2 financiële problemen

Started by eduardap, Feb 11, 2014, 07:10 PM

Previous topic - Next topic

Buster

Eduard, persoonlijk zou ik de brief zo niet sturen.

Kijk even wat verder dan deze week, je zult uiteindelijk met ze tot een regeling willen komen.
Als je dan zo begint is de kans op medewerking een stuk kleiner.
Ervan uitgaande dat je de vordering erkend (niet de kosten maar wel de lening) zou je dit kunnen sturen:

QuoteAan naam bedrijf
Datum datum invullen
Betreft dossiernummer nummer invullen

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief datum inzake bovenstaand dossiernummer had ik graag wat meer informatie omtrent de opbouw van de kosten.
Zou u mij op korte termijn een specificatie kunnen sturen waaruit ik kan opmaken hoe de hoogte van de kosten zijn opgebouwd. 

Zonder de specificatie kan ik niet zien welke onjuiste kosten er in rekening zijn gebracht.
Volgens de berekening die ik nu van u heb ontvangen is het rentepercentage 50%. Ik kan hier onmogelijk mee akkoord gaan.

Graag ontving ik van de specificatie op onderstaand adres.

Hoogachtend,

Naam
Adres
email


Dit is een manier, je kunt ook een andere weg bewandelen maar dat laat ik graag aan Sacredfour over om je daarin te adviseren.

eduardap

Dit is een brief die ik geschreven heb, maar niet verstuurd!:
X, x 2014

Kenmerk: x.


Geachte heer/mevrouw,Hierbij schrijf ik u een brief naar aanleiding van de uitstaande debet saldo van het Werkkapitaal NLx ten bedrage van â,¬ xx.

Ik heb destijds een zakelijke krediet afgesloten omdat ik privé dusdanige kosten had â€" ik ben gehandicapt (zit in een rolstoel) â€" waardoor ik veel extra kosten had (denk aan ondere andere kledingsslijtage en rolstoelonderhoud).
Met een uitkering van â,¬ x (ABN-Amro, december 2xxx) had ik niet voldoende financiën.

11-12 GIRO x
BETALINGSKENM. x

Omdat ik al het ‘papierwerk’ beu was (mijn hele week bestond uit het invullen van formulieren!), ben ik december 2xxx naar zuid-amerika (Chili en Argentinië) vertrokken en ben daar tot en met juni 2013 geweest.

Het verschil tussen ruim â,¬ xx en â,¬ x op het destijds afgesloten krediet vind ik wel erg groot! Ik wil u best â,¬ 1.000 + eventuele rentekosten betalen, maar het geëiste bedrag van
â,¬ xx vind ik veel te veel!

Ik hoop dat u op mijn verzoek in wil gaan!
Met vriendelijke groeten,

X

Buster

#32
Eduard, ik keer het even om en dan moet je me eerlijk zeggen wat je ervan vindt.

QuoteGeachte heer Eduard,Hierbij schrijf ik u een brief naar aanleiding van de uitstaande belofte u een brood te doen toekomen ter waarde van â,¬ xx.

Ik heb destijds met u de afspraak gemaakt een brood te leveren maar omdat ik privé dusdanige omstandigheden had waardoor ik veel extra kosten had (denk aan onder andere het vervangen van de werkschorten en deegmachine onderhoud).

Met de kosten van de zaak heb ik niet genoeg tijd om voor u een brood te bakken, zie onderstaande afschrijving.

11-12 GIRO x
BETALINGSKENM. x

Omdat ik al het ‘papierwerk’ beu was (mijn hele week bestond uit het invullen van formulieren!), ben ik december 2xxx naar zuid-amerika (Chili en Argentinië) vertrokken en ben daar tot en met juni 2013 geweest. En daarom niet staat geweest het brood voor u te bakken.

Het verschil tussen ruim â,¬ xx en â,¬ x op de gemaakte afspraak vind ik wel erg groot! Ik wil u best een brood en eventuele krentenbol betalen, maar het geëiste bedrag van â,¬ xx vind ik veel te veel!

Ik hoop dat u op mijn verzoek in wil gaan!

Eduard, begrijp me goed, ik wil je hiermee niet voor schut zetten maar je er op wijzen dat de argumenten die je noemt echt op geen enkele manier stand zullen houden, niet bij de kredietverstrekker, niet bij een rechtbank en niet bij een curator.
Wat je eigenlijk zegt is: ik had geen zin meer in het gedoe dus ben ik lekker vakantie gaan vieren van al mijn verplichtingen.
En dat kan niet, je bent verplichtingen aangegaan, sterker nog je had een persoonlijk faillissement aan je broek hangen o.a. voor dit krediet!.

Het staat je vrij een brief te sturen zoals je dat wil, het is jouw situatie, jouw keuze.
Als ik de kredietverstrekker was zou ik na zo'n brief niet eens meer met je in gesprek gaan.
Ja of een korte brief terug met de zin: "Meneer wij zijn uw gezeur beu en sturen het door naar onze juridische afdeling".
Als je wil dat ze je serieus nemen, besteed dan ook serieus zorg aan wat je schrijft.gewoon

Ha Eduard

Neem de voorbeeld 1e brief van Buster even aandachtig door, deze blijft bij het onderwerp, en dat is opheldering vragen over de opbouw van de kosten.

Dat is wat je wil weten, meer niet.

sacredfour

Eduardap Het draadje van jouw begint nu wat ingewikkeld te worden met al die XXXX en Je kan gewoon bedrijven of banken noemen bij naam. Als het om bedragen gaat pas die enigszins aan , maar wel op zo,n manier dat ze nog relevant zijn.  Houd je brieven zakelijk! Dat je in een rolstoel zit of dat je geen zin in papierwerk had, zijn geen zaken die je moet vermelden. Vraag de bank voor kopieën van alle rekeningafschriften, alle correspondentie en het leencontract.  Je kan deze brief per email versturen. Doe verder niks!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Eduard,

Zoals Gewoon en SF al aangeven, hou het zakelijk en bij de feiten.
De reden zoals je ze omschrijft wekken een verkeerd beeld.
Bovendien houden ze geen stand als argument.

Het feit is dat je je dit zakelijke krediet hebt aangevraagd en hebt afgenomen.
De bank heeft idd een zorgplicht maar dat ontslaat jouw niet van je aflosplicht.
Waar je recht op hebt is de specificatie, zo kun je narekenen welke kosten wel of niet terecht worden gerekend.

eduardap

Quote from: sacredfour on Feb 15, 2014, 03:39 PM
Eduardap Het draadje van jouw begint nu wat ingewikkeld te worden met al die XXXX en Je kan gewoon bedrijven of banken noemen bij naam. Als het om bedragen gaat pas die enigszins aan , maar wel op zo,n manier dat ze nog relevant zijn.  Houd je brieven zakelijk! Dat je in een rolstoel zit of dat je geen zin in papierwerk had, zijn geen zaken die je moet vermelden. Vraag de bank voor kopieën van alle rekeningafschriften, alle correspondentie en het leencontract.  Je kan deze brief per email versturen. Doe verder niks!

Ok, maar je weet zeker dat deze brief per e-mail kan?
En wat, als zij deze (weer) niet beantwoorden?

Ik zal de brief morgen schrijven (met jullie opmerkingen in acht nemend!) en dan naar dit Forum mailen!

Xdewit

Eduardap, volgens mij maak je het veel te ingewikkeld. Als je de tekst van Buster kopiert, invult en dan emailed, ben je echt al een heel end. Kijk het email adres na, misschien kan je dat telefonisch veriferen, als je denkt dat de email niet ontvangen wordt.
Je kan altijd weer bellen en vragen of de email is ontvangen, na een paar dagen.sacredfour

Zoals Xdewit aan aangaf, vraag een ontvangstbevestiging van je mail.
Eindig je brief met:

QuoteTenzij u een heldere specificatie van deze zogenaamde schuld en alle hierboven opgevraagde informatie naar mij opstuurt, zal ik niet meer op aanmaningen reageren.
U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. Ik ga er dan vanuit dat u een vergissing heeft gemaakt en dat er geen schuld is. In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen 14 dagen aan mij doet toekomen.

Nu moeten ze wel antwoord geven.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Eduard, je kunt altijd mailen.
Waar het om gaat is of je een reactie krijgt, dat is je bewijs dat het is aangekomen en gelezen.
Dat telt net zo zwaar per mail als aangetekend.
Belangrijk is dat je het niet verstuurd als bijlage, maar gewoon als tekst in de email.
Dan heeft je brief een datum waar je naar kunt verwijzen als dat nodig is.

Ik zet de brieven nog even op een rij:

QuoteAan naam bedrijf
Datum datum invullen
Betreft dossiernummer nummer invullen

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief van datum inzake bovenstaand dossiernummer had ik graag wat meer informatie omtrent de opbouw van de kosten.
Zou u mij op korte termijn een specificatie kunnen sturen waaruit ik kan opmaken hoe de hoogte van de kosten zijn opgebouwd. 

Zonder de specificatie kan ik niet zien welke onjuiste kosten er in rekening zijn gebracht.
Volgens de berekening die ik nu van u heb ontvangen is het rentepercentage 50%. Ik kan hier onmogelijk mee akkoord gaan.

Tenzij u een heldere specificatie van deze zogenaamde schuld en alle bijbehorende informatie naar mij opstuurt, zal ik niet meer op aanmaningen reageren.
U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. Ik ga er dan vanuit dat u een vergissing heeft gemaakt en dat er geen schuld is. In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde specificatie binnen 14 dagen aan mij doet toekomen.


Hoogachtend,

Naam
Adres
email

Stel dat je na 14 dagen nog steeds geen reactie krijgt kun je dezelfde brief sturen maar dan net even anders:

QuoteAan naam bedrijf
Datum datum invullen
Betreft dossiernummer nummer invullen

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van mijn brief van datum inzake bovenstaand dossiernummer heb ik helaas nog geen inhoudelijke reactie van u mogen ontvangen.

Ik stel u nogmaals in de gelegenheid de door mij opgevraagde specificatie binnen 14 dagen te doen toekomen. Mocht ik niets meer van u vernemen ga ik ervan uit dat u een vergissing heeft gemaakt en er geen schuld is.


Hoogachtend,

Naam
Adres
email

Stel dat je geen specificatie krijgt maar wel weer een brief met het verzoek te betalen kun je het volgende sturen:

QuoteAan naam bedrijf
Datum datum invullen
Betreft dossiernummer nummer invullen

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van mijn brief van datum inzake bovenstaand dossiernummer heb ik helaas nog geen inhoudelijke reactie van u mogen ontvangen.

Ik verzoek u nogmaals te reageren op mijn verzoek en de door mij opgevraagde specificatie binnen 14 dagen te doen toekomen.


Hoogachtend,

Naam
Adres
email

eduardap

#40
Quote from: Buster on Feb 15, 2014, 12:15 PM
Eduard, persoonlijk zou ik de brief zo niet sturen.

Kijk even wat verder dan deze week, je zult uiteindelijk met ze tot een regeling willen komen.
Als je dan zo begint is de kans op medewerking een stuk kleiner.
Ervan uitgaande dat je de vordering erkend (niet de kosten maar wel de lening) zou je dit kunnen sturen:

QuoteAan naam bedrijf
Datum datum invullen
Betreft dossiernummer nummer invullen

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief datum inzake bovenstaand dossiernummer had ik graag wat meer informatie omtrent de opbouw van de kosten.
Zou u mij op korte termijn een specificatie kunnen sturen waaruit ik kan opmaken hoe de hoogte van de kosten zijn opgebouwd. 

Zonder de specificatie kan ik niet zien welke onjuiste kosten er in rekening zijn gebracht.
Volgens de berekening die ik nu van u heb ontvangen is het rentepercentage 50%. Ik kan hier onmogelijk mee akkoord gaan.

Graag ontving ik van de specificatie op onderstaand adres.

Hoogachtend,

Naam
Adres
email


Dit is een manier, je kunt ook een andere weg bewandelen maar dat laat ik graag aan Sacredfour over om je daarin te adviseren.

Hartelijk dank voor de diverse voorbeeldbrieven!

eduardap

Hoe krijg ik de markering weg? (ook wil ik het lettertype wijzigen!)

Aan naam bedrijf
Datum datum invullen
Betreft dossiernummer nummer invullen

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief van datum inzake bovenstaand dossiernummer had ik graag wat meer informatie omtrent de opbouw van de kosten.
Zou u mij op korte termijn een specificatie kunnen sturen waaruit ik kan opmaken hoe de hoogte van de kosten zijn opgebouwd. 

Zonder de specificatie kan ik niet zien welke onjuiste kosten er in rekening zijn gebracht.
Volgens de berekening die ik nu van u heb ontvangen is het rentepercentage 50%. Ik kan hier onmogelijk mee akkoord gaan.

Tenzij u een heldere specificatie van deze zogenaamde schuld en alle bijbehorende informatie naar mij opstuurt, zal ik niet meer op aanmaningen reageren.
U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. Ik ga er dan vanuit dat u een vergissing heeft gemaakt en dat er geen schuld is. In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde specificatie binnen 14 dagen aan mij doet toekomen.


Hoogachtend,

Naam
Adres
email

Buster

Eduard,

Je selecteert de hele tekst door erover heen te gaan met je muis.
Je houdt daarbij je linker muisknop steeds ingedrukt.
Als je alles geselecteerd hebt laat je de linkermuisknop los
Zorg dat het pijltje op de tekst staat en druk op je rechter muisknop.
Kies daar voor de optie "kopieren" of "copy"

Dan ga je naar je email, het pijltje in het tekstveld en druk op je linker muisknop.
druk daarna op je rechter muisknop en kies daar voor "plakken" of "paste"
Dan verschijnt de geselecteerde tekst voor je neus.
Daar kun je hem aanpassen.

Je kunt hetzelfde ook doen in een word document, dan kun je ook het lettertype aanpassen.
Succes

eduardap

E-mail aan ING verzonden! Bedankt iedereen!

gewoon

Goed zo en het is een keurige brief geworden zeker met de toevoeging van SF