Gemeenten betalen steeds meer begrafenissen

Started by jan, Aug 05, 2013, 07:47 AM

Previous topic - Next topic

jan

Steeds meer gemeenten draaien op voor de kosten van een begrafenis. De voornaamste reden is dat steeds meer mensen in geldnood zijn. 

Gemeenten zijn dan verplicht de begrafenis te betalen als iemand geen nabestaanden heeft of de familie niet wil of kan betalen.

Het AD schrijft maandag dat Den Haag in de eerste 7 maanden al voor 137 overleden inwoners van Den Haag een laatste rustplaats heeft betaald.

Vorig jaar ging het in totaal om 175 gevallen. Als die trend zich voortzet is dat een stijging van ruim 30 procent in vergelijking met vorig jaar.

Ook in Rotterdam en Utrecht is een stijging van gemeentelijke begrafenissen te zien. In Amsterdam staat het aantal op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar.


Geldnood

Ouderenbond ANBO zegt in de krant dat de toename vooral komt door geldnood van veel mensen. ,,Als de overledene schulden heeft en als je zelf ook weinig te makken hebt dan is het voor nabestaanden een noodgedwongen keuze'', zegt Frank van der Aa van de ouderenbond.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent het beeld dat gemeenten steeds meer moeten opdraaien voor de begrafenis- of crematiekosten. ,,Het komt vooral omdat kinderen weigeren de uitvaart van hun ouders te betalen."

bron nu.nl
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

peter

Iedereen zou verplicht een uitvaartverzekering moeten afsluiten. Je merkt nu, dat het geld echt op is, na een aantal jaren crisis, komen steeds meer mensen in de problemen. Als nu 1 op de 7, moeite heeft om de rekeningen te betalen, dan kan je verwachten, dat het aantal mensen toeneemt wat de begravenis niet meer kan betalen.
Peter
Administrator ForumKnibbel

Quote from: peter on Aug 05, 2013, 08:17 AM
Iedereen zou verplicht een uitvaartverzekering moeten afsluiten.
Dat zou inderdaad beter zijn, maar als je er eenvoudig weg het geld niet voor hebt wat moet je dan. Net zoals de WA-verzekering, iedereen is eigenlijk verplicht een WA-verzekering te hebben. Maar hoeveel mensen hebben nu al niet veel moeite om ook deze verzekering te betalen. Misschien beter om dit als een verplichte inhouding op je loon of uitkering te maken net zoals de loonbelasting?

Vind het heel erg triest en verdrietig voor de nabestaanden die door de financiele crisis noodgedwongen  zo'n drastische keuze moeten maken. Maar met alle respect voor diegenen die om persoonlijke of financiele redenen tot zo'n keuze komen, ik zou dit nooit kunnen!!

Ik heb alleen nog mijn vader en die is heel, heel erg gelovig. Dit zou ik hem niet aan kunnen en willen doen. Ik zou hemel en aarde bewegen, als het moet zelfs mijn hele huisraad verkopen of termijnbetaling regelen met de begrafenisondernemer, alleen om hem een waardig afscheid van zijn toch al roerig leven te kunnen geven. Tegenwoordig heb je 'budget-begrafenissen', heel eenvoudig en goedkoop.
“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron

Buster

Verplicht verzekeren ben ik tegen.
Als je moet rondkomen van een minimum inkomen is het een noodzakelijk kwaad dat je die verzekering schrapt.
En daarbij, waarom dan wel deze verzekering en niet die van brand, inbraak, inboedel, reis, aanvullende zorg, glas?
Als je alles verplicht stelt voor â,¬5 per stuk ben je op deze manier â,¬35 per maand per persoon extra kwijt uit je budget. En was het nou zo dat je dan helemaal gedekt bent, dat is ook niet zo.
Een verzekering doet altijd zijn best om niet uit te hoeven keren.
Of, zodra ze dat wel doen de premie omhoog te gooien al dan niet voor de persoon zelf of voor al hun afnemers.

Wat er niet in het artikel staat is dat je als nabestaande niet zomaar deze keuze maakt. Als de gemeente opdraait voor de kosten hebben zij het recht de inboedel te verkopen om de opbrengst aan te wenden voor de kosten. Dat geldt dus ook voor de emotioneel waardevolle zaken. Als nabestaande heb je dan dus verdriet om het verlies, de schaamte voor het aankloppen bij de gemeente en het af moeten geven van de laatste tastbare herinneringen. 

Aanvulling; vergeet ik helemaal de rechtsbijstandsverzekering,... foei   

Knibbel

Allereerst: ook ik heb als allereerste bezuiniging de begrafenisverzekering 'premievrij' laten zetten. Dus ik heb hem wel nog maar ik betaal geen premie meer en er wordt maar een heel klein bedrag uitgekeerd. En ik vind het ook erg voor de nabestaanden dat ze door de crisis nog niet eens in staat zijn om hun eigen vader of moeder te begraven en daarvoor bij de gemeente moeten aankloppen. Dat gun je niemand.

Waarom niet de andere verzekeringen? Als je het echt zwart-wit bekijkt:

De wa-verzekering zorgt dat bij schade door jouw toedoen de benadeelde zijn schade vergoed krijgt. Heb je geen inboedel-, brand-, reisverzekering e.d. en er is schade (hoe rampzalig ook) dan is het niet je buurman die voor de schade moet betalen, jijzelf en je gezin voelen hier de gevolgen van. Maar bij een gemeentebegrafenis worden de kosten uit de gemeentekas betaalt. Dat is het enigste verschil tussen waarom wel deze en niet die verzekering.

Maar misschien zie ik het wel helemaal verkeerd......  ???

By the way: voor mij hoeft dit ook niet verplicht te worden, wij hebben al genoeg verplichtingen waar wij aan moeten voldoen!!!

“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron

Buster

Hmm,.. daar heb je een punt. Zo had ik het nog niet bekeken.

Incasso_deskundige

Op grond van artikel 22 Wet op de lijkbezorging kan een gemeente de kosten verhalen op de nalatenschap en op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest. Dus de echtgenoot (m/v) of de kinderen. Over dit soort gevallen zijn wel rechtszaken bekend. Die werden altijd door de gemeente gewonnen.  Een kind wordt dus aan betaling gehouden, ook als men slechts een uitkering of andere schulden heeft. In sommige gevallen kan een kind een beroep doen op bijzondere bijstand.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Buster

Dus, als ik het goed begrijp gaat het bij een betaling door de gemeente om een soort "voorschot" en betaald het kind alsnog de rekening. Als dan niet via de opbrengst van de boedel.

admin

#8
De nalatenschap is de erfenis. Erfgenamen kunnen de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. Als je deze beneficiair aanvaard heb je geen last meer van de schulden van een overledene. Het kind betaald dan niet de rekening.

Admin Schuldenforum.

Admin (SYNOP) is Watching YOU!!!

Kaatje

Als je het beneficiair aanvaard, dan heb je toch ook geen recht meer op de vorderingen/bezittingen. dus ook niet de emotionele bezittingen? Zo heb ik het eigenlijk altijd begrepen.

tuthola

Ik ben van mening dat je ook al heb je weinig geld je toch een begrafenis moet nemen of houden.
Ik heb ook heel weinig geld over om van te leven maar zou er niet aan moeten denken dat mijn kinderen bij de gemeente moeten aankloppen voor een begrafenis cq crematie. Of dat ik bij de gemeente moet aankloppen als mijn kinderen door ongeval of wat dan ook overlijden. Het hoeft dan geen begrafenis te zijn met een hoop poespas maar dat je wel op een waardige manier afscheid kan nemen van je dierbaren.
Ik vind het zelfs egoistisch als je dit je nabestaande wilt aandoen.
Misschien krijg ik nu een hoop tegen reakties maar dit is mijn bescheiden mening.

Buster

Tuthola, ik denk dat het in 90% van de gevallen niet gaat om niet willen, maar niet kunnen.

Neem de groep dak en thuislozen.
Hoe moeten die dit voorkomen?
Ik ben het absoluut met je eens dat je, als dat kan, moet voorkomen dat je kinderen of nabestaanden in die positie terecht komen.

Incasso_deskundige

Zelfs als je de erfenis verwerpt kun je als partner of kind dus WEL aangesproken worden voor de kosten van de uitvaart! (zie mijn eerdere post)
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Zoals incasso_deskundige al aangaf:

Er kunnen zich 3 situaties voordoen, waarbij de kinderen de kosten van de uitvaart van een ouder moeten betalen.

1. Kind is opdrachtgever
De eerste situatie is dat een kind zelf opdrachtgever van de uitvaart is. Hij gaat dan een overeenkomst aan met een uitvaartondernemer. Uit hoofde van die overeenkomst moet hij dan de rekening betalen.
Er is geen wettelijke bepaling die zegt dat kinderen de uitvaart van ouders moeten regelen. De meeste kinderen doen dat vrijwillig. Er is ook geen wettelijke regel die zegt dat je de overeengekomen kosten moet betalen. Er is wel een wettelijke regel dat wanneer één van de partijen de overeenkomst niet nakomt (niet betaalt) en hem dit kan worden toegerekend, er sprake van 'wanprestatie'. Dat was in het oude Burgerlijk Wetboek (BW) de gebruikelijke term, in het nieuwe BW wordt gesproken van 'tekortkoming in de nakoming'. Van toepassing is Burgerlijk Wetboek Boek 6, (Verbintenissenrecht) Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Titel 1 Verbintenissen in het algemeen; in het bijzonder: Afdeling 9 De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis. Er zijn allerlei artikelen van toepassing, afhankelijk van de situatie.
Zie bijvoorbeeld ook:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overeenkomst_(Nederland)#Gevolgen_van_het_niet-nakomen_van_de_overeenkomst.
Een kind dat opdrachtgever was, kan hier niet onderuit komen.

2. Kind is erfgenaam
Als een of meer kinderen opdrachtgever van de uitvaart waren, of een derde, zoals een goede vriend van de overledene, mag de opdrachtgever de kosten verhalen op de nalatenschap. Het Burgerlijk Wetboek, Boek 4, artikel 7 regelt in het eerste lid: Schulden van de nalatenschap zijn:
a. (...);
b. de kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene;
c. (...).
De kinderen zijn altijd erfgenamen van een ouder. Zij kunnen slechts ten dele onterfd worden. Als (mede-)erfgenaam dragen zij de kosten van de lijkbezorging.
Een kind kan hier onderuit komen, door afstand te doen van de erfenis. Maar het is natuurlijk wel heel erg flauw als een broer, wiens zus opdrachtgever van de uitvaart was, tegen zijn zus zegt niet mee te willen betalen en afstand doet van de erfenis. Dan moet de zus voor de volledige kosten opdraaien. Niet netjes, maar het kan.

3. De gemeente regelt de uitvaart; kind aansprakelijk
Als kinderen en andere nabestaanden weigeren om de uitvaart van een ouder te regelen, moet de gemeente het doen. Formeel is het een taak van de burgemeester, maar u begrijpt dat die het zelf niet doet. De taak ligt formeel bij het bestuursorgaan 'burgemeester' en niet bij het bestuursorgaan 'burgemeester en wethouders' omdat een burgemeester sneller besluiten kan nemen dan het college van burgemeester en wethouders, dat normeel slechts 1 keer per week vergadert en besluiten neemt. Zo lang laat je een overledene niet in huis liggen, om het simpel te zeggen. De burgemeester kan direct een besluit nemen.
Van toepassing zijn dan de artikelen 21 en 22 van de Wet op de lijkbezorging, die u op deze site kunt vinden via de Infotheek > Wet- en regelgeving.
Artikel 21
1. Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, draagt de burgemeester daarvoor zorg. (...)
Artikel 22
De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt, (...), komen ten laste van de gemeente. Voor zover zij door de bij de lijken gevonden, (...) goederen of gelden niet kunnen worden gedekt, kan de gemeente die kosten verhalen op de nalatenschap en, bij ongenoegzaamheid van deze, op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest, (...).
Ik heb (...) even weggelaten wat nu niet relevant is.
De gemeente kan de kosten dus verhalen op de nalatenschap. Als de overledene een goed gevulde spaarrekening had, is de zaak snel opgelost. Maar als dat niet zo is, kan de gemeente de kosten ook verhalen op de nalatenschap, dus ook op de kinderen als erfgenamen. Maar als de kinderen afstand zouden doen van de nalatenschap, zou de gemeente via die weg achter het net vissen. Dat vond de wetgever niet redelijk. Die vindt dat niet de gemeente - ofwel de belastingbetaler - voor de kosten van iemands uitvaart op moet draaien, als er nog een echtgenoot of kinderen zijn. Die moeten daar niet onderuit kunnen komen door afstand te doen van de erfenis.
Daarom staat in artikel 22 ook dat de gemeente kosten kan verhalen op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest. Dat zijn volgens artikel 1:392 BW de echtgenoot, de kinderen en de aangetrouwde kinderen.
Hier kunnen de kinderen niet onderuit komen.

Bron uitvaart.nl
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.