Author Topic: Schone lei toch toegekend door de Hoge Raad  (Read 77866 times)

Offline Buster

  • Vip Members
  • Top Poster
  • ******
  • Posts: 4326
  • Kennis geeft kracht!
Schone lei toch toegekend door de Hoge Raad
« on: June 18, 2013, 10:54:16 PM »
Man doorloopt de WSNP en vergeet het verzoek in te dienen om de alimentatieplicht op nihil te zetten.
Hij vergeet ook zijn bewindvoerder hiervan op de hoogte te brengen.
Aan het einde van de WSNP is er een nieuwe schuld ontstaan van een dikke €5000.

De man krijgt geen schone lei.
In hoger beroep oordeelde de rechter dat het niet inlichten voortkwam uit de gemoedstoestand van de man. En deze schuld is daarom niet door zijn eigen schuld ontstaan.

Hij krijgt nu een "schone lei"

Lees hier meer; http://cassatieblog.nl/insolventierecht/beeindiging-schuldsaneringsregeling-zonder-schone-lei-in-verband-met-toerekenbare-tekortkoming-schuldenaar/