brief voor je bankdirecteur

Started by sacredfour, Mar 01, 2014, 09:25 AM

Previous topic - Next topic

sacredfour


Beste Bankdirecteur,
Wij kennen uw naam niet. Degene met wie wij destijds onze hypotheekpolis afsloten, is al lang verdwenen. We waren hem toen erg dankbaar dat hij het mogelijk maakte dat wij ons droomhuis konden kopen. Vol overtuiging gingen wij in op zijn voorstel, en zoals u weet, zijn wij tot op de dag van vandaag onze verplichtingen en afspraken netjes nagekomen.

Maar een mens wordt ouder en wijzer. Voortschrijdend inzicht heet dat. En vandaag zijn we eigenlijk helemaal niet zo blij met wat wij destijds afspraken. Sterker zelfs, we voelen ons… we kunnen het niet anders zeggen, belazerd.

Het was misschien na?ief van ons om te denken dat het geld dat u ons leende, daadwerkelijk in uw bezit was. Pas sinds kort weten we dat u als bank nauwelijks geld bezit. En dat u ons geld uit het niets creëerde op het moment dat wij onze handtekening plaatsten, eenvoudigweg door het bedrag in te toetsen.

Neemt u ons niet kwalijk dat we dit vreemd vinden. U vroeg er immers ons huis voor in pand, iets dat wél bestond in de werkelijke wereld. U gaf ons eigenlijk een schuldkwitantie waarbij wij de verplichting op ons namen uw verzonnen geld, reëel te maken door dertig jaar lang voor u te werken. In zekere zin werden we uw lijfeigene.

En dat niet alleen… u vroeg ons ook rente. We stelden ons daar geen vragen bij. We gingen er vanuit dat rente iets vanzelfsprekends is in deze wereld. Pas nu, nu we ons verdiepen in het wezen van geld, komen we erachter dat rente helemaal niet vanzelfsprekend is. We wisten toen nog niet dat de bijbel al stelde dat het vragen van rente misdadig is. We hadden nog niet gehoord van renteloos Islamitisch bankieren. En zouden we er wel van gehoord hebben, dan zouden we het wellicht raar hebben gevonden. Want we wisten toen nog niet dat rente een monster is, dat niet in toom is te houden.

De reden is eenvoudig. Geld is een handig transactiemiddel. Een efficiënt product om diensten en goederen uit te wisselen. Maar, ‘geld jonkt niet’, zei Aristoteles. Geld brengt geen geld voort. En dat hoeft ook niet. Dat is niet de natuurlijke functie van geld. Munten hoeven geen munten te baren, beaamde Thomas van Aquino.

Want rente is een listig ding. We beseften toen niet dat we met die rente maar liefst twee tot driemaal de volledige prijs van ons huis aan u zouden betalen in dertig jaar. Nu gunnen we iedereen zijn verdienste. Maar… vindt u dit zelf ook niet buiten iedere proportie?

En nog was het niet genoeg voor uw instelling. Onze hypotheek verpandde u in een beleggingsproduct, waarbij beleggers gingen speculeren of wij wel of niet onze hypotheek zouden kunnen terug betalen. En opnieuw verdiende u veel geld aan onze hypotheek.
Tot het fout ging.

U herinnert zich vast, dat toen die beleggingsproducten, met ingewikkelde namen als collateralized debt obligations , klapten, de crisis begon.

De producten waren op lucht gebaseerd. Op geld dat niet bestond dat u aan ons en zovele anderen uitleende.

Uw instelling dreigde om te vallen. En de wereld was in rep en roer. Want wanneer er banken zouden omvallen, was het einde der tijden nabij, hoorden wij onze leiders keer op keer verkondigen.

Dus gingen onze leiders op hun beurt niét bestaand geld lenen bij de Europese Centrale Bank die op dezelfde wijze geld uit het niets creëerden. Onze leiders gaven u dat geld, zodat u rustig kon verder bankieren en uw bonussen verdelen. Maar dat niet bestaande geld moest natuurlijk ook reëel gemaakt worden. En gek genoeg werd de rekening daarvan niet bij u, maar bij ons gelegd.

In de vorm van belastingen die hoger werden, en bezuinigingen op zaken die wij belangrijk vinden, betalen wij nu niet alleen het geld terug dat aan u geleend werd, maar ook nog eens de rente daarop. En onze leiders bezweren ons dat we die schuldenberg niet meer mogen laten oplopen dan tot 3 % van onze begroting.

Daardoor moeten we keer op keer nog meer belastingen betalen en bezuinigingen ondergaan. Tot er weer enkele miljarden nodig zullen zijn om een volgende bankinstelling te redden, in eigen land, of in Griekenland, of in Italië. Vreemd genoeg wordt de rekening daarvan steeds opnieuw bij ons gelegd.

En deze vicieuze cirkel gaat nu al jaren zo door.

Maar voor mij is de maat vol, geachte bankdirecteur. Ik zeg Basta.
U heeft de crisis veroorzaakt. U heeft er een bende van gemaakt. U verwacht niet alleen dat wij onze persoonlijke verplichtingen aan u blijven nakomen, maar ook nog eens dat wij uw instelling blijven redden. En dat we daardoor onze kinderen opzadelen met een nooit meer terug te betalen schuld, veroorzaakt door de tumor die rente op rente is, waardoor we hun toekomst nu al gehypothekeerd hebben.

Toch willen we niet onredelijk zijn. Wij zijn nette burgers.
Het fictieve geld van ons hypotheekbedrag waardoor wij ons huis konden kopen, willen we aan u terug betalen. We zijn zelfs bereid daarvoor een commissie aan u te betalen.

En dan houdt het op, beste bankdirecteur.

Vindt u dit een krankzinnig voorstel?

In Ijsland deden ze het. Alle hypotheekschulden werden kwijt gescholden tot 110 % van het hypotheekbedrag. Het gevolg was dat Ijsland al jaren uit de crisis is, en een begrotingsoverschot heeft. En ja, de banken vielen om in IJsland, maar het was niet het einde der tijden daar, integendeel… het was een nieuw begin.

Ik moet ook mijn eigen boontjes doppen, mijnheer de bankdirecteur. Als ik gebakken lucht zou verkopen, zou de overheid mij geen geld toestoppen om mij te redden. Nee, ze zouden mij in de gevangenis gooien. En terecht.
Hieronder vindt u mijn voorstel mijnheer de bankdirecteur. Ik zie uw reactie graag tegemoet. Ik heb niets tegen u persoonlijk, maar wel tegen uw manier van zaken doen, waardoor op dit moment een volledig continent in de crisis is geraakt. Daartegen zeg ik vanaf vandaag; Basta.

Hoogachtend,

Een burger die er genoeg van heeft.


bron:Geert Kimpen,
www.geertkimpen.com
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

vervolg:
Brief die u naar uw bank kunt sturen, opgesteld door Ad Broere, ex-bankier, auteur van het boek Geld komt uit het niets: )

Betreft: lening contract nummer

Geachte heer/mevrouw,

Op ………… hebben wij een lening contract getekend met uw bank, waarin we met de bank zijn overeengekomen de hoofdsom van de in het contract genoemde lening terug te betalen met rente.

Dit contract hebben wij ondertekend omdat we er op dat moment van overtuigd waren dat de bank de beschikking had over het geld dat aan ons werd uitgeleend. Dit blijkt echter niet de juiste voorstelling van zaken te zijn. We weten nu, dat het geld er niet was voordat wij het bankgebouw binnenstapten. Het blijkt te zijn ontstaan door onze handtekening onder het lening contract.

Banken verstrekken leningen zonder dat er dekking aanwezig is, dus uit het niets. Geld dat uit het niets komt is van niemand en dientengevolge ook niet van uw bank. Het is daarom geheel onjuist dat u hierover rente vraagt. We zijn ons ervan bewust dat we het geld dat wij via uw bank te leen hebben ontvangen, hebben aangewend voor de koop van onze woning. Ook begrijpen wij, dat u voor de dienstverlening ten behoeve van de lening werk hebt verricht. Wij vinden het daarom redelijk dat de bank om ons een nieuwe overeenkomst van geldlening aanbiedt, waarin geen renteverplichting over het door ons geleende geld is opgenomen.

Verder vragen wij van de bank om de door ons betaalde rente vanaf de datum van het tekenen van de leningovereenkomst aan ons te restitueren.

Wij stoppen met het betalen van rente totdat er een voorstel door uw bank is gedaan waarmee wij akkoord gaan. Wij zijn bereid om het bedrag dat voor de rente bestemd was maandelijks op een reserveringsrekening op onze naam te zetten totdat wij akkoord zijn gegaan met het voorstel van de bank.

Wij wachten de reactie van uw bank met belangstelling af.

Hoogachtend,
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Pietje

Is dit nou echt iets om te gebruiken?? 

burningspirit

een ander vraagje
is er een alternatieve brief voor de situatie, dat de lening is verstrekt voor het opzetten/voortzetten van een winkel (of iets anders), terwijl de winkel (of een andere item bijv. auto e.d.) er niet meer is en de schuldenaar op geen enkele manier meer aan de verplichting kan voldoen, om het uit niets gecreëerde geld met bijbehorende rente (helemaal) (terug) te betalen...?
in zo'n geval heeft de bank geen (?)  zekerheidstelling gedaan, dus in hoeverre is een lening contract dan wettig, wettelijk of rechtsgeldig?
ik zou dankbaar zijn voor zo'n brief  8) en ook voor een antwoord op deze vraag
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

sacredfour

De zekerheidsstelling doet er niet toe. De geldcreatie van de banken blijft hetzelfde. Je zou deze brief ook in jouw situatie kunnen gebruiken. Deze brief is van Ad Broere, Ik heb zelf ook een brief voor een doorlopend krediet. Natuurlijk moet de situatie nog getest worden in de rechtbank. Ik ken twee juristen die hier actief mee bezig zijn. Alleen kan de uitslag nog wel enkele jaren duren. Een zakelijk krediet is toch even iets anders. Natuurlijk toveren de banken nog steeds  geld uit het niets. Alleen zonder deze zakelijke kredieten kan de wereld niet draaien. Wel vind ik dat de bank ook zelf mee moet betalen als dingen fout gaan. Is de zaak op de fles gegaan tijdens de kredietcrisis dan kan je de bank hier verantwoordelijk voor houden. Ze waren immers de veroorzakers hiervan. Een van mijn schulden was ook een zakelijk krediet. Het gevecht voor deze is nog steeds gaande (nu al 3 jaar!), maar het lijkt erop dat ik het heb gewonnen. Het gaat hier niet over een groot bedrag, (8.000 euro) Dit enkel door het schrijven van een paar brieven!
Pietje, ja je kan dit doen!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

burningspirit

Het wordt steeds interessanter... (ik kan ook andere woorden gebruiken maar doe dit maar liever niet)
deze zaak is niet failliet gegaan, maar we hebben em verkocht voor veel te weinig geld....
dat verandert de zaak danig ben ik bang
failliet gaan ... daar waren we dus heel erg bang voor, vandaar deze verkoop-actie
hoe zit het dan in elkaar?
ik krijg het gevoel dat we oliedom zijn geweest hiermee
dat idee had ik al, maar nu nog veel meer
hoe denk jij hierover SF?

we hebben in eerste instantie van de SNS bank een groot bedrag gekregen om op te starten
na 1 1/2 jaar zaten we al in problemen en hebben we een Bbz krediet (Gemeente) gevraagd en gekregen
dit hebben we in amper 2 1/2 jaar tijd volledig afgelost
het ging een tijdje redelijk tot goed (ongeveer 2 jaar)
na ongeveer 7 jaar hield de SNS het voor gezien, ze wilden niet meer verder met ons
ik heb toen bij de Postbank voor elkaar gekregen om toch door te kunnen gaan
Postbank leende ons toen tot driemaal toe een bedrag
ook toen waren er een paar goede jaren
in de tussen tijd werd de Postbank, zoals bekend ING
en toen in 2009 alles verkeerd ging, hebben we opnieuw een Bbz krediet aangevraagd
deze keer werd dat geweigerd en we kregen het advies: de winkel te verkopen en in loondienst te gaan werken
dit hebben we gedaan: alleen hadden we niet gerekend op zo veel ellende
met het geld dat we kregen hebben we niets kunnen uitrichten en door het ontslag  na een half jaar hadden we ook geen inkomen meer
wél die grote schuld bij de ING bank

inmiddels wel weer inkomen, maar zo weinig dat we af en toe van voren niet weten dat we van achteren leven

maar de vraag is dus: kan ik zelf überhaupt nog iets met de bank? is het nog een optie om de directeur van de ING bank te proberen te bewegen om bijvoorbeeld de rente niet te rekenen of iets anders? Of zijn dit ook dingen die wellicht vanuit de schuldregeling (SHV) kunnen gedaan worden?

tsjonge jonge jonge... als je toch eens alles vooruit wist.... dan was ik hier never nooit aan begonnen....
probleem is dat je als kleine winkelier probeert om je droom in stand te houden zo lang het maar enigszins gaat en dat dus heel duur moet betalen later
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

chapter

hi burningspirit
ik zou nu je met traject start even niets doen. laatste wat je wilt is je traject frustreren. bank zal dan zeker niet minnelijk willen schikken. en hulpverlening ziet het zo mogelijk ook niet geld creëren uit niets.
zou me richten op je traject en geen rare sprongen maken die je traject kunnen frustreren.  dan ben je terug bij af

burningspirit

dank je
ik dacht al zoiets maar wilde het even zeker weten
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

tuthola

Zoals sacredfour al zegt dit kan jaren duren .....de meeste schuldenaren hebben die tijd niet en dan is het nog maar de vraag of dit allemaal gaat lukken, het is goed dat het aan de kaak gesteld wordt maar ik denk  dat de overheid dit niet laat gebeuren want dan kan iedereen die in de problemen komt zijn geld terughalen......

Xdewit

Ik weet niet zo goed wat de overheid hier wat mee te doen heeft wanneer iemand een brief aan zijn bank schrijft voor oneigenlijke praktijken?

Wat ik me afvraag is of jullie advies hebben gekregen van het IMK ingehuurd door de gemeente met aanvraag van de BBZ?sacredfour

Burningspirit,  ik heb je topic waarin je je verhaal doet niet gevolgd.  Maar zit je in een schuldsaneringtraject? Natuurlijk kan je bemiddelaar ook met de bank onderhandelen. Ik ben alleen bang dat de bank weinig ge?interesseerd is in een oplossing die ze geld gaat kosten. Een actie tegen de bank moet in principe geen probleem zijn, zolang je alles maar wettig doet.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

Ha burningspirit

Je zegt als je alles vooruit weet met een zucht,  maar later zal je toch achter je keuze staan het besluit je zaak te verkopen was en is,  goed ondernemen geweest omdat er een te grote schulden last was bij minder wordende omzet, en de slechte tijd is lang nog niet voorbij weten we nu !!

Het had dan waarschijnlijk een martelgang geweest naar een failliet, dus was dat een goede keuze.

Dat je het weg gedaan hebt voor veel te weinig geld welk verschil zal dat gemaakt hebben bij je aanvraag van nu ?

Dus ik vindt dat je het niet slecht gedaan hebt, en dan kun je zoeken naar waarvan je voelt dat was geen goed plan, is bijvoorbeeld die vergroting van de schuldendruk toen je naar de ING ging maar dat gaat dan gepaard met gouden beloftes die je krijgt belooft als je een mooie zaak of plaats hebt.

En kan je zeggen dat dat een tijdelijk effect is die omzet stijging en dat word je niet belooft, jaren en jaren geleden was  er wel een groot effect van een mooie zaak omdat de rest van de optiek zaken er weinig beter uit zag als een slagerswinkel in niets zeggend wit.

Maar wat je wel kunt aan nemen is dat als over een jaar of drie uit een traject komt er veel beter voorstaat dan, het een paar terug het op een failliet laten komen.


Het is nu een rot tijd, maar met gevoelens over dat ontslag, en te weinig geld voor de winkel, daar zul je later echt anders naar kijken als je traject loopt, en dankbaar voor de goede keuzes die je gemaakt hebt als ondernemer.

burningspirit

@Xdewit: is inderdaad het IMK dat het advies gaf. Advies aan de Gemeente hier, om geen Bbz krediet te verstrekken en advies aan ons om de winkel te verkopen en in loondienst te gaan

@Sacredfour: nee, we zitten nog niet in een SHV traject, begint als het goed is donderdag a.s.
en onze ervaring met SHV hier is zodanig dat ik wel besef dat zij niet altijd alles kunnen doen, dat volgens hun mening zou moeten.... ze zitten inderdaad met een schuldenaar die om hulp vraagt en aan die hulp zitten beperkingen.... we mogen blij zijn als ze met ons een minnelijk traject willen ingaan en vervolgens bereid zijn om met/namens ons een WSNP regeling willen aanvragen

@Tuthola: het klopt dat de (plaatselijke) overheid niet snel zal meegaan in het aanklagen van een bank, maar als dit zou betekenen dat veel mensen hun geld zouden mogen terugvragen.... tja, dan kan ik er nog eens over denken  8) om toch zo'n brief te schrijven naar onze bankdirecteur  ;D maar is een grapje hoor, we zullen toch vooral eerst ons eigen probleem proberen op te lossen, dus in de contramine gaan met een bank... daarover wil ik nog een nachtje slapen.....

@Gewoon: geweldig, zoals jij weer de aller positiefste dingetjes er weet uit te vissen... blij dat jij me in ieder geval een hart onder de riem steekt en vertelt dat failliet gaan destijds geen goede oplossing was geweest  ;D
het klopt ook helemaal dat wij jarenlang in omzet gestegen zijn of gelijk bleven terwijl onze collega's al in resultaat naar beneden gingen
zoals ik er nu tegen aan kijk: wij hebben gewoon precies in de verkeerde tijd pech gehad met onze gezondheid, met gevolg dat we tegen de vlakte gingen
en hopelijk krijg jij straks ook weer gelijk als we door een traject zijn heen gegaan  ;D
zoals we in plat Hollands wel eens zeggen: gedane zaken nemen geen keer en het gras is niet groener bij de buren; m.a.w. het is gegaan zoals het is gegaan
wie rekent er nu op een vent, die met veel mooie praatjes je winkel over neemt en je een half jaar later een grote schop verkoopt...? niemand denk ik, maar het is toch gewoon gebeurd
en ja, als anderen er later op terug kijken dan is het gemakkelijk om met de vinger te wijzen en te zeggen: je hebt het raar en verkeerd gedaan, had je niet beter zus of zo kunnen doen....?

ik probeer me te richten op de toekomst, al kost het soms moeite
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)