Fraude schulden

Started by Buster, Sep 11, 2013, 12:18 PM

Previous topic - Next topic

Buster

Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe wet rondom Fraude Aanpak ingegaan.

Dat is vooral voor mensen met schulden erg belangrijk.
De nieuwe wet gaat vooral over de aanpak en de uitvoering van de "straf".
Deze wet gaat over bijstand, WW, WAO, WIA, Anw, AKW en AOW

Als je geld ontvangt van de overheid is het je verantwoordelijkheid (lees; plicht) om veranderingen op tijd door te geven.
Bijvoorbeeld bij een uitkering, als er extra geld binnenkomt door een bijbaan, al is het â,¬1 dan is het je plicht dit door te geven. Die ene euro wordt je namelijk op gekort.
Dat klinkt misschien heel kinderachtig maar de nieuwe wet zorgt ervoor dat de gevolgen daarbij heel ernstig kunnen zijn.

Geef je dat niet door en een instantie komt hier achter dan moet je het extra geld, dubbel terug betalen. (dat is dus een boete van 100%) Bij de tweede keer is het terugbetalen met een boete van 150%. Als het bedrag onder de â,¬150 ligt is de boete alsnog â,¬150. Alleen in dit geval KAN een instantie ervoor kiezen een waarschuwing te geven i.p.v. een boete. KAN, dit is geen vaste afspraak. 

Gaat het om een groot bedrag dan MOET de instantie dit inhouden op de uitkering.
Bij de eerste keer houden ze dan nog rekening met de beslagvrije voet.
Bij de tweede keer wordt het inkomen op nihil gezet, nihil is â,¬0, voor maximaal 3 maanden. Net zolang tot de schuld is terugbetaald.
De nieuwe wet zorgt ervoor dat de instanties daarin geen keuze hebben. Fraude is fraude.

Andere vormen van Fraude zijn;
- Identiteitsfraude: Iemand doet zich met behulp van een vals identiteitsbewijs als iemand anders voor. Dit kan uiteraard bij alle uitkeringen voorkomen.
- Inkomstenfraude: Iemand geeft inkomsten niet op. Dit geldt voor alle uitkeringen. Bij de AOW is alleen sprake van inkomensfraude als het eigen inkomen van een jongere partner niet wordt opgegeven, bij de AKW gaat het om de eigen inkomsten van kinderen.
- Vermogensfraude: Iemand geeft (een deel van) zijn vermogen niet op. Alleen het recht op bijstand is afhankelijk van het vermogen.
- Leefvormfraude: Bij bijstand, Anw en AOW is hiervan sprake als iemand een gezamenlijke huishouding met een partner voert zonder dat te melden. De AKW kan geclaimd worden voor kinderen die iemand niet onderhoudt of die zelfs niet eens bestaan.

Als uitkeringsfraude wordt ook beschouwd het opzettelijk niet doorgeven van wijzigingen van omstandigheden waardoor je gekort zou moeten worden of zelfs het recht op een uitkering verliest Bijvoorbeeld (meer) gaan werken, gaan samenwonen, het (meer) gaan werken van de partner, of een erfenis ontvangen.

Naast deze vormen van fraude zijn er minder voorkomende overtredingen van de regels zoals het volgen van een universitaire studie met een bijstandsuitkering.

Dan wordt er ook gekeken naar het verschil tussen witte of zwarte fraude, daarmee wordt bedoeld fraude die wel of niet te achterhalen is door een samenwerking tussen o.a. gemeenten, UWV, Belastingdienst, DUO en Kadaster.

Het opsporen van fraude gebeurt aan door de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst, beter bekend als de Sociale Recherche. De onderzoeken die zij plegen zijn niet de minste. Je kan daarbij denken aan huisbezoeken, controle op de water, gas en energiemeters om er zo achter te komen of iemand bijvoorbeeld samenwoont met een partner die zelf een inkomen heeft. 
Aanvulling; De Sociale Recherche bekijkt ook openbare profielen op Facebook, Hyves en Twitter. Het gaat ze daarbij om berichten over vakanties of andere grote aanschaffen, samenwonen of werk.

Zolang u onder deze regeling valt komt u niet in aanmerking voor ondersteuning in welke vorm dan ook door de gemeente. Dus ook; schuldhulpverlening.

Dit jaar heeft de Belastingdienst een controle uitgevoerd op advertenties van Marktplaats, ook geld dat daar wordt verdiend terwijl je een uitkering hebt moet je opgeven als extra inkomsten. Sommige Sociale Dienst kantoren gaan zelfs zover dat er tijdens de Vrijmarkt op Koninginnedag gecontroleerd wordt.   

Lizayra

Dat marktplaats en vrijmarkt vind ik persoonlijk wat ver gaan. Stel je hebt een stoel die je verkoopt. Dan is dat toch alleen maar je eigen bezit wat je omzet in geld? Toen je die stoel had kraaide er geen haan naar, nu het geld is geworden is het ineens inkomen?  Feitelijk niet want je had die stoel al toch?

Buster

#2
Lizayra,

De uitleg vanuit het UWV is dat de politiek en de maatschappij roepen om het aanpakken van fraude en daarom de handhaving zo streng is. En natuurlijk zal het Belastingdienst gaan om de zogenaamde handelaren die met 50 advertenties van ieder â,¬50 buiten de boeken om â,¬ 2500 opstrijken en tegelijkertijd een uitkering ontvangen.

Daartussen zit dan ook de onwetende advertentie plaatser.
Het UWV gaat in sommige gevallen zelfs nog verder om maar te kunnen korten. In de grote steden dwingen ze alleenstaande moeders te vertellen wie de vaders zijn van hun kinderen om zo niet betaalde alimentatie te gaan eisen, desnoods via de rechter. Vertellen zij dat niet krijgen ze minder of geen uitkering meer. Ook op alimentatie wordt je namelijk gekort. Het is een gevolg van de bezuinigingsmaatregelen. Er is domweg minder geld in het potje te verdelen en daarom zijn ze zo streng.

Of dat eerlijk is daar heb ik zo mijn eigen ideeën over, ik heb het voornamelijk neergezet als waarschuwing omdat het zulke verstrekkende gevolgen heeft. Zeker voor iemand die schulden heeft en waarschijnlijk als een kat in het nauw probeert zijn hoofd boven water te houden.

Even over je vergelijking met de stoel; bij het beoordelen of je recht hebt op een uitkering en de hoogte daarvan wordt er ook gekeken naar je spaartegoeden. Heb je veel spaargeld zul je dat eerst op moeten maken voordat je in aanmerking komt. Daar valt zo'n stoel, omgezet in geld dus ook onder.