Kinderbijslag

Started by Frummel84, Jun 26, 2013, 09:48 AM

Previous topic - Next topic

Frummel84

Volgende week wordt de kinderbijslag uit betaald en nu heb ik gevraagd hoe het daarmee zit.

Antwoord was: De kinderbijslag wordt altijd in overleg met de heer *** overgemaakt. Hoeveel dat is, hangt af van de omstandigheden.

Ik was onder de indruk dat de kinderbijslag buiten de schuldenregeling ed valt, omdat het bedoelt is voor de kinderen.


Kaatje

Frummel, ik kan je geen tips/adviezen geven, maar lees wel net het volgende artikel op internet dat de kinderbijslag niet verhoogd gaat worden en dat het goedgekeurd is door de Eerste Kamer.
http://pleinplus.nl/-/geen-indexatie-kinderbijslag-per-1-juli-20-1

Libra

Frummel, de Kinderbijslag valt NIET onder de schuldenregeling!

Een uitzondering geldt voor de kinderbijslag, die ingevolge het bepaalde in artikel 23, eerste lid, onder c AKW niet onder de schuldsanering valt.

Ik weet dus niet wie meneer *** is, maar met bovenstaand wetsartikel kun je dit dus aan je bewindvoerder vragen.

Sucess!!!

tuthola

Frummel de kinderbijslag valt inderdaad niet onder de schuldregeling  MAAR er moet dan geen achterstand zijn in de lopende vaste lasten of rekeningen die nog niet betaald zijn mogen ze daar dan wel van betalen en dan in mindering brengen op het totaal van de kinderbijslag....

Libra

Quote from: tuthola on Jun 26, 2013, 12:40 PM
Frummel de kinderbijslag valt inderdaad niet onder de schuldregeling  MAAR er moet dan geen achterstand zijn in de lopende vaste lasten of rekeningen die nog niet betaald zijn mogen ze daar dan wel van betalen en dan in mindering brengen op het totaal van de kinderbijslag....

Heb je dit zelf meegemaakt Tuthola?
Ik kan dit namelijk nergens terugvinden, niet op de webpagina's van de bewindvoerders, noch op de officiële pagina's van de rechtbank en de overheid.
Overal wordt heel duidelijk gesteld dat er geen beslag op gelegd mag worden (zelfs niet door de overheid!) en dat het buiten de boedel valt.

En ik weet niet beter dan dat de Kinderbijslag kompleet buiten de afdrachtsbepaligen valt.

Frummel84

#5
Bedankt allebeide. Ik heb de quote van Libra over artikel 23 meegestuurd in mijn reactie.

Ik hou wel in mijn achterhoofd wat Tuthola zegt, want je zult net zien dat we weer es pech hebben.

Edit: Heb net reactie gehad: 'Jullie zijn niet in de schuldsanering maar staan onder bewind.
Wij maken de kinderbijslag alleen over als dat budgettechnisch gezien mogelijk is.'

Volgens mij zitten we in de beginfase van schuldsanering. Bewindvoering moest aangevraagd worden van KBN en als we brieven van schuldeisers krijgen, gaan die naar de bewindvoerder. Ben ik nou zo blond?

Buster

#6
Frummel, nee de schuldsanering gaat lopen zodra er een akkoord in bereikt.

Betaal je de bewindvoering zelf?
Dan heb je mogelijk recht op ondersteuning hierbij van de gemeente.

aanvulling; Het budgetplan tijdens de schuldsanering gaat op basis van een VTLB.
Die is soms wat ruimer dan de beslagvrije voet.
Ik vermoed dat er nu een budget is van de beslagvrije voet en dat er ook kosten afgaan voor de bewindvoering.
Hoe dan ook blijft het raar, de KB zou buiten alles moeten vallen,... 

Frummel84

Ok. Ik weet even niet goed wat ik nu kan antwoorden aan de bewindvoerder.

Denk dat we hem zelf betalen ja. Wij hebben hem aangevraagd, dus zullen ook 'opdrachtgever' zijn lijkt mij?

Buster

Frummel, als je hem zelf hebt aangevraagd, heb je dan van te voren geen gesprek gehad waarbij hij heeft uitgelegd wat het allemaal inhoud en hoe het in zijn werk gaat?

Als je leeft van een minimum inkomen kun je een aanvraag doen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten, bij het WMO loket. Of als je een PGB hebt kan dat daarvan betaald worden.

Frummel84

Nee, geen gesprek. Werkwijze staat wel op internet. Hij kwam, we tekenden formulieren en zouden later bespreken. Hij was ons aangeraden door de voedselbank hier.

Ik begin te denken dat we misschien een grote fout hebben gemaakt en dat ik er steeds minder en minder van begrijp.

tuthola

Nog even terugkomend op de kinderbijslag....die hoort inderdaad wettelijk gezien niet onder de schuld sanering maar heb her en der gelezen(op internet) dat als er achterstand is op de lopende vaste lasten dat ze de kinderbijslag dan wel gebruiken om dit in te halen heb je geen achterstanden dan heb je recht op het gehele bedrag.

Libra

Quote from: tuthola on Jun 27, 2013, 10:57 AM
Nog even terugkomend op de kinderbijslag....die hoort inderdaad wettelijk gezien niet onder de schuld sanering maar heb her en der gelezen(op internet) dat als er achterstand is op de lopende vaste lasten dat ze de kinderbijslag dan wel gebruiken om dit in te halen heb je geen achterstanden dan heb je recht op het gehele bedrag.

Ik begrijp dat je dat zou denken, want toen ik gisteren op het internet ging zoeken, leek het daar in eerste instantie ook op. Er stonden fragmenten achter elkaar "geplakt" waardoor je dat zou kunnen denken.

Als je dan verder klikte en het hele artikel of bericht las, kwam je er al heel snel achter dat dat stukje tekst over de achterstanden en of schulden betrekking hadden op hele andere zaken.

De Kinderbijslag valt te allen tijde buiten welk beslag dan ook!
Zelfs de overheid (bijvoorbeeld de Belastingdienst) komt hier niet aan en laat dit buiten beschouwing.

Dus Frummel, gewapend met de informatie die je nu hebt, heb je er goed aan gedaan om deze vraag aan je bewindvoerder te stellen.
Want zelfs als je onder bewindvoering staat, mag de Kinderbijslag niet gebruikt worden om andere schulden en/of achterstanden mee te voldoen!
En je hebt het bijbehorende wetsartikel om jouw bezwaar te ondersteunen.

monique1969

de kinderbijslag is volgens de wet artikel 23 niet vatbaar voor beslag
is onvreemdbaar (niet overdraagbaar aan een ander) en is louter en alleen bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten van de zorg voor het kind dus ook al sta je onder beschermingsbewind moet jou bewindvoerder je het gehele bedrag aan jou uitbetalen


http://www.wetboek-online.nl/wet/Algemene%20Kinderbijslagwet/23.html


Chrissie

#13
Monique, dit klopt niet helemaal ga iets citeren van een ander forum want daar kwam kinderbijslag ook al aan orde zet het er straks neer.
Sinds januari 2016 schuldenvrij.

Chrissie

Citaat van Carol van het collega hotforum schulden.

Ja, kinderbijslag is voor de kinderen en daar mag geen beslag op worden gelegd.

Echter.....

Kinderbijslag is een voorziening vanuit de overheid om te kunnen voorzien in de kosten voor de kinderen.

Daar kan dus ook een gedeelte van de noodzakelijke VASTE LASTEN  betaald worden als dat de veiligheid van het kind waarborgt.
Denk hierbij aan: huur/hypotheek, gas, water, licht en zorgverzekering.

hoop dat dit het iets duidelijker maakt.
Sinds januari 2016 schuldenvrij.