Morgen wordt beslag gelegd op mijn inboedel

Started by quidyn2013, Sep 16, 2013, 12:58 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

QuoteIk blijf erbij dat het toch gewoon kan en dat internationale verdragen veelal boven nationale wetgeving gaan, maar ik ben van mening dat je hier in dergelijke gevallen geen beroep op kunt doen (en dat deze regeling hier ook niet voor bedoeld is). Als het wel het geval zou zijn, dan zou het beslag zelf ook niet kunnen volgens jouw redenering.
Het is niet zo dat je er geen beroep op zou kunnen doen, niemand doet dit echter.
Of je het beslag zelf zou kunnen tegenhouden is denk ik moeilijker te beantwoorden. Er is natuurlijk een groot verschil in de inbreuk op jouw privacy of er alleen een deurwaarder binnenkomt of dat je huis opengesteld wordt aan het publiek. Je zou in het eerste geval een inventarislijst aan de deurwaarder kunnen overhandigen zodat deze niet jouw woning hoeft te betreden. Het is echter gewoon mogelijk om de veiling van je inventaris uit te voeren op een plek die niet jouw huis is.

QuoteDe kern zit volgens mij ook in het laatste deel van lid 2 van artikel 8 EVRM:
"...voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."

Niemand wordt hierdoor in zijn rechten geschaad.
Ik denk ook niet dat het de bedoeling was van art 8 EVRM om dit zuiver financieel te benaderen.
De juiste manier van aanpak is niet om naar de voorzieningsrechter te stappen, maar een brief aan de deurwaarder te sturen waarin je hem laat weten dat  jouw huis jouw heiligdom is en dat het openstellen van jouw huis voor een veiling aan het publiek een grote schending is van jouw privacy. Je laat de deurwaarder echter wel weten dat je verder alle medewerking zal geven aan het beslag en de executieverkoop.   
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

Quote from: sacredfour on Sep 30, 2013, 09:47 AM
QuoteDe kern zit volgens mij ook in het laatste deel van lid 2 van artikel 8 EVRM:
"...voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."

Niemand wordt hierdoor in zijn rechten geschaad.
Ik denk ook niet dat het de bedoeling was van art 8 EVRM om dit zuiver financieel te benaderen.
De juiste manier van aanpak is niet om naar de voorzieningsrechter te stappen, maar een brief aan de deurwaarder te sturen waarin je hem laat weten dat  jouw huis jouw heiligdom is en dat het openstellen van jouw huis voor een veiling aan het publiek een grote schending is van jouw privacy. Je laat de deurwaarder echter wel weten dat je verder alle medewerking zal geven aan het beslag en de executieverkoop.   

Ik denk dat dit laatste dus echt niet opgaat, omdat er dan wel degelijk iemand in zijn/haar rechten wordt geschaad, namelijk de schuldeiser.
Linksom of rechtsom, als er beslag op je boedel wordt gelegd, wordt dit gedaan omdat je een openstaande schuld hebt. Je hebt een product of een dienst afgenomen en die moet betaald worden.
Maar bovendien is daar dan al een heel traject aan voorafgegaan. Van herinneringen tot het overdragen van de vordering aan een incasso bureau, tot een hoorzitting in de rechtbank waarin je veroordeeld bent, eerdat de deurwaarder en een beslag eraan te pas komen.
Alle (extra) kosten die gemaakt worden bij een beslag, worden allereerst afgetrokken van de opbrengst van de veiling. Wat er daarna eventueel overblijft is voor de schuldeiser.
Als deze eis dus gehonoreerd zou worden zou dit betekenen dat de uiteindelijke opbrengst vele malen minder is voor de schuldeiser door de extra kosten die dan noodgedwongen gemaakt zouden moeten worden.

Of je dit als schuldenaar leuk vindt is een tweede, maar daar gaat het hier niet om.

Ik ben het met Incasso-deskundige eens dat het genoemde wetsartikel niet bedoeld is voor een boedelbeslag.
Want laten we wel wezen, als dit wetsartikel daarvoor gebruikt en toegepast zou worden door een Nederlandse Voorzieningenrechter, schiet dit artikel niet alleen zijn doel voorbij, maar zou het totale chaos ontketenen, waarbij een schuldeiser totaal geen recht meer zou hebben.

Ik sta altijd aan de kant van de schuldenaar ten aanzien van zijn/haar rechten en ik ben zeker geen fan van incasso bureaus of deurwaarders, maar ik vind wel dat je als schuldenaar daarnaast ook zeker plichten hebt!
En één van die plichten is dat je je aan de regels houdt en niet wetsartikelen gaat interpreteren of zelfs misbruiken.
Persoonlijk vind ik dan ook dat we echt wel terughoudend hierin moeten zijn.

Incasso_deskundige

Ik ben het volkomen eens met Libra. Gelukkig verkeer ik persoonlijk in de gelukkige omstandigheden geen schudenroblematiek te hebben. Wel vind ik het belangrijk dat mensen die wel dergelijke problemen hebben correct worden ge?informeerd en dat is ook de reden waarom ik mij op diverse forums begeef. op die forums probeer ik in te gaan op problematiek die bij sommigen speelt en met name probeer ik onduidelijkheden (of helaas vaak zelfs onjuistheden) aan de kaak te stellen. We moeten mensen geen vase hoop geven, maar waar mogelijk, hulp bieden of in elk geval aangeven hoe het (juridisch) zit.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

gewoon

#18
Ha kan mij ook meer vinden in het verhaal van Libra maar wat mij stort, en ook vaker lees is dat er zoveel voor af zou gaan en dat is niet zo, ik zit met het ZoZaWe verhaal dat een hulpverlener die zeer goed geinformeerd was van mijn sytuatie dat ik niets kon aflossen, toch gewoon in naam van de Koningin binnen 30 dagen een enorme betaling eist zoniet dat dat een executorale titel op levert.

En dan op de b kant van deze brief zeer goed verstoppen dat dit een geintje is, en de vraag een verlies winst rekening was.

Ben daar door financieel met pensioen sins 2001 met mijn 37e jaardus, dood zonde wat dit de samenleving kost, dertien jaar de mogelijkheid om te zeggen pak de draad weer op, dat aflossen dat komt wel als je weer verdient.

Er gaat dus veel vooraf, ......  1 lolbroek


gewoon

#19
Wil even toevoegen dat ik niet boos ben heb allang rust gevonden in deze.

Alleen wat een klein beetje Empatie had kunnen doen, een briefje van, mijn heer naar ons onderhoud in de brief wisseling van een paar maanden geleden, willen wij binnen een maand, nu het jaar afgrond is, uw winst verlies rekening  ontvangen zodat ZoZaWe kan oordelen dat u aflossings mogelijkheid inderdaad nihil was over het vorige boekjaar.

met vriendelijk groet

Voeg nog even toe dat, (ga even zitten) dat dit ruim 12.941 % goed koper had geweest,  dus  waar is de rem, wanbetalers in eerste instantie, te benaderen als boef het kost zoveel

sacredfour

Libra schreef:
QuoteIk ben het met Incasso-deskundige eens dat het genoemde wetsartikel niet bedoeld is voor een boedelbeslag.
Sorry maar zo werkt de wet niet. De internationale verdragen staan boven de Nederlandse wet.
Quote"...voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."
Een van de belangrijkste (grond)rechten van de mens, is zijn privacy. Zie ook art 10 grw en art 17 IVBPR.
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt in onze samenleving  terecht beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde.


De schuldeiser is trouwens helemaal niet in zijn rechten of vrijheden geschonden. Al zijn opties om zijn schuld te verhalen zijn nog open.
Ik denk echter dat we de uitleg van art 8 EVRM op een veel algemener vlak moeten zoeken.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Ik vind het jammer dat sommigen op dit forum de zaken die spelen niet series nemen en er een spelletje van lijken te maken om te draaien om de waarheid/werkelijkheid. En ik vind het vooral vervelend voor de mensen die ze hiermee op het verkeerde been zetten door een onjuiste voorstelling van zaken te geven en de wetten en internationale verdragen te verdraaien en op onjuiste wijze uitleggen in hun eigen voordeel en veelal ook zonder correcte juridische onderbouwing.

Je kunt hoog of laag springen en zeggen wat je wilt, maar de uitleg die in dit geval Sacredfour aan artikel 8 EVRM geeft, is gewoon onjuist en houdt geen stand!!! De deurwaarder mag zowel voor het leggen van beslag, als (in beginsel) ook voor de openbare verkoop dus gewoon de woning van de schuldenaar betreden.

Mensen moeten niet weglopen voor de werkelijkheid en voor hun problemen en de wetgeving en degenen die de wet uitvoeren/handhaven niet altijd maar tegenwerken. Als je het met wetgeving in dit land niet eens bent, dan moet je het via de politieke weg proberen te veranderen, je er bij neerleggen of emigreren naar een land waar je je wel met de regels kunt verenigen.

Ik erger me ook mateloos aan die mensen die bijvoorbeeld filmpjes plaatsen van "Soeverein Mens van vlees en bloed" en andere filmpjes waarin zogenaamde misstanden van bijvoorbeeld deurwaarders (bij bijvoorbeeld ontruimingen of het betekenen van exploten en dergelijke) aan de kaak worden gesteld. De manier waarop dit in beeld wordt gebracht en de wijze van bejegening is vaak erg ongepast en de gemaakte verwijten zijn vaak ongefundeerd (alhoewel de overheidsdienaren soms ook wel iets vriendelijker mogen zijn, maar je ziet helaas vaak maar een selectie en weet niet wat eraan vooraf is gegaan), terwijl deze mensen gewoon hun werk doen. Wanneer er sprake is van ECHTE misstanden, dan mag dat natuurlijk aan de kaak worden gesteld, maar in de filmpjes die ik online ben tegengekomen lijkt daar geen sprake van!!!
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

gewoon

Hoop dat ik niet tot die sommige gerekend word heb namelijk niets tegen deurwaarders vaak is dit juist het eerste menselijk kontakt na veel druk zetten met brieven.

En zijn veelal zeer voorkomend en meedenkend zeker, de belastingdienst.


En over aan de regels houden,... een exutorale titel is geen geintje die je zomaar aan een gerechtsdeurwaarder zou mogen geven zonder rechter, of datum waar, je kunt verweren.

Incasso_deskundige

#23
Wat mij betreft hoef jij je net aangevallen te voelen hoor. ;) Het was niet op jou gericht.

Voordat er een vonnis ligt, heeft er in beginsel altijd en rechtszaak plaatsgevonden, waarin de schuldenaar zich (al dan niet middels een verplichte advocaat) tegen de vordering kan verweren. Tegen een dwangbevel staat meestal ook een beroeps- of bezwaarprocedure open.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

gewoon

Geef even een stukje uit de brief die ik kreeg,

Het restand van de lening bedraagt per 13 juni E 8500,--

U dient voor 10 julie de nog openstaande lening , inclusief de achterstallinge rente , ten bedrage van E 8500,-- over te maken op.....

Gelet op artikel 60 derde lid Wet werk en bijstand  WWB levert het besluit tot terugvordering een executoriale titel op. Wij zijn verplicht u erop te wijzen dat wij dit besluit ten uitvoer zullen breggen overeenkomstig art 58 vierde lid en art 60 vierde lid WWB indien de schuld niet tijdig, dus voor genoemde datum , wordt betaald.


En dan op de B kant geintje, stuur even een bewijsje dat je in komen nihil was, ben je dertig jaar ondernemer en dan hangt je leven aan, een B kantje mijn hele leven niet een B kantje hoeven lezen opzoek naar het onderwerp.

Buster

Vooropgesteld dat het echt niet zomaar tot een beslag komt en je vooraf meerdere mogelijkheden hebt om tot een akkoord te komen.

Het probleem is dat veel mensen hier niet van op de hoogte zijn. Dat komt hoofdzakelijk door de incassobranche.
Waar een gerechtsdeurwaarder gestudeerd moet hebben, eerst kandidaat is en pas na een lange weg een beëdigd ambtenaar is, kan iedere jandoedel een incassobureau opzetten, zich een beetje verdiepen in de wetten en er op los innen.

En niet alleen iedere jandoedel gaat daarbij over de schreef, er zijn hier ook talloze voorbeelden te vinden van de zogenaamd keurige, bij de NVI aangesloten bureau's die met regelmaat over de schreef gaan.
Onterechte kosten, onterechte druk. Dreigen met persoonlijk faillissement, het opbellen van collega's, langskomen met een bus waar met koeienletters "INCASSO" op staat geschreven.
Brieven sturen met het briefpapier van een gerechtsdeurwaarders kantoor en mijn persoonlijke grootste ergernis, een GDW kantoor dat als incasso zijnde GBA onderzoeken pleegt en in rekening brengt.

Iemand die zijn rekening niet betaald is wat de wetten en regels betreft een leek. Daarvan kan je niet verwachten dat hij of zij tussen de regels snapt dat het woordje "kan" of "mogelijk" wordt opgepikt als zijnde; er is een andere oplossing mogelijk.
Het maken van afspraken die alleen telefonisch mogelijk zijn is ook zo'n middel om een schuldenaar buiten spel te zetten.
Het dreigen met beslag op inboedel is een psychische dreun. Als het door een inbreker zou gebeuren kun je terecht bij slachtofferhulp en krijg je hulp en begrip van alle kanten, als je het als schuldenaar voor je kiezen krijgt dat iemand je huis in komt om op te schrijven wat je hebt aan waarde en daarbij geen notie heeft van de emotie daarachter sta je behoorlijk alleen. Je moet opendoen, je moet iemand toelaten, je moet meewerken want anders,...
En op de omging hoef je ook niet te rekenen op begrip eigen schuld is immers dikke bult.
 
Als schuldenaar kan ik oprecht zeggen dat de kijk die Sacredfour heeft op het aanpakken van schulden voor mij veel ogen heeft geopend. Als ik alleen moest afgaan op de manier die het Nibud aanbied is het hopen en smeken dat iemand maar akkoord wil gaan met mijn voorstel.
Het zorgvuldig aanpakken van een schuldenbult heeft meer voeten in aarde dan alleen aflossen tot je erbij neer valt. Het bijvoorbeeld weten dat je recht hebt op een beslagvrije voet, zorgen dat dat je passende budget is zodat je ook gewoon je huur kan blijven betalen en daar geen achterstanden in oploopt. Of dat het verstandig is in die berekening â,¬30 p.p. te reserveren zodat je geen achterstanden oploopt bij je zorg nota's en zodoende niet te maken hoeft te krijgen met het CVZ zijn allemaal zaken die de meeste mensen niet weten.

Zo ook dat er überhaupt een verschil is tussen een incasso en een GDW en de gevolgen die dat kan hebben.

Even over dat verschil; ik heb zelf liever 10 keer te maken met een GDW dan met een incassobureau. Ondanks dat zij beschikken over de mogelijkheden van het leggen van een beslag. Als je goed kunt uitleggen waarom je voorstel is wat hij is, als je bewijsstukken kunt overleggen is een GDW meestal bereid om mee te denken. Een incasso daarentegen,... jongetjes aan de andere kant van de lijn die me niet kunnen uitleggen waarom er 30% rente wordt gerekend en dan stamelend vertellen dat ze me niet mogen doorverbinden naar de leidinggevende. Om vervolgens weer het blaf verhaal op te pakken zoals dat in het schermpje staat. (Vesting Finance, 2010)

Weer even terug naar het begin van mijn verhaal; voordat er beslag wordt gepleegd zijn er talloze mogelijkheden om dat te voorkomen. (mits je te maken hebt met een schappelijk GDW kantoor, ook daar zien we een verharding sinds de opkomst van de crisis)

Over het algemeen is de boodschap ook; neem contact op, reken je vordering na op rechtmatige kosten, stuur een brief, blijf beleefd, bereken je beslagvrije voet, maak je lasten passen en lukt het echt niet omdat je je baan bent kwijtgeraakt bijvoorbeeld ga dan hulp vragen bij de gemeente.

De kennis die jij (Incasso Deskundige) hier bijdraagt vergroot de kennis bij de lezer om tot een oplossing te komen. Niet iedereen is geholpen met een gemeentelijke instelling of een WSNP traject, sommige oplossingen lopen bij keuze of noodgedwongen anders. En laten we eerlijk zijn; zelf aflossen is aflossen zonder bescherming. Als je daaraan begint zonder kennis is de kans groot dat je met name door de druk van incassobureau's van de regen in de drup komt en daar is uiteindelijk ook een GDW met een lopende vordering niet bij gebaat.

Incasso_deskundige

#26
Ik wil even een misverstand wegnemen. Een deurwaarder is niet eerst kandidaat gerechtsdeurwaarder en pas na een paar jaar werken 'gewoon' gerechtsdeurwaarder. Dat is een groot misverstand. Iemand die de opleiding tot deurwaarder met goed gevolg heeft afgerond is vanaf dat moment "kandidaat gerechtsdeurwaarder". Dit is de titel die je hebt behaald net als bijvorbeeld de mr. titel bij juristen.

Als je gaat werken als deurwaarder dan wordt je als "kandidaat gerechtsdeurwaarder" toegevoegd aan een "gerechtsdeurwaarder". Het verschil is enkel dat de gerechtsdeurwaarder een eigen kantoor (c.q. standplaats) heeft en de toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder niet en dat deze dus onder de verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder werkt. Dit betekent dus ook dat ze beide (in beginsel) dezelfde opeiding hebben gehad en ook volledig dezelfde bevoegdheden hebben. Als toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder kun je na een aantal jaar ook een aanvraag indienen (middels een ondernemingsplan) voor een eigen standplaats en als dat dan wordt tegekend dan kun je worden benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Er zijn dus ook deurwaarders die hun leven lang kandidaat gerechtsdeurwaarder blijven.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

gewoon

#27
beste inkasso deskundige

Herhaal even dat het probleem niet GDW betreft maar het gestuntel er voor, door je post gaat de aandacht die Busters post verdient naar achter, wat niet het plan kan zijn.

Omdat dit een enorme getuigenis is.

Als het gaat om die inkasso buro,s of hulpverleners die staan in de boeven vangen modus, en zijn verminderd in staat achterstanden in te vorderen of hun werk te doen, is mijn beleving.

Heb zelf in mijn vele ervaring ook een jongen bij de belastingdienst die mij voor hield... hou er lekker mee op en ga thuis zitten, en is nu een deskundige om mensen te helpen 20 jaar later.

Hij blijft geen dertig en dat is wat de overheid zou mogen oppakken dat na een afgeronde opleiding je pas mag werken bij een minium leeftijd van dertig ook als je ( alleen maar telefoontjes doet) giegel.

Vorig jaar nog een gesprek gehad met ZoZaWe en ook zo een jongen die effe verteld, hou er mee op en vraag een uitkering aan, heb al gezegt over dat het 1.250 % duurder was, word als of het niet genoeg is geadviseerd, er ook nog eens 16 jaar bijstand bij tellen.

Het geklus en gestuntel voor dat het naar een gerechtsdeurwaarder gaat dat heeft aandacht nodig.

Den Haag wil bezuinigen, hier is een grote inhaal slag te maken


Libra

Quote from: Buster on Oct 01, 2013, 08:34 PM
Als schuldenaar kan ik oprecht zeggen dat de kijk die Sacredfour heeft op het aanpakken van schulden voor mij veel ogen heeft geopend. Als ik alleen moest afgaan op de manier die het Nibud aanbied is het hopen en smeken dat iemand maar akkoord wil gaan met mijn voorstel.

Hier kan ik me zeker in vinden, maar wel tot op zekere hoogte.
Waar het mij om ging is dat Sacredfour aangaf dat de internationale verdragen ALTIJD boven de Nederlandse wetgeving gaan en dat is pertinent niet zo!
Daar kunnen we een ellenlange discussie over gaan voeren en dan nog zal Sacredfour op zijn standpunt blijven staan en ik op het mijne!

Daarnaast vind ik dat iedereen mag doen wat hij/zijzelf wil en daar zelf ook verantwoordelijk voor blijft, maar (en dit is van mijn kant echt een hele grote maar!), als we hier nu wetten gaan interpreteren zodat het beter uitkomt voor onszelf en dit dan ook nog eens gaan adviseren aan anderen, trek ik persoonlijk de lijn.

Ik vind dat we de PLICHT hebben om onze mede-schuldenaren zo goed mogelijk te informeren over hun plichten, maar bovenal over hun rechten!
Daar zitten we hier tenslotte voor.
Maar als deze informatie in zou kunnen houden dat mensen hierdoor onbedoeld nog verder in de problemen zouden kunnen komen, dan denk ik niet dat dat een goede zaak is!

Want laten we wezen, stel dat Quidyn2013 nu de raad van Sacredfour op zou volgen en zich willen beroepen op de internationale verdragen, dan zou hij/zij voor de goede orde dit aanhangig moeten maken bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag.
Alleen.......en voor zover ik het begrepen heb, is Quidyn2013 Nederlander/woonachtig in Nederland, is het een Nederlandse schuldeiser en is er vonnis gewezen door een Nederlandse rechter.
Er is hier dus helemaal geen sprake van enige "internationale" partij!
De kans dus dat het Internationale Gerechtshof zich überhaupt over deze zaak zal uitspreken, laat staan dat zij de internationale verdragen in deze zaak zullen laten prevaleren over de nationale wetgeving is dus nihil!
Nog even los van het feit dat dit wetsartikel geschreven is voor handhaving van hele andere zaken dan het incasseren van een schuld!!

En om even terug te komen op topic: ook de mogelijkheid om je te beroepen op "oneigenlijke druk" treedt pas in werking als de gerechtsdeurwaarder een "Aankondiging Openbare Verkoop" met datum en tijdstip op  je voordeur heeft aangeplakt en vervolgens die dag niet op komt dagen!
Dit weet ik uit eigen ervaring omdat ik dit persoonlijk heb meegemaakt.
Je voor die tijd beroepen op het feit dat jouw (in)boedel geen waarde heeft, gaat dus ook niet op.

Neemt niet weg dat, hoe dan ook, een beslag altijd een zeer traumatische ervaring is voor een schuldenaar!
En iets wat je liever niet meemaakt en wilt voorkomen.
Laten we ons dus bezighouden met datgene waarvoor we hier zitten en dat is mensen raad, adviezen en tips geven om dit soort dingen te voorkomen.
Aanvaardt de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en de situatie door geen struisvogelpolitiek te voeren en niet meer met de schuldeisers in gesprek te blijven of te gaan om samen naar oplossingen te zoeken.
En als je die mogelijkheid niet (meer) hebt, meld je aan bij je Gemeente voor hulp.
Dat helpt meer dan verkeerde interpretaties van wetten die niet voor deze problematiek bedoeld zijn.

sacredfour

Libra, voor alle duidelijkheid, het europees hof heeft zijn zetel in Straatsburg en niet in Den Haag.
Ook hoef je niet direct naar het europees hof als jij je op het EVRM beroept. Dit kan je ook bij een lagere rechter doen. Als je jurisprudentie EVRM googled dat kom je genoeg zaken tegen waar een beroep op het EVRM en andere internationale verdragen zijn gedaan bij de kantonrechter of het hof.
Als burger kan je je altijd beroepen op internationale verdragen. Daar hoeft dus helemaal geen rechter aan te pas te komen.

Incasso-deskundige, het gaat niet om het weigeren van de deurwaarder, maar om het weigeren van willekeurige burgers die mijn huis in willen.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.