Invorderingskosten, executiekosten, informatiekosten

Started by Beasty, Jul 02, 2013, 01:33 PM

Previous topic - Next topic

Beasty

Hoi,

Ik ben de papieren van mijn vriend aan het uitzoeken, en we zijn een aantal schulden aan het afbetalen.
Nu ben ik op het volgende gestuit:

Hoofdsom: 154,48
Invorderingskosten: 29,75
Executiekosten: 326,42
Informatiekosten: 20,58
---------------------------------
Totaal: 531,23
Betaald: 202,00
---------------------------------
Openstaand: 329,23

Nu ben ik het even een beetje kwijt. Zijn de bovenstaande kosten kosten die ook gevraagd mogen worden?

Buster

Beasty, om dat te kunnen zeggen is er meer informatie nodig;

Wanneer is de vordering ontstaan.
Is dit een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau.

Beasty

De vordering is ontstaan in september 2012 bij Groenewegen en Partners, gerechtsdeurwaarders.

Buster

Beasty, ik heb een PDF gevonden met kosten die gerekend worden.

De posten die je noemt kan ik zo niet terugvinden maar dat kan ok komen omdat het een verzamelnaam is.
Meestal rekent een gerechtsdeurwaarder de kosten goed uit.
Doet hij dat niet moet hij namelijk voor zijn eigen tuchtraad verschijnen en dat kan gevolgen hebben.
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik bij gerechtsdeurwaarders meestal de kosten niet nareken.
In het begin probeerde ik dat wel te doen, maar het klopte altijd, vandaar.  :o

Dit is de link naar het kostenoverzicht van 2012
http://www.kbvg.nl/index.php?id=136

Beasty

Oké op die manier! Ik heb nog niet eerder met een gerechtsdeurwaarder te maken gehad, vandaar dat ik het maar even na vraag hier.

In ieder geval bedankt, Buster! Nu kan ik weer even vooruit met de papieren  :)

Incasso_deskundige

Invorderingskosten:
Dit zijn over het algemeen de incassokosten.
Deze worden veelal berekend conform Rapport Voorwerk II of (voor vorderingen met een vervaldatum na 1 juli 2012) conform de Wet Incassokosten (WIK).

Proceskosten:
Dit zijn de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure en deze komen alleen voor je rekening als de rechter dat in het vonnis heeft bepaald. De hoogte van die proceskosten is dan ook in het vonnis vastgelegd.

Executieksten:
Deze kosten worden berekend conform het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Informatiekosten:
Deze kosten (van bijvoorbeeld GBA of KvK) komen in elk geval voor je rekening als deze in de exploten van de deurwaarder zijn vermeld.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.