lijfrente

Started by scooby, Feb 05, 2014, 01:22 PM

Previous topic - Next topic

scooby

Met mijn huidige partner zit ik in de WSNP. Onlangs kreeg ik een brief van een verzekeraar met daarin vermeld de waarde van een lijfrente. Dat ik in het bezit was van een dergelijke lijfrente is me helemaal ontgaan daar deze al jaren premievrij is. De verzekering is destijds afgesloten voordat ik in de WSNP kwam met mijn huidige partner.
Nu bestaat de mogelijkheid tot afkopen, alleen weet ik niet of de afkoopwaarde naar de boedelrekening gestort moet worden of het bedrag vrij opneembaar is?

Iemand hier ervaringen mee?

Mvg, Scooby


chapter

Je hebt meldingsplicht dus je zou het wel moeten melden.  Waarde moet neem ik aan boedel in.

jan

Dit bedrag is niet vrij opneembaar, je bent verplicht dit te melden aan je bewindvoerder, die waarschijnlijk dit bedrag naar de boedelrekening laat storten.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

burningspirit

#3
dit soort dingen zijn nu echt 'de zure appels' van iedere schuldenaar....
hetgeen soms het onredelijke gevoel geeft van 'ze nemen me alles af'
feit is dat ALLES van financiële waarde ingezet moet worden om het probleem op te lossen
en dat laatste is, hoe je er ook over denkt of voelt: TERECHT

dit is ook al zo, als je nog niet in een hulp-traject zit, het verschil is alleen dat het dan nog niet zwart op wit staat, maar je er te hooi en te gras mee 'overvallen' wordt

voorbeeld: heel veel jaren geleden, in de aanloop naar de problematische schulden die we nu hebben, hebben wij onze levensverzekering afgekocht: 11.000 euro...hopla in de grote pot
jammer helaas pindakaas
zo hebben wij geen auto meer, oude apparaten in huis, oude rammelkasten van fietsen maar... als het nog werkt dan werkt het en we vinden ons levensgeluk in héél andere dingen dan voorheen

kortom: zuur maar waar: de lijfrente dient ter verlichting/oplossing van de de schulden

heb ik dat zo goed begrepen Jan en Chapter?
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Libra

Scooby,

Hier is geen enkele discussie over mogelijk.

Ten eerste heb je nog altijd een meldplicht naar de bewindvoerder over alles wat betrekking heeft op je financiën. Ook als de postblokkade eraf is en je zelf weer alles rechtstreeks ontvangt.

Dat deze polis nu afkoopbaar is ben je verplicht te melden aan de bewindvoerder.
Deze gaat bekijken of het rendabel is en in het geval dat zo is, wordt er toestemming aan de Rechter-Commissaris gevraagd om tot afkoop over te gaan.
Het geld wat dan vrijkomt wordt onverwijld in de boedel gestort.

Zeker gezien het feit dat deze polis nu afkoopbaar is, maakt dat het rendabel is omdat er geen "verlies" is op de som door een eventuele boete.

De bewindvoerder zou je eventueel nog wel het voorstel kunnen doen om de polis zelf "af te kopen".
Je kunt er dan aan denken om de polis niet af te kopen, maar dat bedrag als "schenking" te ontvangen van een familielid of vriend en dit dan vervolgens in de boedel te storten.

Ik zeg met opzet eventueel, want niet elke bewindvoerder zal dit voorstel doen, ook omdat ieders situatie en traject weer anders is.

Het punt is namelijk dat wanneer je een polis afkoopt, dit bedrag volgend jaar bij de Belastingdienst opgevoerd moet worden als inkomen.
Totaal afhankelijk van hoe groot de reserveringspost "Onvoorzien" in jouw boedel is, wordt er een besluit genomen tot wel of niet afkopen.
Is die groot genoeg om een eventuele belastingaanslag op te kunnen vangen, dan zullen de bewindvoerder en de Rechter-Commissaris overgaan tot afkoop.
Is dat nu niet het geval, dan wordt er volgend jaar weer naar gekeken.

We praten hier alleen wel over een heleboel "als'en" en "maar'en", dus kun je het beste er maar vanuit gaan dat de polis afgekocht gaat worden en de afkoopsom gewoon in de boedel verdwijnt.
Dus wel melden bij de bewindvoerder en deze is de enige die je hier echt een antwoord op kan geven.

Troost je, je verkeert hier in "goed" gezelschap en ik zou zeggen: welkom bij de club! :P

scooby

Ik was er al bang voor, ik zal het morgen melden bij de curator. Dank voor jullie heldere en duidelijke uitleg.  mvg, Scooby

sacredfour

Ik dacht dat een lijfrente niet kan worden afgekocht. Al dat wel zo is kan dit niet verlangt worden. Een lijfrente  moet worden gezien als een soort pensioen. Het heeft betrekking op een toekomstige situatie. Alleen de periodieke uitkeringen zullen dan gedurende de WSNP naar de boedelrekening moeten. Klopt dat Libra?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

Helaas, Sacredfour........ :(

Lijfrente is eigenlijk hetzelfde als een levensverzekering en is dus afkoopbaar.
Eigenlijk is dat niet het goede woord en zouden we beter kunnen spreken van "het premievrij komen van een kapitaalverzekering".

Deze verzekeringen worden afgesloten met een bepaalde looptijd.
Als het einde van de looptijd in zicht komt, krijg je dan een schrijven van de verzekeringsmaatschappij met de vraag of je deze wilt afkopen of verlengen.
Als je niet reageert gebeurt dit vrijwel altijd (de verlenging) stilzwijgend.

Ook ik had (en dan met nadruk op had ;)) een gecombineerde levens-/overlijdensverzekering.
De mijne was op het moment van toelating tot de WSNP niet premievrij, maar is wel gewoon afgekocht en de opbrengst (minus de boete) in de boedel gestort.
Dit heeft mij persoonlijk een "verliespost" van zo'n â,¬ 60.000 opgeleverd.
Dit was voor mij ook een deel van mijn pensioenvoorziening, of, als ik tussentijds zou komen te overlijden, mijn begrafenisverzekering.

Voorlopig is het zo dat we hier in Nederland (nog) allemaal een pensioen krijgen van de Staat met daarbij een aanvulling uit een pensioenfonds van de bedrijfstak waarin we werkzaam zijn geweest en pensioen hebben opgebouwd.
Levensverzekeringen en/of lijfrentepolissen worden niet aangemerkt als "een oude dag voorziening", maar puur als kapitaal, als bezit als je in een traject zit.
Vergelijkbaar met een koopwoning, caravan, dure auto enz. die dan ook te gelde gemaakt worden ten behoeve van de schuldeisers.

Aan de andere kant: ik heb de overweging gemaakt dat dat bedrag niet opweegt tegen de schone lei!!
Bovendien heb je hierin eigenlijk geen keuze.
Het zijn de "spelregels" van het traject en deze beslissing wordt voor je gemaakt door de bewindvoerder en de Rechter-Commissaris aan de hand van de wetgeving op het gebied van saneringstrajecten.

In het geval van Scooby vermoed ik dat hij/zij al verder gevorderd is in het traject en zelf de post weer ontvangt en er is waarschijnlijk geen correspondentie geweest omdat de lijfrentepolis al premievrij was.
Alleen.......het bedrag wordt wel gewoon op je bankrekening gestort en valt dus niet te "verdoezelen".
Dan wordt dus ook voor Scooby de afweging: loop ik het risico en zou ik dan mogelijk het traject en de schone lei kunnen verspelen.
Ook dit is een keuze die ieder alleen persoonlijk kan maken met eigen moverende redenen.

sacredfour

QuoteDe mijne was op het moment van toelating tot de WSNP niet premievrij, maar is wel gewoon afgekocht en de opbrengst (minus de boete) in de boedel gestort.
Libra, was dit een vereiste of je eigen keuze?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

Was een vereiste Sacredfour.

Ik mocht voor de vorm tekenen voor "toestemming". :P
Maar eigenlijk had ik in het hele verhaal niets meer te vertellen en was het puur een formaliteit.
Of ik nu wel of niet akkoord ging, het werd afgekocht.

Buster

Om even aan te geven hoe streng de WSNP is/kan zijn wat betreft extra inkomsten.

"â,¬75.000 ontslag vergoeding volledig in de boedel"
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:779

tuthola

Dit heeft mij persoonlijk een "verliespost" van zo'n â,¬ 60.000 opgeleverd......Libra ik vind het nog al wat dit bedrag en net als onderstaande erg zuur omte verhapstukken, ik vind het knap dat je door dit verlies heel positief in het leven staat, kan me voorstellen dat je wel even achter je oren krabde dat je deze voor jou extra goede dag voorziening in moest leveren en gelukkig heb je wel pensioen op gebouwd zodat het leed iets verzacht  :'(


"â,¬75.000 ontslag vergoeding volledig in de boedel"

Deze meneer of mevrouw is mooi zuur, dat er geld naar de boedel gaat vind ik wel logisch maar hij/zij heeft nu eigenlijk levenslang gekregen als ik het tenminste goed gelezen heb dat het pensioen in deze ontslagvergoeding erin verwerkt is, en er geen uitzicht is op een andere baan.
Het zal je gebeuren na jaren voor je pensioen gespaard te hebben en vind deze regel eigenlijk niet kunnen, hoop dat hij/zij net als Libra toch een positieve draai aan zijn leven kan geven.
gewoon

#12
Hoi
Zit dit zo te lezen en bedenk mij dat die bewindvoerders aan het begin van een traject hier op moeten wijzen, zo dat het later geen onrecht gevoel kan op roepen, aan het begin is die belofte van een schone lei en de acceptatie dat dit kan voorvallen het grootst.

Nu kan het zijn dat deze man dit ervaart als niet eerlijk, maar hij heeft wel een schone lei.

Had hij ontslag gekregen een paar jaar eerder, en deze E 75.000 van zijn schuld af gegaan zou zijn, waardoor hij niet meer in aanmerking zo komen voor schuldhulp omdat de schulden niet meer groot genoeg zijn.Dan had hij nu misschien thuis gezeten met een uitkering,  EN een schuldenberg op zijn 55e jaar.

Dan lijken de regels streng, maar wat is het een groot goed die schone lei.

Had graag even om de tafel willen zitten met deze man dit door te rekenen, maar  dit is iets voor de bewindvoerder.


En even goed die 75.000,-- jammerlijk in een gat verdwenen waren, kleine moeite, boosheid of onrecht gevoel weg  nemen.