ben er ergens klaar mee

Started by famvanv, Feb 01, 2014, 03:50 PM

Previous topic - Next topic

famvanv

hallo allemaal,

Ook wij zitten diep in de schulden, eerlijk is eerlijk het is begonnen bij ons zelf, het aangaan van krediet en het kopen bij o.a. een whekamp.
Maar wij zijn ook verder geholpen door slecht en niet betalende werkgevers.
Zo heb ik een werkgever gehad 2009-2010 die het belangrijker vond een cruise voor de familie te betalen dan het loon van de werknemers, ja dat is echt waar. De werkgever is ook failliet gegaan . De volgende 2010-2011 was niet veel beter betaalde minder dan ik recht op had want had, naar eigen zeggen ook geen brood meer. De volgende werkgever 2011-2013 spande de kroon. Daar kreeg ik ruzie mee nadat ik onjuist behandelt werd. Ik had namelijk een liesbriek aan beide kanten, wat hem in het verkeerde keelgat was geschoten, noemde me aansteller en kostenpost, beging grove overtredingen en toen ik hem erop aansprak kon ik mijn mond houden, gewoon werken of hij betaalde mijn loon simpelweg niet. Hij attendeerde mij erop dat het slimmer was mijn mond te houden omdat ik al financieel  (er was loonsbeslag) niet goed zat. Ik heb geweigerd onder die voorwaarde verder te werken en ben dan ook ontslagen met goedkeuring van het uwv. Uiteraard heb ik een advocaat  ingeschakeld en de zaak loopt nog. Door slechte/geen loonbetalingen zijn er ook achterstanden ontstaan bij cz,ziggo

Als wij in 2012 aankloppen bij schuldhulp loket want achterstanden zijn nu best groot, lijkt alles goed te komen totdat wij van kastje naar de muur worden gestuurd. Het schuldhulp loket (althans die onze zaak doet) zegt dat alles zo goed als rond is, alleen moeten wij ING vragen of zij ook akkoord met een eventueel traject. Uiteraard nemen wij contact op met ING die ons verteld dat het best kan maar dan moet de vraag komen van de schuld hulp loket. Dit geven wij door aan schuldhulp loket, die ons alweer zegt dat moeten jullie regelen met ING. ING weer nee jullie kunnen dat niet dat moet schuldhulp loket doen. Als wij alweer duidelijk maken dat ING wilt dat hun het moeten worden wij uit het traject gezet.

we zijn nu weer toegelaten tot het schuldhulp verlening van de gemeenten (zij zaten inderdaad fout), wij zitten nu in fase 1.
Maar sinds de aanmelding is het alleen maar erger geworden. Wij zijn van mening altijd bereidheid getoond te hebben om hier wat aan te doen. Wij hebben het gekocht/ aangevraagd dus moeten we het ook terug betalen zo vind ik dat nog steeds, maar steeds minder. Hoe harder je wilt werken aan je schulden hoe harder je in je rug wordt geschopt. Elke schuldeiser/ incassobureau is er van op te hoogte dat wij budgetbeheer hebben en in het traject zitten. Sinds zij dat weten wordt overal beslag opgelegd. Beslag op inkomsten en belasting. Worden nu maximaal geplunderd.
Kan het nog erger? Ja hoor 10 februari komt deurwaarde beslag leggen op inboedel. Na 10 februari hebben we dus helemaal niks meer.

Nogmaals het was inderdaad wij die zo stom waren om te kopen op afbetaling
Ja het was stom om maar te blijven werken in de hoop dat het goedkomt ook al kreeg je geen/minder loon en kun je de rekeningen niet betalen.
ja het was stom om vertrouwen te hebben in het uwv dat ze je beschermen tegen onterecht ontslag.

Ik ben er ergens klaar mee. Ik naar mijn mening alles gedaan om alles terug te betalen, maar nogmaals heb de indruk gekregen dat wanneer je schuld bekent 3x zo hard afgestraft wordt en de overheid dit steunt. Het wordt je gewoon onmogelijk gemaakt je fout te herstellen.

Ik hoop met dit bericht niemand te demotiveren om aan zijn/haar schulden te werken, maar wou eigenlijk puur mijn ei kwijt.

Met vriendelijke groet Alex.

Libra

Welkom hier!

Jeetje wat een verhaal zeg!!
Ik kan me zo goed voorstellen dat je er een beetje moedeloos van wordt.

Punt is dat als je toegelaten wordt tot het traject, de schuldhulpverlening de schuldeisers aanschrijft met de vraag of zij voor het moment een pas op de plaats willen maken en geen (verdere) beslagen willen uitvoeren.
Alleen........zij kunnen dit slechts verzoeken.
De schuldeisers zijn hiertoe niet verplicht.

Voor wat je boedelbeslag betreft: op het moment dat je een gerechtsdeurwaarder aan de deur krijgt, ben je dus veroordeeld door de rechtbank en heb je hier een vonnis van ontvangen.
Een boedelbeslag komt dus niet zomaar uit de lucht vallen!
Heb je/hebben jullie wel gereageerd op de dagvaarding en ben je/zijn jullie wel naar de rechtbank geweest?
Dat is namelijk het moment waarop je eventueel nog een beslag tegen kunt houden.
Als je niet naar de rechtbank gaat wordt je eigenlijk automatisch bij verstek (bij afwezigheid) veroordeelt.

Ik kan alleen maar tegen je zeggen "probeer toch vol te houden"!
Als de deurwaarder komt, ga vriendelijk en beleefd het gesprek aan, geef aan dat je/jullie inmiddels het saneringstraject gestart zijn en verzoek hem het beslag aan te houden totdat er daarover meer duidelijkheid is.
Tenzij je hele waardevolle dingen in je huis hebt staan (groot plasmascherm aan de wand, dure audio apparatuur, dubbele computers/laptops e.d.), zijn over het algemeen de meeste gerechtsdeurwaarder heel schappelijk en valt er goed met hen te praten.

Ik hoop dat er heel snel duidelijkheid komt voor wat het traject betreft en wens je heel veel sterkte en succes.

famvanv

Hoi Libra,

Voor het beslag van inboedel hebben zowel geen dagvaarding als geen vonnis gekregen. Wel was er een dagvaarding (idd niet geweest en idd stom) en vonnis voor loonsbeslag, die is toen uitgevoerd bij mijn laatst beschreven werkgever. Lavg heeft toen voor meerdere beslag gelegd, iets wat opzich voor ons een mooie oplossing was. Lavg heeft toen ook de zaak overgenomen van otto, die schuldeiser die nu ook beslag wilt laten leggen op de inboedel maar dan door Lith. Van Lith hebben we geen dagvaarding en geen vonnis ontvangen.

En wat betreft inboedel als alles bij elkaar 1500 euro oplevert via een bv marktplaats, mogen we in de handen klappen, bedrag dat ik betalen moet is 1100 euro

Met vriendelijke groet Alex

nooitmeer

Alex,

Zonder vonnis kan en mag een gerechtsdeurwaarder geen beslag leggen (met uitzondering van dossiers van de overheid).
Op de aankondiging van beslag moet iets staan wat verwijst naar een vonnis en dossier nummer van dat vonnis.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

famvanv

Dank je wel voor reactie,

Ik zal dan moeten afwachten, maar in het geval dat hij/zij komt waar moet en/of mag ik dan naar vragen.
Mag ik vragen naar bewijs van bevoegdheid, hij/zij vonnis kan laten zien en wat nog meer?
Heb altijd mijn beste kant willen laten zien, aangezien ik altijd heb gevonden dat ik inderdaad wat ik schuldig ben ook moet betalen. Maar ben de onredelijkheid eigenlijk wel spuugzat en ga dus nu wat moeilijker doen.


Met vriendelijke groet
Alex


nooitmeer

De deurwaarder zal het vonnis in zijn bezit hebben, dit zal hij ook mee nemen als deze beslag gaat leggen. Dit als jullie b.v. de politie bellen, dan moet hij wel bewijs hebben dat hij rechtmatig een derden beslag mag leggen.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Libra

Oké, er komt nu dus wat meer duidelijkheid.

Je hebt dus beslaglegging gekregen van 2 verschillende deurwaarders.

Als je schrijft dat de eerste deurwaarder (Lavg) al een executoriale titel heeft en de vordering van Otto daarin al ondergebracht is, dan kun je de tweede deurwaarder (Van Lith) gewoon doorverwijzen naar Lavg.

Het is namelijk zo dat wie het eerst komt, het eerst maalt en dat betekent dat een volgende deurwaarder gewoon achteraan in de rij aan te sluiten heeft en zich dient aan te melden bij de eerste beslaglegger.
Het is dan aan de eerste beslaglegger om de inkomsten/tegoeden te verdelen.

Je kunt dit dus gewoon aangeven als de deurwaarder zich meldt en hem verzoeken kontakt op te nemen met Lavg.

gewoon

#7
Libra ik vermoed dat dit geen gerechtsdeurwaarder is met een titel die zich bij de eerste mag aansluiten maar het gewone een deurwaarder is, zonder een titel.

Die wel eventjes langs komt, om een betaling regeling af te dwingen.

En dus helemaal geen beslag mag leggen ergens op, Alex kan hier duidelijkheid in geven, of er nu wel of niet een titel is, dan wel een gewone deurwaarder die druk zet, met de bewering dat hij beslag mag leggen.

Buster

Beste Famvanv,

Welkom op het forum.
Ik heb even een vraag
QuoteLavg heeft toen ook de zaak overgenomen van otto, die schuldeiser die nu ook beslag wilt laten leggen op de inboedel maar dan door Lith. Van Lith hebben we geen dagvaarding en geen vonnis ontvangen.

Is Otto naar de rechter gestapt en heeft die een uitspraak gedaan?
Alleen een schuldeiser met een uitspraak van de rechter kan beslag leggen of aansluiten bij het beslag.
Van Lith doet namelijk ook incassotrajecten, als incasso kan er geen beslag gelegd worden, daarvoor is echt een vonnis nodig.
Hetzelfde geldt voor LAVG, zij behandelen niet alleen incassotrajecten maar verkopen ook hun logo en briefpapier aan incasso bureaus om net te doen of je met een gerechtsdeurwaarder te maken hebt.

Het aansluiten bij een beslag hoort een behoorlijke prijskaart aan maar het zorgt in geval van loonbeslag er wel voor dat je je beslagvrije voet behoudt.
Wat betreft het inboedel beslag, de deurwaarder moet eerst noteren wat er van waarde in huis is (doe je niet open dan maken ze een schatting die in je nadeel werkt)
Die waarde moet in verhouding staan met de kosten die voor een beslag gerekend worden en de openstaande vordering.
Je schrijft dat er nog â,¬1100 openstaat.
Het uitvoeren van een inboedelbeslag kost ongeveer â,¬1150
Dat zou betekenen dat de opbrengst van de inboedel minimaal â,¬1150 op zou moeten brengen.
Als jij daar aan twijfelt zou ik contact opnemen met de Sociaal Raadslieden of zij je bij kunnen staan bij het maken van bezwaar onder het mom van buitenproportioneel beslag. 

Dan nog even over het loonbeslag, ligt dat er nog?
Want dan moet van Lith zich aansluiten bij Lavg. Doe ze dat niet en gaan ze zelf over tot beslag is ook dit grond voor bezwaar, dit is oneigenlijke druk.


 

Libra

#9
Dat zou heel goed kunnen, Gewoon.

Het bezoek staat aangekondigd voor 10 februari a.s., dus als Alex dat niet wil afwachten zou hij maandag ook even telefonisch kontakt met de betreffende deurwaarder op kunnen nemen om te vragen of deze een vonnis heeft.
Als dat niet het geval is kan hij hen dus vertellen dat hij inmiddels in het minnelijk traject zit en dat zij kontakt kunnen opnemen met de schuldhulpverlening en daar hun claim neerleggen.

En als zij aangeven dat zij wel een vonnis hebben, dan zou hij kunnen vragen om een kopie daarvan, maar hen dan nog doorverwijzen.

Wat natuurlijk wel heel belangrijk is Alex, je mag geen enkele betalingsafspraak maken!!! Dit is namelijk niet toegestaan!
Omdat je al in het minnelijk traject zit zou dit dan gezien worden als een benadeling van de andere schuldeisers en dat gaat je het traject kosten.

famvanv

Hallo allemaal,
Als eertse wil ik jullie bedanken voor jullie reactie's

helaas ben ik niet echt bekend met titels,

de brief is ook niet echt ondertekend met naam van deurwaarde, sterker nog helemaal geen naam.

Er staat verder alleen een referentie nummer op.

Met vriendelijke groet Alex

Libra

#11
Ik begin zo langzamerhand steeds meer het gevoel te krijgen dat je inderdaad te maken hebt met een incasso bureau, waarbij er alleen maar "gedreigd" wordt met een boedelbeslag om je zo tot betaling te dwingen.

Punt is dat als je een daadwerkelijke aankondiging beslag krijgt van een gerechtsdeurwaarder, hierin niet alleen altijd de naam van de gerechtsdeurwaarder vermeld staat, maar dat het document tevens ook ondertekend is door die deurwaarder of een aan dat kantoor verbonden andere bevoegde (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.

Ook het feit dat er alleen maar een referentienummer vermeld staat en geen vonnisnummer versterkt die indruk alleen nog maar verder.

Maandag dus gewoon even bellen en vragen of zij het betreffende vonnis in hun bezit hebben en ook even expliciet vragen of zij in deze handelen als incasso bureau of als GERECHTS!! deurwaarder.
Want het is inderdaad zo, zoals Buster ook al aangaf, dat sommigen deurwaarderskantoren hun briefpapier en logo verkopen (ter beschikking stellen) aan derden.

Je dus niet met een kluitje in het riet laten sturen en vragen om SCHRIFTELIJKE bewijsstukken, zoals een kopie van het vonnis!!

Succes!

famvanv

Hoi Buster,

Het loonbeslag is toen opgelegd door lavg namens Ziggo en inderdaad die hebben wel een dagvaarding gestuurd en vonnis. Lavg/ziggo was dus de eerste. Omdat er meerder schuldeisers waaronder otto die beslag wouden leggen heeft Lavg ook die zaken over genomen. Otto en de andere hebben nooit een dagvaarding of vonnis gestuurd.
Wij kwamen hierachter omdat wij van mening waren onze schuld bij ziggo allang zou moeten zijn afgelost. Als wij Lavg bellen krijgen wij dan pas te horen dat zij de loonbeslag doorzetten, omdat zij ook de andere zaken hebben overgenomen. Opzicht zagen wij hier een goeie oplossing in aangezien wij zo onze schuld konden inlossen. Wij hebben er verder ook niet bij stil gestaan of het wel mocht, van de schulden afkomen vonden wij namelijk belangrijker.

Deze loonbeslag heeft geduurd tot het moment dat ik ontslagen werd (mei 2013), mijn opgebouwde vakantiegeld is daar nog naar toe gegaan.

Lavg heeft sinds deze maand wel beslag laten leggen op mijn verlopigeteruggaven, maar heb tot nu toe geen brief van Lavg gekregen, wel van de belastingdienst. GGn namens cvz ,heeft beslag gelegd op mijn ww.

Wat ik me eigenlijk wel afvraag hoe kun je een vonnis krijgen zonder dat je een dagvaarding, aangezien ik altijd heb begrepen dat je daar altijd voor moet tekenen of zie ik dat verkeerd, zou het erg knap vinden als zij een brief?dagvaarding kunnen overleggen met mijn handtekening.

Met vriendelijke groet Alex


Buster

Voor een dagvaarding hoef je niet altijd te tekenen, als je niet thuis bent dan schrijft de deurwaarder een briefje en doet de dagvaarding door de bus, als je geen verblijfplaats hebben dan komt de oproep om voor de rechter te verschijnen in de krant. En ook dan is er gene handtekening.

Het vonnis wordt uitgesproken door een rechter en heeft ook niet je handtekening.
Het vonnis is de uitspraak dat de eiser (in dit geval was dat Ziggo) via een deurwaarder het vonnis op kan eisen.

Otto mag niet zomaar aansluiten bij het vonnis van Ziggo!
Dan moet Otto eerst zelf naar de rechter die eerst moet oordelen dat Otto in het gelijk gesteld wordt.
Bovendien is een rechtszaak ook de kans voor de schuldenaar om aan te tonen dat hij wel degelijk voldoende meewerkt. 

Zo op een afstand is dit moeilijk te beoordelen hoe het precies zit.
Heb je als eens contact gehad met de Sociaal Raadslieden?
Want alles wat je tot nu toe aangeeft laat bij mij allerlei alarmbellen rinkelen.
Bijvoorbeeld de twee aparte beslagen die er nu lopen, een op de WW en een op de voorlopige teruggave. Op die manier zakt je inkomen onder de beslagvrije voet. Dit kan (lees; mag) dus helemaal niet.

http://www.sociaalraadslieden.nl/

Libra

Quote from: Buster on Feb 02, 2014, 03:50 PM
Bijvoorbeeld de twee aparte beslagen die er nu lopen, een op de WW en een op de voorlopige teruggave. Op die manier zakt je inkomen onder de beslagvrije voet. Dit kan (lees; mag) dus helemaal niet.

Sorry Buster, wil absoluut niet betweterig doen, maar.. :P, dat mag en kan dus wel.
Kijk maar even terug hoe ik hier ooit binnenkwam. ;)

Zolang de Beslagvrije Voet gehanteerd wordt op het loonbeslag, mag een deurwaarder met een executoriale titel tevens ook een (eenmalig) bankbeslag uitvoeren, maar ook beslag leggen op de Voorlopige Teruggave (daar deze gezien worden als EXTRA inkomen) en boedelbeslag.

Het lijkt me dat van Famvanv de administratieve zaken voor wat de beslagen aangaat niet helemaal goed in beeld heeft en op orde heeft.
Het lijkt me dan ook wijsheid dat hij met de papieren (dagvaarding, eventuele vonnissen enz.) die hij heeft, eens even zijn licht op gaat steken bij de Sociaal Raadslieden in zijn woonplaats.

Net zoals je zegt is het moeilijk als je de papieren niet fysiek in handen hebt om hier op afstand echt gericht advies te geven.