Author Topic: WSNP en Inkomstenbelasting  (Read 79618 times)

Offline Babalu

  • Lid
  • *
  • Posts: 1
WSNP en Inkomstenbelasting
« on: June 13, 2013, 10:48:20 PM »
Sinds kort ben ik toegelaten tot de WSNP. In september '12 ben ik failliet gegaan met mijn eenmanszaak en had mijn administratie niet op orde door toedoen van mijn boekhouder, om aangifte inkomstenbelasting 2011 te doen. Vanaf september tot nu had ik een curator die voor de gang naar de WSNP heeft gezorgd. Mijn gehele boekhouding heb ik bij hem ingeleverd destijds. Alleen is de aangifte nog steeds niet gedaan en krijg ik een bizar hoge ambtshalve aanslag binnen.

Elders op dit forum lees ik dat de curator het faillissement moet afhandelen en ook verantwoordelijk is voor belastingzaken. Is het zo dat hij ervoor had moeten zorgen dat er een juiste aangifte gedaan had moeten worden?

Offline Buster

  • Vip Members
  • Top Poster
  • ******
  • Posts: 4326
  • Kennis geeft kracht!
Re: WSNP en Inkomstenbelasting
« Reply #1 on: June 13, 2013, 11:02:51 PM »
Babalu, ik heb deze site voor je gevonden.

Scroll even naar hoofdstuk 9.
Daar staat in beschreven;

De kwaliteit van de boedeladministratie dient zodanig te zijn dat de curator steeds in staat is om binnen korte tijd vast te stellen wat de stand van de boedel is. Die administratie dient verder zo te zijn ingericht dat de curator aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. Daarbij valt op de eerste plaats te denken aan de verplichtingen uit de Faillissementswet: het bijhouden van crediteurenlijsten, beschrijven van activa etc. Maar er zijn ook andere wettelijke verplichtingen waaraan de curator heeft te voldoen zoals het doen van belastingaangiftes etc. Ook op het kunnen vervullen van die verplichtingen dient de boedeladministratie te zijn toegesneden.

http://www.curatoren.nl/fo/handig_praktijkregelsinsolad.php?pagina=2

Schulden Forum

Re: WSNP en Inkomstenbelasting
« Reply #1 on: June 13, 2013, 11:02:51 PM »