Mag schuldeiser betalingsregeling eenzijdig opzeggen?

Started by Nox, Jul 16, 2013, 11:47 PM

Previous topic - Next topic

Nox

Hallo, tijdje geleden al weer :)

Ben op het moment voor m'n ouders met het verweer bij de kantonrechter bezig en kwam een apart feit tegen waarvan ik me afvroeg "Mag dit?".

Situatie:
Oudere gepensioneerde man met mentale handicaps.

Zorgverzekeraar maakt onterechte status 'wanbetaler' met bijbehorende bestuursrechtelijke boete met terugwerkende kracht ongedaan. Betreft hier ongeveer 5 maanden. Betaalde geld wat (na onderzoek) blijkbaar in zo geval terug wordt gestort is niet te vinden op de bankrekening. Dit was omstreeks 04-2012 en met terugwerkende kracht ongedaan naar 11-2011.

20-11-2012 komt er (voor het eerst) een brief dat er (veel) openstaat, die betreffende periode. Ook al kon hij zweren dat het gewoon betaald was (inderdaad, via CJIB) heeft hij een betalingsregeling getroffen, dezelfde dag, telefonisch.

100,95 per maand op de 19de. Bedrag was verplichting van hun, de dag van hem aangezien dan ook een pensioen betaling steeds plaatsvind.

Op 21-11-2012 wordt zoals afgesproken, zonder problemen of stornering, de eerste betaling ge?ind.

Op 10-12-2012 volgt een brief dat de betalingsregeling vanwege "niet nakomen van de afspraken" beëindigd is. Begin januari een brief dat ze opnieuw zijn aangemeld als 'Wanbetaler'.

Het verhaal heeft meer haken en ogen en zoals de mensen hier waarschijnlijk wel meteen zouden weten gaat zo'n man het spul aan de kant gooien. Na een dag of twee is hij het toch weer helemaal vergeten. Koste dan ook veel moeite uit te zoeken hoe het precies zit.

Maar mag dit?
Als de betaling niet was gedaan of gestorneerd.... ok

Maar als er een afspraak is en deze wordt nageleefd?
Ze hadden kunnen blijven incasseren, was nooit mis gegaan.
Kan de afspraak dan eenzijdig ingetrokken worden?
Usus magister est optimus

Libra

Hai Nox,

In principe JA!

Een betalingsregeling is eigenlijk een gunst van een schuldeiser.
Met andere woorden: een schuldeiser is niet wettelijk verplicht de in verzuim verkerende partij een betalingsregeling aan te bieden.

Maar dit roept wel de vraag op of er geen schriftelijke bevestiging van de betalingsregeling ontvangen was?
Als dat namelijk wel het geval is en je kunt aan de hand van de bankafschriften bewijzen dat de betalingsregeling naar behoren en zoals afgesproken opgestart was, dan kun je dit aan de kantonrechter voorleggen.
Normaalgesproken zal de kantonrechter dan stellen dat de schuldenaar zich aan de afspraak gehouden heeft.

Dat is ook de reden waarom we hier altijd roepen: telefonisch contact opnemen en afspraken maken, prima!, maar zorg dat je een schriftelijke bevestiging krijgt!! En bevestig zelf altijd ook schriftelijk welke afspraken er zijn gemaakt!
Dit is namelijk je bewijs in het geval het niet goed gaat, want mondelinge afspraken kun je namelijk niet bewijzen en mondden vaak uit in een welles-nietes verhaal.

Probeer zoveel mogelijk schriftelijk "bewijsmateriaal" bij de kantonrechter te overleggen en dan met name de correspondentie die er eventueel nog is van de zorgverzekeraar vanaf het moment dat het fout ging, inclusief alle bankafschriften van 2012 zodat je kunt bewijzen dat het (teveel) betaalde geld niet teruggestort is.

Succes en sterkte!

Buster

Idd zoals Libra zegt, hoe meer zwart op wit hoe sterker.

De brief van de eiser waarin staat "niet aan gemaakte afspraken gehouden" geeft aan dat er sprake was van een afspraak. Als er een afspraak is en die wordt nageleefd kan een eiser hem niet eenzijdig opschorten. Dan moet hij aantonen wat de reden hiervoor is.
Het bankafschrift met de afschrijving geeft aan dat er wel degelijk afgeschreven is.

Succes!

sacredfour

Quote20-11-2012 komt er (voor het eerst) een brief dat er (veel) openstaat, die betreffende periode. Ook al kon hij zweren dat het gewoon betaald was (inderdaad, via CJIB) heeft hij een betalingsregeling getroffen, dezelfde dag, telefonisch
.
Als ik het goed begrijp is de regeling met CJIB en de brief dat er veel openstaat van de zorgverzekeraar. Ergens moet er ook betalingen zijn gedaan aan het CVZ. Het kan zijn dat de communicatie tussen het CVZ en de zorgverzekeraar slecht zijn.  Dit moet toch op te lossen zijn zonder de tussenkomst van de kantonrechter!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Nox

Hoi! Ja er was een schriftelijke bevestiging. Die heeft m'n vader me in December nog vol trots laten zien onder het mom van "Kijk eens hoe goed ik dit heb opgelost".

Tis een oude man, heeft niet veel met technisch en de basisschool niet afgemaakt. Dus tja, nee die doet zulke dingen niet schriftelijk jammer genoeg. Had ie maar even me om hulp gevraagd maar ja...

Op het moment even niet terug te vinden maar andere brieven refereren wel ernaar alsook de geslaagde automatische incasso.

Lijkt me ook iets dat als productie bij de dagvaarding toegevoegd had moeten worden. In de dagvaarding wordt als productie een enkele brief aangehaald. Naar wat ik heb achterhalen, excl. brieven mbt betalingsregeling, zijn er 3 a 4 brieven geweest in de hele periode.

Dan dwaal ik wel wat af van het onderwerp maar dat wordt ook nog onderwerp van discussie in het verweer. Er is qua incassotraject wel heel erg weinig gedaan. Help vaak anderen en vaak bij de kantonrechter gedaan daarvoor, maar nog nooit zo'n dunne dagvaarding gezien.

Maar goed Eiseres refereert in de dagvaarding al naar de (andere) stukken dat ze deze wel wil toevoegen, dus van mij mag ze. :) Ben benieuwd naar de reden.
Usus magister est optimus

Nox

Quote from: sacredfour on Jul 17, 2013, 03:17 PM
Quote20-11-2012 komt er (voor het eerst) een brief dat er (veel) openstaat, die betreffende periode. Ook al kon hij zweren dat het gewoon betaald was (inderdaad, via CJIB) heeft hij een betalingsregeling getroffen, dezelfde dag, telefonisch
.
Als ik het goed begrijp is de regeling met CJIB en de brief dat er veel openstaat van de zorgverzekeraar. Ergens moet er ook betalingen zijn gedaan aan het CVZ. Het kan zijn dat de communicatie tussen het CVZ en de zorgverzekeraar slecht zijn.  Dit moet toch op te lossen zijn zonder de tussenkomst van de kantonrechter!


Zo denk ik ook SacredFour. In ieder geval de premies 11-2011 t/m 3-2012. Heb daar ook gewoon bewijs voor en de zorgverzekeraar zou dit ook gewoon moeten weten. Zal misschien ook wel teruggestort zijn maar heb heel 2012 qua de bankrekening doorzocht en kan geen betaling vinden die er bij past.

Maar goed, die hele periode kwam al omdat de zorgverzekeraar ondanks een eerder vonnis en volledige betalingen niet alle premies als 'betaald' had/wou aanmerken en dus geld, wat in het vonnis haar toekwam, terug gestorte en weigerde te accepteren. Want het lag bij het incassobureau en die wou (ondanks vonnis) nog extra incassokosten. (pre 1-juli-2012)

Dat ik toch zo'n 5 maanden bezig ben geweest, inclusief indienen klachten, om ze een kleine 400 euro te laten aannemen terwijl er gewoon een vonnis lag geeft de logheid van deze zorgverzekeraar al aan.

Het is gewoon een te grote logge organisatie (Achmea) waardoor om een medewerker van destijds te citeren "We soms dingen doen waarbij ik me oprecht afvraag... moet het nou echt zo moeilijk"
Usus magister est optimus

Buster


Nox

Quote from: Buster on Jul 17, 2013, 06:01 PM
Paarse Krokodil dus,...
Hahaha ja :) een gigantisch opgeblazen paarse krokodil.

Maar ook hele rare dingen, zoals premies die worden geclaimd terwijl zonder twijfel vast staat dat ze gewoon betaald zijn. Zwart op wit bankafschrift, hoe moeilijk kan het zijn vraag je je dan af.

Ook de gerechtsdeurwaarder vindt ik best grappig.... hij schrijft min of meer eerst dat gedaagde geen enkele poging heeft ondernomen om tot een betalingsregeling te komen... om even later te schrijven dat gedaagde zich niet aan betalingsregeling heeft gehouden.

Moet de feiten en bewijzen nog even aan elkaar schrijven maar het verweer is in grote lijnen al klaar. Maar wel zielig en zonde dat dit zulke vormen moet aannemen.
Usus magister est optimus

Buster

Ik ben blij om te lezen dat je vader jou heeft,..
Niet elke vader kan dat zeggen.

Nox

Quote from: Buster on Jul 17, 2013, 09:54 PM
Ik ben blij om te lezen dat je vader jou heeft,..
Niet elke vader kan dat zeggen.

Nou en dat weet ie ook echt. Kwam de dag voor de zitting bij me aanzetten met de dagvaarding. Had eigenlijk een sollicitatie volgende ochtend maar zat toch naast hem bij de kantonrechter.

Wat ook mee speelt is dat ik al vrij snel zag dat het (deze keer) niet (helemaal) aan hem zelf lag en hij echt zijn best had gedaan. Dat werd alleen maar sterker toen ik de feiten boven water haalde. Ook had ik al per maart/mei alle financieren overgenomen.

Reken het daarom ook mezelf een beetje aan. Viel me toen op dat de zorgverzekering niet werd afgeschreven maar liet me telefonisch (ondanks volmacht) afwimpelen. Op 20 juni lag de dagvaarding er blijkbaar al.

Ze hebben er duidelijk een snelkookpan-procedure van gemaakt. Het mag en kan (blijkbaar) maar van eerste brief tot kantonrechter in 6 maanden heb ik nog nooit gehoord.

Daar tegenover staat dat dit het makkelijkste verweer ooit is dat ik heb geschreven. :)
Usus magister est optimus

Incasso_deskundige

In beginsel mag dat niet, tenzij er bij het aangaan van de regeling hierover afspraken zijn gemaakt.  Toch kan het zo zijn dat ook als er geen afspraken zijn gemaakt er in bijzondere gevallen toch aanpassing kan worden verlangd, bijvoorbeeld als sprake is van een (grote) verandering in inkomen (en het inkomen dus bijvoorbeeld aanzienlijk hoger is geworden dan bij het aangaan van de regeling).
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.