bewijs van bevoegdheid ?

Started by zomerzon, Jan 29, 2014, 11:52 AM

Previous topic - Next topic

zomerzon

Hallo …

waar doe ik dan verstandig aan als ik vermoed dat een volmacht niet echt is..
- Geen reactie meer of juist wel ?
iemand een antwoord ?
alvast bedankt :)

zomerzon

#1
Bedankt voor je reactie Elam,

als het gelukt is dan is de bijlage toegevoegd.
Het gaat om een Nederlandse bank en de lening dateert uit 2003
Laatste betalingstermijn vond plaats ergens in 2006
Door omstandigheden ben ik vanaf 2006 tot januari 2008 zonder bekende woon-verblijf plaats en ook zonder inkomen geweest.
Na het ontstaan van achterstanden (2006) heb ik telefonisch contact opgenomen met de voor mij bekende instanties en een postadres doorgegeven.
Door overlijden van de hoofdbewoner kwam dit postadres echter te vervallen en verbleef ik ook zonder postadres en dit heb ik uiteindelijk niet gemeld. Mede hierdoor ben ik ook niet meer in het bezit van documenten ed uit die tijd.
Begin 2008 heb ik met andere schuldeisers betalingsafspraken gemaakt, ben deze nagekomen en zijn deze zijn in de jaren erna ook volledig afgelost.
Vanaf februari 2012 t/m januari 2013 ben ik wederom door omstandigheden zonder geldige woon of verblijfplaats geweest. Echter heb ik de nodige instanties verwittigd en zijn er ook geen nieuwe schulden ontstaan.
Medio december 2013 ontving ik een e-mail waarin ik gesommeerd werd om aan deze vordering te voldoen, waarvan ik me dus afvraag of ze enerzijds bevoegd zijn en anderzijds hoe het zit met een eventuele verjaring. voor de duidelijkheid, ik ben ononderbroken ingeschreven geweest bij het GBA vanaf januar 2008 tot begin 2012 en in die jaren heb ik niets vernomen.
De rest tot nu verliep zoals eerder geschreven.

Hoop dat het verhaal nu iets duidelijker is :)
groetjes.

zomerzon

onderstaand voor de volledigheid de reactie van het incassobureau op brief 1

Geachte,
U had zich de onderstaande moeite kunnen besparen, de onderhavige vordering is bij Solvence BV, h.o.d.n. Unisolve in financieel en administratief beheer onder volmacht.
Hetgeen u hieronder stelt is derhalve niet relevant, omdat wij op basis van de volmacht voor en namens Credivance handelen. U bent eerder door ons geinformeerd dat alleen nog vrijmakend aan ons kan worden betaald en dat de verdere administratieve afhandeling van de vordering via ons geschied.
Aangezien er op dit moment een vordering van â,¬ …. resteert, lijkt het mij nuttig dat u ons voor 7 februari 2014 een onderbouwd betalingsvoorstel doet toekomen om zo een minnelijke afbetaling te bewerkstelligen, laat u dit na, dan zullen wij de vordering onverminderd overdragen aan onze deurwaarder voor een gerechtelijke procedure waarna wij op grond van het verkrijgen vonnis beslag zullen leggen om u zo te houden aan de door u aangegane verplichten.
Aangezien u evenwel zeer goed op de hoogte bent van uw verplichtingen en de juridische consequenties van de kredietovereenkomst die u bent aangegaan, vertrouw ik er op dat u het zo ver niet zult laten komen.
Ik kan u daarbij ook alvast informeren dat u verdere juridische exposés achterwege mag laten. Het gaat hier immers om hoe u uw schuld gaat afbetalen, de rest is volstrekt irrelevant.
Ter informatie heb ik een kopie van onze volmacht bijgesloten voor alle Credivance labels, u bent derhalve hierbij bekend met de juridische achtergrond van onze betrokkenheid.

sacredfour

De volmacht is gedateerd. Ik zou hier geen genoegen mee nemen. In de incassobrief vraag je niet om een algemene volmacht, je vraagt voor een persoonlijke op jouw zaak toegewezen vertegenwoordigingsbevoegdheid. Verjaring is misschien ook aan de orde, maar laat dat voorlopig maar even uit je verzoek.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

zomerzon

goede avond Sacredfour,
dank voor je reactie :)
Ik had al zo'n vermoeden over hetgeen je schrijft, de datum en de algemene tekst.
De reactie op zich dat gaf me ook al een gevoel dat dit gewoon weer een poging is.
Als de vertegenwoordigingsbevoegdheid geen probleem zou zijn waarom wachten ze dan 14 maanden met reageren en toesturen.

Nu ben ik al een aantal standaard teksten tegengekomen over dit soort dingen,
volgens mij merendeels van jou (mijn dank is groot :)
Heb je voor de reactie die ik nu het beste kan geven ook nog een voorbeeld of tip wat ik er verder wel of niet in zou kunnen zetten ?
Zou fijn zijn als je me nog wat verder zou kunnen helpen,
alvast bedankt voor de moeite so far.


Wat de mogelijke verjaring betreft daar wilde ik inderdaad nog even mee wachten,
binnenkort eerst even de bkr gegevens opvragen zodat ik wat meer feiten heb omtrent de datum van opeisbaarheid.

groetjes ...

sacredfour

QuoteGeachte…………
Graag zou ik van Credivance een schriftelijke bevestiging willen ontvangen dat de volmacht van 2007 nog steeds van toepassing is op de vermeende schuld. Een telefonische bevestiging van de achterman zal ik ook aanvaarden.
Verder zal ik mij beroepen op verjaring. Heeft u bewijs van stuiting dan verwacht ik dat u de relevante bewijsstukken hiervan aan mij doet toekomen.
In uw brief van ……… verzoekt u mij nogmaals voor een betaling   Zoals ik al in mijn eerdere brief aan u heb laten weten, betwist ik niet alleen uw legitimiteit maar ook de vordering. Uit u correspondentie blijkt nl niet dat u op de hoogte  bent met het geschil dat speelt tussen mij en  Credivance. Zou dit wel  zo zijn dat had u kunnen opmerken dat ik de vordering betwist en er daarom geen sprake kan zijn van een betaling of betalingsregeling. Het heeft dan ook geen zin om mij hierop te wijzen in verdere correspondentie.

Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan  Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger.

onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

zomerzon

dank voor je snelle reactie en voorbeeld tekst :)
Klinkt goed !

Je adviseerde mij eerder in je reactie om te wachten met het wijzen op verjaring,
denk je daar inmiddels anders over en zo ja wat zijn jouw gedachten daarachter ?

groetjes

gewoon

#7
Hoi Sacredfour ik laat weleens een akte van Sessie tekenen, en daar staat dan echt de hantekening van mijn klant onder en niet die van mij.

Bij deze volmacht heeft toch niemand een handtekening neer gezet, maar de man heeft hem opgesteld en daarna zelf 10 X getekend  dat slaat nergens op.


of ben ik de draad kwijt ?

sacredfour

Zomerzon, ik zou toch ook maar verjaring aankaarten, al was het alleen al om de te laten zien dat je geen “push over” bent.
Gewoon, de gene die het document heeft opgesteld geeft volmacht aan het incassobureau. Dit is in principe voldoende. Deze meneer Speksnijder is rechtsgeldig vertegenwoordiger voor al de genoemde bedrijven, vandaar de meerdere handtekeningen.  Je moet een volmacht of beter gezegd vertegenwoordigingsbevoegdheid niet verwarren met cessie. Bij cessie gaat het eigendom van de vordering over op een nieuwe schuldeiser, meestal een incassobureau. In het geval van vertegenwoordigingsbevoegdheid blijft de schuld bij de originele eiser (achterman). Er is alleen een persoon buiten het bedrijf zelf, gemachtigd, om te proberen, de schuld te verhalen. Wat je wel mag verwachten is dat de machtiging een recente datum heeft.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

zomerzon, je zou dit ook nog aan je brief kunnen toevoegen:
QuoteIk moet ook opmerken dat u nogal vooruit loopt op de zaak door te schrijven:
“…..waarna wij op grond van het verkrijgen vonnis beslag zullen leggen om u zo te houden aan de door u aangegane verplichten”. Mocht u  besluiten om de zaak in rechte uit te vechten dan staat het resultaat van het vonnis nog geenszins vast.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

 De onderste regels voeg ik tegenwoordig altijd toe als er sprake is van een incassobureau of andere persoon die zegt dat hij voor de originele schuldeiser handelt.

Wat je hiermee probeert aan te geven is dat de vertegenwoordiger ( incassobureau) de verantwoordelijkheid heeft om alle relevante informatie, die jij naar de vertegenwoordiger communiceert, door te spelen naar de originele schuldeiser(achterman). En andersom. De schuldeiser zelf is verantwoordelijk om alle relevante informatie door te geven aan het incassobureau. M.a.w. beide partijen worden geacht volledig op de hoogte te zijn van het geschil.

Een incassobureau kan zich (wettig) niet beroepen op het ontbreken van relevante informatie omdat de schuldeiser zelf deze nog niet kenbaar heeft gemaakt.

QuoteKlopt de gedachten die ik heb, dat wanneer er sprake is van een volmacht dat het dus ook geen probleem moet zijn om de gevraagde documenten te doen toekomen
.

Ja, dit klopt.

QuoteKun/wil je mij ook nog uitleggen waarom er alleen door 1 persoon ondergetekend is en niet ook door credivance zelf ? zoals ook wordt opgemerkt door 'gewoon'
Zover ik kan zien is de persoon die ondertekend, Speksnijder, de directeur van de verschillende BV,s.
Ik snap alleen niet waarom Credivance niet bij naam genoemd wordt. Ze zijn wel allemaal in Bunnik  geregistreerd. Wel zie ik dat Credivance en Defam onderdeel zijn van ABNAMRO.

Ik vind deze info in de Telefoongids:

QuoteAlfam Consumer Credit biedt consumptief krediet en financial lease aan via de labels DEFAM, Alpha Credit Nederland, Credivance en GreenLoans. In 1994 zijn wij gestart als volledige dochter van Fortis Bank (Nederland) en inmiddels zijn wij een volledige dochter van ABN AMRO. Door ons specialisme in consumptief krediet zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste financieringsmaatschappijen in Nederland. Wij hebben circa 130 medewerkers en zijn gevestigd in Bunnik.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Zomerzon
Zou het hier gaan over een krediet voor bv een auto, dan zou er sprake kunnen zijn van een consumentenkoop. Het verjaringstermijn is dan 2 jaar in plaats van 5 jaar.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

zomerzon

wederom dank voor je uitleg en je moeite sacredfour.
Het viel mij eerder ook al op dat er zoveel bedrijven met elkaar verbonden zijn en dat wekt bij mij al veel wantrouwen, daarnaast speelt het gebrek aan wettelijke kennis me parten :(
vandaar dat ik ook erg blij ben met de hulp en adviezen :)

Het gaat in deze zaak om een soort van rente/spaar lening, dus de verjaring zou bij 5 jaar moeten liggen zoals ik begrepen heb. Ik heb inmiddels mijn bkr gegevens opgevraagd om na te gaan wat en hoe er geregistreerd staat, dat zal dus volgende week pas kunnen.

Met de info en adviezen die ik ontvangen heb ga ik even knutselen om een reactie te versturen.
Wanneer ik 'm klaar heb zou ik nog graag een stukje feedback hierover willen ontvangen.
Mag ik aannemen dat dit geen probleem is om er nog even naar te kijken sacredfour:) ?

groetjes ...

zomerzon

Als ik mij t.a.v. het incassobureau beroep op verjaring voordat is komen vast te staan dat het incassobureau bevoegd is om voor de schuldeiser te handelen, erken ik daarmee op dat moment dan niet de schuld ?

sacredfour

QuoteAls ik mij t.a.v. het incassobureau beroep op verjaring voordat is komen vast te staan dat het incassobureau bevoegd is om voor de schuldeiser te handelen, erken ik daarmee op dat moment dan niet de schuld ?

Nee.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.