Hoofdsom versus incassokosten

Started by catlady, Jun 21, 2013, 12:27 PM

Previous topic - Next topic

catlady

Hallo allen,

Zoals velen heb ook in een probleem met Cannock Chase, waarmee ik hoop dat jullie me kunnen helpen;
Ik heb helaas de brieven niet bewaard die ik van ze heb gekregen. Jammer, want ook daar klopte geen bal van.

Nadat ik een 'aankondiging beslaglegging' kreeg, heb ik volgende mail gestuurd:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graag zou ik naar aanleiding van uw schrijven (welke niet ondertekend is) van 21-05-2013 reageren in onderstaande email;

Nadat ik op 25-03-2013 een betaling heb gedaan op hetzelfde aanslagnummer/ betalingskenmerk naar rekeningnummer **********
 
Ging ik ervan uit dat hiermee deze vordering was afgehandeld.
 
Ik erken de vordering van 21-05-2013 dan ook niet, daar het ontbreekt aan specificaties.
Graag zou ik u willen vragen meer informatie doen toe te komen, anders zal ik de vordering als afgehandeld beschouwen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik ben met mijn domme hoofd vergeten in de mail te zetten dat ze binnen 14 dagen moeten antwoorden. Helaas.
Nu kreeg ik gisteren pas een brief waarin ze aangeven dat er nog incassokosten open staan á 53 euro. Dat eerst de kosten betaald zouden worden van het bedrag wat ik had overgemaakt, maar het hoofdbedrag dus nog open staat???? Kan dat wel?

Ook de kosten staan alleen omschreven als incassokosten.
De originele hoofdsom was geloof ik â,¬56. Zelfs als deze â,¬65 waren, waren de kosten te hoog zag ik al elders op het forum.

alvast bedankt voor jullie hulp/ gedachten.

Gr. Catlady

Buster

Hoi Catlady, welkom op het forum.

Als de vordering is ontstaan na 1 juli 2012 dan zijn de maximale incassokosten in jou geval 40 euro.
Daarbovenop mogen ze 3% wettelijke rente op jaarbasis rekenen.

De specificatie moet dan zijn
Hoofdsom 56
Incassokosten 40
Wettelijke rente 2,88
Totaal 98,88

Wat heb je inmiddels al afgelost?

sacredfour

Catlady, heb je het eerdere draadje over Cannock Chase Public al gelezen? Ze doen zich voor als de deurwaarders van de gemeente Rotterdam terwijl het gewoon een onafhankelijk incassobureau is.   Ik heb ooit met ze aan de stok gehad voor een niet betaalde parkeerboete. Na het sturen van de brief, die ik op dat draadje vermeld heb, heb ik nooit meer wat van ze gehoord!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

catlady

... en toen hield mijn computer ermee op... zucht
Gelukkig kan ik dat dan nog wel zelf fixen.

Sacredfour, ik heb je voorbeeldbrief gezien aan ze, alleen denk ik dat dat mijn vorige brief geweest had moeten zijn..
Ik ga nu een brief sturen dat de kosten niet accoord zijn, en ik daar niet mee eens ben.
(en vooral het zinnetje niet vergeten dat ze binnen 8 dagen mogen reageren, of ik de vordering anders niet erken... blabla) :-)

Ik ben echter nog steeds heel benieuwd of eerst de hoofdsom, en daarna de kosten moeten worden verrekend, of andersom.

Gr. Catlady

catlady

Ik zit nog even die brief na te lezen, en ze geven aan dat een dwangbevel 5 dagen eerder is uitgegeven dan mijn betaling binnen was gekomen. Ik heb echter nooit een aanmaning gehad, dan hadden ze deze niet uit mogen geven   :o

Ik ga even een briefje tikken  :D

catlady

Hoi allemaal,

Willen jullie hier eens op schieten aub?
overigens is de hoofdsom 56, berekenen ze 60 aan kosten, en heb ik nu al 63 betaald. (voor die betekening)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cannock Chase Public
Tav. Dhr. Leferink/ M. Peters

Uw kenmerk: aanslagnummer


Graag reageer ik op uw schrijven van 19 juni 2013 jl.

Hierin geeft u aan een dwangbevel te hebben gestuurd, en kosten voor deze betekening in rekening te brengen. Daar ik geen aanmaning heb mogen ontvangen voordat u dit dwangbevel betekende, beschouw ik dit dwangbevel als niet verzonden.

Overigens zijn ook de kosten welke u berekent niet conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) vanaf 1 juli 2012;
Graag ontvang ik van u een vernieuwde specificatie conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten, minus de kosten van een betekening.

Ik wil u vragen deze informatie binnen 10 dagen te doen toekomen, anders zal ik de vordering als afgehandeld beschouwen.

Buster

Ik kan er niets in ontdekken.

SF?
"Zonder enige nadelige erkenning teken ik"?

Incasso_deskundige

Bij instanties die zelf dwangbevelen kunnen uitvaardigen is de WIK vaak niet van toepassing. Vaak worden in dwangbevelen vast percentages voor incassokosten gerekend (vaak 15%) en daar is vaak niets aan te doen.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

Cannock chase public doet mededeling op haar site dat ze ook  vorderingen van gemeenten opkoopt als cessie.
Ze hebben dan niet meer hetzelfde recht als bv de gemeente wat betreft het in rekening brengen van de extra kosten.
Dit opent trouwens wel een paar interessante vragen. Cannock chase public is een zelfstandig bedrijf dan opdrachten uitvoert voor de overheid. Zouden ze dit als bevoegde doen dan rijst nog de vraag in hoeverre ze rechten kunnen overnemen van de overheid. Volgens mij kan dit niet, maar misschien weet Incasso_deskundige hier meer over.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

De publiekrechtelijke invorderingen doen zij volgens mij altijd namens de betreffende schuldeiser. In die zaken zijn zij volgens mij dus feitelijk "incassobureau". Voor een deel van de dwanginvordering kunnen zij "belastingdeurwaarders" gebruiken. Voor andere zaken zullen ze "gerechtsdeurwaarders" inschakelen.

Ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe het zit als ze zo'n vordering via cessie overnemen. Veel vorderingen kunnen bijvoorbeeld "preferent" zijn, maar of dat bij cessie ook de vordering volgt? Dat zou in mijn ogen wel vreemd zijn als dat wel zou kunnen, maar ik durf er geen uitsluitsel over te geven.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.