Akkoord verklaring verkoop woning en loonbeslag [HELP]

Started by JohnD, Dec 20, 2013, 05:34 PM

Previous topic - Next topic

Buster

John, beslag leggen doet de bank niet op basis van wie wel of niet meewerkt.
Beslag wordt gelegd, daar waar het meeste te halen valt.

Nog even over je hulp aanvraag. Het is echt een kip-ei verhaal.
Die kan namelijk pas van start gaan als de woning is verkocht en er een restschuld is ontstaan.
Zonder een traject ben je zoals we dat noemen "vogelvrij" om beslag op te leggen, mits ze daar een executoriale titel voor hebben. Zolang de woning niet verkocht is mogen ze dat doen, zodra de woning verkocht is vervalt die titel.


chapter

ik zou nog even wachten met kort geding voor allimentatie, het is niet zo standaard meer dat deze op nihil wordt gezet maar bv op minimale, kans is groot dat na wsnp ze het maximale gaat eisen zolang jullie niet nader tot elkaar komen.
Ik las niet zolang geleden dat zij toch een groot gedeelte van hypotheek wel betaalde nog dus dat ze het voor haar eigen grieven gebruikt lijkt mij niet helemaal op zijn plaats dan.
Ze zullen straks ook gaan kijken naar wat je vriendin kan bijdragen aan de vaste lasten voorheen betaalde ze deze ook zelf neem ik aan.
ook shv zal kijken of het redelijk is wat jij bijdraagt in verhouding tot jouw inkomen en lasten
het blijft gewoon een lastig pakket zolang je met een huis zit.
Jammer dat de kids nu tussen 2 ruziënde ouders zitten want weet uit eigen ervaring met mijn kinderen wat voor nasleep dat heeft en langdurige nasleep emotioneel gezien voor de ontwikkeling van de kinderen

dit zag ik op website van wsnp staan
Moet ik tijdens de toepassing van de Wsnp kinderalimentatie blijven betalen?

Tot juli 2010 moest iemand waarop de Wsnp van toepassing was verklaard inderdaad nihilstelling aanvragen voor de duur van de Wsnp-regeling. Vanaf juli 2010 is in het rapport Alimentatienormen bepaald dat er in de vtlb-berekening rekening gehouden kan worden met een alimentatiebijdrage van maximaal â,¬ 136,00 per maand per kind. Wanneer een schuldenaar een hoger bedrag aan alimentatie moet betalen, dan moet er voor de duur van de Wsnp nog wel om vermindering gevraagd worden tot â,¬ 136,00 per maand.

De nihilstelling of verlaging van de alimentatieverplichting wordt toegestaan voor de duur van de Wsnp, dus de verplichting om alimentatie te betalen herleeft weer na beëindiging van de Wsnp.

Wanneer iemand tot de Wsnp wordt toegelaten wordt dit opgenomen in het Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS). Dit register kunt u via onze website www.wsnp.rvr.org inzien.
In dit register kunt u ook zien wanneer de Wsnp wordt beëindigd en of dit met of zonder schone lei is. Na beëindiging van de Wsnp blijven de gegevens nog een half jaar opvraagbaar.

Libra

Quote from: sacredfour on Dec 22, 2013, 09:51 AM
Libra, een lage opbrengst op een veiling is in het voordeel van de bank en zijn bevriende makelaar. Het enigste wat dan telt is de winst die ze samen kunnen delen op de verkoop.

Het gaat hier niet over de frauduleuze en/of onethische handelswijzen van de banken.
In het geval van John praten we (praat ik) alleen maar over wat het meest gunstig voor hem als schuldenaar kan zijn.
En dat is als het huis in de vrije markt verkocht kan worden en niet per executie, zodat er zoveel mogelijk van de originele hypotheeksom terugbetaald kan worden en daardoor de restschuld kleiner wordt, in het geval John niet in een traject zou gaan en de schulden zelf aan zou gaan pakken.

Quote from: sacredfour on Dec 22, 2013, 09:51 AM
Niet verstandig dus als je je laatste beetje macht aan de bank overhandigd door een volmacht te tekenen.

De "macht" waar je over praat is een fictieve macht, want zolang de hypotheek niet in z'n geheel afgelost is, is en blijft de bank in werkelijkheid nog altijd de eigenaar van het pand.

In het geval van John waarin hij te maken heeft met een ex die absoluut niet mee wil werken en de hele zaak traineert, zou het tekenen van die volmacht juist wél gunstig uit kunnen pakken, omdat hij daarmee de bank een wapen in handen geeft, zodat zij de ex kunnen dwingen mee te werken!

Daarbij komt ook nog eens dat als de bank zo ver is dat zij die volmacht willen hebben en je je medewerking hieraan weigert, zij zonder slag of stoot over zullen gaan tot een openbare veiling (executie-verkoop) van het huis.
Puur en alleen al niet vanwege het feit dat zij deze macht hebben, maar omdat ze geld willen zien en hun "verlies" zoveel mogelijk willen beperken!

Quote from: JohnD on Dec 22, 2013, 10:30 AM
Ik wil geen rechten kwijtraken wat betreft het minnelijk traject en/of de WSNP straks.

John, even voor alle duidelijkheid: het hebben van een restschuld bij de hypotheekverstrekker heeft totaal geen invloed op toelating tot een traject! Ook de hoogte van die schuld is niet van belang!

Quote from: JohnD on Dec 22, 2013, 10:30 AM
Hoe snel de bank beslag gaat lggen geen idee, maar als ik het zo lees dat dit vaak pas na een jaar gebeurd...
Tegen die tijd hoop ik toch meer uitsluitsel te hebben over de SHV/WSNP.

John, nogmaals, de schuldhulpverlening doet niets zolang het huis niet verkocht is, omdat er geen overzicht gemaakt kan worden van de totale schuldenlast.
Pas als de restschuld over de koopwoning bekend is, zal er een aanvang gemaakt worden met de aanvraag.
Dan wordt eerst, nadat je aanvraag goedgekeurd en aangenomen is, een minnelijk traject opgestart.
Dat zal naar alle waarschijnlijkheid gaan mislukken omdat tot nu toe de (hypotheek)banken standaard niet akkoord gaan.
Daarna kan pas een aanvraag WSNP gedaan worden.
Dit hele traject duurt gemiddeld zo'n 8 maanden.
Alle banken hanteren weer andere criteria voor wat betreft het overgaan tot executoriale verkoop. De één wacht 6 maanden, de ander een jaar, dus daar is niet echt een antwoord op te geven.

Quote from: JohnD on Dec 22, 2013, 10:30 AM
Is het nu ook zo dat de bank selectief gaat zijn bij wie ze beslag leggen..ex of ik?

Het antwoord daarop is heel simpel: Nee!
Het huis staat op jullie beider naam en daardoor zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk.
Dat houdt sec in dat de bank de mogelijkheid heeft om bij jullie alletwee loonbeslag te leggen en ook bij jullie beiden eventueel bank- en boedelbeslag te leggen.

Maar het houdt ook tevens in dat de restschuld hoofdelijk over jullie beiden verdeeld wordt.
Dus jij 50% en jouw ex ook 50%, ongeacht of de één meer verdient dan de ander.
Zelfs in het geval er een andere verdeling is gemaakt in het scheidingsconvenant (zoals bijvoorbeeld het geval was bij Daan), zal dit niet van toepassing zijn op de schulden die je meeneemt een traject in.
Voor schulden die op beider naam gemaakt zijn, zal de wettelijke verdeling altijd 50/50 zijn in verband met de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het feit dat jij niet meer in dat huis woont, doet aan de mogelijkheid tot bovengenoemd boedelbeslag niets af!
Op het adres waar jij nu ingeschreven staat kan dus gewoon boedelbeslag gelegd worden en is het aan de hoofdbewoner/eigenaar van het huis om te bewijzen dat de boedel die zich daar bevindt van hem/haar is.
In het geval je bijvoorbeeld bij je vriendin ingeschreven staat, is het dus aan haar om te bewijzen dat de spullen in huis daadwerkelijk van haar zijn en niet van jou!!

Het is voor jou dus van groot belang dat de woning zo snel mogelijk verkocht wordt!

sacredfour

Libra, nadat ik geweigerd had om de bank,s volmacht te tekenen heeft het nog een jaar geduurd voordat er überhaupt sprake was van een executieverkoop.

QuoteEn dat is als het huis in de vrije markt verkocht kan worden en niet per executie, zodat er zoveel mogelijk van de originele hypotheeksom terugbetaald kan worden en daardoor de restschuld kleiner wordt, in het geval John niet in een traject zou gaan en de schulden zelf aan zou gaan pakken.
Dit kan ook zonder de volmacht!

QuoteDe "macht" waar je over praat is een fictieve macht, want zolang de hypotheek niet in z'n geheel afgelost is, is en blijft de bank in werkelijkheid nog altijd de eigenaar van het pand.
De bank is geen eigenaar van het pand. De bank heeft “hypotheekrecht” Dit is niet hetzelfde.

QuoteIn het geval van John waarin hij te maken heeft met een ex die absoluut niet mee wil werken en de hele zaak traineert, zou het tekenen van die volmacht juist wél gunstig uit kunnen pakken, omdat hij daarmee de bank een wapen in handen geeft, zodat zij de ex kunnen dwingen mee te werken!
De beste oplossing is om volledig te stoppen met betalingen van de hypotheek. De ex zal dan ook wel gaan inzien dat een executieveiling haar ook geld gaat kosten en dat de verkoopprijs omlaag moet.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

JohnD

Allemaal bedankt voor de zeer uitgebreide antwoorden en reacties!

Het doet me goed om te zien hoe behulpzaam iedereen hier is  ;)

Ik ben vandaag weer druk aan de slag geweest.
Belasting 2014 laten aanpassen welke nu een stuk gunstiger is als daarvoor.
Ze hadden de koopwoning en levensonderhoud kinderen niet of niet geheel goed doorgevoerd.
Ik zou maar 749 voor een heel jaar krijgen. Ik heb de woning weer voor 50% laten opvoeren, levensonderhoud kinderen voor 12 maanden laten doorvoeren EN een deel van het eigen woning forfait opgevoerd als verkapte alimentatie richting mijn ex. De teruggave wordt nu ruim 5000 voor een heel jaar.

Daarnaast contact gezocht met de hypotheek verstrekker (SNS) met de vraag wat nu de bedoeling is.

De bank geeft aan met zowel mijn ex als ik een regeling te willen treffen waarbij we een stuk minder per maand gaan betalen voor de hypotheek maar er wel achterstand opgebouwd blijft worden.
De bank wil dat ik 300 per maand (i.p.v. 800) voor mijn deel voorlopig ga betalen.
Hierbij laten ze mijn vakantiegeld en eindejaarsuitkering voor wat het is om hiermee andere schuldeisers te kunnen blijven betalen. Hoeveel mijn ex gaat betalen wil men niet vrij geven (wel dat zij vanaf heden ook minder gaat betalen). Nu kom ik hier wel achter wanneer zij gestort heeft. De bank wil dat wij beide afzonderlijk vanaf onze eigen betaalrekening gaan overmaken zodat zij kunnen zien wie wat betaald en dus zijn verplichting nakomt.

Daarnaast geeft de bank aan onder voorwaarde dat we beide de volmacht tekenen omdat het hun duidelijk is geworden dat het huis verkocht moet gaan worden.

Ik heb gevraagd of wij het taxatie rapport krijgen als taxatie heeft plaatsgevonden.
Dit gebeurde niet automatisch, deze kunnen we opvragen als de volmacht per post komt (dan zou de taxatie plaatsgevonden hebben). Ik heb wel aangegeven zowel de taxatie als de volmacht eerst met de SHV te willen doornemen en bespreken.

De bank geeft voor de rest geen andere informatie dan af te wachten tot de taxatie en de toezending van de volmacht. Wel dat mijn ex mee gaat werken aan de volmacht en de betalings regeling.

Nu roept dit weer nieuwe vragen bij mij op...

Wat als mijn ex minder gaat aflossen als ik.. Dan loopt de verhouding van de opgelopen achterstand scheef op..draaien we dan beide voor 50% van de achterstand op (wat mij logisch lijkt) terwijl zij dan wellicht een groter deel van de achterstand veroorzaakt.

Ik moet mijn belasting 2014 natuurlijk weer laten bijstellen als we akkoord gaan met verlaagde bedrag per maand, daar ik niet meer 50% betaal maar wel 50% teruggave aanvraag. Het lijkt me beter indien De regeling start deze meteen bij te stellen om te voorkomen dat ik voor 2014 weer terug moet betalen of een nieuwe belasting schuld heb.

Mijn ex heeft aangegeven 100% teruggave te gaan vragen terwijl ze weet dat ik 50% vraag bij de belasting.
De belastingdienst geeft aan dat zij dan volgend jaar fors kan gaan terugbetalen omdat er geen 150% teruggave verstrekt kan worden. Maar dat is haar pakkie aan, zij is dan niet ten goeder trouw lijkt mij?!

What to do..what to do.. Ik vind dit zo moeilijk :S

JohnD

Het wordt nog leuker,

Ex stuurt zojuist een email dat ze niets meer gaat overmaken vanaf heden.

Over 2 dagen moet de roodstand op de gezamenlijke rekening zijn ingelost om ineens opeising te voorkomen.
Tot 3 dagen geleden zou ze nog overmaken maar was ze al aan het draaien...

Fijn begin van de kerst zo.. Nu klapt zo direct alles in 1x :(

tuthola

Beste John, het is een nare scheiding en ben bang dat dat nog wel even blijft, misschien wel erger word naarmate de tijd vordert en betalingen niet meer gedaan worden door ex.
Je kan het ook van een andere kant bekijken....ik heb begrepen hoe je het wend of keert je in een traject komt, als ex niet meer betaald betekend dit dat je eerder tot een oplossing kan komen dit is niet leuk maar zat er dus al aan te komen.
Probeer los te komen van je boosheid naar je ex en kijk naar wat je zelf hebt en er zo goed mogelijk uit te komen met het oog op je kinderen. Ik wens je dan ook veel wijsheid en kracht de komende tijd.

Libra

Beste John,

Ik sluit me volledig aan bij het advies van Tuthola.

Stop met kijken naar wat je ex wel of niet doet en baseer jouw eigen beslissingen daar niet meer op!
Zij loopt haar pad en jij moet je eigen pad lopen!!

De SNS Bank werkt in dit geval heel goed mee door alles wat er gebeurd met de hypotheekrekening los van elkaar in kaart te brengen.
Zij zullen straks dan ook een separate restschuld opgeven aan de hand van de betalingen die jullie ieder apart gedaan hebben.

Als ik jouw bericht zo lees, is het duidelijk dat je de verdere afhandeling rustig aan de bank kunt overlaten.
Want ondanks het feit dat jouw ex aan jou aangeeft dat zij niets meer gaat betalen, schijnt zij die konfrontatie met de bank toch niet aan te durven en werkt ze (hoe summier ook) schijnbaar wel mee.
Uiteraard wel goed blijven meekijken of jouw deel wat je betaald correct verwerkt wordt!!

Quote from: JohnD on Dec 24, 2013, 12:12 PM
Het wordt nog leuker,

Ex stuurt zojuist een email dat ze niets meer gaat overmaken vanaf heden.

Over 2 dagen moet de roodstand op de gezamenlijke rekening zijn ingelost om ineens opeising te voorkomen.
Tot 3 dagen geleden zou ze nog overmaken maar was ze al aan het draaien...

Fijn begin van de kerst zo.. Nu klapt zo direct alles in 1x :(

Ook hier geldt hetzelfde!
Dat de boel zou gaan "klappen" was al heel lang duidelijk en is niet meer te vermijden.
Dus ook hier geldt hetzelfde: stop met kijken naar wat je ex al dan niet doet en volg je eigen pad!!!
De situatie zal niet veranderen en het enige wat je hiermee bereikt is jezelf onnodig buikpijn bezorgen!
Je bent en kunt nooit verantwoordelijk zijn voor de daden van "een ander", maar je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen daden.
Doe dus wat jij moet doen en stop met kijken naar wat je ex doet en daar voor jezelf alle doemscenario's op los te laten!!

sacredfour

#23
 John, je kan niks overlaten aan de bank! Vooral niet de SNS bank! Lees mijn draadje over de SNS bank maar eens. De SNS bank probeert nog steeds 65.000 euro restschuld op mij te verhalen, zonder veel succes moet ik wel zeggen. Gelukkig heb ik nooit een bevoegdheid gegeven aan de bank. Gisteren was ik op een bijeenkomst van http://www.hypotheekdrama.nl/ , zeker een aanrader voor iedereen die een achterstand heeft op zijn hypotheekbetalingen. In een gesprek met Jos Schep, die ook een boek geschreven heeft over de banken, vertelde hij mij het verhaal van zijn executieveiling. Hij had wel degelijk het bewijs in handen dat de bank samenwerkte met een makelaar en dat ze de winst van de verkoop van het geveilde huis samen deelde. Lees ook eens wat over de vastgoed tak van de SNS, en hoe daar geklungeld is.
Libra, als de bank met een goede oplossing komt moet dit ook gewoon kunnen worden uitgevoerd zonder volmacht. Een volmacht tekenen betekend zoiets als: ik ben de sukkel, zoekt u het maar uit.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.