Author Topic: Nieuwe wetten 2014 (overheidsinformatie)  (Read 113764 times)

Offline Buster

  • Vip Members
  • Top Poster
  • ******
  • Posts: 4495
  • Kennis geeft kracht!
Nieuwe wetten 2014 (overheidsinformatie)
« on: December 22, 2013, 10:39:00 PM »
In 2014 gaan er een aantal nieuwe wetten in werking treden, waaronder voor bewindvoering.

Quote
Curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt een aparte grond voor onderbewindstelling, de zogenaamde ‘schuldenbewinden’. Voortaan kunnen ook zorginstellingen vragen om ondercuratele- of - bewindstelling en kan het college van B&W vragen om instelling van een schuldenbewind. Het schuldenbewind wordt gepubliceerd in het nieuwe curatele- en bewindregister. De rechter beoordeelt de geschiktheid als curator of bewindvoerder. Personen met specifieke conflicterende belangen mogen niet tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd, zoals de Wsnp-bewindvoerder en bestuurders en werknemers van zorginstellingen.
Het streven is dat met ingang van 1 april 2014 kwaliteitseisen gaan gelden voor curatoren, bewindvoerders en mentoren met drie of meer personen onder hun hoede. Die eisen betreffen onder meer de omgang met de betrokkene, de bedrijfsvoering en de opleiding. Voordat een bewindvoerder kan worden benoemd, moet hij een verklaring overleggen dat hij aan de gestelde eisen voldoet, en een verslag van de accountant over de bedrijfsvoering eisen, en een verklaring over de jaarcijfers.

Wat hieruit nog niet duidelijk wordt is of een dergelijke bewindvoerder ook bekostigd kan worden uit de WMO. Veel gemeenten doen hier nog steeds moeilijk over omdat zij vinden dat problemen met schulden door de schuldhulpverlening opgelost dient te worden, of je daar nu wel of niet voor in aanmerking komt.

Het goede nieuws is wel dat schulden dus een aanleiding kunnen zijn voor een vrijwilliger bewindvoering en dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan de bewindvoerder.

Lees hier de volledige tekst over de andere veranderingen.
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/20/wetten-per-1-januari-2014.html

Offline Buster

  • Vip Members
  • Top Poster
  • ******
  • Posts: 4495
  • Kennis geeft kracht!
Re: Nieuwe wetten 2014 (overheidsinformatie)
« Reply #1 on: February 02, 2014, 09:50:46 PM »
Vanavond kom ik een uitspraak van een rechter tegen die het verzoek om beschermingsbewind afwijst.

Man heeft schulden door het verlies van zijn baan en dus verminderde inkomsten in combinatie met het niet machtig zijn van de Nederlandse taal. Zijn schuldenlast is problematisch.
De rechter heeft dit afgewezen omdat het zijn verantwoording is om de taal wel machtig te worden en de man niet in staat is de kosten voor de bewindvoerder te dragen en dat dus vanuit de gemeente bekostigd zou moeten worden.

"Beschermingsbewind is geen administratiekantoor"
http://t.co/aXsjrIuyKl

Schulden Forum

Re: Nieuwe wetten 2014 (overheidsinformatie)
« Reply #1 on: February 02, 2014, 09:50:46 PM »