Uitleg over beslaglegging

Started by Buster, Aug 05, 2013, 11:04 AM

Previous topic - Next topic

Buster

De bloggende advocaat schrijft blogs voor/over schulden, schuldeisers en schuldenaren.
Het is erg leerzaam (vind ik)

QuoteIn de dagelijkse praktijk merk ik dat er veel onduidelijkheid bestaat over het leggen van beslag en wat wel en niet kan. In deze blog zal ik hierover duidelijkheid scheppen aan de hand van het onderscheid conservatoir â€" executoriaal beslag.

Ook zal ik kort ingaan op een misverstand over beslag en faillissement en de wettelijke schuldsaneringsregeling.

http://www.debloggendeadvocaat.nl/2012/05/09/beslag-wat-is-dat-nou-precies/#.Uf9kXNb2NtA.twitter

sacredfour

Buster, ik kwam dit interessant artikel tegen van Jeroen veldhuis over stuiting op de link die jij hierboven gaf.
Het belang van een goede sommatiebrief:
Eentje om goed te onthouden!  (dus ook voor de ontvanger van deze stuiting brief belangrijk) Een stuiting brief moet dus ook nog aan bepaalde voorwaarden voldoen, zie de volgende uitspraak.
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2012:BY2198
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Sacredfour, idd hij heeft echt heel veel informatie.
De wet werkt altijd twee kanten op, waar plichten zijn, zijn ook rechten.

Kennis is macht ;)


Buster

Heb ik nog een blog gevonden over ingebrekestelling.

Stel, je hebt bezwaar aangetekend bij de overheid en er komt geen reactie.
Dan kun je een brief sturen waarin je zet "graag had ik voor (datum) een reactie anders ben ik genoodzaakt de zaak als afgedaan te beschouwen" (maar dan met een tekst van Sacredfour ;) )

In die tweede brief is het belangrijk dat je verwijst naar de datum van de eerste brief, het kenmerk én het referentienummer van de afdeling waar je het naar verstuurd.

Als alledrie genoemd worden in de tweede brief wordt het gezien als een "ingebrekestelling". Vergeet je de laatste dan kan het zo zijn dat de rechter de brief niet erkend als ingebrekestelling.

Kennis?,.. is macht!

http://www.wieringa-advocaten.nl/nl/weblog/2013/08/27/ingebrekestelling-in-het-bestuursrecht-ii

sacredfour

 De overheid hanteert zijn eigen regels i.v.m. fatale termijnen. Een beslissing op een WOB ( wet openbaarheid van bestuur) verzoek moet bv binnen 4 weken genomen worden. Daarbij hebben ze nog de kans op dit met nog 4 weken te verlengen. Er moet altijd een ingebrekestelling worden verstuurt waarin je ze nog een termijn van 2 weken geeft om de WOB documenten alsnog op te sturen. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.