Berekening VTLB en Afdracht Boedelrekening ?

Started by GlamBabe51, Feb 06, 2014, 09:33 AM

Previous topic - Next topic

GlamBabe51

Hallo allemaal !

Wij zitten met een aantal vragen. Mijn man en ik zitten al sinds eind 2010 in de WSNP. Vanaf het begin hebben wij keurig aan onze afdrachtverplichting voldaan. Zouden we denken !? Elk half jaar krijgen we een berekening met daarin een nieuw VTLB. Elk half jaar berekenen wij onze boedelafdracht, dat is het totaal inkomen exclusief vakantiegeld, daar trekken wij het VTLB af en houden we een bedrag over wat naar de boedelrekening moet. Wij zijn hier heel precies in en toch moet mijn man een bedrag bijbetalen omdat ie een boedelachterstand heeft ??!!!! Wij snappen er niets van, we mogen toch hopen dat de berekening die we krijgen compleet is uitgerekend ?

Onze bewindvoerder zegt dat dat ligt aan de hypotheekrente, die moet naar ratio verdeeld worden, die staat elke keer vermeld op de berekening die we elk half jaar krijgen. Wat doen wij dan fout vragen we ons af. We zijn het er niet mee eens en als we daar onze bewindvoerder over berichten krijgen we een vaag antwoord waar we niets mee kunnen. Zoals gezegd rekenen wij de boedelafdracht goed uit, heb dat opgezocht op de WSNP website. Wat kunnen we hieraan doen, we denken eraan om de rechter-commissaris dit verhaal voor te leggen voor een duidelijke uitleg ?

Groetjes !chapter

hoi
als je er eind 2010 in ging neem ik aan dat je nu al de wsnp uit bent? of een verlenging gehad.
het kan aan verschillende zaken liggen bv ww uitkering is per 4 weken vtlb per maand.
Heb je misschien voorlopige teruggave van heffingskortingen etc buiten het vtlb geteld maar alleen op het inkomen?
idem dito met alimentatie.
volgens mij behoor je maandelijks af te dragen toch en niet per half jaar maakt het voor jezelf lijkt mij ook overzichtelijker.
ik zou toch proberen er eerst met de bwv uit te komen ipv meteen naar de rc.
misschien kan hij een maandberekening maken waaruit blijkt hoe het volgens hem/haar had gemoeten
ik denk ook dat het aan het bedrag ligt, is het niet mogelijk deze alsnog in de boedel te storten zodat je wsnp uit kunt?

GlamBabe51

Wij zitten in de wsnp tot eind 2015, dit omdat wij een koopwoning hebben en wij hier mogen blijven wonen, er is 2 jaar bij gekomen dat wij langer in de wsnp moeten zitten. Mijn man heeft een volledige baan + een bijbaan. Hij mag het geld wat ie krijgt van de bijbaan houden tot een bedrag van â,¬ 210,- . Ook hebben wij een auto, wij kregen voorheen een correctie voor brandstof e.d. maar de rechter-commissaris heeft beslist dit weg te strepen met het geld wat hij krijgt van zijn bijbaan.

Wij dragen elke maand af, als wij het nieuwe VTLB krijgen rekenen we uit wat we af moeten dragen. Ik betaal de minimale afdracht van â,¬ 50,82 per maand. Mijn VTLB is ook hoger dan mijn inkomen. Ik krijg ook geen heffingskorting meer sinds vorige maand.

Het gaat om mijn man, hij hoeft geen alimentatie te betalen want zijn kinderen zijn volwassen en de voorlopige teruggave (hypotheekrente) is in de berekening al naar ratio verdeeld, er staat een bedrag in zijn kolom en een bedrag in mijn kolom dus mijn inziens moet dit kloppen ?

Het is al meerdere keren voorgekomen dat hij een boedelachterstand heeft en nu snappen we er helemaal niets meer van. Welk bedrag(en) moeten wij erbij optellen om aan de juiste afdracht te komen ?chapter

hoi glambabe
in mijn geval is mijn inkomen
2 werkgevers een totaal salaris
nu tijdelijk 1 werkgever en ww voor andere werkgever, deze betalen per 4 weken en moet ik omrekenen naar per maand.
alimentatie
heffingskortingen (de voorlopige teruggave)
kindgebondenbudget (deze is al gecorrigeerd en tel ik niet meer mee als inkomen)
huur en zorgtoeslag heb ik niet maar die wordt vaak al in vtlb gecorrigeerd en hoef je dus niet af te dragen)
zow dat is wel heel lang 5 jaar als ze al uitgaan dat 3 jaar op minimum al veel is respect!
bedoeld bwv misschien niet dat jullie ieder een deel moeten opvoeren van hypotheekrente en niet je man alles en jij bv niets.
aangezien jouw heffingskortingen zijn gestopt?
ik hop dat je snel duidelijkheid hebt en misschien toch zoals ik al eerder opperde een maandstaat vragen van bwv zodat je ziet waar verschil zit
\

Libra

#4
Welkom GlamBabe51 op het forum!

Ook ik kan zo op het eerste gezicht niet ontdekken waar het fout gaat.
Je geeft aan dat er een tekort is aan de kant van jouw man, heeft hij wisselende inkomsten? Omdat je aangeeft dat dit al vaker voorgekomen is.
Anders snap ik het ook niet.

Je weet hoeveel salaris en toeslagen er binnenkomen per maand en je weet je VTLB, dus is het eigenlijk een hele simpele rekensom van salaris + toeslagen (naar rato) - VTLB = afdrachtsom.

Ik zou je dus adviseren om kontakt op te nemen (nogmaals) met je bewindvoerder om te vragen waar het nu precies fout is gegaan en ook waar het in het verleden fout is gegaan.
Als jullie de berekeningen naast elkaar kunnen leggen (dus van de bewindvoerder en van jullie zelf) zul je erachter kunnen komen waar de fout zit en kun je dit in de toekomst voorkomen.
Ik denk dat ergens iemand een rekenfout maakt.

@Chapter
In tegenstelling tot het Minnelijk heeft een WSNP  de wettelijke mogelijkheid tot een uitloop naar maximaal 5 jaar.
Meestal is het ook 3 jaar, maar in het geval een schuldenaar bijvoorbeeld de koopwoning mag behouden, komt het vaker voor dat de rechter beslist om de maximale termijn van 5 jaar op te leggen.
Daarnaast kan het ook een overweging zijn van de rechter als het gaat om bijvoorbeeld belastingschulden, daar deze niet kwijtgescholden worden.

GlamBabe51

#5
Dank je @Libra !

We zijn eruit, na twee dagen alles vergelijken en nakijken, weten we nu wat er fout gegaan is. Vanaf aanvang wsnp is het salaris plus een gedeelte hypotheekrente bij elkaar opgeteld en bij het netto inkomen geschreven, op het informatieformulier wat maandelijks opgestuurd moet worden, het bedrag van het netto salaris is van de berekening af overgenomen terwijl dit van de loonstrook overgenomen had moeten worden, de bwv heeft dit ook niet gezien en is het sinds juli 2013 fout gegaan, ook had de bwv een ander vtlb op haar lijst staan, mijn man heeft alles uitgerekend en de bwv gemaild, zij moet vanaf juli 2013 ook alles nakijken en dan komt ze waarschijnlijk uit op een lagere boedelachterstand. Ik zal voordat er nog meer misverstanden ontstaan de bwv ook vragen of ons vtlb overeenkomt met die van haar, het is toch heel vreemd dat daar een verschil in zit  :o

We moeten nog 19 maanden op een houtje bijten, hoop dat dat verder zonder slag of stoot verloopt, de afgelopen jaren zijn erg zwaar geweest, zeker met onze kinderen, je moet heel vaak nee zeggen en dat werkt heel frustrerend, aan de andere kant hebben we ons lesje wel geleerd en weten we nu heel goed met ons geld om te gaan  :)GlamBabe51

Wat ook raar is dat de maandelijkse informatieformulieren niet eens nagekeken worden, dat zei onze bwv gisteren, er wordt alleen gekeken naar de bankafschriften en salarisstroken, kunnen we die ook wel schrappen voortaan haha  ;)kfir

Hoi
Ik heb van mijn energie bedrijf Nuon  geld te rug ontvangen ,Moët ik naar de boedel rekening over maken?

Gr

Buster

Hoi kfir,

Dat ligt aan de periode waarop de berekening is gemaakt.
Alles wat je teveel hebt betaald voor het traject is gestart moet in de boedel.
Alles wat je teveel hebt betaald nadat het traject van start is gegaan mag je houden.

Bij een WSNP traject wordt er daarom bij de start een eindafrekening opgemaakt. Als je moet bijbetalen gaat die schuld mee op de lijst, wat je terug krijgt gaat in de boedel.
Bij een minnelijk traject is dat niet altijd gebruikelijk.
Heb je een minnelijk of een WSNP traject?