S. wel regelen. Het schijnt een akte te zijn waarin in één klap heel veel namen zijn opgenomen, doordat bedrijf P. altijd alle abonnementen-contracten van Bedrijf B. onder de hoede nam. Dus: in soortgelijke zaken voorheen was er inderdaad geen akte van cessie aanwezig, maar het is niet bekend hoe deze zaken verder zijn afgelopen. Dikke kans dat er later wel zo'n soort akte is aangeleverd en dat de juridische procedure nog een lange staart heeft gekregen. Bedrijf P. blijkt een Belgisch bedrijf te zijn, waardoor het logisch was dat ik het niet kon vinden. (dat is mijn eigen aanname).
Na de korte pauze waarin wij op de gang eerst met onze advocaat overlegden en zij daarna met advocaat S. sprak, gingen we weer naar binnen en heeft de rechter een overeenkomst genoteerd. Ik geloof dat dat schikking heet. Dit omdat het de snelst mogelijke manier is die het minste vertraging en kosten met zich mee brengt. Advocaat S. ging ook akkoord, ondanks het feit dat het voor ons niet mogelijk was een betalingsregeling af te spreken. Hadden we dit niet gedaan, dan was de kans groot dat deze schuld nog lange tijd onduidelijk zou blijven, wat vertragend werkt op SHV. En de andere partij zou meer kosten moeten maken, waar ze ook niet op zitten te wachten.

Kort gezegd komt het er op neer dat de andere partij uiteindelijk maar een fractie krijgt van het nu afgesproken bedrag. En wat me ook wel duidelijk was, dat we nooit een contract diagonaal moeten lezen. Hadden we het wel goed gelezen, dan had dit allemaal niet hoeven gebeuren. Er stond namelijk duidelijk dat het in geen enkel geval binnen vijf jaar ontbonden kon worden. Dus bij deze: lees , vóór je iets tekent, alles eerst goed door..... oeps, waar heb ik dit vaker gehoord....???  :-[

Ben wel opgelucht dat het nu klaar is en we verder kunnen. Greetz
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Buster

Gefeliciteerd, het is toch mooi een overwinning!

En ja,.. spelende vrouw, wat heb je nu geleerd? :D

Goed gedaan hoor!

tuthola


Lizayra

Toch vind ik het raar dat jij wel 5 jaar aan dit contract vast zat, maar het bedrijf zelf daar geen tegenprestatie voor hoefde te leveren (dat kon niet meer door het weghalen van de spullen lijkt me).
Gelukkig is het nu achter de rug en kunnen jullie verder!

burningspirit

Klopt Lizayra, het is ook heel raar. En als ik niet in deze fase van de oplossing van ons schuldprobleem zat, liet ik dit ook zeker niet op me zitten. Het risico nu is echter, dat bedrijf P. zonder veel omhaal bezwaren gaat maken, plotseling papieren gaat aanleveren enzovoorts. Dat zou voor ons betekenen dat we zo lang deze procedures voortgaan, niet verder kunnen met SHV, terwijl we er nu zo dichtbij zijn gekomen.
Advocaat S. sloeg zijn ogen ten hemel en zuchtte, toen ik antwoord gaf op zijn vraag of we een betalingsafspraak konden maken. Ik zei toen heel rustig dat dat wel kon, maar dat ik die dan waarschijnlijk binnen enkele weken weer moest intrekken....... waarop hij vroeg in welke fase we zaten en wie onze grootste schuldeiser was. De ING bank dus. Toen had hij zoiets korzeligs van: laten we nu maar snel die schikking opmaken, dan zijn we er maar mee klaar. Precies wat wij voor ogen hadden.....  ;)

Het was wel weer een belevenis om in de rechtbank te zijn trouwens. De vorige keer dat we daar waren, ongeveer tien jaar geleden, om een zitting bij te wonen, was toen de misbruiker van onze dochters terecht stond..... mijn man en ik waren het er roerend over eens dat dat toen veel en veel erger was.
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)