PvdA presenteert 5-puntenplan schuldenproblematiek

Started by peter, Jun 19, 2013, 02:43 PM

Previous topic - Next topic

peter


De PvdA pleit voor een wettelijk keurmerk voor incassobureaus. Als het aan de PvdA ligt kunnen daardoor alleen bureaus die op een fatsoenlijke en sociale manier omgaan met mensen met schulden, straks nog de markt op. Dit voorstel maakt deel uit van een 5-puntenplan om de schuldenproblematiek tegen te gaan. Lees verder voor de overige punten.


Mensen met schulden moeten deze afbetalen, maar wel op verantwoorde en sociale wijze. Malafide bureaus helpen daar niet bij. Daarom moeten deze van de markt worden geweerd. Een wettelijk keurmerk is daarvoor een effectief middel. Ik ga de staatssecretaris daarom vragen dit te regelen. Daarnaast pleit ik voor goede voorlichting op school en vragen we ‘zorgplicht’ van dienstverleners.

Momenteel zijn er nog geen regels voor het oprichten van een incassobureau. Iedereen die dit wil kan zo’n bureau starten. Dit maakt de weg vrij voor bureaus die zich bezighouden met malafide incassopraktijken. Mensen met schulden worden door dit soort bureaus uitgeknepen en krijgen geen eerlijke behandeling. Onacceptabel. Incassobureaus moeten mensen met schulden een nette en passende betalingsregeling aanbieden en hierover duidelijk communiceren. Een wettelijk keurmerk kan dit afdwingen.

Naast incassobureaus kunnen ook gerechtsdeurwaarders en advocaten incasso’s innen. Deze markten zijn, in tegenstelling tot de markt voor incassobureaus, wel gereguleerd. Incassobureaus kunnen zich momenteel wel vrijwillig aansluiten bij de landelijke branchevereniging voor gecertificeerde incassobureaus. Maar uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat slechts 31 van 444 incassobureaus dit hebben gedaan. Zij zijn hierdoor wel gebonden aan regels van het keurmerk, de gedragscode en de klachtenprocedure van de branchevereniging. Dit is echter nog te vrijblijvend en niet voldoende. Het is daarom hoog tijd voor een wettelijk verplicht keurmerk.

5-puntenplan Schuldenproblematiek1. Een eerlijke prijs voor incasso-inningen
Incassobureaus moeten zich houden aan gemaximeerde kosten voor incasso-inningen. Op dit moment kunnen incassobureaus kosten rekenen per niet betaalde rekening, terwijl de wetgeving bedoeld is om kosten te rekenen over de totale schuld bij één schuldeiser. Als iemand drie maanden zijn telefoonrekening niet betaalt, da krijgt hij te maken met drie keer incassokosten in plaats van één incassorekening over de gehele schuld. De PvdA wil deze maas in de wet zo spoedig mogelijk gerepareerd hebben.

2. Kwaliteit van de incassomarkt verbeteren via certificering
Incassobureaus kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de landelijke branchevereniging voor gecertificeerde incassobureaus. Er zijn in Nederland geen regels voor het oprichten van een incassobureau, iedereen die dat wil kan zo’n bureau starten. De PvdA vindt dit ongewenst en pleit voor een wettelijk keurmerk, om zodoende mensen met schulden te beschermen tegen incassobureaus die hen niet deugdelijk behandelen. Hierbij denken we aan goede communicatie en afspraken en betalingsregelingen. Tot er een wettelijk keurmerk voor incassobureaus is, zouden overheidsdienstverleners alleen in zee moeten gaan met incassobureaus die zich vrijwillig hebben aangesloten bij de branchevereniging.

3. Zorgplicht voor dienstverleners
De dienstverleners waar de grootste schulden uit staan, zijn nutsbedrijven (gas, water, licht), corporaties, telecom, zorgverzekeraars, de Belastingdienst en postorderbedrijven. De PvdA wil graag een ‘zorgplicht’ voor deze dienstverleners. De zorgplicht bestaat uit een actieve benadering richting de klant met een betalingsachterstand van enkele maanden, zodat een snelle interventie met behulp van de gemeentelijke schuldhulpverlening grotere problemen later kan voorkomen. Dienstverleners hebben hier zelf ook baat bij, aangezien rekeningen betaald worden en het hen uitvoeringskosten scheelt.

4. Landelijk Beslagregister
Mensen met schulden moeten deze netjes afbetalen, maar hebben wat de PvdA betreft wel recht op genoeg budget voor het minimale levensonderhoud. Hier hebben we met z’n allen een grens voor afgesproken: de beslagvrije voet. Deze grens ligt al lager dan de bijstandsgrens (90%), maar wordt nog vaak geschonden. Ook door overheidsinstanties. De PvdA is voorstander van een landelijk beslagregister, zodat schuldeisers van elkaar weten wat ze doen met beslagleggingen en kunnen voorkomen dat mensen echt te weinig geld overhouden voor de basisbehoeften. Dit register helpt zowel mensen met schulden als schuldeisers, zij zullen geen onnodige procedures meer opstarten met bijkomende kosten.

5. Budgetvoorlichting op school
Schulden aanpakken is dweilen met de kraan open als er niets wordt gedaan aan preventie. Het is belangrijk dat hier al op jonge leeftijd mee wordt gestart. De PvdA vindt het heel belangrijk dat op school aandacht wordt besteed aan verantwoord omgaan met geld, dat jongeren veel bewuster worden van de impact van een schuld. Initiatieven als ‘De Week van het Geld’ en de lespakketen van het Nibud dragen hier aan bij. Budgetvoorlichting moet een verplicht onderdeel van het lespakket zijn, maar de invulling is aan de scholen zelf.

bron pvda.nl
Peter
Administrator ForumBuster

Zo en dan nu punt 6,....

Alle schuldhulp organisaties krijgen de PLICHT de vorderingen na te lopen op foutieve kosten.
Dit komt de schuldeisers te goede, die krijgen sneller, of in geval van een sanering traject, een hoger prognose bedrag toebedeeld.
Incassobedrijven die moedwillig verjaarde vorderingen onder druk opeisen zouden daarbij geroyeerd moeten worden van het kleurmerk.