Bijna einde WSNP en dan komt de Belastingdienst!

Started by Robke71, Oct 06, 2013, 05:32 PM

Previous topic - Next topic

Robke71

Hallo mensen,

In 2010 ben ik in de WSNP toegelaten.
In mei 2011 zijn de vorderingen definitief vast gesteld.

Ik ga jullie nu even proberen kort uit te leggen waar ik mee zit.

Tijdens het traject, dat zeker niet simpel verliep, heb ik toeslagen ontvangen. De toeslagen zijn destijds keurig berekend in het bedrag dat naar de boedel moest.
Nu 3 jaar later constateert de Belastingdienst dat mijn inkomen hoger was, dan waarop de toeslag was vast gesteld. dus moeten we het teveel ontvangen terug betalen (begrijpelijk natuurlijk).
We hebben hiervoor een regeling aangevraagd, want kan dit niet in 1 keer voldoen.
Echter loopt mijn WSNP bijna af! En het was mij gelukt om voor alle schuldenaren geld bij elkaar te krijgen.

De Belastingdienst heeft nu aan de Bewindvoerder doorgegeven dat er nieuwe schulden zijn ontstaan. Een deel hiervan wordt nu 20 dagen voor de zitting opgenomen in de WSNP.
Hierdoor kom ik geld te kort op de boedelrekening.

Naast de Belastingdienst heb ik Gemeentelijke Belastingen op mijn nek gekregen. Bewindvoerder wilde, tijdens de WSNP, hier niets van weten. dus met veel pijn en moeite is er een regeling getroffen. Deze verloopt netjes en ben hier over 4 maanden vanaf.
Nu neemt de Bewindvoerder het mij kwalijk dat deze niet voldaan is.
Dus nog meer achterstand.

Bewindvoerder wilt nu binnen 15 dagen de volledige achterstand. Anders gaat een advies naar de rechtbank dat de WSNP is mislukt. Geen schone lei dus.

Dit doet natuurlijk na 3 jaar pijn. Oké, ben door veel stress ook niet geheel alert geweest.

Mijn vraag is nu:
Mag een Belastingdienst tot voor de eindzitting vorderingen indienen?
Hoe gaat een rechter hiermee om? Wordt ik nu zonder pardon eruit gezet?
Ga ik nu failliet?

Grt., Rob

tuthola

Beste Robke, er is grote kans dat je uit de wsnp gezet wordt, hoewel ik dit voor jou wel sneu zou vinden aangezien dit in mijn ogen een schuld is die je niet  bewust bent aangegaan.
Ik heb ook wel is gehoord dat de wsnp verlengd kan worden naar 5 jaar dus misschien zou dat een optie zijn, ik weet niet precies hoe dit in zijn werk gaat maar zou dit toch even gaan navragen bij je bewindvoerder/juridiche raadleden en natuurlijk wat de voorwaarden daar voor zijn.

Sterkte hiermeeLibra

Allereerst welkom Robke71!

Wat een ellende! ik heb er geen ander woord voor. :(
Het is nu dus zaak dat je gaat redden, wat er te redden valt.

De eerste vraag die bij mij opkomt is, en wat ik niet uit je verhaal kan halen, of je een wijziging in je inkomen hebt gehad? En is het juiste inkomen opgegeven?
Anders kan ik niet verklaren dat de Belastingdienst nu ineens aangeeft dat je teveel toeslag hebt ontvangen.
Juist ook omdat het een keiharde eis in de WSNP is dat je elk jaar ervoor moet zorgen dat je aangifte correct en gedaan wordt!
Zo kunnen tussentijds eventuele wijzigingen opgevangen worden.

Mijn eerste advies aan jou is, neem als de wiedeweerga contact op met degene die jouw belastingaangifte heeft gedaan en laat deze persoon alles over de afgelopen 3 jaar nog eens heel goed narekenen!
Als je het zelf hebt gedaan, zoek dan nu direkt een accountant en leg je situatie uit!
Vraag of deze bereidt is om dit voor je te doen en of je de factuur nà het traject, eventueel in gedeeltes mag voldoen.
Zal misschien even zoeken worden totdat je iemand vindt die hiertoe bereid is, maar onderneem nu wel onmiddellijk aktie!!!

De ervaring heeft geleerd dat er ook bij de Belastingdienst fouten worden gemaakt!
Het zou wel heel zuur blijken te zijn, als dit in jouw geval zo is en je dit de schone lei zou kosten.

Als zou blijken dat er een fout gemaakt is, onmiddellijk, écht onmiddellijk!!!, bezwaar (laten) aantekenen bij de Belastingdienst!
En als je dit kunt doen via een gerenommeerde accountant, kan deze er zelfs voor zorgen dat je uitstel van betaling krijgt en dat de vordering aangehouden wordt.

Dan even het volgende over de Gemeentelijke Belasting.
Zoals ik het nu begrijp heb je het geld voor de totale openstaande schuld bij elkaar gespaard in de boedel en heb je de betalingsregeling die je gemaakt hebt met de gemeente uit je VTLB betaald.
Ik neem toch aan dat je bewindvoerder hiervan op de hoogte was, dus begrijp ik niet helemaal waar hij/zij nu boos over zou moeten zijn??!
Je hebt géén van de andere schuldeisers hierdoor benadeeld!!
Geef dit dan ook luid en duidelijk aan tijdens de hoorzitting!!!
Want dit argument (dat je nu alles nog even vôôr de hoorzitting moet voldoen) kun je daarmee van tafel vegen in de rechtbank.
Ook in het geval dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt, kun je dit ook goed onderbouwt aangeven bij de rechter.

In het geval de Belastingdienst geen fout heeft gemaakt, kun je alleen maar het boetekleed aantrekken, heel diep door het stof te gaan, nagaan waar en hoe het fout is gegaan en de rechter heel vriendelijk te verzoeken enige coulance te hebben.
Stel in dat geval een heel goed onderbouwt plan op, waarin je aangeeft hoeveel maanden je nog op je VTLB blijft leven om de schuld zo snel mogelijk terug te betalen.
Of in het uiterste geval kun je de rechtbank verzoeken om de WSNP te verlengen naar 5 jaar, zoals Tuthola ook aangegeven heeft.

Ik hoop van harte voor je dat dit goed afloopt!
Heel veel succes en sterkte!


Geen tijd te verliezen dus en ga als een "gek" aan de gang!!

Robke71

Dank jullie voor de reactie.

Uiteraard heb ik geprobeerd te achterhalen wat er is gebeurt.
Nu ben ik in oktober 2010 toegelaten en het verhaal toeslag dateert van dat jaar. Er is in dat jaar een voorlopige toeslag toegekend en enkele keren gewijzigd in meer en minder. Een kleine oprotpremie bij mijn toenmalige werkgever (wat overigens voor een groot deel opgegeten wordt door de Belastingdienst) heeft mij dat jaar genekt.
Belastingdienst heeft nu een deel gesplitst en een deel alsnog bij de WSNP ingediend. Bijna 300 moet ik alsnog voldoen. Dat is 1.
De huurtoeslag van 2011 is foutgelopen door een wisselvallig inkomen van mijn partner, die niet in de WSNP zit. Zijn hierdoor net buiten de grens gevallen, dus dikke pech.
De toeslag is wel berekend in de WSNP van dat jaar, waardoor ik meer heb afgedragen. Nu moet ik deze 1900 terug betalen. Dat is dan 2.
Als laatste heb ik een regeling lopen over de Gemeentelijke Belastingen 2010 en 2011. Het gaat in feite om 1 factuur die net na toetreden in de bus viel. Een deel gaat over de vuilnis ophaal belastingen en de andere ging geloof ik over het rioolrecht van het komende jaar. Kwijtschelding liep op niets uit.
Bewindvoerder wilde eerst alle stukken en na maanden bleek er niets mee te zijn gedaan. Toen wilde men geen regeling meer treffen (al wist ik niet waar ik het echt van moest voldoen, want leefgeld was beperkt). Uiteindelijk is een deurwaarder geweest. Nadat hij alle communicatie tussen ons en de bewindvoerder had ingezien was hij er wel over uit dat de wisseling niet duidelijk was van haar kant uit. Regeling treffen was nu geen enkel probleem. Nu nog een kleine 240 euro te gaan.

Bewindvoerder voert haar verhaal op met haar volledige kosten, waarvan zij reeds had ingehouden vanaf de boedel.
Ook wordt een schuld die zowel op mijn naam als op mijn partners naam staat, volledig op mijn gevorderd. Echter is er al een deel voldaan.
Ook een ingediende schuld bij de Belastingdienst is reeds via invorderingen voldaan, maar drukt wel nog de schuldlijst.

Hoop dat jullie nu het spoor bijster zijn.

Of 5 jaar WSNP goed bevonden wordt betwijfel ik. Restschuld kan waarschijnlijk binnen een half jaar afgelost worden.

Libra

Quote from: Robke71 on Oct 16, 2013, 09:53 PM
Hoop dat jullie nu het spoor bijster zijn.

???

Ik neem aan dat je bedoelt dat wij het spoor niet bijster zijn??

Ik ben het spoor in ieder geval echt NIET bijster, maar ik heb wel een aantal kanttekeningen.

Ten eerste de Belastingdienst.
Tja...... als je te maken krijgt met wisselende inkomsten is het dus zaak dat je de Belastingdienst hier onmiddellijk van op de hoogte stelt!
Teneinde jezelf te beschermen en ervoor te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, zoals nu bij jullie gebeurd is.

Voor jullie valt daar niets meer aan te veranderen, maar voor alle anderen die dit lezen en zelf in het traject zitten, is dit een hele goede les waaruit heel veel lering getrokken kan worden.

Wijzigingen in je inkomen en de daaraan gerelateerde toeslagen zijn heel simpel, zelfs maandelijks te wijzigen op de site van de Belastingdienst.
En het is (ik zou bijna zeggen) van levensbelang dat je dit gewoon heel goed in de gaten blijft houden en ervoor zorgt dat de teller op 0 blijft staan, gedurende het hele traject.

Zolang je inkomen stabiel en gelijk blijft is er niets aan de hand, maar als dit fluctueert is het wel van het grootste belang dat je dit niet alleen doorgeeft aan de Belastingdienst zelf, maar ook heel goed (blijft) communiceren met je bewindvoerder!

Bovendien is het verstandiger om het hoogste inkomen door te geven aan de Belastingdienst, als het varieert!
Op die manier zul je nooit een te hoog bedrag aan toeslagen ontvangen, wat eventueel het daarop volgende jaar weer terug betaald moet worden en je op die manier een "nieuwe" schuld creëert, die je (eventueel) het traject kan kosten!!

Voor wat de Gemeentelijke belasting betreft, hier heeft jouw bewindvoerder echt een steek laten vallen, omdat deze (normaalgesproken) in het eerste jaar van de WSNP "gewoon" aan de lijst toegevoegd wordt.
Het jaar daarop wordt er inderdaad in eerste instantie kwijtschelding aangevraagd, maar wordt er tevens een reservering hiervoor gemaakt in de boedel als hier de financiële ruimte voor is, of mag dit (als dat mogelijk is) in gedeeltes uit het VTLB betaald worden.

Hoe de rechter hierover gaat oordelen is koffiedik kijken.
Punt is wel dat de Belastingdienst en andere overheidsinstanties altijd prevaleren boven andere schuldeisers.
Dus worden deze eerst betaald uit de boedel en zou dat dus kunnen betekenen dat een andere schuldeiser hierdoor "benadeeld" wordt.

Je hebt het geluk dat, in eerste instantie, er zoveel in de boedel gereserveerd staat dat alle schuldeisers volledig betaald zouden kunnen worden en dat de eventuele "restschuld" die nu over zou kunnen blijven, voor jullie te overzien is.
Met andere woorden: het beëindigen van de WSNP zonder schone lei, betekent voor jullie niet automatisch een faillissement!

Dank je wel voor het delen van je verhaal hier!
Want hier kan heel veel lering uitgetrokken worden door andere schuldenaren die hierdoor nog eens even heel duidelijk kunnen zien dat, ongeacht of je nu zelf aflost of in een traject zit, je ZELF te allen tijde verantwoordelijk blijft voor je financiële huishouding!!


Robke71

Bedankt voor de heldere informatie. Hoop hier in ieder geval ieder ander mee te waarschuwen.

Voor mij is het nu spannend....
Morgen is de zitting.


QuoteGeachte heer,Mijn advies is geen schone lei.De zitting is om 16.00 uur. Met vriendelijke groet,


Boeddha

Be strong, have faith!

tuthola


WillemDriver

Ik reageer (waarschijnlijk te laat helaas!) op jouw verhaal. M.i. was de enige juiste oplossing geweest: een geldschieter te vinden die de nieuwe ontstane schuld direct zou hebben voldaan en tegelijkertijd deze geldschieter niet aan te merken als een nieuwe schuldeiser. Het zou dus (in ieder geval formeel en officieel) om een gift hebben moeten gaan. Als dit tijdig zou zijn gebeurd had je een grote kans gemaakt om alsnog (binnen de oorsporonkelijke termijn van drie jaar) je WSNP te beëindigen mét de schone-lei verklaring! Probeer alsnog dit te realiseren; misschien geeft de rechter je enige respijt hierin. En anders: zet alles op alles om een verlenging in de wacht te slepen. Krijg je die niet, ga dan zéker in hoger beroep! Alles is beter dan beëindiging zónder schione lei!

Libra

Quote from: Robke71 on Oct 21, 2013, 10:26 PM
Voor mij is het nu spannend....
Morgen is de zitting.


QuoteGeachte heer,Mijn advies is geen schone lei.De zitting is om 16.00 uur. Met vriendelijke groet,


Ik ben heel benieuwd hoe de zitting afgelopen is Robke71.
Ben je al in staat om een update te geven?

Robke71

Een post van een jaar geleden.... maar helemaal geen reactie meer op gegeven.  :-[
Ga het alsnog doen.

Ik heb geen schone lei gekregen. Maar alle schuldeisers zijn betaald.
Op de laatste vordering van de Belastingdienst na dan.

Belastingdienst had er ineens zin in, want na de zitting kwamen nog meer afrekeningen.
Op dit moment worden teruggave van inkomstenbelasting volledig ingehouden. Ook de toeslagen worden gewoon ingehouden.
Alles zonder rekening te houden met de beslagvrije voet. Dus veel papierwerk en lang wachten op een reactie van de Belastingdienst.
Door deze inhoudingen hebben wij de grootste moeite om rond te komen.

Grt. Rob

burningspirit

..... brrrr hier krijg ik toch wel de bibbers van... kan dit nu zomaar?
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

HZHNE

Toeslagen mogen worden ingehouden.
Deze worden niet gezien als inkomen en staan dus los van de beslagvrije voet.


Robke71

Quote from: HZHNE on Oct 16, 2014, 09:59 PM
Toeslagen mogen worden ingehouden.
Deze worden niet gezien als inkomen en staan dus los van de beslagvrije voet.

Wanneer de toeslagschuld is ontstaan door opzet of grove schuld is een persoonlijke betalingsregeling niet mogelijk. Wel kan de belastingdienst worden verzocht om bij het verrekenen rekening te houden met de beslagvrije voet. Dit kan alleen bij het verrekenen van de huurtoeslag en zorgtoeslag en dus niet bij het verrekenen van het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.
Bron: http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=46