Help! Schuldenplan.nl. Is het betrouwbaar ???

Started by joop, Nov 11, 2013, 08:05 PM

Previous topic - Next topic

joop

Heeft er iemand ervaring met  schuldenplan.nl ? Is het betrouwbaar en waar moet ik op te letten als  ik een contract met ze af wil sluiten.

peter

Joop,

Mijn eerlijke mening is, dat ze geen echte schuldhulpverleners zijn, maar iets doen in verzekeringen e.d.  Ze zijn niet aangesloten bij een NVKK/BPBI Schuldhulpverleners en ze zijn niet gecertificeerd. Als ik jouw was zou ik hier geen contract mee afsluiten. De kans is groot dat je slecht en ondeskundig wordt geholpen.

Op dit forum hebben wij wel enkele goede schuldhulpverleners, ik zal de naam PM'n.

QuoteSchuldenPlan is een label van Integrity Inkomensbeheerders BV en staat onder toezicht van de AFM met vergunningsnummer 12019202

Dit zegt niets, als je inkomen beheerst dan sta je onder toezicht van de AFM. Dit keurmerk zegt niets over de kwaliteit van deze BV. Als je kijkt naar de gegevens van de AFM is dit geen echte schuldhulpverlener.

Peter
Administrator ForumBuster

Beste Joop, welkom op het forum.

Ik heb geen idee of dit bedrijf betrouwbaar is.
Wellicht kun je vertellen waar je naar op zoek bent. Dan kunnen we je eventueel op weg helpen.

Elam

#3
Waarom zou je in de vredesnaam met zo'n bedrijf in zee willen gaan?

Dit soort bedrijven doet hetzelfde als bijv. Humanitas en de GKB. Humanitas helpt je je administratie op orde te krijgen (gratis), de GKB biedt o.a. gratis budgeteringscursussen aan terwijl je bij Schuldenplan en vergelijkbare bedrijven een vette rekening zal moeten betalen waardoor evt. schulden nog verder oplopen.
Het GKB heeft misschien een negatieve klank, maar je kunt daar gewoon vrijblijvend een afspraak maken om te bekijken wat er precies aan de hand  is en hoe het op te lossen valt. Dit kost ook niets.
Pas op het moment dat ze echt aan het werk moeten voor je om bijv. regelingen te treffen met schuldeisers kost dat geld, maar dan weet je wel zeker dat je met professionals te maken hebt en niet met geldkloppers (waarbij het nog maar zeer de vraag is of ze bij schuldeisers kunnen bereiken wat het GKB kan).

Ik zie in deze topic dat ze geen lid zijn van NVKK/BPBI waardoor ze meer niet dan wel kunnen bereiken of dat het allemaal veel te lang gaat duren voor er maar zicht is op een uitweg.

Bekijk de Sociale kaart eens in de plaats waar je woont: je kunt denken aan maatschappelijk werk, Humanitas, GKB, WMO loket, Sociale Alliantie, wijkteams etc. Of zoek op de website van de gemeente, daar staat meestal ook wel veel op.

Succes!
Ik behandel goed wie goed is.
Ik behandel ook goed wie niet goed is, want zo bereik je de goedheid.
Ik ben eerlijk tegen wie eerlijk is.
Ik ben ook eerlijk tegen wie niet eerlijk is, want zo bereik je de eerlijkheid.
Lao Tse

joop

bedankt iedereen voor de antwoorden. Maar het gaat niet alleen maar over hoe ik met de administratie moet omgaan en brieven leren schrijven. Ik heb een heleboel loonbeslagen, en dit bedrijf heeft beloofd om deze te annuleren Ook had ik executie beslag op mijn bankrekening gekregen en sta 800 in de min. Hoe kan ik zelf dit allemaal voorkomen?

chapter

hoi joop
Ze kunnen heel veel beloven maar in de praktijk zal een loonbeslag er pas af gaan als je iets met het probleem doet.
Niet de nevenzaken maar de schulden aanpakken.
Beste kun je je melden bij de gemeente waarin je woont, deze verwijzen door naar een organisatie die ook is aangesloten bij nvkk
Ik heb 2 jaar in budgetbeheer gezeten maar loonbeslagen bleven deze zijn er pas afgegaan toen ik werd toegelaten tot de wsnp
Hun zullen hun werkzaamheden ook niet voor niets doen en via de gemeente wordt het door hun betaald.
Je zal niet de eerste zijn die nog dieper in shit beland door met een malafide organisatie in zee te gaan

Buster

Joop, ga naar de gemeente!

Als er loonbeslag ligt is de kans om zelf tot een oplossing te komen bijna niet meer mogelijk zonder meer schulden te maken.
Het voordeel van de gemeente is dat zij met een minnelijk traject je hulp kunnen bieden.
Daarnaast hebben ze ook budgetbeheer, bewindvoering, cursussen of andere hulp en deze is allemaal gratis.

Wat je zelf kunt doen ligt voornamelijk in de periode voordat er beslag is gelegd.
Dat is dus nu mosterd na de maaltijd.
Maar het begint bij het op orde brengen van je administratie, je lasten te verlagen en met datgene waarmee je af kunt lossen gaan aflossen.
Dan zit er ook een verdeling in wie je hoeveel voorstelt.
- Overheid
- Zorg
- Basis vaste lasten
- Gemeente belastingen
- Overige

Maar zoals gezegd dan moet je wel iets hebben om mee af te lossen en zodra er loonbeslag ligt gaat dat dus niet meer. Dan leef je al op het absolute minimum.
Daarom zou ik zeggen, meldt je bij je gemeente, die hulp is gratis en zij zijn aangesloten bij het NVVK.
Of ze verwijzen je door naar een organisatie die dat in opdracht van de gemeente doet.joop

Dank jullie wel voor de antwoorden. Wij gaan proberen de lening bij het NVVK aanvragen, want wij willen niet bij schuldsanering terecht komen en 50 euro leefgeld krijgen. Dat kan in onze situatie niet! En ik heb nog een vraag. 2 jaar geleden had mijn vrouw een loonbeslag gekregen van GGN voor 3700 euro. Zij heeft naar de Detacheringsbureau gebeld en ze hebben aan haar dit bedrag precies gezegd. Er word in totaal 4000 van haar salaris afgehaald maar dit loonbeslag is niet gestopt en bovendien krijgen we rare papieren met rekening van GGN van nog 800 euro die zij niet betaald zou hebben want haar contract  was niet verlengd. Volgens mij klopt er iets niet, hoe kunnen wij dit uitzoeken?

Buster

Hoe kom je bij â,¬50?
Dat is het bedrag wat aangehouden wordt voor een volwassene.

Wat het loonbeslag betreft, GGN kan je daar een specificatie van opsturen.

QuoteGGN
Adres

Datum

Betreft (vul het dossiernummer in)


Geachte,

Naar aanleiding van dossiernummer (vul nummer in) zou ik graag een overzicht krijgen van de opbrengsten van het loonbeslag dat is gelegd tijdens mijn werk periode bij (vul naar detacheringsbedrijf in) alsmede de overige aflossingen die ik inmiddels heb gedaan in deze zaak.

Onlangs heb ik een brief van u mogen ontvangen en ik wil graag uitzoeken waarop het openstaande bedrag is gebaseerd. Dit om een goed overzicht te krijgen en deze zaak op een goede manier te kunnen afronden.

Met vriendelijke groet,

Naam
Adres
Email
Géén telefoonnummer

Als het goed is ontvang je dan een specificatie waarin de hoofdsom genoemd staat, de rente tot op heden, de extra kosten rondom het loonbeslag en de aflossingen die zijn je, of je vrouw, hebt gedaan.
Je kunt er op zich vanuit gaan de de gerechtsdeurwaarder de kosten op een goede manier heeft berekend.

De tarieven vindt je hier;
http://www.kbvg.nl/2297/ik-heb-schulden/kosten.html

Hier vind je een voorbeeld van de kosten, let op, dat is dus zonder 21% BTW
http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=13&#c767

De rente op jaarbasis die GGN mocht rekenen in 2013 was 3%
Vanaf 01-07-2012   3 %
Vanaf 01-07-2011   4 %
Vanaf 01-01-2010   3 %

Nog even over de gemeente, als je in aanmerking komt voor hulp bij de gemeente wordt er tijdens het drie jaar durende traject een budget berekend, het VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) van deze berekening worden de basis vaste lasten betaald en daarnaast is er ruimte voor een aantal reserveringen, zoals het eigen risico. Het leefgeld is afhankelijk van de inkomsten en hoe hoog de vaste lasten zijn.
Als je zelf gaat aflossen is het gebruikelijk dat je voor leefgeld â,¬50 voor de eerste volwassene rekent en â,¬10 extra per persoon in het huishouden.

Ik hoop dat je hier iets mee kan.
Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.

chapter

joop denk je niet dat je met een dubbel loonbeslag minder overhoud als in een traject als voorbeeld ik had bij belasting overal beslag op kot kgb zorgtoeslag voorlopige teruggave en van mijn loon een bvv van uiteindelijk 1497. Nu krijg ik in traject meer als 2000 euro en heb ik aan leefgeld 150 euro per week hier betaal ik ook mijn benzine van en dan hou ik nog 3 a 400 euro over

Jessica Casey

Deze mensen zijn eerder een escalatie van de problemen die je op dit moment waarschijnlijk hebt.
Ze gaan mondelinge overeenkomsten met je aan en laten je contracten tekenen die al deze overeenkomsten (afspraken) teniet doen.

Mijn advies is dan ook lees alles goed door voor je met ze in zee gaat. Ze zijn inderdaad niet aangesloten bij de Nvvk maar weten je administratie wel op orde te brengen. Waar ze de mist in gaan is het handelen buiten afspraak om. Bij mijn nichtje hebben ze gezegd een machtiging nodig te hebben voor het openen van een derdenrekening waarvan zij betalingen voor haar zouden doen. Deze had ze niet zorgvuldig genoeg doorgelezen helaas. Afgesproken was dat zij een budget voor aflossingen op de geopende rekening zou storten elke maand en dat schuldenplan de betalingen van de schulden met dat bedrag zouden aflossen. Het ging mis toen zij bedragen van haar andere betaalrekeningen begonnen over te maken en dit stortte aan hun eigen rekening. Daarna meende ze dit te hebben gedaan omdat schuldeisers betaald moesten worden, maar de schuldeisers waren niet betaald! alleen schuldenplan zelf en dat bedrag was 1/3 deel van het budget!

LEES alles ten alle tijden goed door en bespreek de punten die je niet begrijpt (vraag om duidelijkheid).
En laat dingen aanpassen die je niet overeen wilt komen VOOR je tekent voor iets wat je de nek om zal doen. Vraag ook naar de facturen voor de kosten die in rekening worden gebracht.

Succes  mensen!

jan

Jessica, volgens mijn bescheiden mening, zijn overgestapt van bedrijfsactiviteit naar de Schuldhulpverlening. Het onderbuik gevoel wat ik hierbij heb is niet goed. Het is een puur op winst gericht bedrijf, niet op hulpverlening.

Als ik een bedrijf zocht, zou ik mij niet bij hun melden. Ik zou eerst mij melden bij schuldhulpmaatje, deze kunnen meer dan deze club en weten de weg binnen de gemeente en zijn bekend met de schuldhulpverlenings boeven in de omgeving.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Buster

QuoteDaarna meende ze dit te hebben gedaan omdat schuldeisers betaald moesten worden, maar de schuldeisers waren niet betaald! alleen schuldenplan zelf en dat bedrag was 1/3 deel van het budget!

Het lijkt me dat het advies "Lees alles goed na" echt niet op zijn plaats is.
Schuldbemiddeling tegen betaling is verboden bij wet.
Artikel 47 en 48 van de wet op het Consumentenkrediet is hier heel helder over:

QuoteArtikel 47
1. Schuldbemiddeling is verboden.

2. Onder schuldbemiddeling wordt verstaan het in de uitoefening van een bedrijf of beroep, anders dan door het aangaan van een krediettransactie, verrichten van diensten, gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijke persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meer krediettransacties.

QuoteArtikel 48
1. Het in artikel 47, eerste lid, bedoelde verbod is niet van toepassing op schuldbemiddeling:
a. om niet;
b. door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of andere door gemeenten gehouden instellingen, die zich krachtens hun doelstelling met schuldbemiddeling bezighouden;
c. door advocaten, curatoren en bewindvoerders ingevolge de Faillissementswet of ingevolge artikel 383, zevende lid, dan wel artikel 435, zevende lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, notarissen, deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten; d. door natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel categorieën daarvan, aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat voor het verrichten van schuldbemiddeling als bedoeld in het eerste lid een certificaat is vereist en dat de vergoeding voor schuldbemiddeling voor ingevolge het eerste lid, onder d, aangewezen personen of categorieën van personen niet meer mag bedragen dan een daarbij te bepalen percentage van het bedrag van de schulden, voor zover daaromtrent een regeling is tot stand gekomen, dat de vergoeding niet meer mag bedragen dan de kosten van de bemiddeling, alsmede dat geen vergoeding mag worden bedongen, in rekening gebracht of aanvaard indien geen regeling is tot stand gekomen. Deze regels kunnen verschillen naar gelang van de aangewezen personen of categorieën van personen, waarop zij betrekking hebben.

3. Nietig is een overeenkomst, voor zover daarbij wordt afgeweken van het bij of krachtens het tweede lid bepaalde.

Verboden, mag niet, niet in welke constructie dan ook, punt.

Jessica Casey

Dat maakt de hele situatie nog erger! Dat wisten we beiden niet!
Nu blijkt dat ze ongv. â,¬1645,- euro aan ze heeft betaald voor hun zogenaamde geleverde diensten.

Is dit dan iets waar je aangifte voor doet aangezien het verboden is of gewoon via een advocaat een civiel proces tegen ze start?

jan

QuoteNu blijkt dat ze ongv. â,¬1645,- euro aan ze heeft betaald voor hun zogenaamde geleverde diensten.

Dit noemen ze marktconforme bedragen. Het vervelende is dat ze een contract met deze "hulpverleners" is aangegaan. Ze betaalt niet voor schuldbemiddeling, maar voor budgetbeheer. Ik ga er vanuit dat Schuldenplan.nl forse bedragen rekenen voor een intake e.d.

Dit is een bedrijf, met als winstoogmerk winst, het is geen sociale instelling. De schuldenaar is de betalende klant...............

Waarom breng je haar niet in contact met schuldhulpmaatje?
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator