Huis verkopen en NHG

Started by Frummel84, Jun 15, 2013, 09:41 AM

Previous topic - Next topic

Frummel84

Gister te horen gekregen dat we het huis verplicht in de verkoop moeten gooien omdat dat een voorwaarde is van de NHG. Het mag wel in de stille verkoop en als de contactpersoon bij de bank ziet dat we ook inlopen op de achterstand wil hij het huis dan ook wel weer uit de verkoop halen.

Maar goed, we zijn compleet afhankelijk van wat de bewindvoerder zegt en ik heb zo mijn twijfels bij deze man. Ik hoor van iedereen dat hij zo goed is en afsluiting heeft voorkomen bij mensen die hun dossier nog niet eens hadden bij hem, maar ik zie er helemaal niks van.

Maar als mijn man de WSNP in gaat moet het huis sowieso verkocht ivm NHG. Hoe zit dat?

Libra

Quote from: Frummel84 on Jun 15, 2013, 09:41 AM
Maar als mijn man de WSNP in gaat moet het huis sowieso verkocht ivm NHG. Hoe zit dat?

Het verkopen van een huis in het WSNP traject heeft alles te maken met het omlaag brengen van de vaste lasten en tegelijkertijd aan de andere kant, zoveel mogelijk geld proberen te genereren voor de schuldeisers.

Hoewel er op dit moment steeds meer stemmen opgaan om een woning niet verplicht te verkopen in verband met de ingestorte huizenmarkt, is dit nog wel steeds een gebruikelijke voorwaarde en regel van de WSNP (de zogenaamde "verhuis-plicht").

Eenmaal toegelaten tot de WSNP gaan de bewindvoerder en de Rechter-Commissaris kijken wat het best mogelijke traject is.
De uitkomst hiervan is volledig afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar. En dan met name de inkomsten.
Als de inkomsten namelijk hoger zijn dan â,¬ 34.229 (hierbij wordt gekeken naar het werkelijke salaris, dus wordt er geen rekening gehouden met een eventueel loonbeslag), kom je niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en zou je (na verkoop van het huis) je toevlucht moeten nemen tot de duurdere huurwoningen.
Ook wordt er gekeken naar de effectieve opbrengst na verkoop, dus de maximale verkoopprijs minus de hypotheek en gerelateerde kosten.
Als dan na de rekensom blijkt dat de mogelijkheid op een restschuld aanneembaar is en er dus eigenlijk weer een nieuwe schuld ontstaat, wordt er soms besloten de "status quo" (de bestaande situatie) voorlopig te handhaven.
Mocht na verloop van tijd de woningmarkt wel weer aantrekken, of, als er door omstandigheden buiten de schuld van de schuldenaar om, een verlaging optreedt in de inkomsten waardoor een sociale huurwoning wel tot de mogelijkheden gaat behoren en dus een verlaging van de vaste lasten, dan kan er alsnog besloten worden over te gaan tot verkoop van de woning.

Er bestaan nog weleens misverstanden over de rol van de bewindvoerder.
In tegenstelling tot de schuldhulpverleners, wordt de bewindvoerder (in de WSNP) aangesteld door de rechtbank en is het zijn taak om erop toe te zien dat, gedurende het traject, er zoveel mogelijk geld "gespaard" wordt voor de schuldeisers.
Hij/zij is dus NIET aan het werk voor de schuldenaar!!!

Het al dan niet "goed door 1 deur kunnen" met de bewindvoerder ligt, over het algemeen genomen, in je eigen hand.
Je bent en blijft namelijk ZELF altijd VERANTWOORDELIJK voor de ontstane situatie!!
Dat houdt in dat je zelf AKTIEF mee moet werken: zelf in de gaten moet houden dat alle rekeningen (vaste lasten) betaald worden, alle afspraken nakomen en alle gevraagde EN ongevraagde informatie op tijd moet aanleveren.

En natuurlijk zit er ook onder bewindvoerders kaf onder het koren!!
Als jij kunt aantonen met bewijzen dat jouw bewindvoerder zijn werk niet goed doet, kun je altijd aan de bel trekken, bij het BPBI als de bewindvoerder daarbij aangesloten is, of bij de Maatschappelijk Werker of andere hulpverleners, of zelfs bij de rechtbank.
Als deze instanties/mensen zien dat jouw klacht gegrond is zal er in eerste instantie gezocht worden naar een oplossing, maar als dit niet zou lukken om wat voor reden dan ook, dan kun je zelfs een andere bewindvoerder toegewezen krijgen.

Schulden kunnen op allerlei manieren ontstaan.
Wat van belang is, is hoe je daarna omgaat met de situatie!
Dus gewoon echt zelf verantwoording nemen en keihard aan de slag gaan.
Want, leuk of niet leuk, niet makkelijk of zelfs zeer moeilijk, het gaat maar om 1 ding en dat is om uiteindelijk schuldenvrij te kunnen leven!!

Succes!

Frummel84

Libra, niet rottig bedoeld, maar je post komt een beetje aanvallend over.

Ik vraag om advies en ben behoorlijk van de kaart omdat ik het idee heb dat we aan de kant moeten staan en het door 'de grote mensen' moeten laten oplossen. Ik krijg echt een gevoel van hulpeloosheid.

Misschien ligt dat aan mij, zie ik de situatie heel anders.

Libra

Quote from: Frummel84 on Jun 15, 2013, 05:20 PM
Libra, niet rottig bedoeld, maar je post komt een beetje aanvallend over.

Ik vraag om advies en ben behoorlijk van de kaart omdat ik het idee heb dat we aan de kant moeten staan en het door 'de grote mensen' moeten laten oplossen. Ik krijg echt een gevoel van hulpeloosheid.

Misschien ligt dat aan mij, zie ik de situatie heel anders.

???

Ik heb sec de regels van de WSNP verwoord, waarom de zogenaamde "verhuis-plicht" bestaat en wat dat kan betekenen als je de WSNP ingaat met een koopwoning en wat de taak van de bewindvoerder in de WSNP is, omdat daar nog weleens verwarring over is.

Ik begrijp dus echt niet waarom je hiervan van de kaart zou moeten zijn.
Je kwam met een vraag en die heb ik beantwoord, met daarbij een aanvulling wat de mogelijkheden zijn als jij het idee hebt dat jullie bewindvoerder zijn werk niet goed doet.

Verder heb ik puur verwoord waar ik heilig van overtuigd ben en dat is dat je toch echt zelf verantwoordelijk blijft voor de situatie. En het is zeker niet de eerste keer dat ik dit hier op het forum geschreven heb!
En dat het juist belangrijk is dat je zelf overal bovenop blijft zitten en achterheen blijft gaan, hoe moeilijk dat soms ook is.
Want, hoe begrijpelijk het ook kan zijn dat je bij tijd en wijle het niet meer ziet zitten en doodmoe van alle emoties bent, het hoofd te laten hangen lost niets op.
Je bent zeker niet hulpeloos!
En wat nog fijner is, je krijgt hulp bij het oplossen van de problemen.

gewoon

Hoi heb een gedachte heb er weinig verstand van maar is het niet een goede zet om de woning weg te doen, is rot natuurlijk, maar als er een grote restschuld over blijft na een verkoop, later, zit je weer of nog met een schuld.

Bij nu verkopen voldoe je  waarschijnlijk aan de voorwaarden van de NHG dat je die restschuld niet kunt betalen en staan zij garant voor die rest schuld.

Kan dat de gedachte zijn van die bewindvoerder ?

Vraag het maar

Gewoon

Libra

Hai Gewoon,

Die gedachte is op zich nog niet eens zo vreemd hoor.
Punt is alleen wel dat als je in aanmerking wilt komen voor een kwijtschelding van de restschuld, dit gebonden is aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden voor kwijtschelding
Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, moet u in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. U heeft een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
2. Er heeft een van de volgende veranderingen in uw persoonlijke situatie plaatsgevonden:
• U heeft uw relatie beëindigd.
• U bent werkloos of arbeidsongeschikt geworden.
• Uw partner is overleden.
3. Door deze veranderingen in uw persoonlijke situatie kunt u uw lening niet meer betalen.
4. U heeft een inkomens- en vermogenstoets laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat u onvoldoende inkomen en/of vermogen heeft om zelf de hypotheeklasten te blijven betalen.
5. Ook na overleg tussen uw geldverstrekker en NHG is gebleken dat verkoop van de woning onvermijdelijk is.
6. U heeft zich volledig ingespannen om de schade te beperken. Dit betekent in ieder geval dat u uw hypotheeklasten heeft betaald en betalingsachterstanden heeft voorkomen of zo veel mogelijk heeft beperkt.
7. U heeft een makelaar ingeschakeld voor de verkoop van uw woning.
8. U heeft uw woning goed onderhouden.


Helaas valt het hebben van schulden niet onder punt 2 in de zin van een veranderde persoonlijke situatie.
En ik vermoed dat door de beslagen die gelegd zijn (loonbeslag en beslag op VT), Frummel niet meer aan punt 6 voldoet.
Ook punt 8 kan niet aan voldaan worden, zoals Frummel zelf aangegeven heeft in een bericht in het topic Taxatierapport?;

We hebben gister iemand laten komen voor taxatierapport. Die was ons aangeraden door de KBN.
Hele aardige man en hij zou ons maandagochtend het rapport mailen. Hij zag wel dat we gek zijn op dit huis, ondanks de achterstallige onderhoud en hij adviseerde ook over onze kunststof kozijnen ivm verkeerde plaatsing en lekkage.


Alleen als je aan alle voorwaarden voldoet neemt de NHG de restschuld over van de hypotheekverstrekker en kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Heel zuur als je er goed over nadenkt.
Juist omdat mensen hier vaak een beroep op doen omdat ze de hypotheeklasten niet meer op kunnen brengen!

gewoon

#6
Hoi dan zit daar dus geen voordeel in de NHG, en die verhuisplicht in gewoon Nederlands mag nu de regel genoemd worden denk ik, die plicht is er wel en bestaat , maar al je die bewindvoerder kunt overtuigen dat de woonlasten gaan toe nemen, plus nu dus  ook geen overwaarde op de woning zal zijn die geld op levert voor de  bewindvoerder.

Dan valt het nut achter die verplichtig weg, en staat het Frummel vrij die bewindvoerder daar van te overtuigen dat juist minder opleverd.

In de hoop dat die daar in meegaat, en Frummel haar huis mag houden.

ALs ik het zo mag samenvatten

Gewoon

Buster

Volgens mij zit het verschil erin of er een achterstand is of niet.

Als er geen aanmerking is voor de sociale huursector omdat het inkomen te hoog is, is het maar de vraag of huren goedkopere woonlasten oplevert.

Als er sprake is van een achterstand (wat dus een openstaande schuld is) die ingelopen moet worden krijgt de hypotheek verstrekker een voorrangspositie ten opzichte van de rest van de eisers en dat is tegen de regels van de WSNP.


Frummel84

Toen mijn man zijn goed betaalde baan verloor hebben we geprobeerd de schade te beperken door middel van de NHG. Ik kan me herinneren dat ons verteld werd dat we die niet hadden. Vind het grappig dat het blijkt dat we hem wel hebben en het ons nu nekt.

Klopt dat het huis achterstallige onderhoud heeft. Sommig is enkel wat verf en plamuur werk. Maar door die verkeerde plaatsing van ramen is de voorgevel verzakt, waardoor er lekkage is ontstaan en de complete voorkant opnieuw gestukt(zo heet het volgens mij) moet worden. Er verschijnen ook scheuren in de muren en balken. Maar wij houden toch van dit huis.

Daarnaast kunnen we niet huren voor wat we nu betalen aan hypotheek per maand omdat we ook niet in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.

Mijn moeder is optimistisch. Ze vind het huis niet om aan te zien, het is niet aantrekkelijk. Maar goed. Morgen belt de bewindvoerder, dan horen we het wel.

In ieder geval heeft de man van de bank gezegd dat het huis in de stille verkoop zou mogen en als er inloop is op de achterstand, hij er op aan wil sturen dat het huis ook wel uit de verkoop kan.

Mijn man is sinds deze week ook weer aan het werk, fulltime, 5-ploegen dienst.

Over mijn gemoedstoestand. Ik heb het al eens vermeld, maar ik heb snel last van overprikkeling ivm met mijn ASS..vooral nu. Ik voel me zwak en hulpeloos. Ja, iedereen is verantwoordelijk, maar juist vanwege mijn onvermogen tot sociale interactie loop ik tegen dingen aan.
Het is heel moeilijk uit te leggen dat je een onzichtbare ziekte hebt terwijl je ook nog een masker op kan zetten om te doen geloven dat je wel gewoon bent. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitleg.

Buster

Frummel, ik heb te weinig verstand van NHG om je daar een zinnig antwoord op te geven.

ASS weet ik ook weinig van behalve van wat je ervan hebt uitgelegd.
De realiteit van leven met schulden en het oplossen ervan is dat je tegen keiharde regels loopt die geen ruimte laten voor gevoel of omstandigheden. Soms tot op het onmenselijke af.
De afgelopen jaren is het zelfs nog strenger geworden dan het al was.

Ik hoop dat je snel duidelijkheid krijgt van je bewindvoerder.
Het zou ook zonde zijn als het traject zou komen te vervallen of mislukt omdat het huis je nekt.
Hoeveel je er ook van houdt.

 

Knibbel

Quote from: Frummel84 on Jun 16, 2013, 09:25 PM
Maar door die verkeerde plaatsing van ramen is de voorgevel verzakt, waardoor er lekkage is ontstaan en de complete voorkant opnieuw gestukt(zo heet het volgens mij) moet worden. Er verschijnen ook scheuren in de muren en balken. Maar wij houden toch van dit huis.
Lieve Frummel, maak me toch een beetje zorgen. Ik begrijp dat je enorm van je huis houdt, maar is die nog wel veilig?

Helaas weet ik niet zoveel over NHG en WSNP, ga daar dus ook mijn vingers niet aan branden, laat dit liever over aan de experts op dit forum. Maar ik heb grote bewondering voor je hoe je tot nu toe staande hebt weten te houden. Voor iemand die ASS heeft zal dat zeker niet gemakkelijk zijn.

Je vind jezelf zwak en hulpeloos, ik vind dat je je ten onrechte te kort doet, lieve Frummel. Ik vind je zelfs een sterk persoon. Ik heb een dochter die autistisch is, maar zij is bij lange na niet in staat om zo zelfstandig voor alles te kunnen zorgen als jij. Ok, het gaat dan niet altijd vlekkeloos, maar geloof me dat gaat wel bij meer personen fout en die hebben echt niet allemaal ASS.

En het is heel herkenbaar, ook bij mijn dochter, je ziet aan de buitenkant niet dat je beperkingen hebt en dat maakt dat veel mensen niet kunnen begrijpen waarom je anders handelt dan anderen. Dat vind ik altijd zo jammer.

Ik hoop dat je snel via de bewindvoerder of andere instanties weet waar je aan toe bent en dat je je op je nieuwe situatie kan richten.

Veel liefs,
Knibbel
“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron

Frummel84

Lief dat je je zorgen maakt Knibbel, maar het huis is leefbaar. Het zijn in mijn ogen, schoonheidsfouten. We zitten warm in de winter en heerlijk koel in de zomer(behalve boven)

De makelaar is geweest vandaag en hij maakt kosteloos een verkoopcontract op. Het huis staat nu in de stille verkoop. Heel sympathieke man, maar we kennen hem gelukkig.

Van het weekend heb ik ons ingeschreven bij de woningbouw. Mocht het zover komen, bouwen we wat tijd op.

En het leukste? We kregen complimenten van onze contactpersoon bij de bewindvoerder dat we al stappen voor waren.

Het is nog steeds een prutsituatie, want we wonen hier heerlijk, maar we zien wel wat er komen gaat en proberen het beste van te maken.

Knibbel

Quote from: Frummel84 on Jun 19, 2013, 03:57 PM
De makelaar is geweest vandaag en hij maakt kosteloos een verkoopcontract op.
Wat fijn om te lezen dat er toch nog altijd mensen zijn die bereid zijn iets voor een andere medemens te doen. Inderdaad, een sympathieke man.

Quote from: Frummel84 on Jun 19, 2013, 03:57 PM
Het is nog steeds een prutsituatie, want we wonen hier heerlijk, maar we zien wel wat er komen gaat en proberen het beste van te maken.
Dat is een goede instelling van je, lieve Frummel. Waarom je energie verspillen, terwijl je nog niet eens weet wat er gaat gebeuren.

En de complimenten zijn dik verdiend, je doet het ontzettend goed. Ik hoop dat deze positieve trend zich blijft voortzetten.

Hou vol, lieve Frummel.....“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron

Libra

Wat een fijne berichten Frummel!!

Ik hoop dat jullie huis snel verkocht zal worden.
En nee, dat is niet leuk! Zeker niet als je erg naar je zin woont.
Aan de andere kant, het is "maar" een huis, dus een ding, hoe raar dat misschien nu ook in jouw oren mag klinken.
"Thuis" zit vanbinnen met de mensen waarmee je je leven deelt, een "huis" is alleen stenen en die kun je niet knuffelen, slaan geen arm om je heen als je die even nodig hebt en je kunt er zeker niet mee lachen!

In een schuldensituatie wordt een huis vaak een blok aan je been.
En geloof me, als je jezelf kunt bevrijden van dat blok, krijg je een heel ander leven.
Ik begrijp je gevoel op dit moment als geen ander, want ik had precies hetzelfde met mijn eigen koopwoning.
Ook ik vond het idee vreselijk toen het door de schuldenlast "gedwongen" verkocht moest worden.
Nu ik anderhalf jaar geleden verhuisd ben en ik sinds 9 maanden van de koopwoning af ben, kan ik alleen maar konstateren dat de situatie er alleen maar beter op geworden is!
Want ondanks de restschuld die ik eraan overhield, kwam er wel de ruimte om de schulden "echt" aan te kunnen gaan pakken doordat ik het traject in kon en het mij nu uiteindelijk daar gebracht heeft waar ik ben, in het WSNP traject met rust en ruimte om weer adem te halen.
En dat gun ik jou ook van harte!!