Oude "verjaarde" lening en nu....?

Started by Kris86, Jan 10, 2014, 01:28 PM

Previous topic - Next topic

Kris86

@Lizayra,

Dat ben ik van plan maar wat is wijsheid...
Als ik eerst navraag doe gaan ze mijn dossier opzoek en kunnen ze het mij nog moeilijk maken.
Gelijk naar de rechter stappen en dagvaarden verjaring en verwijdering bkr...

sacredfour

Kris86 schreef:
QuoteIk heb ondertussen wat info van mij rechtsbijstand gekregen algemeen en oppervlakkig, het is een lijdensweg. Bkr wordt niet verwijderd daarvoor zal ik naar de rechter moeten stappen.

Kris wat doe je moeilijk!  Ga gewoon de dialoog aan met de kredietverstrekker. (schriftelijk!) Misschien is hij wel bereid de BKR notering te laten verwijderen. Ik neem aan dat je in de toekomst van plan bent om een lening/hypotheek aan te gaan, anders zou ik mij niet te veel zorgen maken om een negatieve BKR notering. Ik sta zelf op de allerzwartste lijst bij het BKR. Zou mijn een zorg zijn!

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Kris86

@chapter,

Bkr werkt waarschijnlijk met bsn nummer en de kredietverstrekker niet ;-)

@sacredfour,

Dat lijkt me niet echt handig, maar ik wacht af wat een advocaat hier over zegt.
Ik wil van beide af.

nooitmeer

#33
BKR werkt niet met een BSN nummer. BKR werkt met de combinatie naam / geboorte datum en eventueel het laatst bekende adres.
BKR is geen overheids orgaan en mogen dus niet het BSN nummer verwerken in registraties. Daarom is het ook zo moeilijk om een overzicht te krijgen. Als het BKR een overheid of semi overheid instelling was geweest dan had je dit gewoon met DIGID kunnen opvragen.

@sacredfour
Er zijn al verregaande plannen om het BKR ook huurschulden, nuts voorzieningen, studieschulden en belasting schulden te laten registreren. Zo'n negatieve registratie kan bijvoorbeeld betekenen dat je niet zomaar een huurwoning krijgt. Of wanneer je wilt overstappen van energie maatschappij dat dit niet meer kan omdat je negatief geregistreerd staat en noem zo maar op. Dit allemaal in het kader van "schulden preventie".
Wel zullen er dan extra code's bij komen, want het kan niet zijn dat je bij je water bedrijf een schuld van 50 euro hebt en dan 5 jaar lang geen hypotheek meer kan krijgen.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Libra

Om even alle onduidelijkheid weg te nemen, de enige partij die de code 2 notering uit het BKR register kan laten verwijderen is de "schuldeiser" normaalgesproken.
Dus in het geval van Kris de kredietverstrekker.
Elk krediet (maar ook bijvoorbeeld telefoonabonnementen) blijft tenminste 5 jaar, zelfs na volledige aflossing, geregistreerd staan.

Het heeft alleen zin om naar de rechtbank te stappen als Kris kan bewijzen dat hij óf de lening heeft afbetaald, óf dat de vordering verjaard is, in het geval de kredietverstrekker van Kris hieraan niet wil meewerken.
Maar in beide gevallen ligt de bewijslast dus bij Kris en niet bij de kredietverstrekker!
Als hij één van beiden, of beiden kan bewijzen, kan hij de rechter verzoeken de codering ongedaan te laten maken.
Wat niet wegneemt dat de kredietverstrekker absoluut wel verplicht is om Kris de akte van cessie of het bewijs van stuiting toe te sturen als hij hierom verzoekt.

Quote from: sacredfour on Jan 11, 2014, 11:50 AM
Ik weet trouwens niet of een verjaarde schuld ook reden is om een BKR notering te verwijderen. (Libra, Buster?)

Een verjaarde schuld is zeker een reden om de BKR codering te verwijderen.
Alleen...... ook dit moet weer gedaan worden door de schuldeiser. Of als de schuldeiser niet wil meewerken en Kris dit kan bewijzen dan kan dit via de rechter afgedwongen worden.
Afhankelijk van het feit hoelang het verjaard is, wordt het óf helemaal verwijderd, óf omgezet in een registratie (als het minder dan 5 jaren verjaard is).

Maar ik sluit me in deze aan bij Sacredfour.
De enige die hier enig zinnig antwoord op kan geven is de kredietverstrekker!
Ik vind ook dat je hen gewoon om opheldering moet vragen.

Kris86

Iedereen bedankt voor het mee lezen, opmerkingen en tips.

Ik ga het nogmaals voorleggen bij mij rechtsbijstand, gefinancierd of niet, ben benieuwd wat hun er van zeggen en de precieze slaging kans kan zijn. Zonder een advocaat begin ik er niet aan.

Kan iemand me nog in j&j taal uitleggen wat akte van cessie en bewijs van stuiting precies inhoudt ?

Buster

Een actie van cessie is (in dit geval) een papier waarop staat dat de openstaande schuld van eigenaar is veranderd. Dat moet de nieuwe eigenaar dus kunnen tonen als hij de schuld wil opeisen. De eigenaar heeft bevoegdheden, als hij die wil gebruiken moet hij kunnen bewijzen dat hij de eigenaar is.

Een verjaringstermijn gaat lopen na het versturen van een laatste brief of andere actie die een schuldeiser onderneemt om je te laten betalen. Een schuld is verjaard als deze gehele periode er geen contact is geweest of actie is ondernomen.
Een brief die naar je wordt verstuurd waarin staat dat er "ondubbelzinnig aanspraak wordt gemaakt op de schuld" zorgt ervoor dat de verjaringstermijn weer opnieuw begint te lopen, dat heet stuiting.
In geval van een krediet is de verjaringstermijn 5 jaar tenzij er een veroordeling is geweest, dan is de verjaringstermijn 20 jaar.

Als schuldenaar heb je het recht om de akte van cessie op te vragen of het bewijs van stuiting.
Daar staat tegenover dat je de plicht hebt om vindbaar te zijn en te bewijzen dat je dat was.

 

Kris86

Hallo

Ik heb de hele zaak bij de rechtsbijstand neergelegd en hun hebben een brief aan de kredietverstrekker geschreven.
Het duurde wel lang voor dat er een antwoord kwam maar aangezien het positief voor mij was vind ik het niet erg.
Kort samengevat: De kredietverstrekker erkend de verjaring en de bkr codering wordt binnen 2 weken verwijderd!
Hoeveel er nog open stond hebben ze niet in de brief vermeld.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de tips en adviezen!
Mod: Topic mag gesloten worden.