Verwijdering persoonlijke gegevens bij schuldeisers na toekenning schone lei?

Started by Www, Dec 16, 2013, 01:45 PM

Previous topic - Next topic

Www

Ik heb in deze fora gezocht en in alle wetteksten en op www.wsnp.rvr.org, maar ik vind geen antwoord op het volgende:

Ik ben aan het einde van mijn 3-jarige WSNP-traject. De slotuitdelingslijst is inmiddels bindend gemaakt, en voor zover ik weet heeft geen van de schuldeisers er bezwaar tegen gemaakt.
De rechter-commissaris heeft aangegeven mij over een paar dagen tijdens de laatste pro forma zitting een schone lei te zullen verlenen.

Alhoewel de schuldeisers hierna eventuele restschulden niet (meer) op mij mogen verhalen, is er nergens bepaald wat de schuldeisers na de verdeling van de boedelgelden, moeten doen met de rekeningen/accounts waarmee mijn persoonlijke gegevens en schulden (administratief) vastgelegd zijn. Theoretisch kunnen zij zo'n rekening dus tot in lengte der dagen laten voortbestaan, en blijven zij in bezit van mijn persoonlijke gegevens, terwijl ik waarschijnlijk nooit meer een actieve klant van hen zal zijn.
Klopt dat? Of kan ik hen verzoeken of dwingen om al mijn persoonlijke gegevens definitief uit hun (digitale) bestanden te verwijderen?

Buster

Beste Www,

Welkom op het forum en van harte gefeliciteerd met de aankomende schone lei!
De restschulden worden na een schone lei omgezet in een natuurlijke verbintenis.
Ze blijven dus op papier wel bestaan maar kunnen niet meer opgeëist worden.

Dat is bijvoorbeeld ook het geval na verjaring.
Met de schone lei heb je een juridisch document waarop staat dat je aan alle verplichtingen die de WSNP aan je stelt hebt voldaan en dat de schuldeiser akkoord is. Een schuldeiser hoeft dat niet apart aan je te vermelden.

Wat betreft persoonlijke gegevens,.. dat weet ik niet zo snel.
Heeft dat niet te maken met de wet op persoonsregistratie?
Waar je wel mee te maken kan krijgen zijn bedrijven die registreren of je ooit een minnelijk of een WSNP traject hebt toegewezen gekregen. Er zijn energiebedrijven die gebruik maken van dit soort commerciële bedrijven. Zij kijken tot 8 jaar terug in de insolventie registers. Afhankelijk daarvan moet je bijvoorbeeld een mega hoge borg betalen.

Experian is er zo een, maar bijvoorbeeld ook EDR Credit Service.
Geen idee of het rechtsgeldig is, last heb je er wel van.

Www

Buster,
Ik vrees dat je al antwoord op mijn vraag hebt gegeven via het topic Terugdraaien schone lei http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,46954.0.html, waaruit blijkt dat de schulden tot 10 jaar na verlening van de schone lei opgeëist kunnen worden met doorrekening van wettelijke rente.

Dat betekent dus dat de schuldeisers de rekeningen waarschijnlijk tenminste 10 jaar zullen laten doorslapen...

Correct me if I'm wrong

Buster

Quote from: Www on Dec 16, 2013, 02:25 PM
Correct me if I'm wrong
;)
In die bewuste zaak ging het erom dat meneer zich niet aan de verplichtingen van de WSNP heeft gehouden.
Hij heeft ten tijde van de WSNP extra inkomsten gemaakt die hij niet in de boedel heeft gestopt. Daarom kwam zijn schone lei te vervallen.

Als dit niet zo is, blijft de schone lei gewoon van kracht.

Www

Ja, dat snap ik. Maar voor iedereen geldt dat volgens de wet (welke trouwens?) de schulden dus tot 10 jaar na dato opeisbaar zijn met doorberekening van de wettelijke rente, als achteraf blijkt dat men zich niet aan de regels gehouden heeft.

Libra

Welkom Www op het forum.

Quote from: Www on Dec 16, 2013, 01:45 PM

Alhoewel de schuldeisers hierna eventuele restschulden niet (meer) op mij mogen verhalen, is er nergens bepaald wat de schuldeisers na de verdeling van de boedelgelden, moeten doen met de rekeningen/accounts waarmee mijn persoonlijke gegevens en schulden (administratief) vastgelegd zijn. Theoretisch kunnen zij zo'n rekening dus tot in lengte der dagen laten voortbestaan, en blijven zij in bezit van mijn persoonlijke gegevens, terwijl ik waarschijnlijk nooit meer een actieve klant van hen zal zijn.

Heel kort door de bocht gezegd is het zo dat bedrijven verplicht zijn hun administratie 7 jaar te bewaren.
De meeste bedrijven bewaren vaak hun administratie langer (tot 10 jaar), maar dit is dan fiscaal gerelateerd.

Ook houdt het verkrijgen van een schone lei niet automatisch in dat je niet meer geregistreerd staat bij het BKR.

Met andere woorden: als je de schone lei krijgt na een traject dan betekent dit dat de schuldeisers niet meer bij je mogen aankloppen voor het eventuele restant van de toenmalige vordering, maar het betekent niet dat je schuldenverleden als bij toverslag verdwijnt.
En door de bewaarplicht blijven jouw persoonlijke gegevens ook bewaard in een archief.
Daarbij heb je niet de mogelijkheid om een bedrijf te verzoeken jouw gegevens te verwijderen (een bedrijf zal deze vraag ook nooit honoreren), omdat zij op dat moment valsheid in geschriften plegen in hun administratie.
Hun facturen aan jou zijn ooit eens opgenomen in het grootboek en een (eventuele) restschuld is in hetzelfde grootboek afgeschreven als verliespost.

Feit blijft dat, ongeacht of je nu wel of geen schulden hebt (gehad), je persoonlijke gegevens te allen tijde minimaal 7 jaar in de administratie van bedrijven/leveranciers gehandhaafd blijven.
En inderdaad, ook het insolventieregister verdwijnt niet zomaar van de ene op de andere dag.

Als ik jou was zou ik me hier niet zo druk over maken, maar me verheugen op het vooruitzicht dat je na 3 veelal toch hele zware jaren de "klus" geklaard hebt en als bewijs van "goed gedrag" over een paar dagen die felbegeerde schone lei gaat krijgen.

Geweldig gedaan en van harte gefeliciteerd daarmee!!

Libra

Quote from: Www on Dec 16, 2013, 03:17 PM
Ja, dat snap ik. Maar voor iedereen geldt dat volgens de wet (welke trouwens?) de schulden dus tot 10 jaar na dato opeisbaar zijn met doorberekening van de wettelijke rente, als achteraf blijkt dat men zich niet aan de regels gehouden heeft.

Je geeft zelf al het antwoord!!

Dit is op jou niet van toepassing, want anders zou je geen schone lei krijgen!!!

Ik snap heel goed dat het vooruitzicht dat het over een paar dagen gedaan is met het traject en dat je er dan weer helemaal alleen voorstaat zeer spannend is, maar nu ga je beren en tijgers op de weg zetten die er helemaal niet zijn!!

Ik zou dus zeggen: doe jezelf niet zo tekort en ga niet lopen malen op scenario's van "als", "indien", "wanneer"! Zeker niet nu dit helemaal niet aan de orde is!

Buster

Ik lees net dat Libra ook heeft geantwoord en sluit me van harte bij haar aan.
Bewaar voor de zekerheid je eigen administratie uit deze periode, laat het maar stofvangen in een map in een hoek, kan nooit kwaad. Maar geniet vooral van het behalen van de eindstreep!


De wet waar je naar vroeg is artikel 358 van de Faillissementswet.
QuoteArtikel 358
1. Door de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling op grond van artikel 356, tweede lid, is een vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, voorzover deze onvoldaan is gebleven, niet langer afdwingbaar, onverschillig of de schuldeiser al dan niet in de schuldsaneringsregeling is opgekomen en onverschillig of de vordering al dan niet is geverifieerd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de rechter in het vonnis bedoeld in artikel 354 heeft vastgesteld dat de schuldenaar toerekenbaar is tekortgeschoten en de rechter daarbij geen toepassing heeft gegeven aan het tweede lid van artikel 354.

3. Het eerste lid is tevens van toepassing op boedelschulden, bedoeld in artikel 15d, eerste lid, onder b, voor zover deze niet uit de boedel van de schuldsaneringsregeling voldaan kunnen worden.

4. Onverminderd artikel 288, tweede lid, onder c, is bij beëindiging van de schuldsaneringsregeling het eerste lid niet van toepassing ten aanzien van vorderingen die voortvloeien uit een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling a. tot betaling van een geldboete als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 4, van het Wetboek van Strafrecht, b. tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, c. tot betaling van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht, of d. tot betaling van een schadevergoeding aan een benadeelde partij alsbedoeld in artikel 51a Wetboek van Strafvordering.
Met een vordering onder dit lid wordt gelijkgesteld een vordering die voortvloeit uit een in kracht van gewijsde gegane veroordeling tot betaling van schadevergoeding die is vastgesteld door de burgerlijke rechter nadat de strafrechter die over het misdrijf of de overtreding heeft geoordeeld, heeft vastgesteld dat de vordering tot betaling van schadevergoeding of een deel daarvan slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

5. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een vordering waarvoor een hypotheek tot zekerheid strekt, die is gevestigd op het registergoed waarin de schuldenaar woonachtig is, indien op de rente van deze vordering artikel 303, derde lid, van toepassing is.

6. Het eerste lid is niet van toepassing indien de schuldenaar tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling is overleden.

Enne,.. nog even over die meneer, die is dus veroordeeld voor een strafbaar feit dat heeft plaatsgevonden tijdens de WSNP. Als dat voor jouw niet van toepassing is zou ik me daar ook niet druk om maken.

Www

Dank voor de uitgebreide antwoorden, Buster en Libra.

Ik maak me niet druk, maar ik hou ervan om de boel zoveel mogelijk op te ruimen. Ik heb me keurig aan alle regels gehouden, dus ook op dat gebied heb ik niets te vrezen.
Achteraf gezien is deze regel inderdaad heel logisch.

Waar ik me wel druk om maak, is de verspreiding en versnippering van persoonlijke gegevens bij allerlei instanties, die -naar telkens blijkt- hun beveiliging niet in orde hebben en waar allerlei online ongedierte regelmatig mee aan de haal gaat - met alle ellende van dien.
Ik probeer dus altijd -waar mogelijk- om zo min mogelijk 'sporen achter te laten'. Vandaar.

Buster

Dit is een hele gezonde instelling! ;)

Ik ben alleen bang dat dat niet te voorkomen is.
Het insolventie register is openbaar toegankelijk en daar maken commerciële bedrijven mis/gebruik van.
Wat betreft de schuldeisers, 7 jaar is dus sowieso hun administratieve plicht, 10 jaar is gebruikelijk.