Lindorff en Solveon

Started by sacredfour, Aug 14, 2013, 04:48 PM

Previous topic - Next topic

jowie46

@ SF

Die brieven die steeds worden gestuurd naar Lindorff, wie leest die eigenlijk is dat de voorzitter van de organisatie of een medewerker. Als die brieven met het verzoek documenten te sturen in verkeerde handen komt (ondanks) t.a.v. is het dan niet zo dat zij ineens gewoon die brieven negeren en overgaan tot een deurwaarder. Of leest de deurwaarder onze brieven ook (dat wij de zaak betwisten) en daarom niet over gaan tot betalen?

jowie46

@sacredfour

Heb jij al reactie gehad op jouw schrijven (brief) van Lindorff?

sacredfour

Nee, ik heb nog niks van Lindorff gehoord.

Als je zekerheid wil dat jouw brief serieus genomen wordt, stuur ook een kopie aan de CEO en de CFO van Lindorff.  De tekst die je zou kunnen gebruiken:
QuoteAls u faalt, weigert of vergeet om deze belangrijke informatie te beantwoorden in het daarvoor toegewezen tijdframe,( geef ze 14 dagen) wordt dit gezien als het opzettelijk en moedwillig verzaken van de wet en de richtlijnen voor incassobureaus. In dat geval zal ik een formeel verzoek doen voor een grondig onderzoek.
Een kopie van deze brief  is geadresseerd aan de CEO  en CFO van uw organisatie zodat deze zich geenszins kunnen beroepen op een foute berichtgeving van een van hun gemachtigden.  In het geval dat u de kopie van deze brief niet aan de CEO van u organisatie overhandigd, zal ik u persoonlijk aansprakelijk stellen en een verzoek indienen voor uw ontslag wegens onbetrouwbaarheid.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

even opgezocht:
Endre Rangnes CEO
Scott Danielsen CFO
Henk Kroeze - Country Manager Nederland
Jack Noordergraaf - Director Finance Nederland
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

@SF

Wat is die laatste verweer brief goed man!!! hoe kom je erop ik zelf had het namelijk zo nooit kunnen bedenken.!! Alleen ??

Endre Rangnes CEO
Scott Danielsen CFO
Henk Kroeze - Country Manager Nederland
Jack Noordergraaf - Director Finance Nederland

Heb jij daar adressen van waar ik die copy's naar toe kan sturen? straks?

Dan ff een heel rare vraag maar mogelijk kan dat hier even snel op

Is er of bestaat er een voorbeeld brief die je naar mensen (tegenpartijen) kan sturen die tijdens advocaten onderzoek dan wel om onderzoek kan sturen indien zij je lastig vallen?

Kan je dan bijvoorbeeld die onkosten brief voor gebruiken?
Voor de deur kost 1000 euro
Via telefoon mijn benaderen kost .... etc etc ?

sacredfour

Je kan de verantwoordelijkheid voor om deze brieven op de juiste bestemming te krijgen overlaten aan de persoon met wie je de correspondentie voert.
QuoteIs er of bestaat er een voorbeeld brief die je naar mensen (tegenpartijen) kan sturen die tijdens advocaten onderzoek dan wel om onderzoek kan sturen indien zij je lastig vallen?
Sorry ik begrijp je vraag hier niet helemaal.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

Het is rustig betreffend berichtgeving van Lindorff.

Mijn termijn waarin ik aan Lindorff in mijn brief om documentatie had gevraagd zijn verstreken.
Ben beetje boos nu want moet ik nu rekening houden met hun of zij met mij.
Bah wat een koppig bedrijf. Ze kunnen mij toch gewoon dat geen sturen waar ik om vraag.

Goed 14 dagen was mijn termijn en we zitten nu op de 21ste dag.

Zal ik hun nogmaals een brief sturen? met dat ik de boel sluit of gewoon niks meer doen....

Trouwens ik kwam op andere forums enorm veel negatieve zaken tegen betreffend Lindorff, maar werd ook wel weer een beetje bangerig omdat zij nog al een sterk bedrijf zijn op de incasso markt.

sacredfour

Even een update:

QuoteBetreft: ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening nummer <>. t.n.v. De heer <>
Geachte heer <>,
Naar aanleiding van uw schrijven van 6 november jl. berichten wij u dat wij niet akkoord gaan met uw algemene voorwaarden.
Wij stelling nog eenmaal in de gelegenheid om de zaak minnelijk op te lossen.
De vordering bedraagt op dit moment nog EUR 7.300,25 bedraagt, exclusief nog te berekenen debetrespectievelijk vertragingsrente.
Gaarne ontvangen wij van u binnen 14 dagen na heden de betaling van het openstaande saldo, dan wel een acceptabel betalingsvoorstel. Het betalingsvoorstel dient onderbouwd te zijn van een opgave van uw inkomsten en uitgave en voorzien van een kopie van uw laatste salaris- en/of uitkeringsspecificatie.
Betalingen dient u te verrichten ten gunste van rekeningnummer 41.47.30.240 te name van Lindorff Credit Management B.V. te Amersfoort onder vermelding van nummer <>.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,

QuoteGeachte Henk Kroeze,

Ik doe hierbij het vriendelijke verzoek aan u als Country Manager van Lindorff Credit Management BV om aandacht te besteden aan de correspondentie die ik gevoerd heb met een van uw collega,s, Mevr. <>.
Uw collega gaat volledig voorbij aan mijn (wettig) verzoek voor informatie m.b.t. een vermeende vordering van ABNAMRO.
Als u faalt, weigert of vergeet om deze belangrijke informatie te beantwoorden in het daarvoor toegewezen tijdframe wordt dit gezien als het opzettelijk en moedwillig verzaken van de wet en de richtlijnen voor incassobureaus. In dat geval zal ik een formeel verzoek doen voor een grondig onderzoek.
Het op een latere datum alsnog produceren van deze documenten, bv bij een dagvaarding, wordt gezien als een verstoring van de goede procesorde omdat gedaagde de mogelijkheid is ontnomen een eventuele regeling buiten rechte te vinden.
Deze brief is geadresseerd aan u zodat uw organisatie zich geenszins kan beroepen op een foute berichtgeving van een van zijn gemachtigden. In het geval dat uw organisatie nogmaals weigert belangrijke informatie te verstrekken zal ik u persoonlijk aansprakelijk stellen.
Gaarne ontvang ik binnen 14 dagen de gevraagde documentatie.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Teken ik,

Deze laatste brief heb ik 16 dagen geleden verstuurd. Nog geen bericht terug!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

#23
@SF

Oef een stevige!, ik schrok van de brief van LF naar u toe, maar vondt weer een rust toen ik jouw tegen brief las. Ik vindt het heel doordacht in elkaar gezet.

Ik verwacht ook binnenkort zo iets vrees ik.

Lindorff, pfffff ze blijven maar dwarssen :(

p.s. wat ik alleen nog steeds niet snap en punt om toch over na te denken, 7300 euro is toch een enorm bedrag, dat ze nog steeds geen dagvaarding hebben gedaan zegt toch al volgens mij voldoende dat ze zelf met iets dwars zitten, ok mijne is slechts 1900 euro nu. Maar toch, mijn gevoel zegt er is iets goed mis bij dat incassobureau.

Of kan ik dit bijna net zo zien als die incassobureautjes van die minikredieten. Van de duizenden die ze dreigen met brieven, hopelijk dat ze erwat uit te kunnen halen.

Want zij geven ook geen gehoor als je vraagt om informatie waar je maanden, misschien wel jaren om vraagt.

Buster

Ik ben blij dat je dit deelt.

Ben ook zeer benieuwd hoe het afloopt.
Het is nu meer dan 14 dagen geleden.
Houdt dat nu in dat de termijn is verstreken en je dus grond hebt om een onderzoek aan te vragen?

sacredfour

#25
Quotep.s. wat ik alleen nog steeds niet snap en punt om toch over na te denken, 7300 euro is toch een enorm bedrag, dat ze nog steeds geen dagvaarding hebben gedaan zegt toch al volgens mij voldoende dat ze zelf met iets dwars zitten,……..

jowie46,
Procederen is voor geen bedrijf interessant als ze van te voren al weten dat er weinig te halen valt. Maar dit zal niet de enigste reden zijn.
In je brieven moet je heel duidelijk maken dat je je niet laat intimideren door hun dreigementen en dat je over de nodige kennis beschikt om terug te vechten.
Je zou het kunnen zien als een fysiek gevecht. Je bent bereid om door te gaan tot het einde en je bent niet bang voor een bloedneus of een blauw oog.
Het belangrijkste is dat je het niet eens bent met de vordering, om wat voor reden dan ook.
Het is bekend dat Lindorff veel vorderingen opkoopt. Zou dit hier het geval zijn dan is dit de reden dat Lindorff geen zin heeft in een gerechtelijke procedure. In mijn schrijven aan de ABNAMRO heb ik duidelijk laten blijken dat ik het niet eens ben met de vordering. Wil Lindorff een procedure beginnen dan hebben ze veel extra informatie nodig van ABNAMRO, die deze vordering al lang uit zijn boeken heeft geschreven. Het is dus meer een kwestie van: Lindorff wil zijn klant niet lastig vallen. De informatie die Lindorff doorkrijgt bij het kopen van een vordering is minimaal. In mijn geval was dit een stapel bankafschriften. Alle correspondentie die ik met ABNAMRO gevoerd heb over deze vordering zijn niet meegegaan. Zou het over een groot bedrag gaan, bv 100.000 euro dan zou het er misschien anders aan toe gaan. Lindorff en de ABNAMRO draaien dan simpelweg de cessie terug en doen alsof cessie nooit heeft plaatsgevonden. (juristen spreken dan over een "mislukte" cessie) Lindorff handelt dan als bevoegde voor ABNAMRO. Maar ja, voor zo,n miezerig  bedrag als 7000 euro gaat Lindorff zijn klant niet lastig vallen!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

@SF

Wat ik al vermoede, vandaag een brief gehad van Lindorff, ze willen nu het totale bedrag ineens.
Ze hebben niks maar ook niets gereageerd op mijn brieven.

Het betreft nu: Sommatie en ingebrekstelling.. pffffff

Ik moet voor 10 dec 2299 euro betalen, doe ik dat niet dan wordt het ter incasso overgedragen? en wordt ik genoteerd bij bkr in tiel.

Kan ik die laatste voorbeeld brief van jou gebruiken hieronder? of totaal niet meer reageren.

jowie46

Vandaag toch maar weer in de pen gedoken en nogmaals Lindorff een brief gestuurd maar dit keer aangetekend!.

Ik heb ze ditmaal in gebreken gesteld. Zij hebben een zaak van de DSB Curatoren en deze wil ik zien simpel. Vanaf het eerste moment dat ik dat Lindorff gevraagd heb, heb ik nog steeds geen duidelijkheid en of bevredigend antwoord gekregen.
Het enige wat ik kreeg zijn aanmaningen met dat ik mij gewoon netjes aan de termijn betalingen moet houden anders niet. Kom op zeg zij denken dat ik dom ben of zo het lijkt bijna net als op die incassobureaus van die minikredieten. Verder hebben de dsb curatoren (bij het nogmaals nakijken van al mijn dossiers) mij niet op de hoogte gebracht van de overdracht. 

Ik snap verder niet de regel van Lindorff dat bij geen betaling dat ze mij bij bkr gaan noteren en het overdragen naar een incasso. Lindorff is toch een incassobureau. Of bestaat er nog een Lindorff,, lol  ???

sacredfour

QuoteVerder hebben de dsb curatoren (bij het nogmaals nakijken van al mijn dossiers) mij niet op de hoogte gebracht van de overdracht.
Het kan natuurlijk zijn dat Lindorff als bevoegde handelt en dat er geen cessie heeft plaatsgevonden. In dat geval moeten de curatoren of Lindorff hier schriftelijk bewijs van geven.
Heb jij ooit je vordering bij de DSB betwist?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

#29
@SF

Bij de DSB curatoren heb ik de vordering niet betwist toen, dit omdat ik destijds een bevredegend dan wel naar mijn wens, afspraken had gemaakt op welke manier de doorlopenede crediet af te lossen. Ging perfect, had ze zelfs een paar keer aan de telefoon en ze spraken zelfs dat ik een trouwe betaler was. Tot dat ineens Lindorff in het beeld kwam.

Kom er nu tevens achter dat het bedrag dat ze direct willen opeisen dat het niet klopt. tenzij er rentes bij berekend worden maar goed dat staat op geen enkele aanmaning die ik heb gekregen. Ben blij dat in iedergeval mijn administratie klopt. Ben van mening dat ik heel wat punten heb. Alleen probleem is Lindorff leest niet goed volgens mij :(

Bij u lees ik trouwens (reactie lindorff, op replay#22) dat:
Gaarne ontvangen wij van u binnen 14 dagen na heden de betaling van het openstaande saldo, dan wel een acceptabel betalingsvoorstel. Het betalingsvoorstel dient onderbouwd te zijn van een opgave van uw inkomsten en uitgave en voorzien van een kopie van uw laatste salaris- en/of uitkeringsspecificatie

Een incassobureau mag helemaal niet om inkomsten en uitgave vragen, staat ergens op dit forum. (misschien ben ik nu gek :)
Dat vroegen ze toen ook aan mij, niet gedaan uiteraard.

n.b. maar de drukmiddel van Lindorff, ik snap nu wat ze bedoelen (staat op hun website) werkt inderdaad.. De kunst is hoe daar in tegen te gaan.. Vindt wel knap van ze ik zou het zelf niet bedacht hebben.