Oude "verjaarde" lening en nu....?

Started by Kris86, Jan 10, 2014, 01:28 PM

Previous topic - Next topic

Kris86

Hallo en welkom iedereen.
Ik ben er achter gekomen dat ik nog een niet afbetaalde lening heb.
Navraag bij bkr gedaan en idd er staat iets open.
Avonden lopen googelen maar weet niet hoe verder te handelen.
Het is meer dan 5 jaar geleden dus verjaard om aangesproken op te worden, zelf denk ik dat het 7-8 jaar oud is. (uit oude administratie)
Ik weet niet hoeveel er nog open staat en ga voorlopig geen slapende honden wakker maken.
Iemand tips hoe te handelen om deze zaak te sluiten met zo min mogelijke kosten?

Buster

#1
Hoi Kris,

Bij een lening geldt een verjaring van 5 jaar vanaf het moment dat een vordering/schuld is geworden. 
Er is een maar,.. als er binnen de afgelopen 7 jaar een brief naar je is verstuurd met het verzoek te betalen waar de zin in staat; "ik maak ondubbelzinnig aanspraak op de vordering" dan is er stuiting geweest. Stuiting is de juridische term voor het opnieuw in laten gaan van de verjaringstermijn.

Wat je nu kunt doen is een brief sturen waarbij je verzoekt om een bewijs van stuiting.
Daar heb je recht op, tot die tijd erken je de vordering niet.
Als de schuld verjaard is en je erkend de vordering niet dan blijft de schuld nog wel bestaan, maar hij is niet meer opeisbaar bij een rechtbank, het is dan zoals dat heet een "natuurlijke verbintenis".

Besluit je zelf om wel af te lossen mogen er ook weer stappen ondernomen worden via de rechter.

QuoteAan (naam incassobureau)

Datum
Dossiernummer

Geachte,

Onlangs ontving ik van uw een brief inzake dossiernummer (nummer).
Volgens mijn gegevens is deze zaak inmiddels verjaard en ik erken de vordering dan ook niet.
Mocht u bewijzen hebben dat er op enige wijze stuiting heeft plaatsgevonden zoals omschreven in
BW 3:317 lid 1 verzoek ik u mij deze binnen redelijke termijn te doen toekomen.

Indien u deze stukken niet kunt overleggen beschouw ik de zaak als afgedaan.

Zonder enige nadelige erkenning onderteken ik,

Naam, adres, email, géén telefoonnummer.

Let wel op, als ze stukken sturen die beland zijn op een adres waar je in die tijd hebt gewoond, dan is dat geldig het is namelijk jouw verantwoording om vindbaar te zijn.

Succes!

BW 3:317 lid 1 De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.
BW 3:317 lid 2 De verjaring van andere rechtsvorderingen wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning, indien deze binnen zes maanden wordt gevolgd door een stuitingshandeling als in het vorige artikel omschreven.

Buster

Kris, ik besef me nu pas dat je dus geen brief hebt gehad met het verzoek om te betalen, hij staat gewoon nog open?

Het stuk wat ik hierboven heb geschreven gaat om een vordering, dus niet bij een lopende lening maar bij een ontstane schuld. Als de lening gewoon open staat dan lijkt het me dat de rente gewoon is doorgelopen.
Geen idee wat dan wijsheid is.

Kris86

@Buster,

Idd wat is wijsheid.... heb geen idee wat er open staat.
Als ik contact opneem en er staat nog een 1000+ over dan is de vraag hoeveel ze willen hebben voor een finale kwijtschelding maar dan blijft de bkr nog over.
Wel een leuke opmerking nu ik het oude meuk (contract) gevonden heb zie ik dat ze een fout in mijn voorletter gemaakt is.
Wat betreft de bkr staat er: Code 2, Restant vordering geheel opeisbaar 02-01-2004. ( Uittreksel bkr is van 4-1-2014)

Libra

Quote from: Buster on Jan 10, 2014, 03:06 PM
Als de lening gewoon open staat dan lijkt het me dat de rente gewoon is doorgelopen.

Welkom Kris!

Als eerste: hoe ben je er achtergekomen dat deze lening nog openstaat?

Ten tweede: als dit een lening bij een bank is en je nog altijd klant bent van die bank, dan zou je kunnen proberen te achterhalen hoe de stand van zaken is via internetbankieren.

Maar het antwoord op mijn vraag is eigenlijk de meest belangrijke!
Want als je een brief ontvangen hebt, dan gaat het erom op welke datum de laatste activiteit geweest is met betrekking tot die lening. Dus bijvoorbeeld een betaling of een schrijven van de verstrekker.
Die datum is dan als het ware de finale datum vanaf waar de verjaringstermijn gaat lopen.
Bijvoorbeeld: als de laatste correspondentie/betaling geweest is op 02-01-2009 dan is het verjaard op 02-01-2014.
Als je nu dan bijvoorbeeld een brief het ontvangen gedateerd op 08-01-2014 is de lening verjaard en hoef je geen verdere aktie te ondernemen.

Maar zoals gezegd, alles valt of staat met hoe je erachter bent gekomen dat deze lening nog openstaat.

Kris86

@Libra

Bij een lening aanvraag.
Daarna bkr aanvraag gedaan.
De bank waar de lening nog openstaat is al tig keer overgenomen / andere naam.
Dus niet bij een gewone bank maar van een krediet verstrekker de lening is in 2000 afgesloten.
Ik woon nu 6 jaar samen en ik of mijn vriendin hebben in die tijd geen brief van hun gezien/ontvangen.
Zo als ik al aangaf is de bank overgenomen en/of van naam veranderd.
Dus als ik contact met hun opneem moet ik eerst een middagje bellen om bij de juiste partij uit te komen, maar dan....? Verder zie ik dat er een verkeerde voorletter in het contract staat maar dat ter zijde.
Als ik niets doe blijft het staan, doe ik wel iets wat dan en met de bkr?

Buster

Quote from: Kris86 on Jan 10, 2014, 03:16 PM
Wat betreft de bkr staat er: Code 2, Restant vordering geheel opeisbaar 02-01-2004. ( Uittreksel bkr is van 4-1-2014)

Zolang je geen brief ontvangt waarin staat dat je gesommeerd wordt te betalen hoef je geen actie te ondernemen. Belangrijk is wel of je bent verhuisd vanaf 02-01-2004. In dat geval kan het zijn dat je een brief niet hebt ontvangen omdat ze je nieuwe adres niet hebben. Dat is iets om in de gaten te houden.

Zoals Libra aangaf als er geen brief is gestuurd die voldoet aan stuiting na 10-01-2009 is de vordering verjaard.

Kris86

@Buster

Ja, ik ben na 2004 verhuisd, eind 2004 en/of begin 2005 en later in 2011.
Maar alles netjes aan de GBA laten weten.
Dus als ze op zoek naar me waren dan dat ik het wel tussen 2004/2005 - 2011 vernomen zo zie ik het.

Maar wat moet ik nou doen/handelen? De bkr blijft staan...

Lizayra

Maar wat als ze toch de bkr registratie van hun naam willen? Alleen die bank kan dat toch ongedaan maken?

Kris86

@Lizayra

Na 5 jaar kunnen ze geen vordering van de rechter krijgen, als ik het goed gelezen heb, maar alles blijft staan. Nu de vraag hoe kom ik er van af. Misschien door een fout in mijn voorletter dat ik de bkr kan dwingen de codering te verwijderen.

Kris86

Nu een andere vraag:
Als ik naar de rechter wil stappen waar moet ik deze zaak voor laten komen en hoe meldt je zo'n zaak aan?
Gaat het naar de rechtbank in de provincie dat je woont en naar de afdeling sector bestuursrecht?

Libra

#11
Voordat je overweegt een stap naar de rechter te maken, zou ik je adviseren om echt eerst alles goed in kaart te brengen.

- wanneer (datum) is de lening afgesloten;
- heb je toen je ging verhuizen (2 x) een adreswijziging doorgegeven aan de krediet instelling;
- wanneer (datum) heb je de laatste betaling gedaan en hoeveel was de stand toen;
- heb je ooit nog brieven, herinneringen of aanmaningen ontvangen van de kredietinstelling.

Het punt is dat je een absoluut dichtgetimmerde zaak dient te hebben als je toch zou besluiten de stap naar de rechtbank te wagen.
Als er ook maar 1 punt is van het bovengenoemde lijstje waarbij jij in gebreke bent gebleven, dan zou ik eerst eens advies inwinnen bij een advocaat.
Bovendien zal de rechter je ongetwijfeld vragen waarom jij gestopt bent met de betalingen (je hebt ooit eens zelf die lening vrijwillig afgesloten!) en als je hier niet een heel duidelijk, voor de wet acceptabel antwoord op hebt, dan zal de rechter jouw aanvraag afwijzen, maar bovendien loop je dan ook het risico dat jij in de kosten veroordeeld gaat worden.

Het is dus zaak dat je absoluut goed beslagen ten ijs komt en dat jou niets valt te verwijten!!

Buster

Nog even over de verkeerde voorletter.
Als de bank die gegevens heeft gebruikt kan je adres niet gevonden worden via het GBA.
Overigens kan alleen een gerechtsdeurwaarder het GBA raadplegen, een bank of incassobureau kan dat niet.

Die vindbaarheid, zoals Libra al aangaf is jouw verantwoording.
Heb je ze op de hoogte gesteld van je verhuizing in 2004/2005?
Zo ja, dan was je vindbaar en is de kans groot dat de vordering verjaard is.

Kris86

#13
@Libra en @Buster,

FF hardop redeneren: Bij de bkr zijn mijn goede gegevens bekend dat is een.
Dus elke deurwaarde had me kunnen vinden. Punt!

Quote from: Libra on Jan 10, 2014, 08:10 PM
Voordat je overweegt een stap naar de rechter te maken, zou ik je adviseren om echt eerst alles goed in kaart te brengen.

- wanneer (datum) is de lening afgesloten;
  In 2000
- heb je toen je ging verhuizen (2 x) een adreswijziging doorgegeven aan de krediet instelling;
  De 1ste keer weet ik niet de 2de niet
- wanneer (datum) heb je de laatste betaling gedaan en hoeveel was de stand toen;
  Voor of rond 2004 ( daarna door werkloosheid licht in de problemen gekomen) maar alles afgelost
- heb je ooit nog brieven, herinneringen of aanmaningen ontvangen van de kredietinstelling.
  Nee

Het punt is dat je een absoluut dichtgetimmerde zaak dient te hebben als je toch zou besluiten de stap naar de rechtbank te wagen.
Als er ook maar 1 punt is van het bovengenoemde lijstje waarbij jij in gebreke bent gebleven, dan zou ik eerst eens advies inwinnen bij een advocaat.
Bovendien zal de rechter je ongetwijfeld vragen waarom jij gestopt bent met de betalingen (je hebt ooit eens zelf die lening vrijwillig afgesloten!) en als je hier niet een heel duidelijk, voor de wet acceptabel antwoord op hebt, dan zal de rechter jouw aanvraag afwijzen, maar bovendien loop je dan ook het risico dat jij in de kosten veroordeeld gaat worden.

Het is dus zaak dat je absoluut goed beslagen ten ijs komt en dat jou niets valt te verwijten!!

Quote from: Buster on Jan 10, 2014, 08:34 PM
Nog even over de verkeerde voorletter.
Als de bank die gegevens heeft gebruikt kan je adres niet gevonden worden via het GBA.
Overigens kan alleen een gerechtsdeurwaarder het GBA raadplegen, een bank of incassobureau kan dat niet.

Die vindbaarheid, zoals Libra al aangaf is jouw verantwoording.
Heb je ze op de hoogte gesteld van je verhuizing in 2004/2005?
Zo ja, dan was je vindbaar en is de kans groot dat de vordering verjaard is.

@Buster bij de bkr zijn wel mij goede gegevens bekend, dus het NIET vindbaar zijn gaat niet op. Zelfs als ik niets doorgegeven zou hebben dan had een deurwaarder mij wel gevonden.
Ik zit zelfs aan te denken dat alles afgelost is maar de bkr is blijven staan, niet afgemeld..
Maar indien het toch niet zo is....

Buster

Kris, als je alles hebt afgelost moet daar een bevestiging van zijn.

Om dat aan de kaak te stellen zul je wel met bewijzen moeten komen, anders wordt het een hij zei, zij zei verhaal. Een van die bewijzen zijn je bankafschriften uit die periode, geen idee of je die zelf nog hebt of dat je die nog bij je bank op kan vragen.

Over het vindbaar zijn, een incassobureau kan geen gegevens opvragen bij het BKR of het GBA, een gerechtsdeurwaarderskantoor kan dat wel maar alleen in opdracht van een rechter, er zou dan een rechtszaak moeten zijn geweest. Het incassobureau gaat uit van de gegevens die de bank ze geeft, als dat een oud adres is ben je onvindbaar.
Dit is van belang als je aan wilt tonen dat een eventuele stuitingsbrief naar een verkeerd adres is gestuurd en dus geen stuiting is.

Maar de zaak is nu anders, als jij weet dat je alles hebt afgelost is het belangrijk dat zwart op wit te kunnen bewijzen en dan kun je idd stappen ondernemen i.v.m. een onterechte registratie