Rambam maandag 21.55 Ned 3.

Started by Buster, Jan 03, 2014, 01:32 AM

Previous topic - Next topic

Buster

Rambam is een programma dat undercover gaat om met verbogen camera's bepaalde zaken aan de kaak te stellen.

Zo hebben ze vorig jaar bij verschillende gemeentes goed gevulde portemonnees bij de gevonden voorwerpen balie afgeleverd om een week later te kijken of ze nog boven water te krijgen waren inclusief inhoud. En dan blijkt dat sommige gemeenten lege portemonnees teruggeven of zelfs kwijt zijn.

Op zoek naar internetoplichters, dat soort zaken.

Maandag zijn ze weer terug en hebben dan een aflevering over Astro TV.

QuoteWaarzeggers in het programma Astro TV zijn allesbehalve helderziend en houden kwetsbare mensen soms voor veel geld aan het lijntje. Dit concludeert Rambam-presentator Lars Gierveld, die wekenlang infiltreerde bij Astro TV.
Lars, zelf totaal niet paranormaal begaafd, solliciteerde en kwam zonder problemen de verschillende rondes door. Hij beweerde de toekomst te kunnen voorspellen aan de hand van iemands stemgeluid. Volgens de VARA kon Lars wekenlang voor Astro TV werken zonder dat iemand kritische vragen stelde over zijn niet bestaande discipline.

'Hij kreeg in die periode tientallen zeer kwetsbare mensen aan de lijn', meldt de VARA. 'De overige presentatoren van Rambam belden in de tussentijd met een keur aan verzonnen problemen naar Astro TV. Zij werden in sommige gevallen tot aan een uur aan de lijn gehouden. Zelfs wanneer ze expliciet vermeldden in financiële problemen te verkeren.'

Bron: AD

Buster


Buster


gewoon

Ga zeker kijken Buster hoop dat zij ook duiken in de wereld, van die mini leningen.

JohnD

Voordoen als deurwaarder..dreigen dreigen en nog eens dreigen, incasso kosten verhogen met ruim 250,- echt te erg gewoon... Maar het einde was wel weer leuk, koeje van eigen deeg...

Buster

Ik zag vooral de de vordering in korte tijd opliep naar â,¬6650,...
De hoofdsom was â,¬ 5570. (!!!!!)

Enige kanttekening, had de advocaat wat meer laten vertellen wat er allemaal niet klopte.
Want er klopte wel meer niet ;)

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1391349

Xdewit

Bedankt voor de tip! Ik hoop later nog te kijken, ben erg benieuwd!Boeddha

vol verbijstering zitten kijken!! wat een ehhhh tja goed woord? schoften?

hoeveel mensen zullen niet bezwijken onder zoveel druk?! op tennisbaan bij vrienden? nicht en werkgever bellen?! hoezo kleinerend!

triest....heel triest! dit soort praktijken moeten echt gestopt worden!!!
Be strong, have faith!

Buster

Opstelten blijft erbij dat dat niet hoeft.
Er zijn genoeg wetten waar je als burger aanspraak op kan maken.
Probleem is dat zijn collega Teeven de rechtsbijstand zo goed als heeft wegbezuinigd.

Het NVIO (soort keurmerk voor incasso's) roept al jaren om maatregelen maar er wordt niet naar geluisterd.
Jammer is dat ook de aangesloten bureaus zich schuldig maken aan dit soort praktijken.

gewoon

Het goed dat zulke uitzendingen worden gemaakt om het probleem aan een breder publiek te laten zien, hoe ernstig de handels wijze is, wij zijn goed bekend met deze praktijken hier op het forum.

Als het vaker en genoeg op TV komt zal er eindelijk wel eens een omslag kunnen komen dat dit niet  door de beugel kan. 


tuthola

Schandalige praktijken daar moet je toch niet aan denken dat ze op deze manier alles uit de kast halen en te weten dat dit bij heel veel mensen gebeurd.
Ook hoe de heren/dame over de schuldenaar spreken is ronduit schofterig.

Boeddha

Gistermiddag een workshop debiteurenbeheer gehad voor mijn werk.

Ook werd de Belgische wetgeving behandeld (Internationaal bedrijf). Goh daar kan Nederland van leren!!
Ik citeer;

In het kader van een minnelijke invordering van schulden wordt iedere gedraging of praktijk die het privéleven van de consument schendt of hem kan misleiden, alsook iedere gedraging of praktijk die een inbreuk maakt op zijn menselijke waardigheid, verboden.
  § 2. Worden in het bijzonder verboden :
  - elk geschrift dat, of elke gedraging die ertoe strekt verwarring te creëren omtrent de hoedanigheid van de persoon van wie het uitgaat, zoals in het bijzonder het geschrift dat verkeerdelijk laat uitschijnen dat het om een document gaat dat uitgaat van een gerechtelijke overheid, een ministerieel ambtenaar of een advocaat;
  - elke mededeling die onjuiste juridische bedreigingen bevat, of die onjuiste inlichtingen over de gevolgen van een wanbetaling bevat;
  - elke vermelding op een omslag waaruit blijkt dat de briefwisseling de invordering van een schuld betreft;
  - de inning van niet voorziene of niet wettelijk toegestane bedragen;
  - de stappen die worden ondernomen bij de buren, de familie of de werkgever van de schuldenaar. Onder stappen wordt onder meer verstaan elke mededeling van inlichtingen of elke vraag om inlichtingen die verband houdt met de schuldvordering of met de solvabiliteit van de schuldenaar, onverminderd de handelingen gesteld in het raam van wettelijke inningprocedures;
  - de invordering of poging tot invordering bij een persoon die niet de schuldenaar is;
  - iedere poging tot inning in aanwezigheid van een derde, behalve wanneer dit gebeurt met instemming van de schuldenaar;
  - alle stappen om de schuldenaar een wisselbrief te doen ondertekenen of om een overdracht van vordering of een schuldbekentenis te eisen;
  - het belagen van de schuldenaar, die uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft te kennen gegeven de schuld te betwisten;
  - de telefonische oproepen en de huisbezoeken tussen tweeëntwintig uur en acht uur.

Deze wet is al vanaf 2002 van kracht! De Belgen zijn zo gek nog niet :D
Be strong, have faith!

burningspirit

hihi boeddha, wat kan jij grappig schrijven
zat me af te vragen (misschien kan ik het wel weten, maar is niet tot me doorgedrongen): wat voor werk doe jij ?
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

chapter

dat klinkt goed maar een wsnp zoals wij hebben is daar niet.
Vriendin van mij moest elke euro aflossen en dat liep via advocaat.
Daar komt inkomen etc en je krijgt dan een maandbudget of weekbudget
Zij had een kleinere schuld maar toch 4.5 jaar onder de pannen
voor sommige is de schuldenproblematiek niet af te lossen in geen 50 jaar dus dan ben ik toch blij dat ik niet in belgie woon wat wel leuk is daar is de hoge kinderbijslag maar stond ook te kijken van de voedselbonnen bij je salaris

Boeddha

Be strong, have faith!