advocaat kosten

Started by problem123, Dec 03, 2013, 10:46 PM

Previous topic - Next topic

gewoon

Hoi Sacredfour heb ik mij ook bedacht maar is de brief word toch nog gesproken in de toekomende tijd, en Probleem 123  heeft hier geen weet van dan moet er toch een datum zijn dat het voor is geweest.

Volgens mij zijn deze kosten dus vooruit al op de factuur gekomen van de advocaat

Probleem 123 kan hier meer over vertellensacredfour

Ik denk dat deze zin uit de brief van de advocaat al voldoende zegt hierover:
QuoteAan opdrachtgever bent u thans opeisbaar verschuldigd:
Advocaten zullen hier niet gauw een vergissing maken!

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

problem123

alleen heb ik nooit een oproep gehad om naar de rechtbank te komen en is deze rekening direct naar een advocaat gegaan zonder tussenkomst van een incasso bureau daarom wet ik het niet zeker

gewoon

#18
Bij de brief van de advocaat zit toch een bijlage, een voorbeeld van een faillisementverzoek daar moet dan toch wel/ niet de datum, en rechtbank, zijn in gevuld en daar valt dan wat uit op te maken.

En  het is,  of  een inkassoburo of een advocaat er zijn twee manieren dus, het gaat niet eerst naar een inkassoburo

problem123

oke er zit en voorbeelbrief bij die nog niet ingedient is bij de rechtbank datums en handtekeningen ontbreken ik heb het gevoel dat dit en dreigement is om mij zo snel mogelijk alles te laten betalen
er staat ook in aan de rechtbank noord holland (volgens mij moet hier een plaatsnaam staan)
nog en brief erbij indien u dit wilt verkomen dient u binnen 7 dagen na heden te betalen

sacredfour

Quoteoke er zit en voorbeelbrief bij die nog niet ingedient is bij de rechtbank datums en handtekeningen ontbreken
Kan je deze brief op de site zetten?
Als dit werkelijk het geval is dan zou ik deze advocaten aanklagen en een schadevergoeding eisen!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

Zo, wat je met wat vragen aan elkaar al niet wijzer word over de advocaten.

Sacredfour die hele eerste pagina is dus een concept factuur blijkt uit de bijlage ?.


Boeven tuig

gewoon

#22
Begin mij een beetje door de wol geverd te voelen door zulke brieven heen te prikken, zelf slachtoffer geweest van de SoZaWe dat het geintje op de achterkant stond, en die nieuwe brieven van GGN over de snelste manier een bankbeslag op te heffen enz enz.

Op het moment dat problem 123 het hele badrag betaald zou hebben die 2820 dan zit zo,n kantoor toch  fout door de griffie kosten in eigenzak te stekengewoon

#24
Jeb het geintje, is dat het ter overweging  is het bedrag te betalen binnen 7 dagen !!!

Hoef ik niet zo lang te overwegen

problem123

dus overmaken naar opdrachtgever dan heeft advocaat geen poot om op te staan is het passende verhaaltje hierbij (advocaat moet naar opdrachtgever voor zijn loon)?


problem123

dank jullie allen dan jullie hebben mij zojuist dan(al het allemaal kloppend is)
â,¬2820 - de 1377 hoofdsom incl. bijkomende kosten zoals berekend totaal bespaard : â,¬ 1443,-  ;D

gewoon

als je blieft, van harte gegunt :)

Gewoon

sacredfour

Schrijf ze een brief waarin je laat weten dat je het niet eens ben met de kosten, maar je wel bereid bent het hoofdbedrag te betalen. Laat ze ook weten dat de claim voor griffier kosten onrechtmatig is en dat de dreiging voor faillissement buiten proporties is in dit geschil.
Ik zou ook niet toegeven aan de andere kosten die zij claimen te hebben gemaakt.
Schrijf zoiets als:
QuoteIn uw schrijven van 13 november met referentie…… geeft u aan dat er een bedrag van 589 euro aan griffierecht verschuldigd zou zijn. Dit doet mij vermoeden dat u frauduleus de vordering op mij probeert te verhalen. Er kan namelijk geen sprake zijn van griffierkosten zonder dat de zaak in rechte is behandeld. Het is onder andere hierdoor dat ik  uw organisatie in twijfel trek en ik zal daarom afzien van de betaling van alle bijkomende kosten. Ook is de dreiging met faillissement buiten alle proporties.  Een klacht hierover zal worden verstuurd naar de Raad van Toezicht`.
( ik zou wel het hoofdbedrag aan de originele schuldeiser betalen.)
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.