Henk: vrijwillig onder bewind, 3 schuldeisers, totale schuld 50.000 euro

Started by burningspirit, Jan 17, 2014, 06:51 PM

Previous topic - Next topic

burningspirit

Voor ik in het wilde weg allerlei vragen overal ga stellen om Henk te adviseren hier eerst zijn verhaal. Ik vertel het anoniem en Henk het natuurlijk geen Henk in het echt. Ook zijn vriendin heeft in dit verhaal een gefingeerde naam.

Henk heeft, onder druk van de familie, ruim 30 jaar geleden zijn moeder in huis genomen. Toen zijn broer terminaal was hebben zijn moeder en hij voor hem gezorgd in hun gezamenlijke huis. De broer is overleden en moeder begon even daarna ook te sukkelen. Daarom kocht Henk een auto, waarvoor hij een lening heeft afgesloten. Hij kocht een ander huis (alles gelijkvloers ten behoeve van zijn moeder) en kreeg daarvoor en hypotheek. Inmiddels is er ook langzamerhand een achterstand ontstaan bij Wehkamp. Henk heeft een vaste fulltime baan met een redelijk salaris.

Ongeveer twee jaar geleden gebeurde het volgende: Henk heeft een vriendin gekregen, na een klein 30 jaar steeds door velen afgewezen te zijn nu eindelijk iemand die hem neemt zoals hij is ne veel van hem is gaan houden. De twee konden hun geluk niet op en Henk vroeg Natasja ten huwelijk. Natas zei volmondig ja en fantaseerde al over de dag, de kleding en het feestje. Ze zouden het klein houden, want Natas heeft al ervaring met een minimaal budget (in de wsnp gezeten als gevolg van een ex die haar met veel schuld achterliet). Toen sloeg het noodlot toe: de moeder van Natas kwam weer terug in haar leven en juist toen die twee weer 'on speaking terms' waren en moeder haar van alles kon gaan uitleggen over de ellende die zich vanaf de vroegste kindertijd van Natas had afgespeeld in hun leven, werd de moeder van Natas heel erg ziek. Natas sleepte haar moeder nog naar de dokter maar het was al te laat: vijf weken later overleed de moeder van Natas. Henk stond beiden bij en was de gedroomde schoonzoon. Op haar sterfbed schoof de moeder van Natas de inmiddels gekochte eenvoudige ringen aan hun beider vingers en liet het stel beloven goed voor elkaar te zorgen.

Even later lukte het om voor de moede van Henk een aanleunwoning te vinden en kon Henk het huisje t koop zetten, want hij kon het niet meer betalen. De moeder van Henk was daarvan op de hoogte gebracht en legde zich uiteindelijk bij de gang van zaken neer. Bij de koop van het huisje had Henk een overeenkomst gesloten met de verkopende partij (een woningstichting) dat de woning terug moest kopen als zich daarvoor de noodzaak aandiende. Dat was nu dus e.e.a. werd in gang gezet. Tot zover is alles nog helemaal okee.

Nu is Henk voor de derde keer in zijn leven in een depressie terecht gekomen, vrijwillig opgenomen in een psychiatrisch centrum. Inmiddels is er vrijwillige bewindvoering, zo heb ik begrepen. De BW onderhandeld met de bank. Henk verteld mij dat de bank bezig is het dossier te bestuderen en dat ze maandag met een antwoord op de vraag van BW komen. Volgens Henk is het huis al verkocht (terug aan de woningstichting) en zijn (rest)schulden zijn bekend: totaal 50.000 euro, bij drie schuldeisers n.l. bank, Wehkamp en autolening. Volgens zijn verhaal is er al getekend voor alles en hoeft alles nu alleen nog maar te gaan lopen. Zijn baas blijft hem in dienst houden en van haar krijgt enk straks een brommer/scooter om naar zijn werk te gaan. Ook een huurwoning is hem al toegezegd, als hij weer uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Er zijn mensen die hem hebben beloofd, dat ze hem zullen verhuizen, als 12 februari zijn huis leeg moet worden gemaakt voor de oplevering.
Toch maakt hij zich ernstig zorgen de hele tijd, wat ook met zijn depressie heeft te maken.

Mijn vraag is nu: klopt mijn advies aan Henk, dat hij zich nu niet meer druk hoeft te maken en zich moet concentreren op zijn genezing? Of mis ik nog dingen v.w.b. de financiële perikelen?
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Buster

Burningspirit, dat is erg lastig te beoordelen aangezien het gaat om veel beloftes.

Wat ik me afvraag, een woningstichting biedt meestal goedkope huizen aan met een belofte die voor een vastbedrag terug te kopen, daarbij heeft de eigenaar een kleine gegarandeerde winst, en de woningstichting heeft de belofte het huis voor een niet al te hoge prijs terug te hoeven kopen.
Waar komt die schuld bij de bank dan vandaan?
Het is niet voor de auto geweest.

Ik ga er trouwens wel vanuit dat als de bewindvoerder merkt dat de schuldenlast problematisch is (dus niet aflosbaar binnen een termijn van 36 maanden hij Henk zal aanmelden voor een minnelijk traject, of in elk geval die optie met Henk zal bespreken.

Je kun sowieso het advies geven dat hij zich moet concentreren op zijn genezing.
 

burningspirit

de kleine gegarandeerde winst is , zoals ik heb begrepen heb omgezet in een restschuld van 35.000 euro, door de 'crisis'..... het ligt natuurlijk ook aan de overeenkomst, welke voorwaarden daar in staan, toch?

zoals ik het begrijp is de bank-schuld de hypotheek schuld

Ik ga er ook van uit dat de BWV Henk zal aanmelden voor een minnelijk traject, maar daarover zegt Henk me niets.
Henk vertelt me alleen dat de woningstichting het huis heeft teruggekocht en dat de restschuld bekend is: 35.000 euro en blijkbaar moet de bank nu akkoord gaan met deze verkoop, dus met dit aanbod? Dat akkoord of in elk geval de reactie op uitspitten dossier zal begin volgende week komen, aldus Henk.
Zoals ik het nu begrijp checkt de BWV na reactie van de bank, als die tenminste akkoord is, ook of de andere twee schuldeisers ook akkoord zijn.
Wat Henk ook beweerd is, dat alles getekend is; dus hij heeft getekend voor vrijwillige bewindvoering en voor 'schuldsanering', volgens hemzelf.


Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Buster

In de Algemene Voorwaarden kun je idd meer teruglezen.

Het blijft altijd gissen als je zelf de papieren niet i  handen hebt.
Dat komt ook omdat mensen soms uit schaamte niet alles durven te vertellen.
Of simpelweg omdat ze het niet meer overzien.
Dat is geen onwil, dat is het gevolg van jarenlang overleven.

tuthola

Lieve Burningspirit ik vind het knap dat je je vrienden wilt helpen terwijl je zelf ook aan het "roeien bent, het is dan ook moeilijk om iemand die opgenomen is te adviseren wat te doen ook omdat je niet de volledige informatie hebt.
Zoals Buster zei laat hem zich richten op zijn herstel zodat hij de hele schulden problematiek een plekje kan geven.

burningspirit

dank voor jullie meedenken
zelf hou ik het er bij gesprekken met Henk maar op dat het er allemaal positief uitziet
deze topic ben ik begonnen om mezelf ervan te overtuigen dat het goed is wat ik tegen hem zeg
natuurlijk moet hij zich concentreren op zijn herstel, dat is ook wat hij van werkelijk iedereen te horen krijgt
maar het zou niet de eerste keer zijn dat iemand, hersteld en wel, de puinzooi moet gaan opruimen die anderen (met alle goede bedoelingen) voor hem hebben gecreëerd....
zoals ik het nu zie, komt het toch wel goed allemaal en kan ik dat ook met een gerust hart tegen hem zeggen
bedankt nogmaals
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

burningspirit

Zit me nog iets te bedenken
Terwijl ik zelf nog 'aan het roeien' (wat een mooie uitdrukking overigens, tuthola) ben, voel ik in mezelf de neiging op komen om me met anderen te gaan bemoeien....
Die neiging druk ik met kracht de kop in!!!
Zoals eerder gezegd heb ik ook een buurvrouw die waarschijnlijk vele malen erger in problemen zit, dan ze wil toegeven
Met haar heb ik ook gesprekjes, over koetjes en kalfjes, en ik vermijd het met haar te spreken over financiën, want.... eerst zelf uit de sores, dan pas kan ik een ander eventueel echt helpen

Wel doet het me goed om, zoals bij Henk en Natas, me een beetje te verdiepen in hun 'casus'
Van zo'n casus sta ik zelf dan tien stappen verwijderd
Ik leer er enorm veel van, al was het alleen maar om me te bekwamen in helikopter-vliegen   8)
Soms, als ik met hun heb gepraat blijf ik even in de helikopter zitten, om zo ook over mijn eigen situatie een 'wijder' zicht te krijgen.
Dit is trouwens ook het effect dat het lezen op dit forum op me heeft.
Het is verrassend wat ik dan soms ineens zie en begrijp
Het maakt me rustiger en als ik rustiger ben kan ik beter constructief denken en handelen
Mijn zorgen-maken/piekeren verdwijnt dan gewoon en als ik weer 'land', denk ik vaak: en nu weer verder met timmeren aan onze stabiliteit, en weet dan opeens weer waar 'gereedschap en materiaal' liggen, om de beeldspraak even door te trekken
Ik kan jullie zeggen : dat voelt heerlijk  ;D
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

burningspirit

Toch even vertellen hoe het nu verder gaat met Henk
Afgelopen week weer met hem aan telefoon gehangen en gehoord hoe hij, langzaam maar zeker, uit zijn kuil aan het kruipen is.
Hij heeft zelf weer contact met zijn bewindvoerder, die inmiddels afspraken heeft gemaakt met bank en notaris, waarbij Henk zelf mee zal gaan.
Henk's herstel gaat zo te horen voorspoedig genoeg, dat hij ook zelf weer telefoontjes kan plegen en zoals ik het nu begrijp is er het een en ander geregeld nu.
1. Het huis is verkocht, de bank is akkoord gegaan. De restschuld van de hypotheek zal in april definitief bekend worden, maar zal om en nabij 35.000 euro zijn.
2. Volgende week zal Henk zelf twee maanden huur vooruitbetalen voor zijn nieuwe huurwoning, zodat hij eventjes de tijd heeft om zijn spullen over te huizen. Mensen die hem eerst paniekaanvallen bezorgden heeft hij nu respectvol  ietwat op afstand gezet en hij kan ze nu om praktische hulp vragen.
3. Henk spreekt over zijn relatie met Natas nog steeds vol liefde, maar beseft nu dat hij eerst zijn eigen leven moet opbouwen. En wat meer is: hij ziet in dat deze schuldenlast iets is, dat op zijn bord ligt en dat hij dat zelf moet oplossen.
4. Hij heeft afspraken gemaakt, waarbij hij telkens iemand meeneemt als ondersteuning, die ook op de hoogte is van de dingen waarover het gaat. Bijvoorbeeld bij schuldsanering, overdracht huis, enzovoorts. Hij is weer helder genoeg om mensen aan te spreken en om hulp te vragen.

Verder klinkt hij heel anders dan een paar weken geleden. Toen deed hij niets anders dan jammeren en huilen, maar nu begint hij echt weer zichzelf te worden.
Ik ben blij dat ik, door eenvoudigweg naar hem te luisteren en af en toe met hem te appen, hem toch een hart onder de riem kan steken. Ik weet uit ervaring hoe veel dat waard kan zijn!

Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

tuthola

Fijn om te lezen dat het met Henk wat beter gaat en zelf met een beetje hulp weer aan zijn problemen aan het werken is. De schuldgevoelens en paniek over wat hem te wachten stond/staat heeft hem denk ik de nek omgedaan.
Ook fijn om te lezen is dat jij hem hier een luisterend oor kan bieden  ;D