Toeslagen beslastingdienst in de WSNP

Started by Lavie, Jul 24, 2013, 12:57 PM

Previous topic - Next topic

Lavie

Ik zit met de volgende vraag:

Mijn partner heeft 0,00 inkomen en daarom hebben we recht op zorgtoeslag en algemene heffingskorting. Nu weet ik dat ik dit moet melden aan de bewindvoerder. Volgens mij gaat ze dan een nieuw VTLB berekenen. Maar betekent dit dan dat we minder VTLB krijgen dan nu of blijft dat hetzelfde?

Ik los nu alleen de bewindvoerderskosten af van 50,82 en daarnaast mag ik mijn hele salaris behouden.
Graag jullie advies, bvd!

Buster

Algemene heffingskorting wordt gezien als inkomen, toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag worden apart berekend.

Een VTLB berekening is een optelsom van het bedrag dat je minimaal zou moeten krijgen om rond te kunnen komen. Daarbij wordt rekening gehouden met een maximaal bedrag voor huur, zorgpremie, energie, water, reservering eigen risico, en leefgeld. Daarnaast zijn er nog posten zoals vervoer (als je werkt en je werk een x aantal kilometers ver weg is), arbeid, (wie werkt verslijt bijvoorbeeld meer kleding en maakt kosten om te kunnen werken) medisch, als er een toeslag is voor medische kosten of aanpassingen dan vallen die buiten de berekening. (Schoolgaande) kinderen worden ook apart gehouden (tegemoetkoming studiekosten en kinderbijslag)

De berekening wordt dus gemaakt over de kosten die je maakt en veranderd niet als er meer inkomsten zijn, zijn er meer inkomsten gaan die, na aftrek van het VTLB, de boedel in en is voor de schuldeisers.

Heb ik gelijk een vraag aan jou; rekent je bewindvoerder dit niet voor je uit? Er is toch WSNP?
Dan ben je handelingsonbekwaam verklaard en kan je volgens mij niets zelf meer aanvragen bij de belastingdienst. Of werkt het bij jullie anders.
En ik vroeg me ook af, die bewindvoerderkosten, horen die niet veel hoger te zijn?
Een normale bewindvoerder kost volgens mij â,¬ 141,77 per maand, plus bijkomende kosten voor een schulden situatie. Een WSNP bewindvoerder moet aan meer eisen voldoen en zal dus, denk ik duurder zijn.   Lavie

Bedankt voor je reactie.

Uiteraard gaat zij het VTLB weer opnieuw berekenen maar omdat ze op vakantie is, wilde ik mijn vraag hier posten.

Kennelijk zijn er verschillen. Ik heb toch echt zwart op wit dat ik alleen de bewindvoerderskosten moet betalen die 50,82 zijn. Heb dat overigens ook wel ergens gelezen hoor.  ;)

Buster

#3
Ow zo, ik snap het!

Ben trouwens even gaan zoeken en vond dit.
http://www.wsnp.rvr.org/pdf/Overzicht_salarissen_2013-07-01.pdf
en
http://www.wsnp.rvr.org/pdf/Overzicht%20subsidies.pdf

Er komt dus een subsidie bovenop.
Voor een individueel traject wordt er â,¬ 152,48 betaald, per maand.

Lavie

Bedankt Buster dat je er voor mij bent ingedoken.

Inmiddels wacht ik nog steeds (hopelijk met goed nieuws) op bericht van de bewindvoerder.


Maickel

Een kleine aanvulling of correctie op wat Buster aangeeft. Je bent niet handelsonbekwaam in die zin. Sterker, je moet zelfs gebruik maken van alle inkomensverruimende  maatregelen die er zijn.
In dit geval zal er wel een nieuw VTLB worden berekent. Ik zie dat ze een partner heeft zonder inkomen. Deze zou een beroep kunnen doen op de algemene heffingskorting. In dat geval is dat zijn inkomen. Het VTLB moet dan opnieuw berekent worden daar de vaste lasten verdeeld kunnen worden.

Verder klopt het wel dat je VTLB in principe niet door je inkomen bepaald wordt, maar door je correcties (lasten)

Lavie

Even een korte update:

Ik heb de beschikking van de Zorgtoeslag van mijn partner binnen. We krijgen alles met terugwerkende kracht terug vanaf maart 2013. Bewindvoerder heeft aangegeven dat we dit mogen behouden maar dat ze wel opnieuw een VTLB moet invoeren.

Geldt hetzelfde voor de algemene heffingskorting. Ben benieuwd of we dat mogen houden of dat die in de boedel moet. Daar hebben we echter gewoon vrede mee. Ik zal nog bericht ontvangen van de bewindvoerder.


Lavie

Immiddels zijn de zorgtoeslag alsmede de algemene heffingskorting uitbetaald. Er is een nieuw vrij te laten bedrag berekend door de bewindvoerder. Na telefonisch overleg is gebleken dat wij allebei de toeslagen gewoon mogen behouden.

We zijn daar erg blij mee, voorts mag ik doorgaan met het betalen van de bewindvoerderskosten van 50,82.


tuthola

Heel fijn Lavie dat je de toeslagen mag behouden zodat je het een beetje ruimer hebt maandelijks, zo te lezen heb jij een schappelijke bewindvoerder en wens je succes met je WSNP trajekt.

Lavie

Dankjewel Tuthola. De WSNP verloopt voorspoedig en alle verslagen zijn positief. We houden ons keurig aan de regels. Ben allang blij dat we een 2e kans gehad hebben. 20 september 2013 zit ik alweer op de helft, kan me nog heel goed herinneren met welke zenuwen ik voor de rechter stond, mijn hoogzwangere vriendin was toen bij me en die barstte in huilen uit toen de rechter mij de WSNP toewees.

Ik wens iedereen heel veel succes ook.