Alle hypotheekaktes zijn onwettig ab initio.

Started by sacredfour, Feb 09, 2014, 01:34 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Het gaat om deze tekst in de hypotheekakte die misschien enigszins kan verschillen met deze tekst maar inhoudelijk het zelfde zal betekenen: ………….Registergoed vrij van beslagen en niet belast met beperkte rechten of kwalitatieve verplichtingen. Hoe kan dit zo zijn als er voor het tekenen van de akte de vorige hypotheeknemer nog steeds officieel geen overdracht heeft getekend? (laten we er even vanuit gaan dat op het registergoed een hypotheek ruste)
Dan: De bank heeft aan de schuldenaar overeenkomstig een door de schuldenaar geaccepteerde offerte, heden een hypothecaire geldlening verstrekt van (zeg) 200.000 euro.  De bank heeft helemaal nog geen lening verstrekt. Sterker nog de bank heeft helemaal geen lening verstrekt, maar is van plan mijn promesse na het tekenen van de hypotheekacte op (datum) om (uur) te verzilveren, m.a.w. een positief saldo te creëren door het fractionele reserve banking systeem. Daarna pas is de bank bereid om betalingen te doen. De bank zal nooit een storting doen voordat de hypotheekakte is getekend! Het kan soms dagen duren voordat het bedrag voor de hypothecaire lening op de rekening van de notaris gestort wordt.
Nu zal de notaris ongetwijfeld een regeling hebben getroffen met de Bank hoe de betalingen op een later tijdstip moeten worden voldaan. Dit doet echter niks af aan de bedrog in de hypotheekakte.

Notitie 10-2-2014 Deze informatie is niet helemaal juist. De bank die de lening voor de hypotheek geeft heeft dit bedrag voor het tekenen van de akte al op de derdengeldenrekening van de notaris gestort.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

nooitmeer

#1
Quote from: sacredfour on Feb 09, 2014, 01:34 PM
De bank zal nooit een storting doen voordat de hypotheekakte is getekend! Het kan soms dagen duren voordat het bedrag voor de hypothecaire lening op de rekening van de notaris gestort wordt.

Dit is denk ik per situatie verschillend. De notaris liet mij vorig jaar ruim van te voren weten dat mijn bank de gelden al op hun rekening gestort had bijna een week voordat de overdracht en tekening van de acte(s) plaats vond. Wellicht dat het te maken had dat ik eigen gelden inbracht in het huis?

En volgens mij vraagt de notaris de gelden op bij de bank.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

sacredfour

nooitmeer, ik heb dit vandaag ook meer gehoord. Ik ga dit draadje aanpassen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.