'Bank moet coulant zijn bij hypotheekschuld'

Started by peter, May 29, 2013, 08:22 PM

Previous topic - Next topic

peter

Rechtbank Amsterdam, 13-05-2013 / C/13/541232 / KG ZA 13-543 SR/SvE

In kort geding vorderen eisers de openbare veiling van de woning met garage van eisers te verbieden. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van eisers toegewezen. Volgens de voorzieningenrechter maakt de bank onder de gegeven omstandigheden misbruik van recht door thans tot openbare verkoop van de onroerende zaak over te gaan. De voorzieningenrechter heeft bij dit oordeel betrokken dat in deze tijd, waarin het economisch gezien niet goed gaat met Nederland en veel huizen, zoals ook het onderhavige, onder water staan, dat wil zeggen de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis, van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden. Dit betekent dat een bank tot het uiterste dient te gaan voor zij het middel van een openbare veiling kiest en dat als het in redelijkheid nog mogelijk lijkt dat door middel van een regeling een grote restschuld kan worden voorkomen, daarvoor moet worden gekozen.

In kort geding vorderen eisers de openbare veiling van de woning met garage van eisers te verbieden. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van eisers toegewezen. Volgens de voorzieningenrechter maakt de bank onder de gegeven omstandigheden misbruik van recht door thans tot openbare verkoop van de onroerende zaak over te gaan. De voorzieningenrechter heeft bij dit oordeel betrokken dat in deze tijd, waarin het economisch gezien niet goed gaat met Nederland en veel huizen, zoals ook het onderhavige, onder water staan, dat wil zeggen de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis, van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden. Dit betekent dat een bank tot het uiterste dient te gaan voor zij het middel van een openbare veiling kiest en dat als het in redelijkheid nog mogelijk lijkt dat door middel van een regeling een grote restschuld kan worden voorkomen, daarvoor moet worden gekozen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0869
Peter
Administrator Forumrob1955

Mijn bank ING heeft daarop het volgende gevonden:
- Ze leggen loonbeslag op basis van de hypotheekakte.
- Vervolgens kunnen we de hypotheek verplichtingen niet meer nakomen

Wat nu?

peter

Welkom Rob,

Ik snap jou vraag niet helemaal?

Bij een loonbeslag komt een rechter aan te pas, heeft dit beslag te maken met de hypotheek of met andere schulden?
Peter
Administrator Forumrob1955

De deurwaarder stelt dat een hypotheekakte geen toetsing van de rechter behoeft. Schijnbaar is de akte voldoende voor het leggen van beslag.

rob1955

Sorry het betreft hypotheek achterstand.

peter

Bij loonbeslag wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het salaris van de schuldenaar of diens uitkering. Loonbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen. Het grote voordeel voor de deurwaarder en schuldeisers is dat de schuldenaar niet meer de kans krijgt zijn inkomsten te verbergen of uit te geven. Hiermee is loonbeslag een effectief inningsmiddel.

Het loonbeslag wordt door een gerechtsdeurwaarder, in opdracht van de schuldeiser, uitgevoerd. De deurwaarder komt bij de werkgever of uitkerende instantie langs om een executoriaal- of conservatoir beslag te leggen

Wat valt onder het loonbeslag?

De hoogte van het loonbeslag is per geval verschillend. Wettelijk is vastgesteld dat voor iedereen een beslagvrije voet geldt. Deze beslagvrije voet wordt gezien als het minimum inkomen waar de schuldenaar alle vaste lasten, zoals huur, levensonderhoud, ziektekostenverzekering, van moet betalen. Op dit bedrag kan geen beslag worden gelegd. De hoogte van de beslagvrije voet is onder meer afhankelijk van de burgerlijke status (getrouwd, vrijgezel, alleenstaand met kinderen) en het eventuele inkomen van de partner. Naast het reguliere maandsalaris vallen ook het vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand onder het loonbeslag. Eventuele onkostenvergoedingen vallen hier niet onder. Ook heeft niet iedereen recht op een beslagvrije voet. Dit hangt onder meer af van de leefsituatie en het verleden van een schuldenaar; in bepaalde gevallen en alle rechtsgebieden - ook wanneer de opdrachtgever dit wenst - kan de beslagvrije voet op nihil worden gezet. Ook wanneer een debiteur een justitieel verleden heeft, heeft hij in beginsel geen recht op een beslagvrije voet

Rechten en plichten

Een werkgever of uitkerende instantie heeft de plicht het loonbeslag uit te voeren. Naast het beslagexploot ontvangt deze van de deurwaarder een uitgebreide vragenlijst betreffende het inkomen van de schuldenaar. De werkgever of uitkerende instantie is verplicht deze vragenlijst binnen vier weken te beantwoorden, te ondertekenen en te retourneren. Doet deze dit niet binnen de gestelde termijn dan loopt deze het risico zelf te worden gedagvaard. In dat geval kan de werkgever of uitkerende instantie zelfs aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering. De werkgever of uitkerende instantie is verplicht het loon, wat onder het beslag valt, van het salaris in te houden. Dit wordt dan periodiek naar de rekening van de deurwaarder overgemaakt. Indien de werkgever of uitkerende instantie weigert het loonbeslag na te leven, en het loon toch maandelijks aan de schuldenaar uitkeert, dan pleegt deze een onrechtmatige daad. Ook dan kan deze door de schuldeiser aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering op de schuldenaar.
Peter
Administrator Forumpeter

Rob, je hebt loonbeslag op basis van de hypotheekakte, dus de hypotheekachterstand wordt betaald vanuit het loon.

Je hebt ook nog een VTLB, op dit bedrag mogen zee geen beslagleggen.

Deze beslagvrije voet wordt gezien als het minimum inkomen waar de schuldenaar alle vaste lasten, zoals huur, levensonderhoud, ziektekostenverzekering, van moet betalen. Op dit bedrag kan geen beslag worden gelegd.

Je zou de deurwaarder naar de VTLB moeten vragen. In de VTLB zit ook de hypotheeklasten.
Peter
Administrator ForumBuster

#7
Er zit een verschil in de beslagvrije voet en de VTLB.

De beslagvrije voet geldt voor iedereen en is ongeveer 90% van de bijstandsnorm met een aantal bijtellingen.
Het VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) is een bedrag die uitgaat van de beslagvrije voet en daarbovenop nog een aantal extra reserveringen heeft. Dit bedrag wordt meestal aangehouden in een traject dat 36 maanden duurt.

De beslagvrije voet is meestal van korte duur en heeft daarom minder reserveringen.

Je beslagvrije voet kun je hier uitrekenen;
http://www.jwgd.nl/Beslagvrije_voet/?style=kbvg

Als je van deze voet je hypotheek niet kan betalen zou je contact op kunnen nemen met de uitvoerende gerechtsdeurwaarders en vragen om een extra bijtelling zodat het beslag er niet voor zorgt dat de schuld groter wordt i.p.v. kleiner.
Ik weet even niet of er een wet bijhoort die dat af kan dwingen, maar vragen mag altijd.

Libra

Het punt is dat door de ondertekening van de hypotheekakte (met daarin alle bepalingen waaronder de rechten en mogelijkheden van de hypotheekgever in geval van achterstanden!!), de bank niet naar de rechter hoeft om loonbeslag te kunnen leggen.

De "kleine lettertjes" kunnen, in het geval je niet meer aan de verplichtingen kunt voldoen, dus verstrekkende gevolgen hebben!

Het probleem is dat, afhankelijk van het bedrag wat je per maand aan de hypotheekbank moet betalen, zowel van een VTLB als van een Beslagvrije Voet de kosten eigenlijk niet meer op te brengen zijn.
Maar eigenlijk is het zo dat, door wat voor reden dan ook, op het moment dat je de verplichte maandelijkse betalingen niet meer kunt voldoen waardoor er een achterstand ontstaat, je eigenlijk moet konstateren dat je gewoon te duur woont!!
Of op andere gebieden op te grote voet leeft!

Het is daarom ook heel belangrijk dat je zelf aan de bel trekt, voordat er achterstanden ontstaan.
Bijvoorbeeld doordat je je baan verliest, waardoor je een achteruitgang hebt van 30% op je inkomen.
Of, in het geval van 2 verdieners wiens hypotheek gebaseerd was op 2 inkomens, 1 van de partners zijn/haar baan verliest en hetzelfde geldt in het geval de partners uit elkaar gaan.
Vaak als je dit meldt voordat er achterstanden zijn, is de bank bereidt om met je mee te kijken wat wel mogelijk is. Dat zou bijvoorbeeld een bevriezing van de (rente)betalingen kunnen zijn, om zo de schade te beperken.

De bank legt eerst pas loon- en/of ander beslag (bijvoorbeeld op de Voorlopige Teruggave van de Belastingdienst) als er 3 maanden of meer achterstand is.

Het is dus zaak Rob1955, dat je jullie administratie eens heel goed onder de loep gaan nemen en gaan kijken op welke posten jullie kunnen bezuinigen.
Naast het feit dat het je uiteraard vrij staat om bij de gerechtsdeurwaarder een verzoek in te dienen om een VTLB calculatie te hanteren in plaats van de Beslagvrije Voet calculatie, is het, denk ik, zaak om jullie financiële zaakjes goed op de rit te zetten, alle overbodige en/of luxe zaken overboord te zetten en echt de broekriem aan te halen als je hier uit wilt komen! Op die manier kun je het misschien wel voor elkaar krijgen om al je vaste lasten inclusief de hypotheeklasten, te betalen vanuit het VTLB en kun je dan de achterstand inlopen die er nu is door middel van het loonbeslag.

In het geval jullie meer en misschien wel problematische schulden hebben, is het heel verstandig om je aan te melden bij jullie Gemeente voor schuldhulpverlening.
En nee! het is zeker geen fijne situatie waar je op dit moment in zit, maar vaak is het wel zo dat hoe langer je wacht, hoe beroerder de situatie wordt!

Heel veel succes en sterkte!!!

sacredfour

Dat de bank loonbeslag kan leggen bij hypotheekachtersstand zonder tussenkomst van de rechter is nog geen uitgemaakte zaak. Ik heb hier in het verleden het een en ander over gelezen, maar kan de jurisprudentie niet meer vinden.
Ik ga het voor je uitzoeken.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

#10
Sacredfour,

Omdat ik dit uit eigen ervaring weet, schrijf ik dit dus ook op het forum als iemand met deze vraag komt.
Onderstaand bericht komt van Judex Advocaten.

Helaas heb ik dit ook niet zelf verzonnen en wilde dat het niet mag!! :(
Zoals je kunt lezen in onderstaand bericht kunnen ze zelfs zover gaan dat ze beslag mogen leggen voor de totale hypotheeksom, in plaats van alleen voor het bedrag van de achterstand.
De aangevoerde opmerking dat zij alleen van plan waren dit beslag voor de achterstand te gebruiken, was natuurlijk heel gewiekst!


Bank mag bij betalingsachterstand hypotheek ook loonbeslag leggen

06-02-2012 | redactie Judex

Bank mag bij betalingsachterstand hypotheek ook loonbeslag leggen   

Volgens de rechtbank Rotterdam mag een hypotheekverstrekker bij betalingsachterstanden in principe zelf kiezen om bij de achterstallige betalingen incasseert door een gedwongen verkoop van de woning of door het leggen van loonbeslag bij de werkgevers van de schuldenaren.

In verband met een betalingsachterstand op een hypothecaire lening gaf ING een gerechtsdeurwaarder opdracht om voor een totaalbedrag van ruim 544.000 euro loonbeslag te leggen bij de werkgevers van de schuldenaren. De bank koos dus niet voor de bekende weg van een veiling van de woning, maar probeerde via het loon van de schuldenaren haar geld te incasseren.

De rechtbank in Rotterdam werd gevraagd om zich over de toelaatbaarheid van deze handelwijze uit te laten. Zou de bank niet gewoon moeten overgaan tot het uitwinnen van de onroerende zaken in plaats van te proberen de verschuldigde gelden via de werkgever van de schuldenaar te incasseren?

ING hoeft niet eerst tot veiling van woning over te gaan

Volgens de rechtbank in Rotterdam kon ING niets verweten worden. Op grond van artikel 435 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een executant (lees: schuldeiser) bevoegd om tegelijkertijd beslag te leggen op alle voor beslag vatbare goederen. Met andere woorden: degene die nog geld tegoed heeft van een ander, mag zelf bepalen op welke verhaalsmogelijkheden hij beslag legt. Er mag zelfs tegelijkertijd beslag gelegd worden op meerdere goederen.

Loonbeslag totdat achterstand is ingelopen

ING voerde daarbij nog aan dat zij van plan was het loonbeslag alleen te gebruiken totdat de hypotheekachterstand weer zou zijn ingelopen. De rechter kon ook voor deze handelwijze wel begrip opbrengen. De schuldenaren hebben er in het algemeen ook belang bij dat zij in hun woning kunnen blijven wonen in plaats van dat zij geconfronteerd worden met een gedwongen verkoop van hun woning, aldus de rechter. Dit zou in de huidige omstandigheden bovendien tot gevolg hebben dat er een aanzienlijke restschuld zou kunnen ontstaan.

Dit vonnis maakt duidelijk dat een schuldeiser in principe zelf mag weten op welke vermogensbestanddelen hij beslag wil leggen om zijn schuld ge?incasseerd te krijgen. Bent u schuldenaar en is er sprake van een forse betalingsachterstand? Houd er dan rekening mee dat de schuldeiser op uw totale vermogen beslag kan leggen, inclusief beslag op uw (toekomstige) loon.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl


Er ligt dus we degelijk een uitspraak van de rechtbank van Rotterdam!
Normaalgesproken kan men er dan van uitgaan dat andere rechtbanken dit overnemen.

sacredfour

Libra de uitspraken die ik heb gelezen gaan wel over een restschuld nadat de woning verkocht is met verlies.
In principe moet dit niks uitmaken. Het is wel een recente uitspraak van de hoge raad.
Die uitspraak heeft tot gevolg dat het voor banken moeilijker wordt om restschulden op hypothecaire leningen te innen. Als de inning van een dergelijke vordering niet concreet in de hypotheekakte is omschreven, dan staat alleen de weg via de rechter open. Ik ga het morgen verder uitzoeken!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Libra, in eerste instantie lijk jij gelijk te hebben. Ik ga verder met mijn onderzoek!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

Quote from: sacredfour on Jun 21, 2013, 10:55 AM
Libra, in eerste instantie lijk jij gelijk te hebben. Ik ga verder met mijn onderzoek!

:( :'(

Het laatste wat ik wil is gelijk hebben/krijgen, Sacredfour!
Ik zou het heel fijn vinden als er een recentelijke uitspraak van de Hoge Raad zou zijn dat banken niet zomaar van alles zouden mogen doen!
En het zou (zeker in de huidige markt) heel fijn zijn als banken inderdaad iets meer coulance zouden hebben en meer met de klanten zouden meedenken, in plaats van, zoals nu, rigide vasthouden aan de voorwaarden zoals omschreven in de hypotheekakte!!

Het grote probleem is dat de hypotheekverstrekkers dit in principe "dichtgetimmerd" hebben in de voorwaarden waaronder de hypotheek verstrekt wordt, de hypotheekakte.
Iedereen tekent dit bij de notaris in een staat van euforie!
Je bent namelijk net officieel eigenaar geworden van dat mooie, fijne huis waar je zo je zinnen op gezet had.
Bovendien koopt niemand een huis met de gedachte dat al die voorwaarden nog weleens een hele nare strop om je nek zouden kunnen worden.... :(

Tegelijkertijd leert de praktijk helaas ook dat als mensen een achterstand opgelopen hebben in de hypotheekbetalingen, er vaak meer achterstanden zijn en je kunt er dan ook eigenlijk wel vergif op innemen dat er sprake is van een problematische situatie.
Ook hier spreek ik, helaas, uit ervaring.

Dan nog even wat anders: @ Rob1955.
Quote from: Libra on Jun 20, 2013, 02:54 PM
Of op andere gebieden op te grote voet leeft!
Toen ik deze regel terugzag in mijn bericht bekroop me even het gevoel dat dit weleens heel hard of (ver)oordelend over zou kunnen komen, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was!
Wat ik met dit gezegde eigenlijk wilde zeggen was dat het misschien zo is dat jullie meer kosten maken dan dat daar inkomen tegenover staat.
Dingen die je al jaren hebt/doet, maar waar je nu eigenlijk in zou moeten snijden, zoals bijvoorbeeld abonnementen op bladen, krant, overtollige verzekeringen en dure telefoonabonnementen.

sacredfour

QuoteHet pandrecht gaat teniet wanneer middels overeenkomst afstand wordt gedaan van het pandrecht; een schriftelijke verklaring van de pandhouder is daarvoor vereist. Tevens gaat het pandrecht (hypotheekrecht) teniet door uitoefening van de executiebevoegdheid, of in het geval van een vuistpand, doordat de zaak weer in de macht van de pandgever raakt.
De casus hier zou dus kunnen zijn: vervalt het hypotheekrecht en het recht tot parate executie niet door het uitoefenen hiervan. De bank heeft haar recht van parate executie gebruikt  door beslaglegging op inkomen, (Rv art 435 lid 1….. geeft haar dit recht) de vraag is of ze dit recht nu niet verliest op de rest van de lening. De schuldenaar is in verzuim en is in gebreke gesteld. In hoeverre is er nog een overeenkomst?

Ik heb deze vraag ook aan juristen gesteld. Wacht nog op antwoord.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.