Author Topic: Kinderbijslag  (Read 103487 times)

Offline Chrissie

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 2118
 • waar een wil is, is een weg
Re: Kinderbijslag
« Reply #15 on: July 07, 2016, 09:10:58 AM »
Dan nog even een ander citaat van het collega forum hotforum schulden: Maickel.

Echt veel mensen halen dit ( zo merk ik hier vaak) door elkaar met het beslagrecht of het insolventierecht.
Enerzijds wel logisch doordat veel mensen ook  "de soorten" bewindvoerders door elkaar halen.

Kinderbijslag is inderdaad vrij van beslag. WSNP en schuldsaneringen volgen dit zodat ook de kinderbijslag mag worden behouden.
Echter heb je een beschermingsbewindvoerder of een budgetbeheerder dan moet je er vanuit gaan dat deze mensen jouw "portemonnee" beheren en uitmaken waar jouw geld aan besteedt wordt: dus ook kinderbijslag en de rest van de toeslagen.
Sinds januari 2016 schuldenvrij.

Offline Smile

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 179
Re: Kinderbijslag
« Reply #16 on: July 07, 2016, 12:06:34 PM »
andere vraag :  ik lees wel eens  dat de  bewindvoerder  een potje  onvoorziene uitgaven  maakt , is  dat alleen  voor  beschermings bewind of  doet een bewindvoerder  van de  wsnp dit ook ?

Schulden Forum

Re: Kinderbijslag
« Reply #16 on: July 07, 2016, 12:06:34 PM »

Offline Chrissie

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 2118
 • waar een wil is, is een weg
Re: Kinderbijslag
« Reply #17 on: July 07, 2016, 12:12:26 PM »
Volgens mij doet iedere bewindvoerder dit Smile.  Hoor en lees tenminste niets anders.
Sinds januari 2016 schuldenvrij.

Offline chapter

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1232
  • Fecbook groep voor advies bij schulden
Re: Kinderbijslag
« Reply #18 on: July 07, 2016, 02:43:59 PM »
idd voor beslag maar een bewindvoerder is de baas van je portomonee omdat degeneen dat om welke reden dan ook niet zelf kan. Idd als tegemoetkoming in kosten dus ook om je huur te betalen etc. Als je zelf je inkomen beheert gaat er ook geregeld een deel van kinderbijslag naar rekeningen

de kinderbijslag is volgens de wet artikel 23 niet vatbaar voor beslag
is onvreemdbaar (niet overdraagbaar aan een ander) en is louter en alleen bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten van de zorg voor het kind dus ook al sta je onder beschermingsbewind moet jou bewindvoerder je het gehele bedrag aan jou uitbetalen


http://www.wetboek-online.nl/wet/Algemene%20Kinderbijslagwet/23.html

Offline chapter

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1232
  • Fecbook groep voor advies bij schulden
Re: Kinderbijslag
« Reply #19 on: July 07, 2016, 02:46:59 PM »
nee de wsnp bewindvoerder doet dit niet. Die houd boedel pot bij voor schuldeisers en heeft niet ook nog potje voor jou. in je vtlb zit 5% voor onvoorzien. Dat zul je dus zelf moeten reserveren. Een budgetbeheerder doet dat wel en zijn er ook fictieve potjes waar geld voor gemeentebelasting ingaan, eigen risico zorgverzekering etc

andere vraag :  ik lees wel eens  dat de  bewindvoerder  een potje  onvoorziene uitgaven  maakt , is  dat alleen  voor  beschermings bewind of  doet een bewindvoerder  van de  wsnp dit ook ?

Schulden Forum

Re: Kinderbijslag
« Reply #19 on: July 07, 2016, 02:46:59 PM »

Offline chapter

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1232
  • Fecbook groep voor advies bij schulden
Re: Kinderbijslag
« Reply #20 on: July 07, 2016, 05:07:46 PM »
Boek 1. Personen- en familierecht
Titel 19. Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen
Artikel 438 1. Tijdens het bewind komt het beheer over de onder bewind staande goederen niet toe aan de rechthebbende maar aan de bewindvoerder. 2. Tijdens het bewind kan de rechthebbende slechts met medewerking van de bewindvoerder of, indien deze weigerachtig is, met machtiging van de kantonrechter over de onder het bewind staande goederen beschikken.

Offline chapter

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1232
  • Fecbook groep voor advies bij schulden
Re: Kinderbijslag
« Reply #21 on: July 07, 2016, 05:09:47 PM »
SVB Beleidsregels
Print
AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS
Betaling
Betaling aan een derde (SB1085)
Op basis van een machtiging van de gerechtigde kan de uitkering worden overgemaakt op een bank- of girorekening van een ander dan van hemzelf.

Bij beslagleggingen en bij machtigingen tot betaling van een deel van de uitkering aan een ander uitvoeringsorgaan is gesplitste betaling van de uitkering mogelijk. De SVB heeft echter het beleid dat machtigingen om een deel van een uitkering aan een andersoortige derde te betalen niet worden gehonoreerd. Hetzelfde geldt met betrekking tot cessie-constructies waarmee deurwaarders soms trachten een deelbetaling van een pensioen of uitkering te verkrijgen. In geval van cessie of van machtiging tot uitbetaling aan een andere persoon of instelling geeft de SVB hieraan alleen gevolg indien het de betaling van de gehele uitkering (inclusief de eventuele toeslag en de vakantie-uitkering) betreft. De SVB baseert deze beleidslijn op het uitgangspunt dat de administratie van de SVB niet onnodig mag worden verzwaard bij de betaling van uitkeringen en pensioenen. De SVB maakt een uitzondering op deze beleidslijn als blijkens interventie van een bijstandsmaatschappelijk werk(st)er of een erkende schuldhulpverlener de vaste en maandelijkse betalingen ten behoeve van de meest primaire levensbehoeften zoals, huur, gas, elektra, water en zorgverzekeringspremie structureel problematisch verlopen. In dat geval betaalt de SVB op verzoek van de gerechtigde de crediteur rechtstreeks door middel van een gesplitste betaling.

Op basis van artikel 26, tweede lid AOW kan een machtiging tot uitbetaling van het pensioen aan een ander door de gerechtigde worden ingetrokken. Aan deze intrekking zal gehoor worden gegeven met ingang van de in artikel 19, vierde lid AOW bepaalde maand. Voor de MKOB is dit geregeld in artikel 10, tweede lid respectievelijk artikel 5, zevende lid. Deze artikelen van de MKOB zijn op grond van artikel 6, eerste lid Regeling niet-KOB-gerechtigden van overeenkomstige toepassing op de Regeling niet-KOB-gerechtigden. In de Anw en de Remigratiewet is niet expliciet de mogelijkheid tot verlening dan wel intrekking van een machtiging tot betaling aan een ander dan de rechthebbende opgenomen. Ook in dit geval gaat de SVB er echter van uit dat een machtiging kan worden verleend en ingetrokken.

Ook een kinderbijslaggerechtigde kan de SVB machtigen de hem toekomende kinderbijslag aan een ander dan hemzelf over te maken. Ook een dergelijke machtiging kan weer door de gerechtigde worden ingetrokken (artikel 23, tweede lid AKW). Indien recht op kinderbijslag voor meerdere kinderen bestaat, kan de betaling voor elk der kinderen apart worden verricht.

Van de bevoegdheid van artikel 49, eerste lid Anw en artikel 21 AKW maakt de SVB bijvoorbeeld gebruik indien blijkt - na een zorgvuldig onderzoek naar aanleiding van een extern signaal, eventueel na het horen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen -, dat de wezenuitkering of de kinderbijslag evident niet ten goede komt aan het kind ten behoeve waarvan de kinderbijslag of waaraan de wezenuitkering is toegekend.

Indien de gerechtigde handelingsonbekwaam is of onder bewind is gesteld wordt de betaling op grond van het BW aan de curator of bewindvoerder gedaan.

Offline monique1969

 • Lid
 • *
 • Posts: 2
Re: Kinderbijslag
« Reply #22 on: July 08, 2016, 01:22:16 AM »
zelfs als je failliet bent verklaard  of in de WSNP zit mag en kan je kinderbijslag NIET gebruikt worden voor een ander doel dan te voorzien in de kosten van het kind
Het is executoriaal en conservatoir niet vatbaar voor beslag en is onvervreemdbaar niet verpandbaar niet beleenbaar en  elk beding strijdig met enige bepaling van deze wet is nietig

je vakantiegeld is een ander verhaal dit mag wel gebruikt worden om bv een huurschuld mee in te lossen
maar ook als je 11 voorgaande maanden onder je beslagvrije voet heb geleefd is je vakantiegeld ook NIET vatbaar voor beslag
« Last Edit: July 08, 2016, 01:26:59 AM by monique1969 »

Offline chapter

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1232
  • Fecbook groep voor advies bij schulden
Re: Kinderbijslag
« Reply #23 on: July 08, 2016, 03:22:23 AM »
Het is niet vatbaar voor beslag daar zijn we het eens maar bewindvoerder bepaald met beschermingsbewind. En niet de klant. Als deze het wil reserveren oid kun je op je kop staan. Svb keert niet voor niets als ze het weten uit op beheer rekening. Wsnp staat daar totaal los van want veel in wsnp beheren eigen vtlb en hebben niets van doen met een beschermingsbewindvoerder.

Schulden Forum

Re: Kinderbijslag
« Reply #23 on: July 08, 2016, 03:22:23 AM »