Bereidstellings provisie........ is weer nieuw, en wat kost je dat nu.

Started by gewoon, Jan 22, 2014, 09:46 PM

Previous topic - Next topic

gewoon
Volgende brief gehad van de ABN


Geachte relatie,

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Europese regelgeving voor banken ( Basel 111) ingevoerd.
Door deze regelgeving moeten banken niet alleen meer kapitaal en liquiditeiten aanhouden voor uitstaande leingen en kredieten in rekering-courant, maar ook voor het deel van de lening af het krediet dat klanten niet gebruiken. Banken hebben heirdoor hogere kosten voor het verstrekken van kredieten.
ABN AMRO neemt uiteraard zelf ook maatregelen om haar kosten te verlagen; onder meer door de processen te verbeteren en efficienter te werken. Toch ontkomen we er niet aan de extra kosten voor het deel van de lening of het krediet dat u niet gebruikt aan u door te berekenen. Dit betekent dat we een provisie invoeren op het ongebruikte deel. Deze provisie noemen we de bereidstellingsprovisie. In deze brief leest u meer over deze provisie en wat dit voor u betekent.

Waarom betaalt u deze provisie en waarover ?
Als u een deel van uw rekening-courant niet gebruikt, betaalt u over dat deel per 1 april 2014 bereidstellingsprovisie. Deze vergoeding is nodig omdat wij kredietruimte voor u reserveren, het reserveren van kredietruimte kost geld. Daarnaast kunnen wij uw niet gebruikte kredietruimte niet aan andere klanten aanbieden.

Hoeveel provisie gaat u betalen en waneer ?
We houden per dag bij welk deel van uw rekening-courant krediet u niet gebruikt. Over dit deel berekenen wij elke dag de bereidstellingsprovsie. De provisie os 0,375 % op kwartaalbasis en dit bregen wij per kwartaal bij u in rekening. De eerste berekening vindt plaats over het tweede kwartaal van 2014 en schrijven wij af in de week  van juli 2014.

Hoe kunt u deze provisie verlagen ?
Misschien gebruikt u structureel een deel van uw rekening-courant krediet niet. Dan kunt u ervoor kiezen uw  kredietlimiet te verlagen. Hierdoor wordt het deel van het krediet dat u niet gebruikt kleiner, waardoor u minder bereidstellingsprovisie hoeft te betalen.

Wilt u uw rekening courant kredietlimiet verlagen of heeft u nog vragen ?
Dan kunt u contakt opnemen met een van onze adviseurs van  YourBusiness Banking via tel. 088 2262626  Vriendelijk groet ABN

gewoon

Als ondernemer heb je een rekening courant nodig en ga je niet zomaar beperken in deze tijd dus is het een invoering van een extra kosten post voor ondernemers.

Wat is 0,375% per kwartaal dat is gewoon dus 1,5 % rente of kosten voor iets wat je niet geleent hebt !!!! maar waar de toe bank bereid is je te lenen, en kost dus bij een krediet van E 20.000,-- X 1,5 % je dood leuk E 300,-- per jaar aan extra kosten.

Dat je dit even meeneemt als je op zoek ben naar bezuinigingen.

Gewoon

Buster

Dus, even voor de duidelijkheid,...

Je gaat straks 0,37% per kwartaal betalen voor het krediet dat je NIET gebruikt?????
Dus voor een roodstand die je niet gebruikt van EUR 1000 betaal je EUR 14,80 per jaar.
Ze hebben 4,5 miljoen rekeninghouders.
Stel dat de helft daarvan rood kan staan (2,25 miljoen)
En een derde daarvan gebruikt die roodstand niet (750.000)
Doe dat keer EUR 14,80 (tromgeroffel,.. ) EUR 11.100.000

Elf komma een Miljoen euro KATSJING!

gewoon

Yep het is weer triest

Het is 0,375 % maal 4 kwartalen is dus E 15,-- voor E 1.000,-- die je niet gebruikt.

Buster,  hoop dat dit voorlopig alleen de zakelijke rekeningen zal treffen, maar ja banken kennende zal dit naar meer ruiken.

( Onder het mom van Europa dwingt ons natuurlijk )

Buster

Ja en het ergste, omdat ze zelf te LUI zijn geweest om voldoende buffer aan te leggen.
Dat was toch niet nodig.
En nu Europa het als eis stelt moet de klant MET buffer ervoor betalen.
Alleen wordt die niet beloond met een miljoenen bonus,...

gewoon

Ik vermoed voor de gewone man dit stil zwijgend, in de bank kosten op genomen zal worden ze gaan echt geen 4,5 mln rekening houders uitleggen dat van de bereidstellings provisie van de bank je E 1.000,-- roodstand te geven dit je E 15,-- gaat kosten in het vervolg.

Buster

Erger nog, mensen zullen niet vallen over die 15 euro, daarvoor is dat bedrag te laag. Of ze lezen 0,37 en vinden dat een verwaarloosbaar bedrag. Het gaat om de optelsom,...
En dus komt ABN er mee weg en zijn ze miljoenen rijker. 

gewoon

Ja zie in gedachte al een meneertje,  in een zwart pak met een samsonite koffer onder zijn arm  de bank uit rennen.

Was immers zijn  idee, en neemt de helft mee als bonus, natuurlijk...gouwe gast.

En nogmaals het is geen 0,37 % maar 0,375 % klinkt een duizendfout goedkoper   :)

Ha rennen, met je koffertje brullend van de lach.. bereidstellings provicie waar haal je het vandaan

Buster

QuoteEn nogmaals het is geen 0,37 % maar 0,375 % klinkt een duizendfout goedkoper 

En ja hoor,.. dan wordt de winst 11.250.000
Hoppa een kwart miljoen door 0,005%
Nou en zo gaat dat dus,..

Buster


gewoon

goed zo, dat vermoede ik al, alleen zakelijke rekeningen..... maar, banken in het nauw maken rare sprongen, is wat voor het volgende jaar wellicht .

Buster

Nu nog een rekensommetje van het aantal MKB klanten dat de ABN heeft, of nou ja, alle banken hebben dit dus.
De ABN was dus zelfs de laatste,...

gewoon

Voor ZZP ers en kleine zelfstandige is het hier over nadenken, hoe de kosten te beperken.
Het zijn de midden bedrijven, die met veel personeel zitten, die opeens gesteld staan dat de ruimte zaken te kunnen doen, en een gezonde rekening courant hebben de bank kosten.... bizar zien toe nemen.

En weer op zoek kunnen naar een bezuiniging

burningspirit

in de brief wordt gesuggereerd dat je je rekening courant krediet omlaag kan brengen
dat kan problemen geven zoals gewoon al zei
maar stel dat een bedrijf dat toch doet, kan zo'n bedrijf dan later weer de kredietlimiet verhogen?
of.... misschien is dat precies het probleem?
uhh, begrijp ik het goed als ik zeg dat het dus kiezen is tussen twee kwaden? óf je hebt niet voldoende ruimte óf je hebt ineens veel meer kosten....... allebei is natuurlijk funest voor de bedrijfsvoering.....?
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

gewoon

Nee je kunt later zeker je rekening courant NIET verhogen, omdat het zo vaak is met zulke brieven die je een halve waarheid verteld.

De rekening courant en de hoogte die kunt lenen als ondernemer is de afgelopen jaren meer dan gehalveerd, dus stel je crediet vrijwillig  in deze tijd bij naar beneden bij, dan ben je goed de klos mocht je overwacht ziek worden, of bv een failliet van een van je klanten komt de laatste tijd veel voor.

Dus mijn advies is nu niet verlagen de bodem van de crisis is er nu wel, maar wat ik goed voor mij zie is dat het een andere tijd word en het.... ( weer gaan verdienen zeer langszaam aantrekt )....


En let op, dit is dus juist een probleem voor ZZPers en kleine zelfstandige dat je betalingen van midden bedrijven opeens van zeer trouw naar onregelmatig zal gaan, calculeer dit in.

Midden bedrijven zullen al heel snel denken zullen we de credit ruimte bij stellen ? 1 mln is toch E 15.000 op jaar basis is echt geld dus, en raad eens wie wat langer op geld moet wachten als dit te scherp gestelt is.

Dus herhaal een  keer, even opletten in deze tijd je credit vrijwillig op scherp te zetten.Het is gewoon triest dat banken nu, naast het verhaal van sacredfour dat het geld al uit de lucht valt voor leningen nu, ook 1,5 % in rekening  gaan brengen voor geld dat nog niet op de grond gedwareld is.

En dan nog...Dat banken het ook voor elkaar krijgen  om te vallen (van de lach wellicht) als er iemand vraagt naar echt geld of vermogen, dat mag dan bij ons alle gehaald worden.