SHV/WSNP vs volmacht/koopwoning

Started by JohnD, Jan 13, 2014, 08:15 PM

Previous topic - Next topic

JohnD

Ok, de volmacht is binnen...

Tevens vernomen dat mijn ex samen met haar nieuwe vriend wil kijken om de hypotheek toch maar over te gaan nemen (minn zege hebben ze).. Maargoed das al 1 argument om niet te tekenen, eerst maar eens afwachten wat daar uitkomt.

Nu de stellingen uit de bank (waar ik het dus helemaal niet mee eens ben) uit de volmacht:

1) de bank heeft mij uitgelegd en toegelicht wat deze volmacht precies inhoud. Nee dat hebben ze helemaal niet.

2) de kosten van de notaris voor het tekenen van deze volmacht (welke de bank dus wil dat ik teken) komen voor mijn rekening. Pardon? Zij willen iets en ik moet het getalen?!

3) de volmacht moet binnen 2 weken getekend zijn bij notaris x, ik moet zelf de afspraak maken. Pardon? Binnen 2 weken? Heb ik nog tijd om een proffesionall die hier vertstand van heeft naar te laten kijken?!

4) de volmacht vervalt niet zolang de bank vermoed dat er weer eens een betalingsachterstand zou kunnen ontstaan, deze blijft dus voor onbepaalde tijd.

5) de bank gaat een makelaar naar eigen inzicht aanwijzen. Dit is niet wat besproken is van de week met de bank waarin zij aangaven de huidige makelaar aan te houden.

6) alle mogelijke kosten welke voorkomen bij de verkoop zoals k.k., juridische kosten, doorhalen beslagen, stylingkosten, ontruiminskosten, schoonmaakkosten, etc etc allemaal voor mijn rekening komen.

7) verplichting tot opvolgen advies verbouwings en opknapkosten en dragen van de kosten.

8) er worden geen prijzen genoemd, alleen dat de bank de bandbreedte bepaald voor de vraagprijs.

9) indien zaken niet worden nagekomen volgt er een boete (dus als ex niet meewerkt betaal ik dat).

10) na 6 maanden vervalt de taxatie en mag de bank de prijs bepalen, tenzij ik zelf elke 6 maanden zelf de kosten draag voor een nieuwe taxatie om het tegendeel te bewijzen.

11) indien de achterstand is ingelost (op welke manier dan ook) staatkt de bank de verkoop.

12) de bank vrijwaard zichzelf van enige vorm van aansprakelijkheid bij schade van handelen enndit is geheel mijn risico.

Jaja..als leek zie ik al voldoende om niet te tekenen onder deze voorwaarden...

Nu nog een expert hier naar laten kijken.

Ex geeft nu in ene wel toestemming op de prijs te verlagen naar 250.000,- ( wat ook advies is van makelaar).

De bank geeft aan volgens taxatie rond de 200.000,- te willen gaan zitten...

Dan duperen ze mij dus met deze volmacht lijkt mij?!

Buster

Nee, John, ze duperen jullie allebei, je ex heeft precies dezelfde volmacht ontvangen, ook zij wordt aansprakelijk gehouden voor alle voortvloeiende kosten.

Wat de bank nu heeft bereikt is door deze actie je ex in beweging te krijgen om de prijs te laten zakken en mee te werken. Als zij serieus overweegt om de hypotheek over te nemen is dit het moment om tot afspraken te komen.

JohnD

Maar weer even een update.

Na veel leuren met deze vraag en veel verschillende antwoorden via de SHV toch het advies gekregen de vraag voor te leggen bij hun jurist (advocaat).

Deze het hele verhaal uitgelegd en zijn eerste reactie was niet tekenen.
Toen gevraagd welke consequenties dit kan hebben voor de WSNP begon deze toch te twijfelen.
Hij heeft de volmacht meegenomen om alles goed uit te zoeken en laat dit maandag a.s. weten.

Meteen gevraagd of hier geen kosten aan verbonden zijn.. Heb immers geen geld voor een advocaat.
Het antwoord was nee.. Omdat ik ben toegelaten tot de SHVnzou ik volgens hem in aanmerking komen voor een toevoeging (volgens hem hoef ik nergens naar om te kijken en merk ik niets van de kosten want zij konden alles claimen bij de Raad voor Rechtsbijstand). Nogmaals dezelfde vraag gesteld omdat ondanks de schulden mijn inkomen te hoog was voor een toevoeging volgens diezelfde raad.. Maar hij wist het zeker en ik zou met de toelating toch recht hierop hebben. Ook zou ik met deze toevoeging meteen de andere slepende zaken weer kunnen oppakken zoals de omgangsregeling, de alimentatie en tegenwerking van verkoop woning.

Ik heb hem verzocht dit toch maar even heel goed uit te zoeken, want als het wel zo is dan hebnik nog genoeg zaken die geregeld moeten worden maar tot op heden niet gebeurd zijn door gebrek aan geld.

Ook heeft mijnnex laten doorschemeren toch bezig te zijn met de SHV ondanksde signalen dat zij de woning wou overnemen, betwijfel of dit nog bekeken gaat worden.

In afwachting van de advocaat om nu eindelijk de knoop eens door te hakken...

:)

Boeddha

#48
Het is in Nederland in de Grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat noemen we 'gesubsidieerde rechtsbijstand'.De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.In de praktijk betaalt de raad een groot deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van het inkomen betaalt een aanvrager wel een eigen bijdrage. Als een aanvrager is toegelaten in de Wsnp dan is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand dat, indien rechtsbijstand wordt verleend in de periode waarin de schuldsaneringsregeling van toepassing is, betreffende aanvrager de laagste eigen bijdrage betaalt. Als u tijdens de toepassing van de Wsnp gebruik wilt maken van gesubsidieerde rechtsbijstand dan zoekt u een advocaat die gesubsidieerde rechtsbijstand aan wil vragen. De advocaat moet de gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, u hoeft dit niet zelf te doen.

Dus met andere woorden, of dit ook zo werkt als je nog niet in de wsnp zit?


Be strong, have faith!

Libra

Quote from: JohnD on Jan 16, 2014, 04:15 PM
Dus toen maar de WSNP gebeld, zij begrepen mijn verhaal helemaal. Op de vraag of weigeren te tekenen invloed heeft op de toelatng WSNP werd mij verteld dat de WSNP bij de aanvraag kan weigeren omdat bij weigeren tekenen volmacht de andere schuldeisers tekort gedaan kunnen worden omdat bij executieveiling de restschuld hoger zal zijn en de opbrengst lager. Bij wel tekenen bestaat de mogelijkheid dat de restschuld lager uitvalt en dit zou gunstiger zijn voor de overige schuldeisers. Tevens dat het wel tekenen richting de bank als de WSNP gezien kan worden als meewerken aan een voorstel van een schuldeiser en alles op alles gezet te hebben om de schuldenlast te beperken. Daarnaast dat in de volmacht de minimale prijs moet staan en dat deze conform een recente taxatie moet zijn vastgesteld.

Hier is je dus precies verteld waar ik je al die tijd voor heb proberen te waarschuwen!!
Een "kruistocht" beginnen tegen de banken is één ding en is heel leuk als je niets te verliezen hebt!
Maar jij hebt wél heel veel te verliezen!!
Want het zou zomaar kunnen dat, mocht het minnelijk mislukken en zou je vervolgens aanspraak moeten/willen doen op de WSNP, het niet tekenen van de volmacht dus wel degelijk aangemerkt zou kunnen worden als niet mee willen werken, benadelen van de schuldeisers en als een gebrek aan motivatie.
Juist omdat de regels zo aangescherpt zijn en toelating steeds moeilijker wordt, zou ik hier zeker nog eens even een nachtje over slapen en er goed over nadenken.

Neemt niet weg, dit is alleen mijn mening.
De keuze blijft uiteindelijk bij jou!!

En wat de filmpjes, artikelen en meningen betreffen die je op het internet vindt......
Van de honderd zaken met betrekking tot het tekenen van een volmacht, vind je voor 90% alleen maar de negatieve verhalen.
De succesverhalen zijn, net als op het journaal en in de kranten, namelijk helemaal niet interessant en hoor je veel minder over.

Quote from: JohnD on Jan 22, 2014, 09:27 PM
Meteen gevraagd of hier geen kosten aan verbonden zijn.. Heb immers geen geld voor een advocaat.
Het antwoord was nee.. Omdat ik ben toegelaten tot de SHVnzou ik volgens hem in aanmerking komen voor een toevoeging (volgens hem hoef ik nergens naar om te kijken en merk ik niets van de kosten want zij konden alles claimen bij de Raad voor Rechtsbijstand). Nogmaals dezelfde vraag gesteld omdat ondanks de schulden mijn inkomen te hoog was voor een toevoeging volgens diezelfde raad.. Maar hij wist het zeker en ik zou met de toelating toch recht hierop hebben. Ook zou ik met deze toevoeging meteen de andere slepende zaken weer kunnen oppakken zoals de omgangsregeling, de alimentatie en tegenwerking van verkoop woning.

Het is absoluut NIET helemaal kosteloos.
Net als Boeddha aangaf, er kan een aanvraag gedaan worden bij de Raad van Rechtsbijstand voor gesubsidieerde bijstand, maar toewijzing is volkomen afhankelijk van inkomen!!
Je zult altijd op z'n minst de minimum bijdrage ZELF moeten betalen en deze bijdrage wordt alleen maar meer naarmate het inkomen hoger is.
Het feit dat je in een schuldensituatie zit is hier niet van invloed op!

Quote from: JohnD on Jan 22, 2014, 09:27 PM
Ik heb hem verzocht dit toch maar even heel goed uit te zoeken, want als het wel zo is dan hebnik nog genoeg zaken die geregeld moeten worden maar tot op heden niet gebeurd zijn door gebrek aan geld.

Op het moment dat je een toevoeging krijgt van de Raad voor Rechtsbijstand voor gesubsidieerde rechtsbijstand, geldt dat ALLEEN voor de zaak waarvoor dit aangevraagd is.
Het is dus niet zo dat je een advocaat dan meerdere zaken kunt laten behartigen!
Je zult dan voor elke zaak een andere/nieuwe aanvraag moeten doen en aangezien de subsidie-kraan door minister Teeven aardig dichtgedraaid is, kun je er op voorhand van uitgaan dat dit niet gehonoreerd gaat worden.

Buster

@Libra, nog even over de filmpjes en artikelen.

In dit geval kwamen er een aantal namen voorbij van mensen die ik zelf al langer volg en ken als oprechte vakmensen. (Hettie Schuring, notaris Louwers bijvoorbeeld) In hoeverre je ernaar luistert hangt wat mij betreft wel degelijk af van wie wat zegt.
Maar omdat ieder verhaal op zich staat is het verstandig maatwerk advies te vragen.

@John, ik kan me voorstellen dat je nu in dubio bent.
Wellicht is er een mogelijkheid om in de standaard volmacht op te laten nemen dat er een maximum zit aan de tijd die de bank krijgt voor de verkoop van het huis. Want dat is je grootste nachtmerrie, dat je tekent om goede wil te tonen en vervolgens jaaaren aan het lijntje gehouden worden.
Dus zeg maar een volmacht met een houdbaarheidsdatum.
(bedenkt ik ter plekke, geen idee of dat mogelijk is) 

Libra

@Buster

Je hebt hier absoluut een punt dat het wel degelijk van invloed is wie er aan het woord komt.
Punt is alleen dat het wel "gedateerd" is.

Op dit moment hebben de banken er geen belang bij om een volmacht te rekken en de huizen lang in de verkoop te laten staan, omdat de huizenmarkt gestabiliseerd is.
In 2010 was er inderdaad nog de mogelijkheid om door het huis langer in de verkoop te houden, een betere prijs te krijgen.
Nu is dat niet meer zo omdat de bedragen waarvoor er huizen verkocht worden niet meer dalen, maar zeker ook niet meer stijgen.
De markt is dus gestabiliseerd en het ziet er niet naar uit dat hier op de korte, maar ook niet op de iets langere termijn, verandering in komt.
Dat heeft alles te maken met de marktwerking van vraag en aanbod.
Op dit moment is er een overschot aan te koop staande huizen en dus geen schaarste.
Pas als er weer meer vraag komt dan dat er aanbod is, zal de huizenmarkt weer in beweging komen en zullen we een stijging van de verkoopprijzen zien.

Op dit moment hebben de banken er dus geen belang bij om een onderhandse verkoop te rekken, simpelweg omdat er aan het einde van de rit meer afgeschreven moet worden doordat aan de andere kant van de streep de achterstallige betalingen oplopen.

Ondanks dat we allemaal weten dat we het hier niet over "fysiek" geld hebben en dat de banken dit zelf "uit het niets" gecreëerd hebben, veranderd dat niets aan het plussen en minnen wat de bank doet. De banken zijn nog altijd alleen maar ge?interesseerd in het maken van "winst".
Een huis dus langer in de verkoop laten staan in de hoop dat het voor meer geld verkocht wordt, is in de huidige markt niet meer reëel.
Tegelijkertijd blijft er, als de bank dat zou doen, aan het einde van de rit minder onder de streep over, doordat de schuldenlast door het niet betalen van de maandelijkse lasten alleen maar hoger wordt en dit tezamen met de oorspronkelijke hypotheek verrekend wordt met de verkoopprijs.

Uit eigen ervaring weet ik dat de bank de volmacht opstelt met alleen het eigenbelang voor ogen en het is niet in hun belang om een "houdbaarheidsdatum" te hanteren.
Zelfs als je een achterstand in de betalingen volledig kunt inlopen, blijft de volmacht nog 6 maanden geldig en heeft de bank het recht om deze direkt weer uit te voeren mocht er binnen die 6 maanden weer een achterstand ontstaan.
Maar ik vind het zeker een goede tip en zou die mogelijkheid absoluut onderzoeken.

In mijn geval behoor ik tot degenen waarbij de volmacht alleen maar positief heeft uitgepakt.
Dus wellicht denk ik er daarom iets "makkelijker" over.
Maar nogmaals, het enige doel wat ik met mijn advies voor ogen heb/had, is om John te waarschuwen dat het niet tekenen van de volmacht uitgelegd kan worden als "te kwader trouw" op het moment dat de aanvraag schuldhulpverlening daadwerkelijk gaat lopen.
En dat zou ik zo ontzettend jammer vinden, na alles wat hij al gedaan heeft.
Het is niet in zijn belang om, op welke manier dan ook, een traject te frustreren!

Hoe dan ook, het huis is een blok aan zijn been en zolang het niet verkocht is, kan het traject niet opgestart worden.
Het is dus van het allergrootste belang dat dit wel gebeurd!
Vergeet daarbij niet dat als hij weigert te tekenen of niet op een andere manier met de bank tot overeenstemming kan komen, de bank zonder slag of stoot loonbeslag kan leggen!
En we weten allemaal dat, op het moment dat dat gebeurd, het einde verhaal is, want van de Beslagvrije Voet kun je niet meer aan je andere verplichtingen voldoen, behalve dan je vaste lasten.
Dan kunnen de gevolgen wel heel schrijnend worden omdat je niet de bescherming hebt van een traject.

JohnD

Maar weer even een update...en de aanhouder wint (hopelijk).

Inmiddels bevestiging van de raad van rechtbijstand dat ik dus WEL in aanmerking kom voor een pro deo advocaat (god mag weten hoe, maar de advocaat heeft het voor elkaar gekregen).
De advocaat heeft op mijn argumenten gelijk gegeven om de volmacht NIET te tekenen daar er dan nieuwe schulden ontstaan en ik de andere schuldeisers dupeer en dus niet ten goeder trouw zou zijn.

Vandaag ook een gesprek gehad met de SHV welke in de eerste instantie aangaf nog steeds niets te kunnen doen. Nogmaals mijn reeds opgedane kennis uitgelegd en gevraagd of zij juridisch advies willen inwinnen wat betreft de mogelijkheid om met de woning de WSNP in te kunnen, daar mijn ex nu helemaal niets meer betaald en alle schuldeisers inmiddels er wel klaar mee zijn en alleen mij steeds lastig vallen en alle betalingsregelingen van tafel vegen.

De SHV heeft een dik half uur aan de telefoon gezeten met hin eigen advocaat en...

Op 06 maart starten we de versnelde aanvraag minnelijk en daarnaast de aanvraag WSNP :):):)

Ik mag dus wel met de woning de WSNP in, hieraan kleven wel wat randvoorwaarden.

-De woning moet binnen de 3 jaar van het WSNP traject verkocht worden.
-De rest schuld moet binnen deze 3 jaar dus bekend zijn, overige schulden gaan vast mee.
-Ik zal straks bij toelating wel moeten gaan betalen aan de hypotheek.
-Mijn ex moet meewerken met de verkoop (desnoods gedwongen).
-Mijn ex en ik moeten beiden zelf voor onderdak zorgen bij verkoop (accuut).

De voorkeur heeft natuurlijk zelf verkopen..maar dit gaat te lang duren (SHV is het hier mee eens).
Daarnaast gaat wachten op de executieveiling ook te lang duren (ook hier is de SHV het mee eens).
Ook zou het mooiste zijn als mijn ex en ik gezamenlijk de WSNP aanvragen, maar die kans gaat vrij klein zijn.

06 maart gaan we alles invullen en uitwerken en uiteindelijk hopen dat de rechter mij toe gaat laten over een paar maanden...

Is er dan toch nog hoop?!

:)