bewijs van bevoegdheid ?

Started by zomerzon, Jan 29, 2014, 11:52 AM

Previous topic - Next topic

zomerzon

Geachte,

Ik heb u verzocht om mij t.a.v. de door u gestelde vordering een vertegenwoordigingsbevoegdheid te doen toekomen zodat zonder twijfel kan worden vastgesteld dat u in deze zaak gemachtigd bent om voor de schuldeiser te handelen. (BW. Artikel 3:71 lid 1)  Uit de volmacht die u mij toezond is dit echter niet op te maken, deze is algemeen en daarnaast dateert deze uit 2007  Ik verzoek u nogmaals om een bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen) of anders een schriftelijke bevestiging van Credivance aan mij, dat de volmacht van 2007 van toepassing is op de vermeende schuld.

Verder zal ik mij beroepen op verjaring. Heeft u bewijs van stuiting dan verwacht ik dat u alle relevante bewijsstukken hiervan aan mij doet toekomen.

In uw e-mail van 27-01-2014 verzoekt u mij nogmaals voor een betaling. Zoals ik ook al in een eerdere reactie aan u heb laten weten, betwist ik niet alleen uw legitimiteit maar ook de vordering. Uit uw correspondentie blijkt namelijk niet dat u op de hoogte bent met het geschil dat speelt tussen mij en Credivance. Zou dit wel zo zijn dan had u kunnen opmerken dat ik de vordering betwist en er daarom geen sprake kan zijn van een betaling of betalingsregeling. Het heeft dan ook geen zin om mij hierop te wijzen in verder correspondentie.

Kennisgeving aan Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan Agent/Vertegenwoordiger.

Verder merk ik op dat u nogal vooruit loopt op de zaak door te schrijven: “ …waarna wij op grond van het verkrijgen vonnis beslag zullen leggen om u zo te houden aan de door u aangegane verplichtingen”  Mocht u besluiten om de zaak voor een rechter te brengen dan staat het resultaat van het vonnis nog geenszins vast.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkenning
teken ik,

_________________________________________

Bovenstaande reactie wil ik gaan versturen, aangezien het merendeel van de tekst gekopieerd is ga ik er vanuit dat dit wel een goede tekst is ..?
Nog iemand feedback of een toevoeging ..?
graag en zeer welkom.

een zonnige dag gewenst :)

sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.


zomerzon

ik heb onderstaande reactie ontvangen ...

Uw ongefundeerde en onrechtmatige betalingsweigering is ons duidelijk. Wij zullen het dossier overdragen aan onze deurwaarder.

Tijdens de procedure zult u nogmaals de volmacht ter inzage krijgen.

Er op vertrouwende u voldoende te hebben kunnen informeren, verblijf ik,


Men weigert dus om mij de gevraagde documenten (bevoegdheid en bewijs van stuiting) toe te zenden.
Is dit normaal, mag dat ?
Kan ik nu een deurwaarder verwachten of is dat onwaarschijnlijk.
Iemand een idee / advies ..?
alvast bedankt !

Buster

Even twee dingen uit elkaar, je hebt gevraagd om een bewijs van bevoegdheid die moeten ze kunnen overleggen. En jij hebt het recht dat op te vragen, voorwaarde is wel dat je dat direct doet zodra er gevraagd wordt te betalen. Dat heb je dus gedaan.

QuoteBW 3 artikel 71 lid 1 Verklaringen, door een gevolmachtigde afgelegd, kunnen door de wederpartij als ongeldig van de hand worden gewezen, indien zij de gevolmachtigde terstond om bewijs van de volmacht heeft gevraagd en haar niet onverwijld hetzij een geschrift waaruit de volmacht volgt is overgelegd, hetzij de volmacht door de volmachtgever is bevestigd.

Dan de verjaring, die moet je wel aannemelijk kunnen maken en eigenlijk ook direct opvragen. Dit speelt al sinds eind 2012, dus je bent al een poosje tegen.
Weet je voor jezelf nog hoeveel tijd er zat tussen het laatste contact rondom de lening en eind 2012?
Daar zou 5 jaar tussen moeten zitten om voor verjaring in aanmerking te komen.

QuoteBW 3:307 lid 1 Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

QuoteBW 3:317 lid 1 De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.
BW 3:317 lid 2 De verjaring van andere rechtsvorderingen wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning, indien deze binnen zes maanden wordt gevolgd door een stuitingshandeling als in het vorige artikel omschreven.

Hmm,.. Sacredfour heeft ongetwijfeld een vervolgstap ;)

zomerzon

goede avond Buster, bedankt voor je reactie :)

Wat ik uit jouw onderstaand meegezonden tekst begrijp is dat ze dat ze dus wel verplicht zijn.
Begrijp ik het dan ook goed dat je eerst je bevoegdheid moet aantonen alvorens je kunt stuitten ?

QuoteBW 3 artikel 71 lid 1 Verklaringen, door een gevolmachtigde afgelegd, kunnen door de wederpartij als ongeldig van de hand worden gewezen, indien zij de gevolmachtigde terstond om bewijs van de volmacht heeft gevraagd en haar niet onverwijld hetzij een geschrift waaruit de volmacht volgt is overgelegd, hetzij de volmacht door de volmachtgever is bevestigd.

Ik verwacht a.s. woensdag de bkr gegevens te kunnen inzien.
Uit mijn geheugen was de lening in 2006 opeisbaar.
Enig contact vanwege een betalingsachterstand ed is er nooit geweest aangezien ik ben moeten verhuizen zonder bekende bestemming. Geen GBA registratie in een deel van 2006 en 2007.
Vanaf 2008 tot begin 2012 wel.
Halverwege 2012 was er weer even geen GBA wel grotendeels een bekend postadres bij verschillende instanties.
In december 2013 ontving ik dus voor het eerst een vordering via e-mail waarop ik gereageerd heb met brief 1
na 14 maanden niet gereageerd te hebben op mijn verzoeken sturen ze afgelopen januari dus weer een nieuwe vordering en reageren ze zoals eerder omschreven.

Ik ben me bewust dat een rechter zou kunnen bepalen dat ik nalatig ben geweest tav adresgegevens, echter meen ik toch ook dat de geldeiser iets meer moeite had kunnen doen tijdens de afgelopen jaren.
Volgens mij weegt dat toch ook mee.

Ik ben benieuwd of iemand hier iets meer over weet.
nog een fijne avond en alvast slaap lekker.
zomerzon

december 2013 moet december 2012 zijn ;)

Buster

Ok, helder. (december 2012 was het toch? De eerste brief? ja dus ;) Dan lijkt me januari 2014 niet "onverwijld")

Zij hebben de opdracht gekregen en daarmee, als het goed is een dossier overhandigd gekregen. Het maakt niet uit wie er een stuitingsbrief heeft gestuurd, zolang diegene maar de opdrachtgever of de uitvoerende namens de opdrachtgever is. Vandaar dat je ook vraagt naar de bevoegdheid. 

Bij stuiting is het van belang dat er een brief is gestuurd naar een adres waar je mogelijkerwijs zou kunnen hebben gewoond. Het niet ontvangen van de post is dan ook geen excuus voor de rechter omdat je jouw verantwoording is om vindbaar te zijn. Een incasso mag namelijk geen GBA onderzoek plegen, dat valt buiten de bevoegdheid.

Zij moeten je dus een brief kunnen tonen uit de periode tussen (voor het gemak december) 2006 en december  2011 waarin staat dat zij ondubbelzinnig aanspraak maken op de lening. Als zij het dossier compleet hebben moeten ze dat kunnen kopiëren en opsturen, koud kunstje lijkt me.
Het feit dat ze dat niet tonen zegt eigenlijk al dat ze dat niet kunnen overleggen.

Wat ik raar vindt uit de brief is dat ze schrijven; de gevraagde stukken zullen nogmaals getoond worden tijdens de procedure.
Blijkbaar vinden zij dus dat dit document (van bevoegdheid) wel degelijk rechtsgeldig is.
Hmm,..

zomerzon

#23
Buster ik heb begrepen dat ze niet verplicht zijn om enige documenten te overleggen, als ze dat maar kunnen bij een rechter. Zo heb ik het opgepakt in ieder geval.
Ik denk dat bewijs van stuiting daar ook onder valt dan.
Wat mij zelf het meest opvalt is dat ze zo lang wachten met reageren en vervolgens weer opnieuw beginnen.


Buster

Een gerechtsdeurwaarder mag alleen ingeschakeld worden als er een vonnis is. Of doet een onderzoek naar aanleiding van een oproep om voor de rechter te verschijnen, ze mogen niet zomaar tussendoor het GBA raadplegen voor een incasso, dat is in strijd met de privacy wet.
Blijkbaar heeft deze incasso ervoor gekozen om al die tijd niet naar de rechter te stappen.
(wat overigens ernstig lijkt op het opkopen van verjaarde vorderingen maar dat terzijde)

Het klopt idd dat ze er pas mee hoeven komen in de rechtszaal maar omdat je er al eerder (direct) expliciet om hebt gevraagd maakt dat jouw verweer sterker. Jij hebt namelijk het recht dit op te vragen.
Er staat ook nergens in de brieven dat je niet bereid bent om mee te werken, er staat dat je eerst documenten wil zien zodat je in goed vertrouwen een voorstel kan doen. Daar kan volgens mij niemand over vallen.

Nog even over die extra kosten, die komen bovenop de vordering mits de rechter in je nadeel oordeelt. Een rechter bepaald uiteindelijk wie de gerechtelijke rekening moet betalen, soms beslist de rechter dat de rekening door tweeën gesplitst wordt. Wat een incasso meestal doet zijn uitspraken alsof het een vaststaand feit is dat die voor jouw rekening komen. En dat is dus niet zo.

zomerzon

#25
ze geven aan een bevoegdheid te hebben, ik neem aan dat ze verplicht zijn om dit naar waarheid kenbaar te maken.Hoe zit het dan met schuldbewaking.
Valt daar dan ook niet onder dat je wel tijdig naar de rechter stapt om zo de vordering veilig te stellen. Je zou inderdaad om die reden kunnen denken dat het een opgekochte incasso is.

groetjes ...

zomerzon

eerst maar eens afwachten wat er bij het bkr staat geregistreerd, kom ik nog op terug dus :)

Buster

Schuldbewaking is een soort van wekker, dat zorgt ervoor dat er op tijd een stuitingsbrief de deur uitgaat,
niet elke vordering heeft schuldbewaking.

Ze zijn niet verplicht moeite te doen om je te vinden, jij bent verplicht ze op de hoogte te stellen van een nieuw adres. Wat ze wel verplicht zijn is aantonen dat ze handelingen hebben verricht waar de incassokosten  op gebaseerd zijn, maar dat kan dus ook zijn het sturen van een brief naar een adres waar je niet meer woont. Ze kunnen zolang wachten met een gerechtelijke stap als ze willen.

In een stuitingsbrief hoort het begrip "ondubbelzinnige aanspraak" te staan.

Wanneer je iets hoort geen idee.
Wat wij wel vaker tegenkomen is bij opgekochte vorderingen dat ze na een paar brieven toch maar afhaken. Overigens, niet onbelangrijk, de schuld blijft altijd bestaan. Het verschil is dat als er geen verjaring is, de vordering nog kan worden opgeëist bij de rechter.
Nadat een schuld is verjaard is het een natuurlijke verbintenis, dat houd in dat de schuld op papier bestaat, hij niet meer opgeëist kan worden bij de rechter maar als jij de schuld erkend komt hij weer "tot leven" en kan hij weer opgeëist worden.

Ben benieuwd hoe het afloopt.

zomerzon

ik ook Buster ...

bedankt voor je reacties:)
Ik laat het weten hoe het verhaal verder gaat
voor nu slaap lekker !

sacredfour

Quotena 14 maanden niet gereageerd te hebben op mijn verzoeken sturen ze afgelopen januari dus weer een nieuwe vordering en reageren ze zoals eerder omschreven.
Dit zal zeker tegen hun werken als ze het bij de rechter proberen!
QuoteBuster ik heb begrepen dat ze niet verplicht zijn om enige documenten te overleggen, als ze dat maar kunnen bij een rechter. Zo heb ik het opgepakt in ieder geval.
Nee! Dit wordt gezien als rauwelijks dagvaarden.
Maak ze hierop attent:
QuoteIn het geval dat u ondank mijn verzoek, in alle redelijkheid opgesteld, weigert om buiten rechte tot een oplossing te komen en overgaat tot rauwelijks dagvaarden, moet u er  rekening mee houden dat indien de proceskosten zijn veroorzaakt door onrechtmatig procederen,  ik de rechter zal verzoeken eiser te veroordelen tot vergoeding van de gehele schade die ik als gevolg van die procedure heb geleden.
QuoteFeitelijk kunnen ze een verjaring stuitten wanneer ze een brief sturen naar het laatst bekende adres, maar als duidelijk is gebleken door bijv een onderzoek door de gemeente dat je er niet woont kunnen ze dan toch brieven blijven sturen en worden deze dan ook gezien als stuiting ?
Geen idee trouwens of dat gebeurd is, maar ik vraag het me af.
Een stuitingbrief moet aangetekend verzonden worden om effect te kunnen hebben. Als dat zo is moeten ze hier bewijs van hebben.
Verder vindt ik de taal die ze gebruiken in hun brief niet echt professioneel!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.