Beslaglegging inboedel, wat nog te doen?

Started by Cinneke, Dec 11, 2013, 11:41 PM

Previous topic - Next topic

Cinneke

Hallo,

Ik zit met het volgende;
Door bepaalde omstandigheden is een bepaalde rekening een hele tijd blijven liggen. uiteindelijk is die terecht gekomen bij een deurwaarder. deze heeft loonbeslag gelegd maar schijnbaar was mijn loon te laag om daar beslag op te hebben (ik werk parttime). Hiervan ben ik overigens niet op de hoogte gehouden en kreeg dus ineens een brief dat ze beslag gaan leggen op de inboedel. Ik heb direct naar dit bedrijf gebeld en geprobeerd een betalingsregeling te regelen. Dit ging alleen doormiddel van een inkomsten/uitgaven formulier. Eenmaal het formulier binnen schrok ik nogal van wat ik allemaal moest opsturen. Ze wilden mijn loonstroken (als ze weten dat er geen beslag gelegd kan worden weten ze ook wat ik verdien lijkt me, maar goed), uitgaven ziektekosten, bewijzen wat wij maandelijks betalen aan g/w/l. en dan ook nog alle bewijzen van de andere schulden. Ik had geen idee hoe ik dit in 3 dagen moest gaan regelen en ik vind het niet erg om een betalingsregeling te treffen maar ik zit er niet op te wachten dat ik letterlijk alles bloot moet leggen. Ik heb geprobeerd om overal de bewijzen van te verzamelen maar nog voor die dagen voorbij laten. had ik een aankondiging van de deurwaarder met een datum en tijd voor de beslaglegging. Ik heb direct gebeld maar hoe dat er tegen mij gepraat werd was gewoon absurd en onbeschoft. er viel niks met deze dame te regelen. ik was behoorlijk overstuur inmiddels en heb het gesprek beëindigd. Toen ik eenmaal bijgekomen was heb ik ze weer gebeld, deze dame was een stuk vriendelijker en kon ik gewoon normaal mee praten. ik wilde het gewoon graag oplossen, ik had met ze afgesproken dat ik direct â,¬200,- zou overmaken (en heb ik gedaan). en de resterende â,¬800,- voor aankomende vrijdag. Dan zou het hele bedrag dus betaald zijn maar betekend ook helemaal geen geld meer voor heel december.
Nu zit het mij niet helemaal lekker en heb ik daar nog wat vragen over en hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.

Wat ik mij afvraag;

Zou ik kunnen afspreken dat ik bijvoorbeeld nog een deel betaal en de rest volgende maand? heb ik dat recht of zou dan alsnog de beslaglegging doorgaan?

Wat als ik al een deel betaald heb (laten we zeggen de helft als voorbeeld) kunnen ze dan nog steeds een beslaglegging komen doen?

Ik hoop dat iemand een antwoord heeft voor me want ik weet echt niet meer hoe het zit met alle regeltjes enzo.

Alvast heel erg bedankt!!

Buster

#1
Beste Cinneke,

Allereerst welkom op het forum.
Wat jammer dat je deze vragen nu pas stelt.
De mogelijkheden die je nu hebt zijn bijzonder klein.

Het afspreken van een aflosregeling is een gunst die je wordt verleend.
Hoe eerder je dat voorstelt, hoe meegaander de gerechtsdeurwaarder is.
Het feit dat er een gerechtsdeurwaarder contact opneemt wil ook zeggen dat er een rechtszaak is geweest en een rechter heeft geoordeeld dat je gedwongen moet worden om de schuld te betalen.

Ik begrijp dat er omstandigheden waren waardoor je niet eerder aan deze rekening bent toegekomen, en nu heb je een afspraak gemaakt en direct â,¬200 betaald en nu verwachtten ze vrijdag nogmaals â,¬800.

De enige mogelijkheid die ik zie is dat je een brief schrijft.
Uitlegt dat je een afspraak hebt gemaakt die je onmogelijk na kunt komen.
Dat je nu de tijd hebt genomen om de zaken op een rij te zetten.
En of zij akkoord kunnen gaan met een betalingsregeling van â,¬ 200 per maand.
En dat je zo nodig alle gevraagde stukken alsnog wilt opsturen.

De gerechtsdeurwaarder heeft niet zozeer het recht maar de plicht om die stukken op te vragen.
Op basis daarvan kunnen ze met zekerheid hun opdrachtgever het advies geven om in te stemmen met je voorstel.

Maar even wat anders,... inboedelbeslag, dat gaat je niet in je koude kleren zitten.
Hoe sta je er verder voor?
Heb je hulp bij het op orde krijgen van je administratie en een schuldenoverzicht?


sacredfour

Inboedel beslag is bijna altijd een loze dreiging. Het is puur bangmakerij. Het bedrijf waar de vordering vandaan komt( Je mag het bedrijf hier gerust noemen!) moet weten dat er financieel weinig mogelijkheden zijn om extra te betalen als er al loonbeslag is gelegd. Ga alsjeblieft niet je laatste 800 euro aan deze schurken betalen! Schrijf ze een brief waarin je laat weten dat je inboedel geen waarde vertegenwoordigd en dat beslag hierop je onevenredig zwaar zou worden belast m.b.t. de hoogte van de vordering. Laat ze al weten dat deze 200 euro die je al betaald hebt betekend dat je geen Kerstmis kan vieren en dat ze verantwoordelijk zijn door hun dreigen dat je nu onder het minimum bestaansinkomen moet leven. Laat ze ook weten dat als ze ondanks deze waarschuwing toch doorgaan met beslaglegging je de zaak onmiddellijk  aan de voorzieningsrechter zal voorleggen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Quote from: sacredfour on Dec 12, 2013, 10:58 AM
Inboedel beslag is bijna altijd een loze dreiging. Het is puur bangmakerij.

Ik zie dat toch anders.
In dit geval moet de inboedel â,¬ 642 opleveren om de kosten te dekken.
Alles wat erboven op de lijst staat, gaat af van het openstaande bedrag.
En ook al lijkt het dat je niets in huis hebt, even door de keuken lopen en je zit er zo aan.
De voorzieningen rechter moet wel argumenten hebben om je in het gelijk te stellen.
Met dit bedrag wordt dat wel lastig.

Daarbij komt dat loonbeslag niet mogelijk was i.v.m. te weinig inkomsten.
De opgevraagde documenten zijn niet opgestuurd.
En er is niet gereageerd in een eerder stadium om tot een oplossing te komen.
Als advocaat van de duivel; daarmee heeft een gerechtsdeurwaarder dus argumenten in handen om voor te leggen aan de voorzieningen rechter.

 

sacredfour

Voor iedereen die bang is dat er ooit inboedelbeslag zou kunnen worden gelegd in de toekomst, wacht niet tot het te laat is. Er is een eenvoudige manier om inboedelbeslag te voorkomen. Om Pauliaans handelen te voorkomen is het verstandig om dit te doen voordat er beslag wordt gelegd.
Je kan inboedel beslag voorkomen door je inboedel te verpanden. Je moet de inboedel verpanden aan iemand waarbij je al een schuld hebt. De ideale persoon voor dit zou een familielid of een goede kennis kunnen zijn.
Voor meer informatie lees dit oude draadje nog een keer door.
http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,46366.0.html


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Cinneke, zet dit ook nog in je brief naar de deurwaarder:

Oneigenlijk gebruik van het middel.
artikel 8 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders en:
BW. Artikel 3:13
1. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt.
2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.
3. Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.

Buster je vergeet te melden dat de kosten van het beslag en het eventuele veilen ervan meer kost dan het nog te betalen bedrag.
Stuur ook nooit je inkomens gegevens. Is er al een beslag op inkomen dan verzoek je ze mee te doen aan dit beslag. Is er te weinig geld, dan zullen de beslagleggers samen moeten delen. Is dit niet genoeg , dan hebben ze pech!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

#6
Hier dan wat jurisprudentie:

Rechtbank Maastricht Zaaknummer: 107669 / KG ZA 06-20

3.4 [Eiser] leeft van een arbeidsongeschiktheidsuitkering waar reeds geruime tijd loonbeslag op rust. Naast zijn inwonende zoon heeft hij een studerende dochter. Zijn schuldenlast komt onder meer voort uit een faillissement in het verleden. Vast staat dan ook dat [Eiser] en zijn gezin het niet breed hebben. [Eiser] heeft aangegeven dat een verzoek tot toelatingtot de WSNP in het verleden werd afgewezen en eigen aanvrage tot faillietverklaring onlangs niet werd gehonoreerd.

3.5 Gedaagden hebben zoals hierboven reeds vermeld ter zitting aangegeven dat onduidelijk is hoeveel de voorgenomen verkoop zal opleveren. Daarmee is de voorzieningenrechter van oordeel dat onduidelijk is of met de opbrengst van de verkoop van de huisraad â€" gelet ook op de kosten-, de schuld aan gedaagden zal kunnen worden voldaan.
Een gebruikelijke inboedel voorziet in een eerste materiële levensbehoefte, onder andere getuige het gegeven dat in het kader van faillissement en WSNP een gebruikelijke inboedel niet wordt verkocht. Voor de gebruiker van deze goederen is de inboedel doorgaans van grotere waarde dan de â€"relatief geringe- geldelijke waarde die uit een eventuele openbare verkoop daarvan wordt verkregen. Bovendien ligt het in de rede dat als de executie doorgang vindt, weer een nieuwe inboedel moet worden aangeschaft, hetgeen weer ten koste gaat van voldoening van de vorderingen van andere schuldeisers, dan wel een beroep op de sociale dienst noodzakelijk maakt.

3.6 Op basis van vorenstaande feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, daarbij gelet op de hoogte van de schuld aan gedaagden, ongeveer
â,¬ 2.849,-, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de voorgenomen openbare verkoop van de inboedel van [Eiser] en zijn gezin niet in verhouding staat tot het belang dat ermee wordt gediend. Anders gezegd: de voorzieningenrechter acht de voorgenomenwijze van executie, namelijk openbare verkoop van de huisraad van [Eiser], buitenproportioneel. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding om de executie te verbieden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

SF, voor de kosten ben ik uitgegaan van het rekenvoorbeeld op Schuldinfo.nl, minus de kosten van de advertentie in een dagblad omdat niet alle gerechtsdeurwaarders daar gebruik van maken.

http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=52&#c769

Ik ben het met je eens dat een bezwaar bij de voorzieningenrechter een middel is dat je zeker niet onbenut moet laten.
In de zaak die je hierboven geplaatst hebt lees ik een aantal mitsen en maren die hier niet aan de orde zijn;
Aanvraag WSNP gedaan, faillissement voorkomend uit zakelijke schuld, loonbeslag door een andere schuldeiser. Allemaal "verzachtende" omstandigheden waar de rechter in deze uitspraak naar heeft gekeken.


sacredfour

QuoteIn de zaak die je hierboven geplaatst hebt lees ik een aantal mitsen en maren die hier niet aan de orde zijn;
Aanvraag WSNP gedaan, faillissement voorkomend uit zakelijke schuld, loonbeslag door een andere schuldeiser. Allemaal "verzachtende" omstandigheden waar de rechter in deze uitspraak naar heeft gekeken.
Ja, Buster dat is allemaal onderdeel van een goede verdediging in de rechtszaal!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Dan moet je wel argumenten hebben om die verdediging mee op te zetten.
Daarom schreef ik ook in het eerste bericht; Wat jammer dat je die vragen nu pas stelt.

Contact opnemen, vindbaar zijn, goede wil tonen door het overmaken van een bedrag, initiatief tonen, gevraagde documenten overleggen. Allemaal zaken die je zaak sterker maken en je grond voor een verweer geven.
Alleen het argument "Er valt niet genoeg te halen" is naar mijn idee onvoldoende, zeker als een gerechtsdeurwaarder aan kan tonen dat eerdere pogingen om tot een oplossing te komen zijn mislukt.

Maar, ik ben geen voorzieningen rechter. ;)

Cinneke

Jeetje, wat een reacties, zoveel had ik er niet verwacht.

het was voor mij al een hele stap om op dit forum te schrijven.
Ik zal het echt niet alleen hebben maar het is en blijft een vorm van schaamte en trots, vandaar dat ik niet eerder had geschreven. ook is het zo dat ik niet bekend was met dit forum!

Het bedrijf waarbij de schuld is, is een regionaal bedrijf en daarom wil ik liever de naam niet noemen omdat er niet zo veel meer anoniem is.
maar om het kort te houden kan in het kort het verhaal vertellen;

Het gaat om een schuld bij een kraamhotel, toen ik hiervoor ging informeren werd mij zowel bij hun als CZ verteld dat alles compleet vergoed werd, achteraf bleek na de bevalling dat er een wettelijke eigen bijdrage is en dat was mij niet verteld en was ook niet zo makkelijk te vinden. maar goed toen had ik echt helemaal geen cent meer en was er meer aan de hand. nou het einde van het verhaal kennen jullie.

Ik wil er eerlijk gezegd gewoon zo snel mogelijk vanaf zijn en heb geen zin om die deurwaarder aan mijn deur te hebben maandag en dan ook nog eens â,¬600,- extra te moeten betalen.
Je hoort wel vaker dat het een loze dreiging is en dat er niemand komt. maar ik zal wel weer net de geluksvogel zijn waarbij de dreiging geen dreiging blijkt te zijn. Just my luck!

Qua spullen is het niet spectaculair. heb geen luxeartikelen zoals auto, vaatwasser of droger. Ook geen andere gekke dingen maar wel een laptop en tv. Qua meubels is het meeste 2dehands dus daar zal ook niet veel eer aan te behalen zijn. Ik heb wel een dochter die veel speelgoed heeft maar mag aannemen dat ze dat dat kind niet aandoen.

Ik ben er gewoon klaar mee en wil er vanaf zijn. ik kan nu wel brieven gaan sturen maar die zullen er niet meer op tijd zijn en ben bang dat het allemaal tijd en moeite voor niets is. het is mijn eigen schuld en moet er gewoon de consequenties voor dragen.

Ik heb ook nog iets anders lopen op het moment, wat al bij de rechter is geweest en van de week uitspraak gehad daar heb ik ook nog vragen over maar daar zal ik later nog wel even een topic over openen. Daar ben ik ook al maanden mee bezig, 4 rechtszaken verder en mijn energie is gewoon op om steeds die dingen te moeten uitzoeken, vandaar dat ik wel besloten heb om het resterende bedrag te betalen. ik zie het maar als een heel duur kerstcadeautje voor mezelf dat ik geen beslaglegging krijg!
(dingen positief bekijken!)

nogmaals enorm bedankt voor jullie reacties!