Schuldenvrij of schulden erbij

Started by Radeloos, Jan 20, 2014, 03:45 AM

Previous topic - Next topic

Radeloos

Beste lezers,

Wat te doen als mijn nickname het al zegt?
Ik probeer een beknopte versie van het verhaal te vermelden hoewel dit erg moeilijk is en vraag jullie om raad!

Na een faillissement van de eenmanszaak werd in oktober 2011 mijn partner (zonder samenlevingscontract o.d.) toegelaten tot de WSNP. Ik maak geen deel uit van een schuldsaneringstraject.
Mijn partner had ten tijde van de toetreding een vaste baan en woonde bij mij in. Ik ontvang een uitkering daar ik wegens ernstige ziekte helaas geen deel kan uitmaken van de arbeidsmarkt.

Het eerste bezoek met de bewindvoerder verliep al niet van harte, in plaats van een hand te reiken bij binnenkomst was de eerste vraag hoe het met mijn testament was geregeld. De bewindvoerder was ervan op de hoogte dat ik ernstig ziek ben. Let wel, zoals vermeld maak ik geen deel uit van de WSNP. Nadat ik enigszins van deze schok was bekomen werd ik met de volgende vragen bekogeld, namelijk van wie de inboedel en de auto was. Daar alles aan mij toebehoorde was de bewindvoerder van mening dat ik dus ook wel goed in het onderhoud van mijnheer kon voorzien.

Wij hebben alle benodigde stukken aangeleverd zoals salarisstroken van de partner en uitkeringsspecificaties van ondergetekende. De bewindvoerder heeft per omgaande de werkgever verwittigd van de partner om alle gelden naar hun kantoor te storten. Zij zou wel een berekening maken werd medegedeeld waarna dan een vrij te laten bedrag aan het einde van de streep overbleef. Na diverse e-mails te hebben verzonden waar deze berekening bleef kwam hij uiteindelijk dan toch. Opvallend detail was dat mijn uitkering geheel was meeberekend in het vrij te laten bedrag, ik voor de huur mocht opdraaien (terwijl ik had begrepen via WSNP info dat dit naar rato moest worden berekend conform RECOFA richtlijnen) maar, mijn ziektekosten, alle extra kosten en de bijna dagelijkse bezoeken aan het ziekenhuis als ik niet was opgenomen, daarvan stond niets! Hier hebben we de bewindvoerder herhaaldelijk op geattendeerd, hetgeen absoluut niet mocht baten. Mevrouw moest maar vragen voor toeslagen via de gemeente of het UWV, want zij konden geen rekening houden met mijn lasten. Toch vreemd als je bedenkt dat dit wel kon met mijn inkomsten. Uiteindelijk kwam het bericht dat meneer zich maar moest voegen, zo niet dan zou men de RC vragen voor een gedwongen verhuizing.

Afspraak was dat men de post vrij zou laten daar ik regelmatig oproepen kreeg van het ziekenhuis.
Dit gebeurde natuurlijk niet, we kregen helemaal geen post. Bij navraag aan PostNL bleek dat de bewindvoerder ook op mijn naam een postblokkade had gelegd. Na de bewindvoerder ook hierover te hebben aangesproken kwam enkel het bericht dat wij de post niet doorstuurden en dat was tegen de regels. Enige probleem hier was, we kregen helemaal geen post!

Ik heb gewerkt in het bedrijf van mijn partner en had nog een salarisvordering lopen. Nadat ik de gehele vordering had ingediend (6 keer!) en ik nog geen reactie had gekregen was ik het moe. Ik heb toen een advocaat ingeschakeld mijn belangen te behartigen. Zij heeft de bewindvoerder aangeschreven dat ik mijn post niet kreeg, waardoor ik een hele belangrijke operatie ben misgelopen en ik nog langer met extra pijn moest blijven lopen en heeft per gelijke post gevraagd naar de vordering. U raad het al, er kwam geen antwoord betreffende de vordering en wij moesten maar bewijzen dat de post omternt een operatie bij de bewindvoerder was aangekomen. Wederom de brief van PostNL doorgezonden waarin vermeld stond dat men ook een blokkade op mijn naam had doorgegeven, nooit antwoord gehad! Uiteindelijk een bericht aan de RC gezonden met een klacht. Na enige tijd mocht de partner komen om -zo dacht hij- zijn verhaal te doen. Op dezelfde dag dat de uitnodiging ons bereikte voor de zitting in de Rechtbank, via de bewindvoerder, kreeg ik ook een bevestiging van mijn ingediende vordering. De concurente vordering werd erkend, maar de preferente vordering niet, want om deze erkend te krijgen volstond het aldus de bewindvoerder niet om loonstroken, snipperkaarten, een brief van de rechtsbijstandverzekeraar die destijds was ingeschakeld omdat dit moest voor de vordering en brieven van het UWV te sturen. Nee, er moest een vonnis zijn. De vraag hoe ik in godsnaam een vonnis kon krijgen van een failliet bedrijf werd tot heden niet beantwoord door bewindvoerder noch door de RC.

Bij de zitting die diende werd meneer in ieder geval even terecht gewezen, hij had aangekaart dat zijn VTLB niet correct was, het kwam zelfs niet overeen met de boedellijst en de daadwerkelijke uitbetaling, maar volgens de RC moest hij niet zeuren over enkele tientjes in de maand. Uiteindelijk werd er na de zitting een klacht ingediend over deze zitting, waarna we na hele lange tijd via de achterbuurman een brief kregen dat meneer niet was komen opdagen op de uitnodiging die de Rechtbank via de bewindvoerder hadden gezonden (post die niet onvangen werd was een van de discussiepunten maar ja!) De RC was zo netjes op papier te zetten dat ze inderdaad niet naar behoren had gehandeld tijdens de zitting, want ze was niet professioneel gebleven. Hier moet bij worden gezegd dat de partner op dat moment ernstig overspannen was en hiervoor dus meerdere keren per week een arts bezocht. Hij kan zich niet goed uitten en wellicht zal dit tijdens de zitting ook niet geheel tot zijn recht zijn gekomen. Dit blijft voor mij giswerk daar ik niet bij de zitting aanwezig mocht zijn omdat ik ook schuldeiser ben aldus de bewindvoerder.

Uiteindelijk is dit alles bij het Hoge Gerechtshof in Den Bosch voorgekomen waar meneer de zaak gewonnen heeft. Tussentijds is meneer naar een ander adres verhuisd omdat ook ik flinke problemen kreeg door de manier waarop de bewindvoerder de zaken regelt en ik dus ook geen post kreeg.

Nadat de zaak in Den Bosch heeft gediend is de bewindvoerder bij meneer op bezoek geweest en werden nieuwe afspraken gemaakt. Wederom houdt de bewindvoerder zich hier geenszins aan. Omwille van economische redenen bij het bedrijf waar meneer werkzaam was is hij met nog 300 andere collega's ontslagen en heeft geen inkomen meer. De ww uitkering duurde maar 3 maanden daar hij tussentijds zelfstandig is geweest en hierdoor werkuren miste. Voor afloop van de ww werd WWB aangevraagd, welke hij 4 maal opnieuw heeft moeten aanvragen omwille van niet ontvangen post. Dit akkefietje was tussentijds trouwens erkend bij de Rechtbank, daar zou het fout zijn gelopen en worden rechtgezet. Uiteindelijk kon meneer zijn huur niet meer betalen en is op straat gezet, hij heeft dit alles tijdig schriftelijk aangegeven bij de gemeente en de bewindvoerder, niets heeft mogen baten. Tijdens de zitting bij het Hoge Gerechtshof beweerde de bewindvoerder nimmer post te hebben ontvangen van meneer noch van zijn advocaat, terwijl ook deze aantoonde middels faxbevestigingen hoeveel er was verzonden. Dat het kantoor waar de bewindvoerder werkte tussintijds was opgeheven en men onder een nieuwe naam zelfstandig was geworden hebben ze nooit laten weten aan meneer of aan diens advocaat. Meneer had gevraagd voor een andere bewindvoerder waarop deze bewindvoerder in bezwaar ging en de RC in de eigen Rechtbank hem destijds uit de WSNP wilde zetten. In de verslagen (1 destijds want deze maakte de bewindvoerder toen ook al niet tijdig) aan de Rechtbank stond dat meneer per september 2013 uit de schuldsanering zou zijn, het Hoge Gerechtshof heeft dan ook besloten dat een verandering van bewindvoerder niet zinvol was omdat meneer nog maar enkele maanden deel zou uitmaken van de WSNP. Kort na deze zitting ontkende de bewindvoerder deze termijn en heeft dit bij de eigen Rechtbank verlengt. Het stond notabene zwart op wit, maar deze vrijheid heeft een bewindvoerder blijkbaar.

We zitten nu in januari 2014, inmiddels heeft de bewindvoerder de vrij te laten rekening van meneer 2 maal laten blokkeren. Het antwoord was, en ik citeer "klaarblijkelijk heeft u er niet veel last van gehad daar u nu pas reageerd". Meneer heeft na de eerste blokkade direct schriftelijk contact met de bewindvoerder opgenomen, zo heeft ook de bank dat gedaan omdat men daar beweerde dat de bewindvoerder deze rekening niet mocht blokkeren. De bewindvoerder schrijft eveneens in de mail "ik heb nooit post van u ontvangen, zeker geen aangetekende" ik heb alle stukken uitgeprint met de handtekening erbij voor ontvangst. Ik heb meneer weer opgevangen zodat hij onderdak heeft, kan solliciteren en tussentijds opnieuw een WWB kan aanvragen. Nu schrijft de bewindvoerder, ik deblokkeer uw rekening niet alvorens u mij alle bankafschriften, alle loonstroken e.d. heeft doen toekomen. Het is toch niet moeilijk te begrijpen dat men van een geblokkeerde bankrekening niets kan downloaden en dus vanaf nu geen afschriften meer kan sturen, want zoals reeds eerder vermeld heeft de bewindvoerder alle andere stukken netjes ontvangen ook al ontkent men dat liever. De bewindvoerder werkt meneer nu dus ook nog tegen bij het verkrijgen van een inkomen. Hoe gek moet het worden in ons kikkerlandje?

Ik heb in juni 2013 wederom een klacht ingediend bij de RC, antwoord dat uiteindelijk kwam was, u leest het antwoord van de bewindvoerder en ik sluit me hierbij aan, uw ingediende vordering zal wel aan de orde komen tijdens een verificatiezitting. Dit alles terwijl er een verschil zit van bijna 3.000 euro tussen de boedellijst waarop de vermelde vtlb bedragen staan en de daadwerkelijk uitgekeerde bedragen conform meegzonden bankafschriften aan de RC. Dan heb ik het dus nog niets over het feit dat in deze berekening van meet af geen rekening is gehouden met de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Te gek voor woorden, echt te gek voor woorden.

Wie heeft nog raad in deze, want eerlijk gezegd ben ik inmiddels wel een beetje aan het eind van mijn latijn! Ik heb een grote vordering op meneer, ik heb tussentijds alle kosten mogen opvangen én nu dus alwéér! Absoluut niet vervelend of onbeleefd bedoeld, maar waarvan moet ik deze kosten nog allemaal kunnen voldoen? Excuseer de wellicht wat onlogische schrijfwijze, maar het is inmmiddels zo'n lang verhaal waarbij hier nog maar enkele puntjes vermeld staan en ik zie door de bomen het bos niet meer. Vragen? Mail me!

Boeddha

Ten eerste welkom Radeloos. Wat een ongelofelijk verhaal! Echt bizar hoe je partner (en jij) tegengewerkt wordt!

Buster en Libra kunnen je vast en zeker een gericht antwoord geven wat te doen in deze situatie.

volgens mij is er een mogelijkheid om te verzoeken om een andere bewindvoerder, maar wat ik zo lees tussen de regels door is de RC op de hand van de bewindvoerder en is de vraag of dat gehonoreerd gaat worden!
Het is zaak dat er over 10 maanden een schone lei uitgesproken gaat worden waardoor er weer kans is op een normaal leven!

Hebben jullie al een advocaat in handen genomen die jullie kan bijstaan?

Heel veel sterkte!
Be strong, have faith!

chapter

jeetje wat een verhaal maar als jullie partners zijn heeft hij geen recht op een wwb uitkering hooguit een aanvulling.
apart is jouw postblokkade als jij niet in wsnp zit volgens mij spreekt rechtbank postblokkade uit en niet de bwv
als meneer zijn huur niet meer kon betalen heeft hij er nu dus een schuld bij dit is normaal reden om de wsnp te beëindigen hoe kan het dat deze nog loopt.
Ik zou in ieder geval oppassen met wwb aanvragen als ze weten dat jullie partners zijn van elkaar want dat kan gezien worden als niet te goede trouw
aangezien jij ook inkomen hebt wordt dat normaal in mindering gebracht op de wwb uitkering en mogelijk kun jij een aanvulling op je uwv uitkering krijgen
ik zou eens langs gaan bij juridisch loket voor advies

Buster

Beste Radeloos,

In elk geval welkom op ons forum.
Ik heb je verhaal met open mond zitten lezen. Alle adviezen die ik je zou kunnen geven heb je zelf al ter hand genomen. Aan de bel getrokken, klacht ingediend, bezwaar aangetekend, met een advocaat eropaf.

Ik ben verbijsterd over de houding, de gevolgen en het gebrek aan regelgeving in jullie zaak.
De enige tip die ik je nog zou kunnen geven is je verhaal te doen bij de Ombudsman of Consumentenbond i.v.m. het afgeven van een signaal en informatie of advies proberen in te winnen bij Rikmenspoel en Bakker (zij zitten in Utrecht) of meester Schuer, zij zit in Rotterdam.

Van deze advocaten weet ik dat zij strijden voor de rechten van een schuldenaar. Wellicht hebben zij nog adviezen die je zou kunnen opvolgen.
Dit gaat namelijk het stadium Sociaal Raadslieden of Juridisch Loket voorbij.

http://www.detelefoongids.nl/schruer-advocaten/9027080/5-1/
http://www.rblaw.nl/

burningspirit

ongelooflijk zeg
wat er kan gebeuren als je je partner in zijn situatie met schulden gewoon alleen maar steunt....
kan me helemaal voorstellen dat je radeloos ervan wordt
................ geen woorden voor  ??? ::) :o
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Libra

Welkom op het forum, Radeloos.

Ik zit ook met grote ogen jouw bericht te lezen en het enige wat ik hierop te zeggen heb, is dat ik me volledig aansluit bij het advies van Buster.

Aan de bel trekken en wel NU bij de genoemde advocaten met spoed!

De WSNP had namelijk al moeten eindigen in september 2013 en deze termijn is allang al verstreken en als je dit zwart op wit hebt (verslag van de rechtszitting en uitspraak Hoge Gerechtshof) dan is niet alleen deze bewindvoerder in overtreding maar ook de RC, doordat zij deze uitspraak naast zich neergelegd hebben en niet conform hieraan gehandeld hebben.

Heel veel sterkte en succes!!


Boeddha

psst Libra...oktober 2011 toegelaten, dan duurt WSNP tot 2014?
Be strong, have faith!

Libra

Quote from: Boeddha on Jan 24, 2014, 01:29 PM
psst Libra...oktober 2011 toegelaten, dan duurt WSNP tot 2014?

;)

Niet altijd, lieve Boeddha.

Ook hier geldt dat elk traject weer op zichzelf staat en maatwerk is.
Kijk bijvoorbeeld maar naar Tuthola.
Zij kreeg na 1 jaar WSNP een schone lijst en werd het traject opgeheven.

Liefs

Boeddha

Quote
;)

Niet altijd, lieve Boeddha.

Ook hier geldt dat elk traject weer op zichzelf staat en maatwerk is.
Kijk bijvoorbeeld maar naar Tuthola.
Zij kreeg na 1 jaar WSNP een schone lijst en werd het traject opgeheven.

Liefs

Wat ben je toch een kanjer! :D
Be strong, have faith!