HELP

Started by ikbenwanhopig, Nov 17, 2013, 01:20 PM

Previous topic - Next topic

ikbenwanhopig

Lieve mensen,

ik ben wanhopig. Ik heb in februari een zitting en dan hoor ik of ik word toegelaten tot de WSNP (hoop ik).
Nu  is 1 van de schuldeisers van plan om beslag t leggen op mijn inkomsten. Aan de telefoon zeiden ze dat het maandelijks om ongeveer 300 euro zou gaan.
MAAR ZOVEEL VERDIEN IK NIET EENS DAT DAT ZOU KUNNEN.

Dat was op vrijdag en sindsdien ben ik aan het zoeken geweest en kwam bij de site van wsnp(?) en daarin stond iets over recofa richtlijnen (?)
Ik heb de vtlb calculator gedownload en alles ingevuld en nu heb ik iets op het scherm, maar ik snap er niks van. Wat is nou mijn beslagvrije voet?? Er staat nominaal, overheveling en weet ik veel wat allemaal.

Kan iemand me aub helpen??

Buster

Beste ikbenwanhopig,

Welkom op het forum.

VTLB en de beslagvrije voet zijn twee verschillende dingen.
Bij loonbeslag is de beslagvrije voet van belang.
Je kunt hem hier zelf uitrekenen;
http://www.schuldinfo.nl/fileadmin/kwijtschelding/invoerBeslag.php

Vul hem in alsof er beslag ligt op je loon of uitkering.
Onder extra inkomsten vallen;
- pensioen, 
- partneralimentatie,
- kinderalimentatie,
- voorlopige teruggaaf heffingskortingen.
- vakantiegeld
- 13e maand

De uitkomst is je beslagvrije voet.
Als dat bedrag hoger is dan de optelsom van je loon en de extra inkomsten kan er dus geen beslag gelegd worden.

Inkomsten waar geen beslag op gelegd kan worden zijn;
- bijzondere bijstand,
- huurtoeslag,
- zorgtoeslag,
- kinder(opvang)toeslag,
- kinderbijslag,
- onkostenvergoeding bij ambtenaren,
- persoonsgebonden budget,
- extra verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering Wajong, WAO, WIA
- studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten
- overlijdens uitkering bij; ANW, AOW, TW, Wajong, WAO, WIA, ZW
- tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
- extra tegemoetkoming AOW en ANW

TENZIJ de schuldeiser direct te maken heeft met die toeslag.
Bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mag beslag leggen (via een gerechtsdeurwaarder) op de zorgtoeslag.

De VTLB berekening wordt berekend met de Recofa methode en wordt gebruikt in een minnelijk of WSNP traject. Dit is een rekenmethode om een minimaal budget te berekenen waar iemand 36 maanden van zou moeten kunnen leven. Dat begint bij de beslagvrije voet (nominaal bedrag) en daarbovenop komen een aantal bijtellingen. Welke bijtellingen er zijn beslist een bewindvoerder. Het heeft dus niet zoveel zin om het zelf uit te rekenen omdat je er niet zelf over beslist.

Als het goed is heb je net geprobeerd een minnelijk traject op te starten en is dat mislukt. Je kunt ervan uitgaan dat de VTLB bij het minnelijk traject niet veel zal afwijken van het VTLB in een WSNP traject.

Wat je nu kunt doen met de eiser die dreigt beslag te leggen is per brief contact op te nemen.
Aangeven dat je in afwachting bent van de toelating WSNP. Dat je uiteraard bereid bent om mee te werken en hen op de hoogte te houden.
Je kunt ze voor de tussenliggende periode een voorstel doen, dat geldt trouwens voor alle eisers.
In deze periode ben je weer "vogelvrij" en zullen eisers proberen zoveel mogelijk binnen te halen.
Daarom is het belangrijk dat je dat voor bent en zelf een plan maakt.
Dat spreekt ook in je voordeel bij de rechter.

Succes!

Buster

Even nog ter aanvulling over die gerechtsdeurwaarder die zegt dat hij minimaal â,¬300 per maand gaat inhouden, dat mag niet en dat kan niet.
Een gerechtsdeurwaarder mag idd beslag leggen op het loon en moet daarvoor een berekening maken, dezelfde berekening als je net zelf hebt gemaakt. Hij moet zich aan de uitkomst hiervan houden.
Loon beslag loopt altijd via een werkgever of uitkeringsinstantie. Zij moeten hieraan meewerken, daar hebben ze geen keuze in.
Zonder de juiste gegevens kan er geen goede berekening worden gemaakt, het is jouw verantwoordelijkheid om de juiste gegevens te leveren, doe je dat niet, of niet op tijd dan wordt er een schatting gemaakt die altijd in je nadeel uitpakt.

Wordt er toch teveel ingehouden, dan kun je daar bezwaar tegen aantekenen.