De Belastingdienst en voorrang op de schulden

Started by Buster, Jun 16, 2013, 10:44 PM

Previous topic - Next topic

Buster

Onder het motto "al doende leert men" lees ik vanavond het volgende;

De Rijksbelastingdienst is een preferente eiser, dat houdt in dat hij ten alle tijden voorrang krijgt bij het aflossen. Dat zijn schulden van bijvoorbeeld de aangifte belastingdienst en wegenbelasting.

Schulden die te maken hebben met een toeslag; zorg toeslag, huurtoeslag, KOT hebben géén preferente status. Ook gemeentebelasting en het waterschap vallen hieronder. Met andere worden ze krijgen geen voorrang.

Wel blijft het zo dat deze schulden opeisbaar blijven en nooit verjaren.
Maar in geval van een traject en bijvoorbeeld loonbeslag hebben zij dezelfde status als een gerechtsdeurwaarder.

Het is dus niet altijd gezegd dat je met een staatsschuld geen WSNP aan kan vragen.
Of als er loonbeslag ligt door een toeslagen of gemeentebelasting schuld kunnen overige eisers met een gerechtelijk bevel zich aansluiten bij dat beslag. 

Voor de WB fanaten onder ons;
- Rijksoverheid valt onder art. 21 van de Invorderingswet
- Toeslagen vallen onder de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen). Daarin wordt geen preferente status toegekend aan (terug)vorderingen. Wel bestaat het recht op verrekening, conform artikel 30 Awir. Het beslagverbod op een tegemoetkoming/toeslag is geregeld in artikel 45 Awir.
- Voor waterschapsbelasting verbonden aan een eigen woning geldt een voorrecht op die woning (art. 138 lid 3 Waterschapswet)

Buster

Ik heb altijd begrepen dat een belastingschuld nooit verjaard en altijd opeisbaar blijft.
Nu wilde ik wel eens weten hoe dat zat en heb het volgende gevonden;

Belastingschulden verjaren wel degelijk.
Variërend tussen de 3 en 12 jaar voor diverse diensten.
De grote maar is dat de Belastingdienst werkt met schuldbewaking wat zoveel inhoud dat de openstaande schuld altijd op tijd "gestuit" wordt.
(stuiten houd in dat je verjaringstermijn weer opnieuw ingaat als er een brief naar je is verstuurd)

Dan,.. over het kwijtschelden.

Bij een traject hebben rijksschulden altijd een aflos percentage van 100%.
De grote uitzondering over de opeisbaarheid na de schone lei is het CJIB.
Die kan van te voren afspreken, als de schuld niet volledig wordt voldaan dat een restschuld alsnog opgeëist kan worden.

"Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int verkeersboetes, strafrechtboetes en schadevergoedingen. Het CJIB is een bijzondere schuldeiser. Voor het CJIB gelden speciale regels. Het CJIB hoeft niet akkoord te gaan met ieder voorstel tot schuldregeling. Het CJIB mag weigeren als u voorstelt maar een deel van de schulden te betalen en u voor het overblijvende deel kwijtschelding wilt (finale kwijting). Het CJIB mag echter niet ieder voorstel weigeren. In de volgende gevallen moet het CJIB akkoord gaan met uw voorstel:

U betaalt uw schuld in drie jaar geheel af;
U betaalt uw schuld in drie jaar gedeeltelijk af, maar het overige bedrag wordt niet kwijtgescholden. Dit overgebleven bedrag moet u na afloop van de schuldregeling of het WSNP-traject in (een beperkt aantal) termijnen aflossen.
Sommige schulden komen nooit voor een betalingsregeling in aanmerking, bijvoorbeeld als u een schadevergoeding aan een slachtoffer moet betalen."


(bron; rechtopschuldhulpverlening.nl)

Libra

Dat creëert weer een heleboel duidelijkheid!!

Top Buster!!
:-*

Heel veel liefs