Vos en de Lange advocaten uit Barendrecht

Started by sacredfour, Jun 13, 2013, 10:23 AM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Vos en de Lange advocaten uit Barendrecht.

Vos en de Lange advocaten uit Barendrecht verlenen hun medewerking aan Debet Service BV door toestemming te verlenen aan dit bedrijf intimiderende nep dagvaardingen op hun briefpapier te printen waarmee dit bedrijf probeert de vermeende schuldenaar tot betaling te dwingen. Moeten we hier de conclusie trekken dat Vos en de Lange advocaten ook hun medewerking verlenen aan bedrijven die zich bezig houden met de illegale praktijken van flitskredieten?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jowie46

#1
SF wow en ik had al eigenlijk zo'n vermoeden toen ik het gister las en wat ik hierover wilde melden heb je mooi samen gevat.

Maar je melde ook briefpapier gebruiken om zo...

Dan duikt er nog een vraag op, de naam van de persoon die het dossier opzich heeft genomen staat met naam en toename genoteerd.. Dat zou bijna lijken dan op een doodlopend spoor of persoonsmisbruik (misschien weet die medewerker het zelf niet eens) en zou het een vorm zijn van valsheid in geschrifte.

Dan een stap verder, zo is het dan ook met intrum justitia lijkt mij, zij verlenen ook hun medewerking aan bedrijven die zich bezig houden met illegale praktijken van flitskredieten.

Mooi iets voor tros radar uitzending of zo  ;D

Buster

Nee Jowie,...

IJ neemt een incasso opdracht aan.
Het bureau hoeft geen onderzoek te doen of de claim rechtmatig is.
Dat is wat anders dan je logo en briefpapier uit te lenen voor het opvoeren van onrechtmatige druk.


sacredfour

 Vos en de Lange advocaten uit Barendrecht hebben niet gereageerd op de brief die jamy2010 heeft verstuurd naar dit kantoor.
Zie brief:
QuoteGeachte mr B J Nauta,


Ik heb van u ontvangen een concept dagvaarding die u heeft vervaardicht in opdracht van Debet Service BV in verband met een vermeende vordering.
Deze vordering is betwist.
Graag zou ik van u een bevestiging willen ontvangen dat u volledig op de hoogte bent van deze zaak. Is dat het geval dan verbaasd het mij ten zeerste dat een gerenommeerde advocaat zijn medewerking verleend aan dit soort praktijken.
Ik zie deze concept dagvaarding als dreiging en intimidatie. In geval dat u hieraan uw medewerking heeft verleend zie ik mij genoodzaakt de maximale publiciteit te geven aan uw werkwijze en dat van uw kantoor.
Zoals ik in mijn laatste brief aan Debet Service BV heb laten weten ben ik bereid om met Debet Service BV tot een oplossing te komen. Ik verwacht dan wel dat er inhoudelijk op mijn brief wordt gereageerd.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,
Ik denk wel dat Vos en de Lange advocaten niet al te blij zijn met de toestemming die zij Debet Service BV hebben gegeven nep dagvaardingen op hun briefpapier naar schuldenaars te versturen. Geen enkel advocaten bureau zit te wachten op negatieve publiciteit. Er zou hier ook sprake kunnen zijn van een overtreding van BW. Artikel 3:13 lid 2
2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.

Misschien is het tijd voor jamy2010 om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur of de Raden van Toezicht.

QuoteGeachte mr B J Nauta,

Ik heb tot nu toe geen reactie gehad op mijn schrijven van (datum).
Voordat ik mij wend tot de Geschillencommissie Advocatuur of de Raden van Toezicht geef ik u alsnog de mogelijkheid om te reageren. De nep dagvaarding die aan mij verstuurd is, is mogelijk in strijd met BW. Artikel 3:13 lid 2. Graag zou ik van u willen vernemen of u nog volledig achter deze dreiging staat, ook al omdat de goede naam van Vos en de Lange Advocaten hier in het geding is. In het geval ik geen tegenbericht ontvang van u of uw collega,s ga ik er vanuit dat u deze klacht niet verder met mij wenst te behandelen en zal ik genoodzaakt zijn mij te wenden tot de Geschillencommissie.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning

Teken ik,De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.