Mag je naar buitenland als je in cls zit?

Started by Maxxx225, Dec 30, 2013, 05:02 PM

Previous topic - Next topic

Maxxx225

Hallo,

Wegens ernstige ziekte moet ik een jaar in buitenland verblijven om behandeld te worden.
Probleem is ik langer dan 8 weken naar buitenland ga wordt mijn inkomen stopgezet.
De vraag is welke gevolgen heb ik als mijn inkomen stop wordt gezet?
Wordt de traject dan ook stop gezet of kan de traject in pauze gezet worden?

Buster

Maxxx, dit is een hele specifieke vraag die alleen je contact persoon kan beantwoorden omdat het gaat om een medische behandeling.
Normaal gesproken is verblijf in het buitenland niet toegestaan en het vervallen van inkomen betekent automatisch einde regeling.

Maar nogmaals, het kan bij jouw anders zijn, omdat het medisch is, daar zijn geen regels voor omschreven zover ik weet.

Waar staat cls voor? Ik neem aan dat je daarmee een schuldsaneringsregeling bedoeld?

Maxxx225

Quote from: Buster on Dec 30, 2013, 06:40 PM

Maar nogmaals, het kan bij jouw anders zijn, omdat het medisch is, daar zijn geen regels voor omschreven zover ik weet.

Waar staat cls voor? Ik neem aan dat je daarmee een schuldsaneringsregeling bedoeld?

inderdaad CLS is schuldsaneringregeling.

Ik denk dat ik deze week eerst langs een maatschappelijke werker ga misschien weten hun beter.
Dus principe wanneer ik uitkering behoud loopt de traject gewoon door ik dacht altijd dat je ook wanneer je zonder inkomen ook bij schuldhulpverlening terecht kon komen maar is dus niet zo.

Buster

Nee, er valt niets af te lossen als er niets in komt.

Het werkt in principe zo;
Jij hebt schulden en een inkomen.
De schuldsanering rekent uit wat je in 36 maanden bij elkaar kan sparen en maakt daarop een verdeling over de schuldeisers.
Dat bedrag stellen ze voor, als minimale aflossing. Als de eisers daarmee akkoord gaan is dat een harde afspraak.
Jij mag dan tijdens het traject niet zomaar inkomsten verliezen, want dan hou je je niet aan je afspraak. Ook moet je je best doen om extra inkomsten te krijgen, dat gaat dan naar de schuldeisers.

Als tegenprestatie voor het houden aan de regels worden na 36 maanden je restschulden kwijtgescholden. Je krijgt dan een "schone lei". Dat betekent dat de restschuld op papier nog steeds bestaat maar, die mogen niet meer via de rechter opgeëist worden. Dat heet een natuurlijke verbintenis. Als jij je dan geroepen voelt om de schuld alsnog te betalen, dan mag dat. Maar opeisen kan niet meer.

De schuldsanering spaart het geld op wat jij binnenbrengt en zorgt ervoor dat er voldoende budget is voor
huur, energie, gas, water, zorgpremie, eigen risico en leefgeld.

Ik ben bang dat ook het maatschappelijk werk geen antwoordt op je vraag heeft. Om naar het buitenland te vertrekken heb je sowieso toestemming nodig. De grens over gaan kan gezien worden als vluchtgedrag. Daarom moeten ze ervan op de hoogte zijn. Het is niet gebruikelijk dat daar toestemming voor wordt gegeven. Het verlies van inkomen is een schending van je belofte.
De consequentie van het einde van een regeling is dat alle schulden weer opeisbaar zijn, over de periode dat je in het traject zat wordt er rente gerekend met terugwerkende kracht en als je door eigen toedoen het traject hebt laten mislukken maak je weinig kans op hulp van een WSNP traject (dat loopt via de rechter)

De enige die je antwoordt kan geven, of toestemming bij deze vraag is je contactpersoon, hij of zij is degene die weet wat de afspraken met de eisers zijn.