Ouderschapsverlof 2014 aanvragen

Started by Lavie, Jul 17, 2013, 10:02 AM

Previous topic - Next topic

Lavie

Ik ben momenteel zwanger en zit sinds maart 2012 in de WSNP.

Hiervan is mijn bwv natuurlijk op de hoogte en na mijn zwangerschapsverlof (eind maart 2014) wil ik graag ouderschapsverlof opnemen. Via mijn salarisadministratie op het werk, is er een berekening gemaakt over compensatie van het loon (werk 36 uur). Dit zou 220,- PM aan ouderschapskorting zijn. Hiermee wordt een gedeelte wat ik dus mis aan inkomsten vergoed, mag van mij direct de boedel in.

Deze vraag is reeds 01 juli gesteld aan mijn bwv maar heb nog geen antwoord vandaar mijn vraag hier. Het is de bedoeling dat ik de ene week 1 dag opneem en de andere 2 aan ouderschapsverlof.

Heeft iemand raad?

Libra

Welkom Lavie.

Het is heel moeilijk om hier advies of een antwoord op te geven, omdat ieder traject maatwerk is, toegespitst op de persoonlijke situatie.
De enige die hier in principe antwoord op kan geven is jouw bewindvoerder.

In principe is het zo dat op het moment dat je toegelaten wordt tot de WSNP er een overzicht is van je inkomen, je VTLB en het bedrag wat elke maand gereserveerd dient te worden voor de boedelrekening.
Eén van de voorwaarden is dat je zoveel mogelijk geld genereert voor de schuldeisers gedurende het traject, maar in ieder geval minimaal het bedrag wat vastgesteld is als boedelafdracht.
De enige geoorloofde en toegestane verandering in het reserveringsbedrag is als je buiten jouw schuld en toedoen om werkeloos raakt.
Onbetaald en/of gedeeltelijk onbetaald verlof is niet toegestaan!
Dit heeft te maken met het feit dat je VTLB een vaststaand bedrag is wat berekend wordt aan de hand van je inkomen.
Onbetaald verlof en/of gedeeltelijk gecompenseerd verlof betekent dus gewoon een teruggang in je netto inkomen, wat resulteert in een lager bedrag dan de vastgestelde boedelafdracht.

Uiteraard heb je toestemming nodig van je bewindvoerder om ouderschapsverlof op te nemen en zal hij/zij kijken wat voor effect dit eventueel heeft op de financiën.
Afhankelijk daarvan zal hij/zij wel of geen toestemming geven.

Gezien het feit dat het momenteel vakantieperiode is en heel vaak antwoorden iets langer op zich laten wachten en dat dit pas maart volgend jaar gaat spelen, zou ik nog even rustig wachten op het antwoord van de bewindvoerder.
Want onder de streep is dus de enige die je hier echt antwoord op kan geven jouw bewindvoerder.

Succes!

Lavie

Bedankt voor je uitgebreide toelichting.

Wel is het zo dat de bewindvoerder zich voor mij wilde inzetten bij de rechtbank. Hij had gevraagd of ik wilde gaan berekenen hoeveel ik gecompenseerd zou worden door de belastingdienst.

Daarnaast als ik minder ga verdienen krijg ik weer wel huurtoeslag en heeft mijn partner recht op een algemene heffingskorting die ik ook aan de boedel wil en kan afstaan. Het heeft zeker haken en ogen en elke situatie is weer anders. Ik betaal momenteel ook alleen maar de bewindvoerderskosten daar ik getrouwd ben en mijn partner geen inkomen heeft , we mogen mijn hele salaris behouden tot hij een baan gevonden heeft ,dan veranderd het vtlb natuurlijk weer.

In elk geval is het nu afwachten en hopen dat mijn wens gehonoreerd wordt.

Bedankt!

Libra

Dat is dus precies wat ik bedoelde met "ieder traject is maatwerk, toegespitst op de persoonlijke situatie".

Ik hoop voor jou dat de uitkomst dusdanig positief is dat jouw bewindvoerder hiervoor toestemming van de Rechter Commissaris krijgt, want dat zou in jouw situatie wel heel fijn zijn!

Heel veel succes!!


Lavie

@ Libra,

Ik heb net mijn bwv gesproken. Deze gaf aan dat ik mogelijk deze week nog een antwoord kan verwachten (RC op vakantie) en als het langer duurt, dan wordt er nagebeld. We blijven positief. Mocht het zo zijn dat het afgewezen wordt, dan teken ik bezwaar.

Afgelopen vrijdag ook de heffingskorting op het belastingkantoor aangevraagd voor mijn man, nu wachten op de beschikking. Geldt ook voor de zorgtoeslag, daar heeft hij ook recht op.

De bwv gaf aan dat mijn VTLB dan wel wijzigt, de 2 beschikkingen moet ik dan doorsturen. Maar wat houdt dat exact in? ben het vergeten te vragen en krijg nu geen gehoor....Ik betaal momenteel alleen de bwv kosten van 50.82 euro.

Libra

Quote from: Lavie on Jul 22, 2013, 10:33 AM
Mocht het zo zijn dat het afgewezen wordt, dan teken ik bezwaar.

Waar zou je bezwaar tegen aan willen tekenen dan?
Als de RC beslist dat het ouderschapsverlof niet toegekend wordt, is het in principe einde verhaal.

Nadat ik ook nog even je andere draadje doorgelezen had en als ik alles goed begrepen heb, neig ik er zeer sterk naartoe om te zeggen dat je er alvast maar beter rekening mee kunt gaan houden dat het verzoek afgewezen wordt.
Puur en alleen al om reden dat jouw man op dit moment niet werkt en dus, na jouw zwangerschapsverlof, voor de kleine zal kunnen zorgen.
Jouw ouderschapsverlof zal namelijk een teruggang in de inkomsten betekenen en dat zou inhouden dat je nog niet eens meer de verplichte minimale afdracht aan de boedelrekening kunt voldoen.

Op dit moment is het zo dat je alleen maar aan de verplichte afdracht kunt voldoen ( de â,¬ 50,82 bewindvoerderskosten), maar dat betekent niet dat dat zo blijft als er een verandering in je financiële positie komt, bijvoorbeeld doordat jouw man bepaalde kortingen gaat krijgen, of dat hij een baan zou vinden.
Dan verandert namelijk het inkomen en daarmee ook jouw VTLB.

De WSNP kent meerdere, maar 1 wel heel keiharde eis en dat is dat je je uiterste best doet gedurende het traject om zoveel mogelijk geld te genereren voor de schuldeisers.
Een terugval in de inkomsten door onvrijwillig ontslag is één ding, vrijwillig ouderschapsverlof is een ander ding!!

Maar ook hier geldt weer (net als in je andere draadje), de enige die hier echt een antwoord op kan geven is jouw bewindvoerder, die op haar beurt alles moet voorleggen aan de RC.

Dus eigenlijk is het enige antwoord wat de anderen en ik hierop kunnen geven is: wacht even rustig af totdat je de antwoorden van je bewindvoerder krijgt.

Succes.

Lizayra

Je bent niet verplicht meteen ouderschapsverlof op te nemen he? Het recht hierop blijft bestaan tot je kind (ik meen) 6 of 8 jaar is. Misschien is het tegen die tijd wel fijn om 1 dag in de week minder te gaan werken (ervan uitgaande dat je man tegen die tijd ook weer werkt). Je hebt dan niets meer met toestemming van een RC te maken.

Lavie

Goedemiddag.

Ik ben vergeten te melden dat mijn partner 3 x in de week de inburgeringscursus volgt. Die is verplicht gesteld door de Nederlandse staat. Verder zou mijn kind dan naar de kinderopvang moeten en dat is tegenwoordig een dure aangelegenheid.

Ben op de hoogte gesteld dat ik binnen 5 dagen in beroep kan gaan tegen de afwijzing van de RC.
Ga dat zeker doen dan. Ik ben nog steeds in afwachting van de beslissing.

In elk geval bedankt voor jullie reacties.

Lavie.


Lavie

Even een kleine aanvulling:

Ik heb na mijn zwangerschapsverlof nog 11 maanden in de WSNP te gaan...mijn voornemens zijn zowiezo als ik daaruit kom met een schone lei , om dan minder te gaan werken. Dan vervalt mijn wens om ouderschapsverlof op te nemen.


Lavie

Korte update:

Bewindvoerder heeft vandaag aangegeven dat ik me geen zorgen moet maken en dat zij het positief voor mij inziet. Het is nu vakantieperiode bij de rechtbank en vandaar dat het allemaal nog even op zich laat wachten....

Ik hou mijn duimen omhoog:-)

Lavie

Contact tussen mij en bewindvoerder is geweest, rechtbank was met vakantie. Ze zou nog voor mij gaan nabellen. Ik hoop zo dat mijn wens wordt gehonoreerd. Het is inmiddels al weer 8 weken geleden dat ik de aanvraag heb ingediend. De tijd dringt want moet het ook nog met mijn werkgever overleggen voordat ik met zwangerschapsverlof ga.

To-be-continued...

Lavie

Inmiddels alle berekeningen richting de bewindvoerder gedaan. Die moest van de rechtbank een nieuwe vrij te laten bedrag uitrekenen en op basis daarvan zal men een oordeel gaan vellen.

Morgen is het een week geleden dus wacht in spanning af!

Bewindvoerder lichte een positief tipje van de sluier en dat is dat ik momenteel ook alleen maar de bewindvoeringskosten betaal dus ze zag het wel positief in.

Zal een gat in de lucht springen als ik groen licht krijg. Hou jullie op de hoogte. Voor de rest, iedereen heel veel succes en sterkte in de WSNP toegewenst.

Lavie

Wederom gebeld met de bwv en die zou weer nabellen met de rechtbank. Het duurt en duurt maar nu..
Hopelijk komt er (goed nieuws) deze week....

Lavie

Joepieeeeeeee! ik kan jullie melden dat de rechter-commissaris toestemming heeft verleend voor het opnemen van het ouderschapsverlof, MITS ik natuurlijk geen nieuwe schulden maak. Maar geen haar op mijn hoofd natuurlijk en ben allang blij dat ik deze kans heb gekregen.

Wil iedereen bedanken voor zijn steun en toeverlaat.

Liefs,
Lavie

tuthola

Gefeliciteerd Lavie straks lekker genieten van je kleine wonder :-)