Morgen wordt beslag gelegd op mijn inboedel

Started by quidyn2013, Sep 16, 2013, 12:58 PM

Previous topic - Next topic

Incasso_deskundige

Maar de wet bepaalt dat de locatie van de verkoop (in beginsel) door de deurwaarder wordt bepaald en dat het uitgangspunt hierbij is dat de verkoop geschiedt op de plek waar de hoogste opbrengst te verwachten is (ofwel waar de kosten het laagst zullen zijn) en dat is in beginsel dus op de plek waar de in beslag genomen roerende zaken zich bevinden en dat is (over het algemeen) in de woning van de schuldenaar. Je standpunt gaat hier dus niet op.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Libra

Je hebt volkomen gelijk Sacredfour.
Ik bedoelde de Hoge Raad.
Ik geloof namelijk niet dat een deurwaarder hier zomaar mee akkoord zou gaan en je dan gedwongen zou zijn om naar de rechter (al is het de Voorzieningenrechter) te moeten stappen.
Verder denk ik ook dat geen één enkele rechter in Nederland dit zou toestaan, tenzij je een zware psychische en/of lichamelijke aandoening hebt waardoor het gekonfronteerd worden met wildvreemden in je huis ontoelaatbaar bezwaarlijk zou zijn en dit aan de hand van een medische verklaring kunt staven.
Als burger heb je zeker rechten, maar vergeet niet, je hebt ook plichten!!
En één van die plichten is dat je overeengekomen transacties en afspraken nakomt.
Op het moment dat je in gebreke blijft GEEF je de schuldeiser het recht zijn recht te halen.

Maar ik blijf bij mijn standpunt dat dit advies "duur" is.
Niet alleen voor de schuldeiser, maar ook (en zeker niet in de laatste plaats!) voor de schuldenaar!
Want het feit blijft, hoe lager de opbrengst, des te hoger de restschuld.

En daarnaast vraag ik mij dan af of dit muisje niet nog een heel vervelend staartje zou kunnen krijgen in het geval je toelating vraagt tot een schuldsaneringstraject.

Kijk, Quindyn2013 meldde zich op het forum een dag voor het aangekondigde boedelbeslag en geloof me, ik begrijp als geen ander hoe de paniek en wanhoop dan toeslaat.
Nu weet ik ook als geen ander dat als het eenmaal zover gekomen is, er dan vaak niets meer tegen te doen is.
Je hebt je kansen gehad om het in der minne op te lossen met de schuldeiser, vaak ook nog met het incasso bureau en zelfs nog in de rechtbank tijdens de hoorzitting.
Eenmaal veroordeelt valt dit gewoon niet meer terug te draaien!
Hoe zuur en hoe vreselijk dit ook is voor de schuldenaar!!

Het enige correcte advies wat we dan ook in mijn ogen kunnen geven aan mensen die met de vraag komen wat zij hier tegen kunnen doen is om met de deurwaarder in gesprek te gaan en te proberen een betalingsregeling af te spreken.
In de tussentijd de vordering nog eens even heel goed na te kijken op de kosten e.d. die het incasso bureau in rekening heeft gebracht en, als hier fouten in zitten, dit ook te communiceren naar de deurwaarder om zo (eventueel) het totaalbedrag toch nog naar beneden te kunnen krijgen.

Maar een schuldenaar die hier met vragen komt lijkt me niet gebaat met adviezen die in de grote, "boze" buitenwereld geen stand houden.
Want als je dit pad zou gaan bewandelen eindigt het er alleen maar mee dat je jezelf onnoemlijk in de vingers snijdt!
Want linksom of rechtsom, de schuld verdwijnt hier niet door en het lost ook nog eens niets wezenlijks op!
En daar is geen enkele schuldenaar mee gebaat.
Sterker nog, dat kan in mijn optiek nooit de bedoeling zijn!

gewoon

#32
Hoi

Het is nogal een wapen gekletter hoe het nu zit op dit draadje maar wat ik nogal komisch vind is dat op mijn schrijven snel af gedaan word met.... ja maar er staat altijd nog wel een beroeps mogelijkheid in dit is echt vakblindheid, het klopt hoor het geintje waar ik het over had, op de achterkant
Als je nu eens probeerd die vakblindheid los te laten en even mee gaat in mijn verhaal.

Heb nog nooid een vlieg kwaad gedaan heb zelfs geen tatoe of zo geen verwijtbare schulden helemaal niets fout, geen vakanties of andere hobby,s is voor de deskundige zo goed als uitgesloten denk ik, maar het gaat nog verder de ZoZaWe geeft alleen maar een klein krediet dat je juist betrouwbaar bent, oprecht, eerlijk, niet zwart werkt zelfs een fooi nog keurig in boekt ach, eigelijk te mooi om waar te zijn je bent  miss ondernemer, waar het een groot economisch belangdient deze een kleine steun te geven.

Over zinloos geweld dat is niet aan mij, het is meer iets voor de burgervader die die dat herkend en eens besluit, zijn wedewerkers aan te spreken met wat dacht je er nu zelf van het was 8500 en de man heeft even geen inkomen niks aan het handje dan komt er volgend jaar 9000 wat zit je nou kwaad te maken, met je brief dat er NU 8500 betaald dient te worden met een op de achterkant dat het een geintje is, ben het gewoon zat dat mensen verdwijnen passief worden zelfs beeindiging over wegen door die idiote brieven van je, waarvan jij alleen het geintje snapt.

Ga maar lekker naar huis het is wel goed zo het heeft genoeg gekost zo die brieven die de gemeenschap ruim een miljoen per stuk kosten, wij zijn niet boos hoor maar je moet toch ergens op beknibbelen als burgemeester,de man heeft zo aangegeven als er maar een scheet verkeerd is even kontakt op tenemen

Bedankt wel bellen je nog wel


Gewoon Spoorloos

sacredfour

#33
QuoteArt 463
1.
De verkoop zal in het openbaar worden gehouden ten overstaan van de deurwaarder en op een door deze daartoe aan te wijzen binnen zijn ambtsgebied gelegen plaats.

Dit betekend natuurlijk niet dat de deurwaarder voor god mag spelen en dat zijn beslissing van de plaats van openbare verkoop niet gebonden is aan de uitdrukkelijke wensen van de schuldenaar.
Het gaat hier om een belangenafweging.
Om te bepalen of aan de voorwaarden en noodzakelijkheid wordt voldaan  van art 8 EVRM dan moet er een belangenafweging en een proportionaliteitstoets plaatsvinden tussen het algemene belang en het individuele belang. Alhoewel het voorbeeld dat ik eerder gaf niet precies deze situatie benaderd is het toch mijn indruk dat de rechter de privacy claims niet zo makkelijk meer passeert.  Ik heb jammer genoeg geen jurisprudentie kunnen vinden voor dit specifieke geval. (incasso_deskundige?)


QuoteArt 438
4.
De deurwaarder die met de executie is belast en daarbij op een bezwaar stuit dat een onverwijlde voorziening nodig maakt, kan zich met een daarvan door hem opgemaakt proces-verbaal bij de voorzieningenrechter vervoegen ten einde deze in kort geding tussen de betrokken partijen te doen beslissen. De voorzieningenrechter zal de behandeling aanhouden tot de partijen zijn opgeroepen, tenzij hij, gelet op de aard van het bezwaar, een onmiddellijke beslissing geboden acht. De deurwaarder die zijn voormelde bevoegdheid zonder instemming van de executant uitoefent, kan persoonlijk in de kosten worden veroordeeld, indien deze uitoefening nodeloos was.
Ik vraag me ook af of de deurwaarder voorbij mag aan de uitdrukkelijke wens voor privacy, als de schuldenaar deze schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, zonder de tussenkomst van de voorzieningsrechter.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#34
Het is volgens de wet toch echt aan de deurwaarder om dit te bepalen (en dit blijkt ook uit onder meer de wetsgeschiedenis en de uitleg als weergegeven in Kluwer Tekst & Commentaar Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de vaak als leidraad wordt beschouwd). Er is in de wet immers ook een voorziening gegeven aan de debiteur om bezwaar te maken als hij/zij het met de plaats van verkoop niet eens is. Hieruit blijkt ook dat er, wil de debiteur in zijn bezwaar in het gelijk worden gesteld, er van "zeer bijzondere omstandigheden" sprake moet zijn. (daarbij valt onder meer te denken aan bijvoorbeeld een terminale bedlegerige patiënt die bijvoorbeeld de woonkamer ligt en voor wie het niet (meer) mogelijk is dat hij/zij tijdelijk naar elders wordt overgebracht)

Artikel 438 lid 4 Rv is bedoeld om een deurwaarder een mogelijkheid te geven om iets te laten toetsen door de Voorzieningenrechter. Het feit dat een debiteur niet wil dat in zijn/haar woning een verkoop plaats zal vinden, is echt niet een bewaar voor de deurwaarder, want deze beroept zich gewoon op de wet. Dit artikel is bedoeld als de opdrachtgever/schuldeiser bijvoorbeeld wil dat je in de woning van de debiteur toch gaat verkopen, terwijl er aantoonbaar sprake is van een situatie zoals bijvoorbeeld hierboven beschreven (terminale patiënt).
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Er is nog een reden om de openbare verkoop niet in je huis te laten uitvoeren. Dit onderwerp is eerder ter sprake gekomen op dit forum. Een openbare verkoop in een woonhuis is tegen de APV van de meeste gemeentes.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#36
Helaas (voor Sacredfour) gaat ook dat punt niet op.

De APV staat een verkoop door een deurwaarder in een woonhuis niet in de weg. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering prevaleert boven de APV. Een gewone verkoop door de bewoner of een derde is natuurlijk een ander verhaal.

Iets soortgelijks speelt bijvoorbeeld ook bij ontruimingen van woningen en dergelijke waar de deurwaarder, ondanks dat het volgens de APV in beginsel niet mag, toch de inboedel gewoon op straat mag (laten) plaatsen. De Hoge Raad heeft dat reeds lang geleden nadrukkelijk bepaald. Enkele jaren geleden is een deurwaarder voor een dergelijke handeling toch beboet, maar dan in het kader van het overtreden van (naar ik meen) de Wet Economische Delicten (de BOA en de gemeente dachten blijkbaar een mooie uitweg te hebben gevonden), maar de rechter was daar snel klaar mee en heeft de aan de deurwaarder opgelegde boete/sanctie vernietigd en bepaald dat de deurwaarder gewoon de wet uitvoert en dat dit dus is geoorloofd.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Libra

Quote from: gewoon on Oct 04, 2013, 08:14 AM
Het is nogal een wapen gekletter hoe het nu zit op dit draadje

;D ;D ;D ;D

Quote from: gewoon on Oct 04, 2013, 08:14 AM
maar wat ik nogal komisch vind is dat op mijn schrijven snel af gedaan word met.... ja maar er staat altijd nog wel een beroeps mogelijkheid in dit is echt vakblindheid, het klopt hoor het geintje waar ik het over had, op de achterkant
Als je nu eens probeerd die vakblindheid los te laten en even mee gaat in mijn verhaal.

Het is zeker niet de bedoeling om wie dan ook of welk bericht dan ook te negeren.
Althans, ik kan in deze natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk!

Het moge duidelijk zijn dat ik totaal géén fan ben van incasso bureaus, (gemeentelijke) ambtenaren die laks en afgestompt zijn en al helemaal niet van welk beslag dan ook.
Ik  ben van mening dat je daarmee de zaken alleen nog maar moeilijker, zo niet onmogelijk maakt!
Maar dat neemt het feit niet weg dat heel veel schuldenaren (en dan steek ik meteen hand in eigen boezem!!) het vaak zover laten komen.
Als schuldenaar kennen we allemaal het fenomeen van die befaamde struisvogel (de post niet openen en niet in contact blijven met schuldeisers, incasso bureaus enz.) en het in eerste instantie "schuiven" met rekeningen, waardoor de problemen alleen nog maar groter worden.

Nu was/is dat een ander verhaal bij jouw Gewoon en het is inderdaad te triest voor woorden dat een ambtenaar dit mag en bovenal kan doen!
En natuurlijk kun je een klacht indienen.
Alleen........dat moet je dan wel bij een collega-ambtenaar doen :P
De gevolgen laten zich makkelijk raden......... en helaas kom je aan het einde van de rit toch weer bij die ambtenaar terecht! :(
De willekeur die sommige ambtenaren (niet allemaal, want hoe ongelooflijk ook, er zijn er ook die wel hard werken, meedenken en integer zijn ;)) erop nahouden waarbij zij zich verschuilen achter de regeltjes en standaardbrieven, is inderdaad ten hemel schreiend!
En het ergste is nog dat je van hen afhankelijk bent.


gewoon

#38
Heb mijn beklag gedaan waarop inderdaad die zelfde amtenaar er aan toevoegd, heb je zo weinig verdient ( als of dat niet duidelijk was vooruit, aan eerdere brief wisselingen ) wel oke dan, je hoeft niets te betalen maar dient halverwege volgend jaar een normaal inkomen hebben en gaan aflossen!!!!

Waarop het gemartel om 1000,-- per maand door GGN die met een executorale titel zwaait, heb naar de lichaams houding gekeken van de deurwaarder tijdens het beslag bij het vertellen we willen gewoon dat je gaat betalen.

Heb al gezegd dat ik hier allang rust in gevonden heb,  maar je zal maar een gezin hebben.

Wat mij dan verbaast is dat ik dan de enige zou zijn, en niet het gemeentehuis op zijn kop staat dat er een stapel dossiers van mensen die niet konden aflossen,  nu bij GGN liggen door er een uitzonderlijk dreigende brief de hoofdsom  betalen.

Of mensen die kompleet overstuur het gemeente huis gebeld hebben in 2007 waar dit op slaat.

sacredfour

QuoteHet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering prevaleert boven de APV

Kunnen we niet hetzelfde zeggen van de internationale verdragen boven het wetboek?
Wat hier het probleem is volgens mij, is dat incasso_deskundige naar alle waarschijnlijkheid dicht bij de deurwaarder staat in zijn eigen beroep. Alle burgers met enige autoriteit zoals politie functionarissen, boa,s en dus ook deurwaarders, klampen zich met alle macht vast aan dat kleine stukje macht dat ze hebben boven de “gewone”burger. Het is voor deze dan ook onmogelijk om een andere zienswijze te hebben.
Het is jammer dat mijn inboedel verpand is, anders zou ik het graag zelf uitproberen.
Incasso_deskundige, wat zou jij doen als je een deurwaarder was(?) en je kreeg een brief waarin de schuldenaar jouw liet weten dat er geen waardevolle spullen in zijn huis staan, en hij een voorstel doet om mee te doen aan de beslaglegging op zijn inkomen. In deze brief laat hij ook weten dat hij zeer gesteld is op zijn privacy en dat hij nimmer vreemde mensen in zijn huis zal toelaten voor een eventuele openbare verkoop. Misschien ligt het aan mijn brieven, maar ik heb nog nooit problemen gehad. Ook de deurwaarder weet dat hij een redelijk aanbod niet mag negeren.
Wat ik probeer te zeggen is dat het met de juiste brief nooit zal komen tot een rechtszaak. Of het wel of niet door een rechter zal worden toegewezen doet er dan ook niet toe. Je beroept je op je privacy, punt uit! Zou het mij overkomen dan zal ik ook echt niemand binnenlaten.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#40
Waarom het betreffende Verdrag de openbare verkoop door de deurwaarder in de woning van een schuldenaar in beginsel niet in de weg staat, ook niet als de schuldenaar aangeeft dit niet te willen, heb ik eerder uitgelegd en het lijkt me niet zinvol en nuttig dit hier weer te herhalen.

Ik zou als ik deurwaarder was een dergelijk voorstel altijd voorleggen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever moeten immers beslissen of hij/zij er wel of niet mee in kunnen/willen stemmen. Op afstand is vaak niet vast te stellen of er wel of niet sprake is van een inbedel van enige waarde. Dit kan dus in beginsel enkel door een deurwaarder bij de beslagging worden vastgesteld. Het komt ook wel eens voor dat deurwaarders ter plaatse constateren dat een inboedel echt geen enkele waarde heeft en dan het beslag ook niet leggen.

Een "redelijk" aanbod mag in beginsel wel degelijk afgewezen worden, maar het is niet aan een deurwaarder om daarover te beslissen, maar aan diens opdrachtgever.

Ook het stellen dat de inboedel bijvorbeeld is verpand, staat beslaglegging door een deurwaarder in beginsel niet in de weg. Er is immers meermaals door (tucht)rechters uitgemaakt dat het moment van de beslaglegging (1) niet het moment en (2) niet de plaats is (voor een deurwaarder) om daaromtrent uitzoekwerk te doen. Hij mag het beslag gewoon leggen en achteraf moet dan maar worden aangetoond dat het beslag geen doel treft.

Ook zou ik, als ik deurwaarder zou zijn, in beginsel voorbij gaan aan de wens/eis van de schuldenaar om deze verkoop niet in zijn/haar woning plaats te laten vinden, tenzij sprake is van 'zeer bijzondere omstandigheden'. En met niemand binnenlaten kom je er niet, want dan mag gewoon bijstand van politie worden gevraagd door de deurwaarder en de politie is dan verplicht daaraan mee te werken en er voor te zorgen dat toegang kan worden verkregen en dat de verkoop doorgang kan vinden en dat zou in extreme gevallen (bijv. agressie) er zelfs in kunnen resulteren dat de bewoner voor de duur van de verkoop wordt aangehouden en ingesloten, terwijl de verkoop dan dus gewoon doorgaat.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

 
QuoteOok het stellen dat de inboedel bijvorbeeld is verpand, staat beslaglegging door een deurwaarder in beginsel niet in de weg. Er is immers meermaals door (tucht)rechters uitgemaakt dat het moment van de beslaglegging (1) niet het moment en (2) niet de plaats is (voor een deurwaarder) om daaromtrent uitzoekwerk te doen. Hij mag het beslag gewoon leggen en achteraf moet dan maar worden aangetoond dat het beslag geen doel treft.

Hij loopt hier wel de kans op een schadevergoedingsclaim

Art 456
Treft het beslag een zaak die geheel of ten dele aan een ander toebehoort of ten aanzien waarvan een ander een recht geldend kan maken dat de executant moet eerbiedigen, dan kan deze ander zich tegen verkoop waarbij zijn recht niet in acht wordt genomen tot op het tijdstip van verkoop verzetten.
De eiser die in het ongelijk wordt gesteld, zal op vordering van de executant, zo daartoe gronden zijn, tot schadevergoeding worden veroordeeld.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#42
@Sacredfour:
Wel goed lezen wat ik schrijf, want ik heb niet beweerd dat in zo'n geval die verpande inboedel ook verkocht mag worden, maar enkel dat er wel gewoon beslag op gelegd kan en mag worden, want dat het dus niet aan een deurwaarder is om hier op het moment van de beslaglegging onderzoek naar te doen.

En de schadevergoedingsclaim waarover je spreekt, die kan naar mijn mening alleen door die derde worden ingeroepen en niet door de schuldenaar! De derde wordt immers (mogelijk) benadeeld als van rechtsgeldige en nog bestaande verpanding srake blijkt te zijn. De derde zal een eventuele schadeclaim natuurlijk dan wel goed moeten kunnen onderbouwen en specificeren. (En de vraag is natuurlijk ook of zijn schade hoger kan zijn dan de executiewaarde van de verkochte inboedel en ik denk dat dit niet het geval kan zijn.)

En volgens de wet kan niet de deurwaarder, maar de eiser (= opdrachtgever) tot eventuele schadevergoeding worden veroordeeld.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Libra

Heren, heren............
Er is al genoeg ellende op de wereld!
Mag ik jullie verzoeken tot een "staakt het vuren"? ;) ;D

Want als één ding (pijnlijk) duidelijk wordt, is dat jullie ieder aan de andere kant van de streep staan.
Sacredfour verwoordt de (vaak ongelijke en even zo vaak tot mislukking gedoemde) strijd die je voert als schuldenaar, terwijl Incasso_deskundige nog eens evenzo pijnlijk duidelijk maakt welke wapens de eisers in handen hebben.

Ondanks dat een schuldenaar vaak niets meer te verliezen heeft, zijn de verregaande en (soms) risicovolle stappen die Sacredfour bereid is te ondernemen om het (in zijn ogen) recht te halen, niet voor elke schuldenaar haalbaar.

Neemt niet weg dat ik deze "discussie" met veel belangstelling heb gevolgd en volg.
Maar het begint nu een beetje op een "welles-nietes" verhaal te lijken, waarbij duidelijk is dat we een patstelling hebben.
Het is duidelijk: als het eenmaal zover gekomen is dat je met een beslaglegging te maken krijgt dat het dan "vechten tegen de bierkaai" wordt.

gewoon

#44
Wil er aan toevoegen dit niemand te aanraden die graag zonder schulden verder wil, bedenk dat een deurwaarder ook nog eens zit met een opdrachtgever.

Deurwaarder... beld opdrachtgever, heb die man aan de lijn die je een bankstel verkocht hebt je weet wel waar je schoenen uit moet doen en pantoffels krijgt en door eenkennigheid gesteld is op zijn rust, en wil dat je een feestzaal afhuurd voor je bankstel.

o die, maak mij gek, die beld voor een betalingregeling zeker. >:( >:(

He nee omdat het halve dorp naar jou, tot op de draad versleten bankstel komt kijken wil die weten hoe je het geregeld heb met de catering.  :)

Gewoon