einde rentevasteperiode

Started by sacredfour, Mar 01, 2014, 12:32 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Einde rentevasteperiode.
Als we er vanuit gaan dat de bank standaard verhypothekeerd, mogen we ons ook afvragen of de bank na deze transactie nog het recht heeft om de rente te wijzigen. We gaan er dan ook even vanuit dat de cessie een “ true sale transaction”is waarin de rechten en plichten zoals het recht van parate executie ook mee overgaan. (zie jurisprudentie Pierson/Onderdrecht arrest)
Alhoewel de hypotheekgever(schuldenaar) bevrijdend kan blijven betalen na (stille) cessie, is de originator(bank) niet meer de rechthebbende van de (deel van de) hypotheek. Dit zou dus een “event”kunnen zijn waar je de bank kan verzoeken antwoord te geven op de vraag of zij nog wel gerechtigd zijn om deze wijziging uit te voeren. Dit omdat het niet meer over bevrijdend betalen gaat, maar over een wijziging.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

#1
Misschien zegt dit draadje je nog niet zo veel. Het punt dat ik hier meld is echter zeer belangrijk als je van plan bent je hypotheek aan te vechten. De meeste banken verkopen de lening  met hypotheekrecht die ze aan u hebben gegeven meteen door aan investeerders. Dit heet securitisatie. Alle banken hebben hier aan meegedaan en doen dit nog steeds. Zolang banken dit doen volgens alle voorschriften en wetten dan valt hier weinig op aan te merken. Echter, berichten uit de US, Engeland, Ierland, Z. Afrika en nu ook Nederland laten  zien dat  in veel gevallen de papierwinkel onzorgvuldig is afgehandeld door de banken. Zie:
http://www.youtube.com/watch?v=0Q3GN433J2c en in Nederland LJNBV1055                                   
Omdat het argument van de bank en van de rechter altijd zal zijn, ook als de hypotheek gesecuritiseerd is (cessie) kan de schuldenaar nog steeds bevrijdend blijven betalen aan de cedent. (bank) Omdat er rechten en plichten met de securitie overgaan naar de cessionaris, kan je je afvragen of het recht om een aantal wijzigingen aan te brengen zoals de nieuwe rentevaste periode met een nieuwe rente nog bij de bank berust. Dit bedoel ik met een “event”. Je hebt nu het recht om de bank om meer informatie te vragen. Kan je het aannemelijk maken dat je hypotheek is gesecuritiseerd, dan zal dit je verzoek kracht bij zetten. Het standaard antwoord van de bank is, “we doen geen mededeling over securitisatie”. Dit hoef je natuurlijk niet te aanvaarden. Ook zijn er andere voorbeelden te bedenken die je als “event”kan beschouwen.


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.